skillnad Service - Hiab AS

hiab.no

skillnad Service - Hiab AS

HiabS MAGASIN FÖR LASTHANTERING 2.2007 S v e n s k a

gör

Service

skillnad

I fokus: Skogs- och återvinningskranar – Telemount – Uppgraderade kranar


Ett år av nya rekord och

produktlanseringar

Marknaden för lasthanteringsutrustning översteg fyra miljarder euro

ifjol. En gynnsam utveckling inom byggsektorn och landtransporter

såväl som antalet nya lastbilsregistreringar ledde till ökad efterfrågan på

marknaden. Bland annat ökade antalet registreringar av nya lastbilar i

Europa och USA märkbart jämfört med året innan.

Mässor

Som ett resultat av den starka efterfrågan uppgick Hiabs nettoförsäljning

till rekordhöga 914 miljoner euro i fjol. Under år 2006 breddade

Hiab även sin verksamhet runt om i världen, bland annat genom

Kom och träffa oss på mässor och utställningar.

Ytterligare information hittar du på www.hiab.com.

att investera i nya service- och monteringslokaler i USA och Finland. Dessutom inleddes

ansenliga utvecklingsprojekt för att möta tillväxtökningen på många fabriker världen över.

År 2006 lanserade Hiab sjutton nya produkter och ett stort antal produktapplikationer,

investerade i utvecklingen av sina sälj-, service- och monteringsnätverk samt ingick betydande

samarbetsavtal. Hiab fortsatte att fokusera på kundorienterad produktutveckling

BRA SAKER

PÅ GÅNG

bland annat genom det modulbaserade konceptet, ökade nyttolaster såväl som vidareutveckling

av sina elektroniska styr- och hydraulsystem. Telemount-konceptet och Premium

Det är ett utmanande

arbete att leverera öl i

Gate-teknologin, som presenteras i detta nummer av Method, är bara några resultat av vår

Kanadas fransktalande

produktutveckling.

provins Quebec.

Allt som allt hade Hiab ett exceptionellt år. Vi uppnådde och överträffade våra viktigaste

finansiella mål, men vi slutade inte där. Vi riktar vår energi på områden som vi anser

ha utvecklingspotential. Trots att har vi en klar idé om i vilken riktning vi vill utveckla

16

bolaget, är vi alltid intresserade av att höra din åsikt. Vi är tacksamma för alla förslag vi

får eftersom de hjälper oss att ytterligare förbättra vår verksamhet för att kunna tjäna dig

ännu bättre.

Taina Luoto

Chefredaktör

Bild: Jyrki Vesa

Bakom

omslaget

Suez Environments renhållningssektor (nästan 90 % av

denna verksamhet bedrivs under namnet SITA) bearbetar

årligen 42 miljoner ton avfall från 65 miljoner invånare i 19

länder, varav tio ligger i Europa. Läs mer om samarbetet

mellan SITA och Hiab på sidorna 6-8.

METHOD – HIABS MAGASIN FÖR LASTHANTERING

är Hiabs kundtidning med en upplaga på ca 70 000 exemplar.

Hiab-koncernens produktmärken är HIAB lastbilskranar, MULTILIFT

lastväxlarsystem, LOGLIFT och JONSERED skogskranar, ZEPRO,

WALTCO, AMA och FOCOLIFT bakgavellyftar och MOFFETT och

PRINCETON PIGGY BACK ® påhängstruckar.

De åsikter som framförs av skribenter eller intervjupersoner speglar inte

nödvändigtvis Hiabs åsikter. Innehållet i tidningen (med undantag av

fotona) får gärna kopieras, förutsatt att källan anges.


gLide Trac – Lösningen

För speciaLsiTuaTioner

Waltcos Glide Trac är en lasthanteringslösning

för ett flertal applikationer, bland

annat leverans av ömtåliga livsmedelsprodukter,

såsom pajer, eller transport och

leverans av mycket tunga möbler som lätt

kan skadas.

Glide Trac bakgavellyften monteras

bak på en skåpbilsliknande trailer som

antingen har rulldörrar eller svängdörrar.

bakgavellyften gör inte fordonet längre,

eftersom utrustningen glider in under fordonet

under transport och dras ut enbart

för lastning och lossning.

Produkten kan skräddarsys för att

möta kundernas unika applikationsbehov

och tack vare den robusta konstruktionen

tål den också extrema lastförhållanden.

”den viktigaste fördelen är bakgavellyftens

förmåga att flytta lasten upp och

ner smidigt och utan att skada den. Glide

Tracs slutna hydraulsystem ger tillförlitlighet.

För att undvika driftstopp larmar

dessutom givare föraren om eventuell

överhettning och spänningsvariationer”,

konstaterar Robinson.

Lång resa

Rod Robinson har jobbat för Waltco under lång

tid. Med 37 år i samma bolag, varav 20 i ledande

positioner, råder inget tvivel om att denne man vet

vad han talar om. Robinson har hjälpt till att vända

bolagets verksamhet från ett lagerföretag till ett

expertbolag med verksamhet på den globala marknaden.

Men han har inte förblindads av framgången.

De saker han lärde sig under de första dagarna

på jobbet har han aldrig glömt: kunderna kommer

alltid först. Kunderna och deras medarbetare såväl

som andra partners måste uppskattas och respekteras.

Det är nyckeln till gott samarbete.

och golvmaterial för

bostäder och tillväxten

inom plywoodindustrin

har ökat virkesförsäljningen

i Japan, där de höjda

importkostnaderna har lett

till hårdare konkurrens och en

större fokusering på inhemskt

virke. Denna kostnadsökning

för importen orsakas av ökande

efterfrågan i Kina, Indien

och Mellanöstern såväl som

restriktioner inom avverkning i

Sydostasien. Tack vare den nya

teknologin kan inhemskt virke

från gallringar i ökande grad

användas istället för importerat

virke.

De viktigaste produkterna i

skogsindustrin är råvirke som

går till sågverk för vidare förädling

till massa, flis och plywood.

Produktionsvolymerna

av massa ligger på nordisk nivå.

Trots att de nordiska länderna

och Nordamerika är mest kända

som pappersleverantörer, är

Japan faktiskt en av världens

största papperstillverkare.

Kortvirkesmetoden är den

mest allmänna avverkningsmetoden

i Japan. Timret transporteras

vanligen från skogen med

hjälp av kabel. Men i bergig

terräng används ATV-liknande

fordon som är utrustade med

kran, eftersom hjuldrivna fordon

inte alltid klarar av branta

sluttningar.

Efterfrågan på barrträd

från gallringar för plywoodindustrin

har ökat under

de senaste åren. Japans

virkesavverkning för

egen konsumtion uppgår

sammanlagt till över 16

miljoner kubikmeter.

Enkel lastning med Z

I takt med den allt större

efterfrågan ökar avverkningen

och därmed även

behovet av att investera i

allt bättre och mer avancerad

utrustning. Storleken

på lastbilen och skogskranen

har betydelse när virket

transporteras från områden

som är oframkomliga för stor

utrustning. Eller när broar och

tunnlar begränsar höjden på

fordonet och lasten. I Japan är

e bolag som känner sina kunder

bäst kommer att utgå som segrare

på den hårt konkurrerade

marknaden för bakgavellyftar

i USA. Detta förutsätter att man klarar

av att identifiera särdragen i kundernas

verksamhet och förstår deras utrustning

och servicebehov.

Waltco, som grundades 1954, arbetar

tillsammans med sina kunder och

fokuserar på försäljning i tätt befolkade

områden. Eftersom den bästa kundkontakten

ofta fås ute på fältet är det också

där försäljarna tillbringar största delen

av sin tid. ”Att köpa bakgavellyftar är en

stor investering för ett bolag. Det är viktigt

att kunderna uppfattar samarbetet som

en omfattande relation som stödjer deras

verksamhet”, säger Waltcos verkställande

direktör Rod Robinson.

Försäljningen slutar inte med köpet

Robinson påpekar att försäljningen inte

slutar efter att köpeavtalet ingåtts. Ett av

de viktigaste skeendena i en kundrelation

börjar enligt honom först efter att den nya

utrustningen levererats. Rätt teknologi och

rätt lasthanteringsutrustning som skräddarsytts

för att motsvara kundens behov

är definitivt en fördel, men utrustningen

måste också fungera smidigt och produktivt.

Mervärdet tillförs av kvaliteten – och

tillgängligheten – på service.

Waltco har investerat i underhåll och

byggt upp ett omfattande nätverk för

service och reservdelar. Ett avgiftsfritt

telefonnummer för teknisk support står till

tjänst i problemsituationer dygnet runt, sju

dagar i veckan. Även utbildningen är en

del av den dagliga verksamheten.

”Vi erbjuder ett brett urval av utbildning

både för kunder och vårt distributions-

och servicenätverk. Målet med utbildningen

är att ge en solid kunskapsbas

om utrustningen och framför allt att hjälpa

kundernas tekniska expertis att underhålla

utrustningen och serviceteknikerna

att installera utrustningen rätt”, säger

Robinson. När utrustningen är monterad

och underhålls på rätt sätt förblir produktiviteten

hög och driftkostnaderna låga.

Driftstoppen elimineras. Bakgavellyftarna

har konstruerats för att hålla ungefär 50

000 cykler.

Mångsidig lösning

Waltcos viktigaste marknadsområde är

USA, där utrustningen säljs i alla femtio

delstater. Dessutom säljs Waltcos bakgavellyftar

i Kanada, Mexiko, Australien,

Hong Kong, Storbritannien och Irland.

De största kundsegmenten är leasingverksamhet,

livsmedels- och dryckesdistribution,

leveranser av bildelar, bageribranschen

och kemtvättsindustrin.

”Man kan säga att WALTCO-bakgavellyftar

används överallt där man transporterar

stora volymer av varor för daglig

konsumtion och där lastning och lossning

måste ske smidigt – och där man dessutom

kräver branschspecifika lasthanteringslösningar”,

påpekar Robinson.

råvaror för framgång

Enligt Robinson baseras framgången på

kundanpassade lösningar, bakgavellyftarnas

tekniska egenskaper, omfattande

reservdels- och underhållstjänster såväl

som på bolagets relation till kunderna.

”När kunderna fattar beslutet att köpa

utrustningen tittar de på förhållandet

mellan egenskaper och pris – hållbarhet

och drift måste leva upp till löftet. Ett bra

exempel på detta är modellen Glide Trac.”

”Detta är orsaken till att vi satsar på att

säkra kvaliteten: redan från första början

Framgången med WALTCO-bakgavellyftar i USA är summan

av många faktorer. En avgörande orsak är Waltco

Truck Equipments positiva och precisa serviceattityd

gentemot kunder och partners.

har varje detalj testats noggrant före

leverans till kunden. Det faktum att vi har

virkestransporter maximerade

till en höjd på 3,8 meter.

För att optimera lasthöjden

och lastvolymen är den vanligaste

skogskranen den platsbesparande

Z-modellen.

Lastbilsmonterade LOG-

LIFT och JONSERED skogskranar

används för att lasta och

transportera virke till sågverk

och plywoodfabriker. Kranarna

har utvecklats för tunga

lyft och de klarar av

stora laster och

snabb lastning.

Om kranen

underhålls rätt

kan livslängden

för en

kran uppgå

till hela

10–15 år.

Kranen väljs utgående från

fordonets vikt. Lastbilarna

har vanligtvis en bruttovikt

på 22–25 ton. Följaktligen är

storsäljaren LOGLIFT 105

Z/ZT, tack vare god balans

mellan vikt, lyftkapacitet och

nyttolast.

Räckvidden är väl tilltagen,

men i Japan säljs LOGLIFT

skogskranar med en kranarm

som är 20 centimeter kortare

än i övriga delar av världen.

Detta förhindrar att vipparmsleden

slår mot marken i branta

sluttningar.

Omfattande kundservice

Skogskranar säljer bra i Japan,

och försäljningen av LOG-

LIFT och JONSERED skogskranar

väntas öka parallellt

med efterfrågan på inhemskt

virke.

Aktiva återförsäljare har

även bidragit till försäljningsökningen

genom att bistå

kunder med igångsättningen

och problemlösning, samt att

vid behov även besöka slutkunden

och hjälpa dem att åtgärda

problem som dyker upp.

De flesta av Hiabs japanska

kunder är små eller medelstora

bolag eller enskilda företagare

som köper utrustning främst

via lastbilsåterförsäljare. På

detta sätt får kunden rätt

utrustning monterad på rätt

lastbil.

Trots att Hiab redan har

en nära relation med kunderna

kommer i framtiden allt

större fokus att ligga på service,

underhåll och reservdelar som

beaktar kundens behov.

Text: Compositor/Kirsi Paloheimo

Bilder: Matton & Hiab

14 method 2.2007 method 2.2007 15

flera fabriker på olika orter har förbättrat

tillgängligheten och påskyndat leveranserna.”

Eftersom återförsäljarna kan sina

marknadsområden utan och innan, kan

den information de ger utnyttjas för att effektivt

besvara kundernas behov. Säljarna

ute på fältet kartlägger även kontinuerligt

problemsituationer som uppstår under

användningen såväl som brister i samband

med leveransen för att på detta sätt förhindra

att samma problem uppstår på nytt.

I framtiden kommer konstruktion

och produktutveckling att i allt större

utsträckning utföras på kundens villkor.

Och eftersom ny utrustning behövs för att

ersätta den gamla är marknadsutsikterna

goda. ”Fokus ligger även fortsättningsvis

på snabbhet och produktivitet, vilket underlättar

förarens arbete samt att förbättra

arbetssäkerheten genom nya tekniska

lösningar.”

Men det är människor som står bakom

de nya lösningarna. Robinson vill framhäva

den betydelse som arbetsmiljön och

medarbetarna har på kundnöjdhet och

goda resultat. ”Det krävs ett bra team för

att uppnå goda resultat. Slutligen är det

alltid fråga om de anställda – utan dem

skulle det inte finnas ett bolag.”

Text: Compositor/Kirsi Paloheimo

bilder: Jim Martin

method 2.2007 method 2.2007

Innehåll

4 KUNDERNA KOMMER ALLTID FÖRST

Waltco Truck Equipments positiva och precisa serviceattityd gentemot

kunder och partners är en av företagets framgångsfaktorer.

d

12

FRÅN AVFALL TILL

ÅTERVINNINGSMATERIAL

Under 30 år har Grupo de Blas utvecklats

till ett betydande återvinningsbolag i

Madridregionen.

Kunderna kommer

alltid först

6 TILLFÖRLITLIGHET AVGÖR

Enkel anpassning till företagsspecifika behov och hög tillförlitlighet

avgjorde när Suez Environment valde Hiab som sin lastväxlarpartner.

9 TELESKOPBOMMEN HAR LÅNG RÄCKVIDD

Den senaste MOFFETT påhängstrucken har en teleskopbom med fyra

hydraulcylindrar.

10 UPPGRADERADE KRANAR

Hiab har lanserat ett komplett kit för uppgradering av manuellt styrda

kranar till fjärrstyrning.

11 TRE KRANAR I EN

Nu börjar standarden EN 280 för personlyftar att slå igenom på bred front

i EU-länderna.

14 NÄR STORLEKEN AVGÖR

Storleken på de skogskranar som används inom det japanska skogsbruket

beror på många faktorer.

När storleken avgör

fterfrågan på vägg-

E

Storleken på de

skogskranar som

används inom det

japanska skogsbruket

beror på många

faktorer.

Storleken på lastbilen och skogskranen har

betydelse när virket transporteras från områden

som är oframkomliga för stor utrustning.

Utgivare

Hiab is part of Cargotec Corporation, the

world leading provider of cargo handling

solutions for ports, terminals, ships and

local distribution.

Hiab Oy, Central Marketing, Sörnäs strandväg 23, PB 61, FIN-00501 Helsingfors, Finland

tel. +358 204 55 4401, fax +358 204 55 4511

Chefredaktör Taina Luoto Redaktionsledning Compositor Oy Redaktörer PR & Werbeagentur

Zeitzen-Mathieu, Ulf C Nilsson, Graeme Forster, David Noble, CFA Marketing Communications

Översättning Oy Praktikus Ab Grafisk design Neutron Design Tryckt hos Lönnberg Print ISSN 1459-9546

Prenumeration och adressändring Hiab Oy, Central Marketing, Sörnäs strandväg 23,

PB 61, FIN-00501 Helsingfors , Finland, tel. +358 204 55 4401, fax +358 204 55 4511

www.hiab.com/feedback

18 INGET GÅR UPP EMOT SYDAMERIKA

Hiabs återförsäljare i Peru och Colombia berättar om hur lokala seder och

bruk har beaktats i verksamheten.

20 GER GASBEHÅLLARE ETT LYFT

MOFFETT-påhängstruckar har börjat vinna terräng inom transporter av

gasbehållare.

22 ATT SÅGA UTAN ATT FÄLLA

Verksamheten vid sågverket Tweefontein i Sydafrika pågår praktiskt taget

non-stop. Varje dag bearbetas 50 lastbilslass råvirke.

23 NYHETER

24 I POLE POSITION

HIAB-kranarna bistår tempostarka Formel 1 med stadig hand.


Glide Trac – lösningen

för specialsituationer

Waltcos Glide Trac är en lasthanteringslösning

för ett flertal applikationer, bland

annat leverans av ömtåliga livsmedelsprodukter,

såsom pajer, eller transport och

leverans av mycket tunga möbler som lätt

kan skadas.

Glide Trac bakgavellyften monteras

bak på en skåpbilsliknande trailer som

antingen har rulldörrar eller svängdörrar.

Bakgavellyften gör inte fordonet längre,

eftersom utrustningen glider in under fordonet

under transport och dras ut enbart

för lastning och lossning.

Produkten kan skräddarsys för att

möta kundernas unika applikationsbehov

och tack vare den robusta konstruktionen

tål den också extrema lastförhållanden.

”Den viktigaste fördelen är bakgavellyftens

förmåga att flytta lasten upp och

ner smidigt och utan att skada den. Glide

Tracs slutna hydraulsystem ger tillförlitlighet.

För att undvika driftstopp larmar

dessutom givare föraren om eventuell

överhettning och spänningsvariationer”,

konstaterar Robinson.

De bolag som känner sina kunder

bäst kommer att utgå som segrare

på den hårt konkurrerade

marknaden för bakgavellyftar

i USA. Detta förutsätter att man klarar

av att identifiera särdragen i kundernas

verksamhet och förstår deras utrustning

och servicebehov.

Waltco, som grundades 1954, arbetar

tillsammans med sina kunder och

fokuserar på försäljning i tätt befolkade

områden. Eftersom den bästa kundkontakten

ofta fås ute på fältet är det också

där försäljarna tillbringar största delen

av sin tid. ”Att köpa bakgavellyftar är en

stor investering för ett bolag. Det är viktigt

att kunderna uppfattar samarbetet som

en omfattande relation som stödjer deras

verksamhet”, säger Waltcos verkställande

direktör Rod Robinson.

Försäljningen slutar inte med köpet

Robinson påpekar att försäljningen inte

slutar efter att köpeavtalet ingåtts. Ett av

de viktigaste skeendena i en kundrelation

börjar enligt honom först efter att den nya

utrustningen levererats. Rätt teknologi och

rätt lasthanteringsutrustning som skräddarsytts

för att motsvara kundens behov

är definitivt en fördel, men utrustningen

måste också fungera smidigt och produktivt.

Mervärdet tillförs av kvaliteten – och

tillgängligheten – på service.

Waltco har investerat i underhåll och

byggt upp ett omfattande nätverk för

service och reservdelar. Ett avgiftsfritt

telefonnummer för teknisk support står till

tjänst i problemsituationer dygnet runt, sju

dagar i veckan. Även utbildningen är en

del av den dagliga verksamheten.

”Vi erbjuder ett brett urval av utbildning

både för kunder och vårt distributions-

och servicenätverk. Målet med utbildningen

är att ge en solid kunskapsbas

om utrustningen och framför allt att hjälpa

kundernas tekniska expertis att underhålla

utrustningen och serviceteknikerna

att installera utrustningen rätt”, säger

Robinson. När utrustningen är monterad

och underhålls på rätt sätt förblir produktiviteten

hög och driftkostnaderna låga.

Driftstoppen elimineras. Bakgavellyftarna

har konstruerats för att hålla ungefär 50

000 cykler.

Mångsidig lösning

Waltcos viktigaste marknadsområde är

USA, där utrustningen säljs i alla femtio

delstater. Dessutom säljs Waltcos bakgavellyftar

i Kanada, Mexiko, Australien,

Hongkong, Storbritannien och Irland.

De största kundsegmenten är leasingverksamhet,

livsmedels- och dryckesdistribution,

leveranser av bildelar, bageribranschen

och kemtvättsindustrin.

”Man kan säga att WALTCO-bakgavellyftar

används överallt där man transporterar

stora volymer av varor för daglig

konsumtion och där lastning och lossning

måste ske smidigt – och där man dessutom

kräver branschspecifika lasthanteringslösningar”,

påpekar Robinson.

Råvaror för framgång

Enligt Robinson baseras framgången på

kundanpassade lösningar, bakgavellyftarnas

tekniska egenskaper, omfattande

reservdels- och underhållstjänster såväl

som på bolagets relation till kunderna.

”När kunderna fattar beslutet att köpa

utrustningen tittar de på förhållandet

mellan egenskaper och pris – hållbarhet

och drift måste leva upp till löftet. Ett bra

exempel på detta är modellen Glide Trac.”

”Detta är orsaken till att vi satsar på att

säkra kvaliteten: redan från första början

Lång resa

Rod Robinson har jobbat för Waltco under lång

tid. Med 37 år i samma bolag, varav 20 i ledande

positioner, råder inget tvivel om att denne man vet

vad han talar om. Robinson har hjälpt till att vända

bolagets verksamhet från ett lagerföretag till ett

expertbolag med verksamhet på den globala marknaden.

Men han har inte förblindads av framgången.

De saker han lärde sig under de första dagarna

på jobbet har han aldrig glömt: kunderna kommer

alltid först. Kunderna och deras medarbetare såväl

som andra partners måste uppskattas och respekteras.

Det är nyckeln till gott samarbete.

Kunderna

Framgången med WALTCO-bakgavellyftar i USA är summan

av många faktorer. En avgörande orsak är Waltco

Truck Equipments positiva och precisa serviceattityd

gentemot kunder och partners.

method 2.2007


har varje detalj testats noggrant före

leverans till kunden. Det faktum att vi har

flera fabriker på olika orter har förbättrat

tillgängligheten och påskyndat leveranserna.”

Eftersom återförsäljarna kan sina

marknadsområden utan och innan, kan

den information de ger utnyttjas för att effektivt

besvara kundernas behov. Säljarna

ute på fältet kartlägger även kontinuerligt

problemsituationer som uppstår under

användningen såväl som brister i samband

med leveransen för att på detta sätt förhindra

att samma problem uppstår på nytt.

I framtiden kommer konstruktion

och produktutveckling att i allt större

utsträckning utföras på kundens villkor.

Och eftersom ny utrustning behövs för att

ersätta den gamla är marknadsutsikterna

goda. ”Fokus ligger även fortsättningsvis

på snabbhet och produktivitet, vilket underlättar

förarens arbete samt att förbättra

arbetssäkerheten genom nya tekniska

lösningar.”

Men det är människor som står bakom

de nya lösningarna. Robinson vill framhäva

den betydelse som arbetsmiljön och

medarbetarna har på kundnöjdhet och

goda resultat. ”Det krävs ett bra team för

att uppnå goda resultat. Slutligen är det

alltid fråga om de anställda – utan dem

skulle det inte finnas ett bolag.”

Text: Compositor/Kirsi Paloheimo

Bilder: Jim Martin

kommer

alltid först

method 2.2007


Enkel anpassning till företagsspecifika behov och

hög tillförlitlighet avgjorde när Suez Environment

valde Hiab som sin lastväxlarpartner.

SITAs maskinpark på 11 565 lastbilar arbetar

dagligen med uppdrag inom avfallshantering

och återvinning. Många av dessa lastbilar är

utrustade med MULTILIFT-kroklastväxlare

för lastning av avfallscontainrar. I själva verket används

dessa system i allt större utsträckning av SITAs team i nio

europeiska länder: Tyskland, Nederländerna, Tjeckien,

Frankrike, Storbritannien.

Belgien, Sverige, Polen och

När tillförli

Finland.

Samarbetet mellan SITA,

som är ett dotterbolag till

Suez Environment, och Hiab

inleddes för drygt ett år sedan

via en normal inköpsprocess

vid Suez Environments inköpsavdelning. Beslutet att

avgör

centralisera inköpen togs år 2000. Inköpsteamet består av

fyra personer som arbetar vid huvudkontoret. Det låter

kanske som ett litet team, men inga beslut för Europa tas

utan teamets godkännande. Agenterna i de olika länderna

ingår i den beslutsfattande kommittén.

Vägen till att lämna in anbud

Anbudstävlan känner inga gränser; inköpsavdelningen i

en ledande koncern är en strategisk plats och en obligatorisk

ingång för alla potentiella leverantörer som är intresserade

av att få lämna in anbud. Suez har tre inköpsnivåer

och de omfattar allt från inköp av kontorsmateriel till

mycket specifika och tekniska produkter i likhet med dem

som används av SITA, som ansvarar för Suez Environments

avfallshanteringsarbeten. SITA står för 47 procent

av omsättningen och har 63 procent av de anställda inom

koncernen.

Hur går det då till

när man letar efter

anbudsgivare? Eftersom

användningen av vissa

produkter varierar från

land till land ger landscheferna

sina synpunkter

under utarbetandet

av en specifikation.

”Att tillämpa den bästa metoden används för att spara

tid när ett liknande tillvägagångssätt redan existerar i

något av de länder där vi har representanter”, förklarar

”Den höga

tillförlitligheten är

lugnande.”

Emmanuelle Blanc, som ansvarar för inköpsavtalen för

specialprodukter hos SITA.

Inlämningen av anbud föregås av många steg. Först

lämnar intresserade leverantörer in en detaljerad studie,

där deras expertis framgår.

Därefter gör SITAs experter en

teknisk undersökning.

”Det är viktigt att poängtera

transparensen i vår approach”,

påpekar Louis Willems, inköpschef

för Belgien och expert på

denna typ av utrustning. ”Om

ett bolag skickar oss en fråga så

lägger vi ut svaret på vår webbplats som är tillgänglig för

alla tävlande. På detta sätt får var och en av dem samma

information.”

method 2.2007


Under ett möte i Paris hade SITA och Hiab möjlighet att utvärdera samarbetet

som inleddes för ett år sedan. SITAs Louis Willems (t v) tillsammans med sina

kolleger Phil Davies och Emmanuelle Blanc.

tligheten

I slutskedet, när de sökandena anser att de kan delta i

en anbudstävling, startar inköpsavdelningen en bakvänd

process för en begränsad period på marknaden.

Service gör skillnad

Varje anbudsgivare ger förslag, och priserna sjunker tills

det mest konkurrenskraftiga anbudet vinner. Men detta

innebär inte nödvändigtvis att det lägsta anbudet vinner.

”Vi fäster stor uppmärksamhet på kvalitetsinnehållet i

anbudet, den totalservice som erbjuds såväl som tillförlitligheten

hos det anbudsgivande bolaget”, tillfogar Phil

Davies, inköpschef för Europa. ”Med tanke på de uppdrag

vi utför anser vi det vara avgörande att vi framför

allt fattar det tekniskt rätta beslutet.”

För allas bästa

Suez Environment, är dotterbolag till en av de

mera betydande koncernerna i världen. Bolaget

har 72 130 anställda, omsätter 11,1 miljarder euro

och utvecklar sin expertis inom två områden som

är avgörande för välfärden för jordens befolkning:

leverans av dricksvatten och renhållning.

Den sistnämnda sektorn omfattar insamling och

hantering av avfall såväl som återvinning. Denna

sektor står för en försäljning på 5,2 miljarder euro

och bearbetar årligen 42 miljoner ton avfall från

65 miljoner invånare i 19 länder, varav tio ligger i

Europa. Renhållning står för nästan 90 procent av

den verksamhet som bedrivs under namnet SITA.

method 2.2007


Att välja MULTILIFT-kroklastväxlare är ett bra

exempel på just detta: Kvaliteten på servicen hänger

samman med utrustningens rykte.

På frågan varför Hiab lasthanteringssystem valdes

har Louis Willems ett rakt och okomplicerat svar: ”Vi

använder redan MULTILIFT-kroklastväxlare och vi

känner deras egenskaper. Den höga tillförlitligheten är

lugnande. Dessutom uppskattar vi också den lätthet

som bolaget kan anpassa sig på, särskilt eftersom vi har

specifika krav beroende på land.”

Willems berättar också att Hiab inte tvekade att

tillåta att dess system testas vid SITAs center i flera

europeiska länder.

Dessutom är Suez även ett socialt medvetet bolag

som fäster stor vikt vid kvaliteten på de produkter som

används i byggandet av den utrustning de köper. Inköpsavdelningen

rådfrågar hälso- och säkerhetschefer om

hur säker användning av utrustningen kan garanteras.

Det är absolut nödvändigt att få deras synpunkter innan

ett inköpsbeslut godkänns.

Ett öga på framtiden

Men SITAs beslut baserades också på framtiden. Vissheten

om den nära förestående lanseringen av kroklastväxlarsystemen

MULTILIFT XR Power har definitivt

fångat SITA-experternas uppmärksamhet.

Det avancerade PLC-drivna elektroniska styrsystemet

arbetar snabbt och ökar säkerheten avsevärt. Detta

rimmar väl med SITAs förväntningar på arbetseffektivitet.

Detta ger även Hiab möjlighet till ett långvarigt

partnerskap med kunden. I själva verket måste partnerbolaget

kunna utvärdera sig självt, eftersom de avtal

Vid källan till kundorientering

”Vi måste känna våra kunders verksamhet.

Och för att förstå den måste

vi också ofta känna till verksamheten

hos våra kunders kunder”, på detta

sätt förenklar Seppo Heino, marknadsdirektör

vid Multilift, Hiabs syn

på kundorientering.

Seppo Heino framhåller att man

aktivt måste undersöka kundernas

erfarenheter av Hiabs utrustning och

att målen med utvecklingen systematiskt

måste sammanställas. Det

är viktigt att upprätthålla en dialog

med nyckelpersonerna i kundens

organisation.

”Vi är beroende av återkoppling

och använder den i utvecklingen av

vår utrustning för att förbättra våra

kunders konkurrenskraft.”

Seppo Heino pratar om en winwin

situation, där Hiab har ett starkt

motiv för fortsatt samarbete.

som ingås inte är huggna i sten, och en ny nöjdhetsundersökning

görs vart tredje år. Därför kan regelbundna

relationer med leverantören leda till bättre kunskap och

ökad förståelse.

Text: Jean-Yves Kerbrat

Bilder: Jean-Yves Kerbrat & Jyrki Vesa

”När våra kunder mår bra, mår

vi också bra. Och omvänt: om vår

utrustning inte ger kunden mervärde,

så har vi svårt att klara oss.

Framgång ger i sin tur förutsättningar

att utveckla vår verksamhet och att

investera i produktutveckling”, säger

han.

Heino ansvarade för förhandlingarna

med inköpsavdelningen vid

Suez Environment. Han anser att

SITA-samarbetet är produktivt för

båda parterna. Hiabs organisation har

byggts för att stödja nära samarbete

och varje land har en kundansvarig.

”De som är kundansvariga för

SITA träffas regelbundet för att dela

med sig av erfarenheterna och utveckla

samarbetet. Jag är kontakten

för SITA-kontot på Hiab-nivå. Detta

arrangemang har redan visat sig

fungera bra”, säger Heino.

method 2.2007


TEKNOLOGI

Teleskopmasten

har lång räckvidd

Den senaste MOFFETT-påhängstrucken är

utrustad med teleskopbom.

Teleskopbommen kompletterar Moffetts

utbud av påhängstruckar med fasta

och rörliga bommar. Teleskopbommarna

kommer särskilt väl till pass i

situationer där varor lastas och lossas från en

sida av släpvagnen och eventuellt även i besvärlig

terräng. Påhängstrucken med teleskopbom

tillverkas både som traditionell tvåvägsmodell

och som fyrvägsmodell med hjul som vrider sig

i fyra riktningar.

Teleskopbommens fördelar

En teleskopbom har fyra hydraulcylindrar.

Lyftcylindern höjer och sänker bommen.

Kompensationscylindern som är fäst i bommen

rör sig i relation till lyftcylindern och pressar

samtidigt olja till

tippcylindern.

På detta sätt

förblir gaffeln i

samma vinkel

under hela lyftet.

Tippcylindern är

placerad inuti

bommen och

gör det möjligt

att tippa enbart

bommen. Den

cylinder som

egentligen

manövrerar teleskopbommen

sitter längst ut

En

teleskopbom

har fyra

hydraulcylindrar.

på bommen, vilket gör den enkel att serva.

Den integrerade gaffelförflyttningen har en

sidoförflyttningskapacitet på drygt tio centimeter,

och eftersom endast gaffeln med lasten

– och inte hela bommen – rör sig när man byter

sida är påhängstrucken mycket stabil. Lyftkapaciteten

för en påhängstruck utrustad med en

teleskopbom är 2,5 ton.

Även förarkomforten är av toppklass. Hytten

är rymlig, manöverspakar och handtag är

logiska. Och eftersom teleskopbommen är helt

indragbar efter användning, är sikten ypperlig

från hytten.

Teleskopbom eller rörlig bom?

En påhängstruck med en rörlig bom kräver

antingen pantografisk eller teleskopisk gaffel

för att nå lasten. En teleskopbom kräver inga

ytterligare anordningar för räckvidd och detta

minskar egenvikten. När man förlänger bommen

kommer gafflarna åt båda sidorna av släpet

utan att man behöver flytta påhängstrucken

eller vända fordonet. Bommens lyftkapacitet

förblir lika bra även när bommen förlängs, eftersom

stödvalsarna under gaffeln flyttar en del av

lasten till lastutrymmet och gör det lättare att

dra lasten över flaket.

Dessutom är den nya påhängstrucken extremt

stabil. Alla MOFFETT-påhängstruckar har

tre hjul och bildar således en stabil triangel. I en

påhängstruck med teleskopbom kan bakhjulet

förskjutas bakåt för att öka triangelns yta och

därmed påhängstruckens stabilitet. Å andra

sidan när lastbilen tar med sig påhängstrucken

dras bakhjulet in och vänds parallellt med påhängstrucken

för att minska överhäng.

Också i fyrvägsmodellerna förbättras stabiliteten

med teleskopbom, eftersom framhjulen,

som är placerade på insidan av trucken, vänds

utåt och breddar därigenom den stabiliserande

triangelns yta.

Text: Compositor/Tiia Teronen

Illustration: Moffett

method 2.2007


TEKNOLOGI

Uppgradera?

Hiab har vad du behöver

Något som på senare tid dykt upp på önskelistan hos Hiabs

kunder är ett komplett kit för uppgradering av manuellt styrda

till fjärrstyrning. Nu finns det.

Eftersom det finns så många olika krankonfigurationer

inom Hiab-familjen

så har det tidigare varit ett krävande

arbete att bygga om till radiostyrning.

Det har lösts med en uppdelning i undergrupper

som är anpassade för de olika modellvarianterna.

”Allt som behövs för en uppgradering

finns nu samlat i olika paket som beror av

kranmodell och befintlig utrustning på kranen”,

berättar Per Herdegård som är projektledare

för tillbehör för Hiabs kranar.

Basen är ett ”paket” som innehåller ventilen

V80R. Till detta kommer sedan olika modellanpassade

”tilläggspaket” med oljefilter, oljekylare,

SPACE, radioenhet och – i de fall det behövs

– transformator för konvertering från 12 till 24

volt. I de modellanpassade kiten ingår alla delar

som behövs för att omvandla en manuellt styrd

kran till en följsam radiostyrd medhjälpare.

Visserligen inte starkare än tidigare, men

klart mer flexibel. För att få tillgång till den extra

lyftkapaciteten måste man fortfarande beställa

denna utrustning fabriksmonterad på nya

kranar. När det gäller byte och montering av de

nya komponenterna kan i princip vem som helst

göra det själv, men eftersom uppgraderingen

även innefattar justeringar i programvaran, så

krävs en auktoriserad Hiab-verkstad med behörighet

att göra inställningar i krandatorn.

Viktigt är dessutom att hydraulsystemet

justeras till rätt arbetstryck på den nya ventilen

och att korrekta tryckreduceringsventiler monteras

enligt medföljande instruktion. Oljekylare

och speciella oljefilter är dessutom helt nödvändig

utrustning för att kranen skall fungera

tillfredsställande med sin nya fjärrstyrning.

”Ombyggnadssatser finns nu för de flesta

XS-kranar med manuell V80-ventil, från HIAB XS

055 till 377.

Om kundintresset är tillräckligt stort kommer

troligtvis längre fram även satser för att bygga

om andra kranar”, berättar Per Herdegård.

Text: Ulf C Nilsson

Bilder: Lasse Klint

10 method 2.2007


Med mewp får du

”tre kranar i en”

Den nya standarden EN 280 trädde i kraft redan

2001 och ställer helt nya krav när det gäller maskiner

för personlyft, alltså MEWP (Mobile Elevating

Work Platform). Trots standarden har dock funnits

utrymme för nationella särbestämmelser som tillåtit att man exempelvis

hängt på personkorgar på lastbilskranar för ”tillfälliga

personlyft”. Men allt fler länder ansluter nu till standarden och i

Sverige blir det 1 juli i år totalstopp för att besiktiga en traditionell

lastbilskran för personlyft.

För Hiab innebär de nya bestämmelserna inga problem,

eftersom man här redan har utnyttjat nyheten och anpassat

konstruktionen i HIAB XS 122, 144 och 166 efter de nya kraven.

Resultatet är ”tre kranar i en”.

Förutom den tidigare möjligheten, att utnyttja EN12999 för

att få extra kraft med hjälp av elektroniken, vilket innebär att

man i det praktiska arbetet får tillgång till två kranar i en, så

finns nu även möjligheten att förse styrsystemet med en nyckelbrytare.

Med den aktiv har man gjort kranen till en MEWP och

får därmed så att säga en tredje kran i en.

En halv meter i sekunden

MEWP-läget medför att lastbilskranen förvandlas till en maskin

avsedd för personlyft. En påtaglig skillnad som MEWP medför

är att korgens rörelsehastighet begränsas till max 0,5 m/sek.

vertikalt och till 0,8 m/sek. horisontellt.

Bland övriga krav som standarden ställer märks:

automatisk horisontallägesreglering på korgen.

att stödbenens fötter ska vara svivlande.

att det ska finnas en signal som bekräftar

att stödbenen verkligen är korrekt

utkörda och ansatta.

ett nödkörningssystem ska finnas

tillgängligt vid eventuella

driftstopp av lastbilen.

speciella hydraulkopplingssystem

ska

användas för de trycksatta

rör.

Även själva monteringen på

lastbilen ingår i MEWP-typningen

och Det Norske Veritas

(ett av världens ledande klassificeringsorgan)

har utformat

föreskrifter hur monteringen

ska göras. I maskindirektivets

bilaga 4 finns en lista med

”speciellt farliga maskiner” där personlyftplattformar ingår tillsammans

med bland annat motorsågar och spikpistoler. För dessa

maskiner krävs ännu ett tredjepartsgodkännande.

”Men när ett nytt maskindirektiv träder i kraft den 29 december

2009 blir vi självcertifierande även för personlyftplattformar, förutsatt

att de uppfyller den harmoniserade standarden EN 280”, säger

Lars Rydahl som leder arbetet med detta inom Hiab.

HIAB XS 122 E-5 MEWP var första modellen ut och har snabbt

följts av HIAB 144 och HIAB 166.

”Nu har vi fullt upp med att leverera. Rent praktiskt är de

MEWP-godkända och klara när de sitter

på bilen.

Speciellt i Spanien har framgångarna

kommit tidigt och varit stora”,

konstaterar Lars Rydahl.

På tur för MEWP-anpassning

står nu HIAB XS 244 och

HIAB XS 288.

Text: Ulf C Nilsson

Bild: Industrias Zamarbu

Av någon anledning har just

personlyftar varit föremål för

många olika specialundantag

och nationella särregler inom de

olika EU-länderna. Men nu börjar

standarden EN 280 slå igenom

på bred front. Spanien hör till de

ledande på området och nu följer

även bland andra Sverige efter.

method 2.2007 11


Långvariga och lojala affärsrelationer

är viktiga för ett familjeföretag.

Carlos de Blas tillsammans med

sin far José som grundade bolaget

för mer än trettio år sedan.

Hantering och återvinning av avfall i miljonstäder kräver

betydande investeringar i planering och infrastruktur.

Detta gäller även Madrid, som har över fem miljoner

invånare. Grupo de Blas är en stor aktör inom återvinning

och hantering av material och problemavfall från rivningar,

gamla hushållsapparater och motorfordon i den spanska huvudstaden

och ekonomiska metropolen.

Bolagets grundare José de Blas familj hade en boskapsfarm i

byn Leganés, söder om Madrid. Men redan som ung intresserade

sig José för utvecklingen inom handel och industri och det ökade

behovet av avfallshantering. Tillsammans med sin hustru Rosario

grundade José de Blas ett bolag som specialiserade sig på insamling

av pappersavfall och kartong. Detta bolag utgjorde basen för

dagens specialiserade återvinningsföretag.

12 method 2.2007


Från avfall till

På sjuttiotalet genomlevde Spanien ett ekonomiskt uppsving,

vilket ökade medvetenheten om de ökande avfallsmängderna från

hushåll och industri. Man insåg även värdet av det råmaterial som

fanns i detta avfall och avfallet började omvandlas till återvinningsmaterial.

Investeringar i kvalitet

José de Blas och hans hustru bidrog till denna utveckling och

köpte tomtmark för lager och den första lastbilen, en spansk Avia,

för insamling av avfall och återvinningsmaterial. När bolaget

breddade verksamheten till att omfatta även järnskrot och stål blev

det nödvändigt att investera i en större lastbil, en Camiòn. Denna

lastbil hade redan en Multilift

HL 26-kroklastväxlare och en

JONSERED 900-återvinningskran.

I dag är 50 procent av Grupo

de Blas verksamhet fokuserad

på rivningsmaterial, det vill säga

återvinning av byggmaterial. Den

övriga verksamheten består av

För över 30 år sedan grundades Grupo de

Blas, som specialiserade sig på insamling av

avfallspapper och kartong. I dag har Grupo de Blas

utvecklats till ett betydande återvinningsbolag i

Madrid-regionen.

hushållsmaskiner, bland annat tvättmaskiner och kylskåp. Dessutom

bearbetar Grupo de Blas även motorfordon som råkat ut

för olycksfall eller blivit övergivna av sina ägare. Olja, smörjmedel,

kylvätska, broms- och and kopplingsvätskor, batterier och däck

avlägsnas från dessa fordon och deponeras på ett miljöriktigt sätt

eller återvinns.

Långvariga affärsrelationer är ytterst viktiga för ett familjebolag.

Under många år har Grupo de Blas haft goda affärsrelationer

med Hiab och står i direkt kontakt med huvudkontoret i Torrejón

de Ardoz i närheten av Madrid. Hos Hiab ansvarar José Sanchez

för denna kundrelation. Även underhåll och reparationer görs i

Torrejón.

Grupo de Blas senaste

Hiab-investering var en

MULTILIFT-kroklastväxlare

och en JONSERED 1620

Z-återvinningskran. ”Kombinationen

av MULTILIFTkroklastväxlare

med JONSE-

RED-återvinningskranar har

visat sig vara en mångsidig och

idealisk lösning för våra behov.

JONSERED-återvinningskranar

är extremt väl lämpade för

Regionchef

José Sanchez

stiftar närmare

bekantskap

med Grupo del

Blas struts.

återvinningsmaterial

att användas i återvinningssektorn tack vare deras kombination

av kraft och hastighet samt enkla användning. MULTILIFTkroklastväxlare

är särskilt lämpade för stora containrar. Lastbilarna

kan enkelt plocka upp och sätta ner dem utan onödiga stopp.

Vi uppskattar deras höga precision och tillförlitlighet”, berättar

Carlos de Blas.

För närvarande har bolaget totalt femton fordon som är

utrustade med uppgraderade MUL-

TILIFT-kroklastväxlare, och nio är

utrustade med JONSERED-återvinningskranar.

Dessutom har bolaget en

storskalig maskinpark och flera olika

återvinningscontainrar. Lastbilar med

släpvagn används för transport av

återvinningsmaterial.

Ett litet zoo på bolagets tomt

Trots att José de Blas arbetar med avfallshantering och återvinning

hyser han fortfarande en stor kärlek till boskapsuppfödning.

Han har också låtit bygga en stor inhägnad på bolagets mark. I

dag lever strutsar, påfåglar, ankor, hönor, får och percheron-hästar

tillsammans i harmoni. Inhägnaden är omgiven av en charmfull

trädgård. För José de Blas är detta ett bevis på att det är möjligt

för djur och växter att existera sida vid sida med modern teknologi.

Vilken härlig idé!

Text: Gerlach Fronemann

Bilder: Jonas Nordin

José de Blas tittar på

när hans påfågel äter middag.

method 2.2007 13


När storleken

Efterfrågan på väggoch

golvmaterial för

bostäder och tillväxten

inom plywoodindustrin

har ökat virkesförsäljningen

i Japan, där de höjda

importkostnaderna har lett

till hårdare konkurrens och en

större fokusering på inhemskt

virke. Denna kostnadsökning

för importen orsakas av ökande

efterfrågan i Kina, Indien

och Mellanöstern såväl som

restriktioner inom avverkning i

Sydostasien. Tack vare den nya

teknologin kan inhemskt virke

från gallringar i ökande grad

användas istället för importerat

virke.

De viktigaste produkterna i

skogsindustrin är råvirke som

går till sågverk för vidare förädling

till massa, flis och plywood.

Produktionsvolymerna

av massa ligger på nordisk nivå.

Trots att de nordiska länderna

och Nordamerika är mest kända

som pappersleverantörer, är

Japan faktiskt en av världens

största papperstillverkare.

Kortvirkesmetoden är den

mest allmänna avverkningsmetoden

i Japan. Timret transporteras

vanligen från skogen med

hjälp av kabel. Men i bergig

terräng används ATV-liknande

fordon som är utrustade med

Storleken på de

skogskranar som

används inom det

japanska skogsbruket

beror på många

faktorer.

kran, eftersom hjuldrivna fordon

inte alltid klarar av branta

sluttningar.

Efterfrågan på barrträd

från gallringar för plywoodindustrin

har ökat under

de senaste åren. Japans

virkesavverkning för

egen konsumtion uppgår

sammanlagt till över 16

miljoner kubikmeter.

Enkel lastning med Z

I takt med den allt större

efterfrågan ökar avverkningen

och därmed även

behovet av att investera i

allt bättre och mer avancerad

utrustning. Storleken

på lastbilen och skogskranen

har betydelse när virket

transporteras från områden

som är oframkomliga för stor

utrustning. Eller när broar och

tunnlar begränsar höjden på

fordonet och lasten. I Japan är

14 method 2.2007


Storleken på lastbilen och skogskranen har

betydelse när virket transporteras från områden

som är oframkomliga för stor utrustning.

avgör

virkestransporter maximerade

till en höjd på 3,8 meter.

För att optimera lasthöjden

och lastvolymen är den vanligaste

skogskranen den platsbesparande

Z-modellen.

Lastbilsmonterade LOG-

LIFT och JONSERED skogskranar

används för att lasta och

transportera virke till sågverk

och plywoodfabriker. Kranarna

har utvecklats för tunga

lyft och de klarar av

stora laster och

snabb lastning.

Om kranen

underhålls rätt

kan livslängden

för en

kran uppgå

till hela

10–15 år.

Kranen väljs utgående från

fordonets vikt. Lastbilarna

har vanligtvis en bruttovikt

på 22–25 ton. Följaktligen är

storsäljaren LOGLIFT 105

Z/ZT, tack vare god balans

mellan vikt, lyftkapacitet och

nyttolast.

Räckvidden är väl tilltagen,

men i Japan säljs LOGLIFT

skogskranar med en kranarm

som är 20 centimeter kortare

än i övriga delar av världen.

Detta förhindrar att vipparmsleden

slår mot marken i branta

sluttningar.

Omfattande kundservice

Skogskranar säljer bra i Japan,

och försäljningen av LOG-

LIFT och JONSERED skogskranar

väntas öka parallellt

med efterfrågan på inhemskt

virke.

Aktiva återförsäljare har

även bidragit till försäljningsökningen

genom att bistå

kunder med igångsättningen

och problemlösning, samt att

vid behov även besöka slutkunden

och hjälpa dem att åtgärda

problem som dyker upp.

De flesta av Hiabs japanska

kunder är små eller medelstora

bolag eller enskilda företagare

som köper utrustning främst

via lastbilsåterförsäljare. På

detta sätt får kunden rätt

utrustning monterad på rätt

lastbil.

Trots att Hiab redan har

en nära relation med kunderna

kommer i framtiden allt

större fokus att ligga på service,

underhåll och reservdelar som

beaktar kundens behov.

Text: Compositor/Kirsi Paloheimo

Bilder: Matton & Hiab

method 2.2007 15


Bra sa

på gång

John Stuart, chef för Hiab Quebec,

kommer ihåg när Jean Guy Leroux,

som på den tiden var chef för

fordonsparken vid det kanadensiska

bryggeriet Labatt, för första gången kontaktade

honom för att hitta en effektivare

lösning för ölleveranser i Quebec. Fram

till den tidpunkten hade de flesta ölleveranserna

på andra orter bestått av att man

rullade av öltunnor från en lastbil och ner i

källaren. Leroux frågade Stuart om det var

möjligt att använda en HIAB-kran, eftersom

många restauranger, pubar och barer

i Quebec ligger ovanför gatunivån, ofta på

andra eller tredje våningen.

Konstigt nog hade ingen tänkt särskilt

mycket på denna alternativa lösning före

1994, eventuellt med undantag av den

svettdrypande leveranspersonalen som släpade

tunga ölbackar och 50 kilos tunnor

från gatunivån och upp till baren. Det hela

blev inte lättare av att en del av de äldre

byggnaderna i staden helt saknade hiss.

Stuart minns att leveranspersonalen till

och med stod på sina lastbilsflak och hissade

upp ölet. Stuart och Labatt utredde

möjligheten att utnyttja en HIAB-kran för

jobbet. De startade också ett gemensamt

FoU-projekt och lyckades med samlade

krafter revolutionera effektiviteten i de

dagliga leveranserna runt om i provinsen.

Labatt och bryggeriet Molson har varit

viktiga kunder för Hiab Quebec sedan

början av 1990-talet, endast några år efter

att bolaget inledde verksamhet i Quebec

som en provinsbaserad verksamhet under

Ontario-baserade Atlas Polar Limited.

Hiab Quebec inledde verksamheten som

en två-mans verksamhet – eller egentligen

en man och hans sekreterare. I dag har

Det är ett utmanande arbete att leverera öl

i Kanadas fransktalande provins Quebec. De

tusentals kunderna är utspridda på ett

stort område och dessutom ligger leveransplatserna

oftast ovanför gatunivå. Därför

lönar det sig att äga effektiva leveranslösningar.

Skål för MOFFETT och HIAB!

bolaget ett eget huvudkontor och arbetar

genom ett nätverk av tolv återförsäljare

runt om i Quebec.

Labatt ingår i InBev SA, en av väldens

största bryggerikoncerner. Bolaget brygger

drygt 60 olika ölsorter och har sålt öl i

Quebec sedan 1847. I dag har bryggeriet

37 distributionscenter och betjänar 19

000 kunder runt om i provinsen, oftast

dagligen. På tiden före HIAB-kranarna var

detta lika med mycket hårt fysiskt arbete

och det krävdes tre eller fyra personer i

varje lastbil för att leverera ut ölet. Att

manuellt hantera dessa tunga tunnor resulterade

också i skador och långa sjukskrivningar.

Den första HIAB-kranen – HIAB

160 – ändrade på allt detta som genom ett

trollslag.

Logistisk revolution

En annan Hiab-produkt, MOFFETTpåhängstrucken

bidrog också till den

logistiska revolutionen. ”Före 1996 hade

vi sålt flera kranlösningar till Labatt, och

då började vi också intressera dem för

MOFFETT”, minns Stuart. ”De insåg att

om de kunde få en liten nätt gaffeltruck

och montera den bak på lastbilen så skulle

leveranspersonalen ha en egen behändig

gaffeltruck med sig varje gång de begav sig

ut på ett jobb.”

Det lönar sig att

äga effektiva

leveranslösningar

särskilt när leveransplatserna

ofta ligger

ovanför gatunivå.

I Kanada hade leveransbilarna traditionellt

ett antal dörrar på ena sidan

av fordonet. Bakom varje dörr fanns ett

lager av en viss produkt, och varje order

sammanställdes genom att man gick från

dörr till dörr för att uppfylla kundens krav,

och sedan bar man varorna från lastbilen

till kunden. Denna tidskrävande metod

övergavs när Labatt beslöt sig för att införa

kundorder per lastpall, med allt kunden

16 method 2.2007


ker

Moffett har visat sig fungera perfekt vid

lastpallsleveranser, när alla varor som kunden

beställt lastas på en enda lastpall.

behövde färdigt lastat på en lastpall. För

denna typ av leveranser lämpade sig MOF-

FETT utmärkt. Detta innebar också att

leveransfordonen effektivt kunde skötas

av en enda person – något som ytterligare

ökade effektiviteten.

”Vi började beställa MOFFETT 1201:

or år 1996”, berättar Serge Valiquette, servicechef

för Labatt i Quebec. ”Den avlöstes

av 1501, och i dag har vi en maskinpark

på 53 3-hjulsdrivna MOFFETT M2003:or.

Vi använder dem vanligtvis när vi måste

leverera till smala passager där vi inte kan

komma in med en lastbil. MOFFETT är

kompakt, effektiv och den minskar antalet

arbetsrelaterade olycksfall och överbelastningar

– och det är viktigt för oss.”

Den trehjulsdrivna påhängstrucken ger

en betydande prestandafördel i det kalla

klimatet i regionen – de första 1201:orna

var endast enhjulsdrivna. Det var Molson

som först insåg fördelen med ett trehjulsdrivet

system år 1998, och i dag har de en

maskinpark på ca 120 MOFFETTar. Både

Labatts och Molsons fordonsspecificerare

är nöjda med MOFFETT-lösningen, och

diskuterar gärna nya lösningar tillsammans

med John Stuart vid Hiab Quebec.

Hiab organiserar en del av underhållet,

medan kunderna utför en del av det på

egen hand.

”Det som är speciellt med Quebec,

jämfört med övriga Kanada, är de tiotusentals

ställen som båda bolagen har att

leverera till, och de flesta kräver leveranser

varje dag”, säger Stuart. ”I detta avseende

är MOFFETT och HIAB-kranarna helt

enkelt ovärderliga.”

Text: Graeme Forster

Bilder: Steve Parr

method 2.2007 17


Sydamerika är en värld i sig. Hiabs återförsäljare i Peru och Colombia berättar om

hur den lokala färgen har beaktats i verksamheten.

Syd

18 method 2.2007


Den livliga byggsektorn, särskilt byggandet

av kraftledningar och telefonlinjer

samt vägar, ger Malvex kunder.

verkar definitivt ta

längre tid än vad jag är

van vid. Det är spännande

”Allting

att jobba här, eftersom

det ständigt händer överraskande saker”,

berättar Bengt Kindgren med ett skratt

när han blir tillfrågad om sin synpunkt

på Colombia. De kulturella skillnaderna

med Europa är fortfarande i färskt minne

hos Kindgren som återvände till Colombia

efter sju år i Sverige. Han har varit verkställande

direktör för Nike Colombiana i

Bogota i drygt två år.

”Dagens situation är på inga villkor en

indikation på hur landet eller ens vår egen

verksamhet kommer att se ut nästa år. Vi

befinner oss trots allt i Sydamerika”, säger

Malvex verkställande direktör Kjell Malmström.

Han vet vad han talar om: han har

gjort affärer i Peru sedan 1970. Malvex har

60 anställa och representerar förutom Hiab

även Linde, Dolmar och Stocka.

Malvex har nära kundrelationer

Kjell Malmström påpekar att trots att

Peru är ett stort land är marknaden för

lasthanteringsutrustning fortfarande rätt

liten jämfört med den europeiska marknaden.

Med Malmström vid rodret har

Malvex varit Hiabs återförsäljare sedan

1970. I dag säljer bolaget mest HIAB-kranar

(30-50 per år), och ibland även andra

Hiab-produkter. ”Hiab är marknadsledare

i Peru. Varumärket har ett gott rykte, men

konkurrenterna driver oss att utveckla vår

kompetens”, säger Malmström.

En livaktig byggindustri, särskilt byggandet

av el- och telefonlinjer och vägbanor

ger Malvex kunder. Dessutom finns

efterfrågan på Hiabs utrustning inom

bränsle- och gasindustrin.

Under sin långa karriär i Peru har

Malmström hunnit skaffa sig många kundkontakter.

Betydelsen av dessa kontakter

framhävs i den lokala kulturen. ”Här i

Peru baseras försäljningen väldigt långt på

personlig växelverkan med kunden. Kundrelationerna

är värdefulla, och på Malvex

står vi i nära kontakt med våra kunder.”

Nike Colombiana gör ett

banbrytande arbete

Marknaden för lasthanteringsutrustning i

Colombia är även den, på det stora hela,

fortfarande underutvecklad. Nike Colombiana,

som leds av Bengt Kindgren, har

31 anställda i Bogota och har varit Hiabs

återförsäljare i över 25 år.

Nike Colombiana gör en hel del

fotarbete för att försäkra kunderna om fördelarna

med utrustningen innan de i själva

verket köper någonting. Detta arbete

har lönat sig. ”En betydande del av våra

kunder under de senaste åren har köpt sin

första Hiab-utrustning”, säger Kindgren.

För närvarande omfattar Nike Colombianas

produktsortiment HIAB-kranar

och ZEPRO-bakgavellyftar, men de har

även sålt MOFFETT-påhängstruckar.

HIAB är marknadsledare inom lastbilskranar.

Kindgren förklarar att produktsortimentet

styrs av Nike Colombianas

kundbas, varav en betydande del verkar

Inget går upp emot

amerika

method 2.2007 19


inom byggsektorn. Hiabs produkter används även inom palmoljeproduktion,

som är en snabbt växande bransch såväl som

inom oljeindustrin och lantbruket.

Tillförlitlighet ett måste

Sydamerika räknas ofta som ett enhetligt område. Men när

man lyssnar på Kjell Malmström och Bengt Kindgren står det

klart att Peru och Colombia är länder med stora kulturella

skillnader. ”Colombia är två och en halv gånger större än Sverige”,

påpekar Bengt Kindgren om landet som har 45 miljoner

invånare och fortsätter: ”Landet är mycket mångfasetterat. I

Colombia finns berg, öknar och djungler.”

Länderna och förhållandena kan ändras, men Hiabs säljargument

förblir de samma. Nummer ett för köparna i Peru och

Colombia är inte de senaste innovationerna, utan basmodeller

med basegenskaper. Tillförlitlighet kommer först. Oberoende

om produkten används i öknen i Peru eller i djungeln i Colombia

har Hiabs kvalitet visat sig vara tillförlitlig.

Malmström säger att varje droppe

pressas ur utrustningen i Peru. ”Beskattningen

höjer markant priserna på Hiabs

produkter. När en kund köper en produkt

vill han använda den i flera år framöver.

Vi har sju personer anställda på serviceavdelningen.

De servar till och med 35 år

gamla kranar – bland annat modellerna

245, 550 och 950 – och de används fortfarande

varje dag”, säger Malmström och

påpekar att Malvex även har reservdelar för dessa modeller.

”När en kund köper en Hiab, kan han lita på att affären

löper smidigt. Vår utbildade personal finns alltid där för dem

och stödjer dem hela vägen”, fortsätter Malmström. De långa

avstånden är dock en utmaning för serviceavdelningen.

”Vid behov reser våra servicetekniker till ort och ställe,

men resan kan ta lång tid”, säger Kindgren.

Han medger att Hiabs utrustning inte nödvändigtvis är den

billigaste ens i Colombia. ”Men vi förklarar också för våra

kunder att den billigaste lösningen inte alltid är den mest ekonomiska

när man ser till produktens hela livscykel. Och de har

allt bättre börjat inse att detta är sant”, säger Kindgren.

En betydande

del av Nike

Colombianas

kundbas

finns i byggbranschen.

Tillväxt i horisonten – kanske

Den höga arbetslösheten i Peru och Colombia har hållit

lönerna i styr, men lönenivån håller ändå jämn takt med de

positiva trenderna i ekonomin. Högre inkomster i sin tur leder

till bättre försäljning av lasthanteringsutrustning.

”För Malvexs kunder är det viktigt att lasthanteringsutrustningen

kan sänka deras arbetskraftskostnader. Våra

kunder uppskattar också att lastning och lossning sker säkert

och självständigt”, säger Malmström.

För närvarande är de ekonomiska utsikterna lysande för

båda länderna och därför väntas efterfrågan på lasthanteringsutrustning

öka. ”Vi väntar oss tvåsiffriga tillväxttal, men

å andra sidan så ska vi ju komma ihåg att detta är Sydamerika.

Du vet aldrig vad som kommer att hända imorgon; ibland

har vi en aning om vad som ska hända idag”, småskrattar

Bengt Kindgren.

Text: Compositor/Sami Laakso

Bilder: Bengt Kindgren & Isamel Benique

Ger gasbeh

Agas distributionchef Teijo Syrjä

(t v) och transportföretagarna

Seppo Huhta och Jussi Pullinen.

Ungefär sex mil norr om Helsingfors ligger

Riihimäki, som är ett av Aga Oy:s 120

försäljningsställen i Finland. Här märker man

också att MOFFETT-påhängstruckarna börjat vinna

terräng för transporter av gasbehållare.

Aga ingår i Linde-koncernen, som är ett världsledande bolag

inom industriell gas. Bolaget har drygt 360 anställda i

Finland. Aga har en bred kundbas, från hobbysvetsare till

den kemiska industrin och läkarstationer.

Agas huvudprodukter är syrgas, kvävgas och argon. De står för

över hälften av bolagets omsättning. Förbränningsgaser – acetylen

och propan – samt vätgas och koldioxid är också viktiga produkter.

De viktigaste läkemedelsgaserna är syrgas och lustgas.

Investerar i kundservice

Enligt Agas distributionschef Teijo Syrjälä värdesätter bolaget

transportleverantörer som flyttar och lastar gasbehållare försiktigt

och använder sig av transportutrustning som är väl underhållen.

Hittills har Aga avtalat om fem MOFFETT-påhängstruckar och fler

är antagligen på gång. Företaget förväntar sig att majoriteten av

dess partners köper påhängstruckar när de förnyar sin transportutrustning.

Detta leder till att lastutrymmet inte behöver vara av det

dyra slaget som öppnas upptill, utan det räcker med att lastutrymmet

är åtkomligt från ena sidan. Vid omlastningar kan påhängstrucken

till exempel lämnas kvar på terminalen, och därmed frigör

man dess vikt för nyttolast.

Med påhängstrucken kan man enkelt placera den tunga

gasbehållaren exakt där kunden vill ha den. Dessutom förbättras

säkerheten, eftersom man slipper klättra upp på ibland blöta eller

snötäckta containers för att fästa krankroken.

20 method 2.2007


ållarna ett lyft

Sommar som vinter

Till en början var förarna skeptiska. Hur

skulle det gå för MOFFETT i det kalla, nordiska

klimatet? Efter den första vintern hos

transportbolaget S. Huhta Oy i Uleåborg konstaterar

ägaren Seppo Huhta att MOFFETT

klarat sig bra.

”Det fanns inget väder MOFFETTen inte

skulle ha klarat av.” Huhta medger att även

han, innan köpet av MOFFETTen, var skeptiskt

till påhängstrucken.

“Men nu råder ingen tvekan! Det enda jag

saknar är värmesits!”

På Agas upplagsplats träffar vi transportföretagaren

Jussi Pullinen, som utnyttjar

MOFFETTen för att lasta på nästa dags

leverans. Han har använt Hiab Oy Finlands

testexemplar av påhängstrucken, och

hans erfarenheter har varit så bra att han

beställde en egen MOFFETT. Han fick sin nya

fyrvägstruck i maj.

Risto Lauttamus arbetar med en HIAB 377

HiPro-kran och lastar stora, tunga gasbehållare

på ett fordon som ägs av Timo Alastalos

transportbolag. Att lyfta sådana laster kräver

en utrustning med större kapacitet, och

det har HIAB. Lauttamus är nöjd med HIABs

fjärrstyrning. Den gör det möjligt att placera

stora tunga laster med millimeterprecision

och dessutom kan man stå på tryggt avstånd

från lasten när den lyfts.

…Efter en snabb lastning är syrgas- och

gasbehållarna på väg till kunden!

Text: Hilkka Perttilä

Bilder: Amigos Media

P.S. Visste du att syrgas är en grundförutsättning för

livet och att det måste finnas minst sexton procent

syrgas i atmosfären för att uppehålla liv. Himlen ser

blå ut, eftersom gasmolekylerna i luften sprider blått

ljus bättre än andra färger. Därför är himlen till synes

blå mot den annars svarta rymden.

method 2.2007 21


Att såga

utan att fälla

Pionjär inom

skogsbruk

Hans Merensky Group är en

pionjär inom virkesförädlingen

i Sydafrika. Bolagets grundare

Hans Merensky, var fast övertygad

om att australisk eukalyptus

även kunde växa i södra Afrika.

År 1929 valde han ut två bland

hundratals eukalyptusarter och

började kultivera dem.

Träden har fått många årsringar

sedan dess. Hans Merensky

Group har utvecklats till den

största inom sågverksbranschen

i Sydafrika med fem sågverk runt

om i landet.

Även eukalyptusodling har

blivit en betydande produktionssektor

i Sydafrika. Eukalyptus har

ett brett fält av applikationer och

lämpar sig väl för byggbranschen

och som råvara för snickeribranschen.

Vid sågverket Tweefontein i Sydafrika

arbetar man praktiskt taget dygnet

runt. Varje dag bearbetar sågverket

50 lastbilslass råvirke för såväl den

inhemska som exportmarknaden.

Sågverket Tweefontein, som ingår

i Hans Merensky Group, är ett

ovanligt sågverk, eftersom det

använder både tall och eukalyptus

som råvara. Två tredjedelar av virket som

bearbetas vid sågverket är furu och en tredjedel

är eukalyptus. Virket kommer från en

radie på 250 kilometer och transporteras

från skogen med lastbil, eftersom järnvägsnät

saknas.

Trafiken vid sågverkets grindar är livlig.

Tweefontein bearbetar 1400–1600 ton virke

per dag, vilket motsvarar ca 50 lastbilslass.

Ungefär en tredjedel exporteras, främst till

Indonesien och Malaysia.

Det är ett måste för sågverket att

22 method 2.2007


Nyheter

Klimatförändringen är verklighet

logistikkedjan från skog till färdig förädlad

produkt löper smidigt. För att säkra störningsfri

produktion investerade Tweefontein

i en JONSERED 1220-skogskran som

monterades vid såglinjen.

Flera års erfarenhet

JONSERED 1220 säkrar ett konstant flöde

av virke till sågprocessen. Kranen används

18 timmar per dag och hjälper till att reda

ut virkesblockeringar vid såglinjen. Kranens

kraftfulla grip är räddaren i nöden

även när en stock kommer med fel ända

först till det löpande bandet.

JONSERED 1220 var ett naturligt

val för Tweefontein. Sågverket har sedan

länge en fungerande relation med Bowman

Cranes, som Hiabs sydafrikanska importör

sedan två decennier.

Samarbetet

har gett

Tweefontein

Den rätta

användningen

av skogskranar

säkrar

tillförlitlig

drift.

en hel del erfarenheter

av

Hiabs kvalitet.

Sågverket använder

fortfarande

dagligen

skogskranar

som för 13 år

sedan levererades

från Loglift

Jonsereds

fabrik i Salo,

Finland. Den

rätta användningen

har säkrat tillförlitlig drift. Tweefonteins

egen verkstad har skött underhåll och

service av kranarna, medan reservdelarna

köps av importören.

Text: Compositor/Sami Laakso

Bilder: Jukka Vanhanen & Marko Oikarainen

I mars 2007 godkände Europeiska rådet en åtgärdsplan för en gemensam energistrategi som föreslogs

av EU i januari. Energistrategin syftar till att bromsa klimatförändringen genom att minska

koldioxidutsläppen och öka energieffektiviteten.

I planen ingår åtgärder för att uppnå målen. Avsikten är att effektivisera energianvändningen

och förutom att minska bil- och flygtrafiken även ta i bruk förnybara energikällor för bränsleproduktion.

Åtgärder för att hindra klimatförändringen har även introducerats utanför Europa. Den globala

klimatpolicyn baseras på Förenta Nationernas miljöfördrag Framework Convention on Climate

Change och Kyotoavtalet från 1997.

Som ett resultat av det växande antalet bilar och andra transportmedel väntas energikonsumtionen

för transportsektorn öka med 1,5 procent före 2030. International Energy Agency

(IEA) jobbar aktivt för att lansera alternativa bränslen för transportbranschen. När antalet fordon

ökar blir bränslen som produceras av förnybara energikällor även en del av Europeiska unionens

åtgärdsplan för framtida alternativ för att minska koldioxidutsläppen.

Källa: IEA och AMFI (Advanced Motor Fuels)

Hiabs nya säljbolag i Australien och

i ytterligare fyra europeiska länder

Hiab har köpt aktiemajoriteten i BG Crane, som är Hiabs importör och en ledande leverantör

av lasthanteringsutrustning och service i Australien. BG Crane har sedan länge varit en viktig

partner för Hiab på den australiska marknaden. Hiabs nya säljbolag heter Hiab Australia Pty.

Ltd., och Bob Davis kvarstår som verkställande direktör.

Hiab Australia Pty. Ltd. har en stark position som leverantör av lasthanteringslösningar

och tillhörande monterings- och servicetjänster i Australien. Bolaget har ca hundra anställda

på sex orter och omsättningen under 2006 uppgick till 20 miljoner euro.

Och från Friedrich Berger, Hiabs betydande österrikiska återförsäljare, har Hiab förvärvat

försäljnings-, underhålls- och monteringsverksamheten i fyra europeiska länder: Kroatien,

Tjeckien, Ungern och Slovakien. Affären omfattar sju sälj- och service-/monteringslokaler,

som år 2006 hade en sammanlagd omsättning på ca 16 miljoner euro. Antalet anställda är

85. Andrzej Wieclaw ansvarar för de nya Hiab-bolagen. Han är också verkställande direktör

för Hiab-bolaget i Polen.

De nya europeiska dotterbolagen – Hiab d.o.o. i Kroatien, Hiab s.r.o. i Tjeckien, Hiab Kft. i

Ungern och Hiab spol s.r.o. i Slovakien – representerar ett brett utbud av Hiabs produkter i

dessa länder som räknas som framtida tillväxtmarknader. Genom dessa förvärv förstärker

Hiab sin ställning på marknader under utveckling.

Redan en miljon euro

för Östersjön

Globala Cargotec och dess dotterbolag Hiab, Kalmar och MacGREGOR vill investera i en

bättre och renare miljö på alla marknadsområden. Det första miljöinitiativet är projektet

Ett rent Östersjön. Östersjön har sedan länge varit en av de viktigaste transportrutterna i

Nordeuropa. Frakt- och passagerartrafiken som går kors och tvärs över Östersjön väntas

öka ytterligare under de närmaste åren.

Östersjön är världens mest förorenade hav. Det största problemet är övergödningen

som orsakas av fosforutsläppen i Östersjön. Hiabs moderbolag Cargotec är en av sponsorerna

för projektet och har redan samlat in över en miljon euro för ett renare hav.

Medlen som samlas in används oavkortade till finansiering av kemisk avlägsning av

fosfor vid avloppsreningsverken i S:t Petersburg. Detta är en snabb och kostnadseffektiv

metod för att minska övergödningen orsakad av fosfor och kväve samt att främja återhämtningen

av områdets flora och natur.

Ytterligare information: www.cleanbalticsea.com

method 2.2007 23


Hiab is part of Cargotec Corporation

I pole position

I den spännande Formel 1-världen är kommunikation A och O.

Därför beslöt sig ett av de ledande F1-teamen att slå samman

sina tidigare servicebilar till en enda mobil enhet av jättestorlek.

Avsikten var att utöka teamets möjligheter till samarbete,

förbättra kommunikationen och öka effektiviteten.

HIAB-kranen bistår tempostarka Formel 1 med stadig hand.

Att transportera Formel 1-cirkusens

PR- och mediaenheter jorden runt

och sedan placera dem längs med

sträckan är ingen lätt uppgift. Flera

tillfälliga enheter krävs för att inkvartera personal,

catering, AV, IT och kommunikation såväl

som VIP-utrymmen, pressrum och matplatser.

Den nya serviceenheten – som utvecklats av

Procar International – består av stora moduler

som väger ca 8 000 kilo. Helheten består av fyra

huvudmoduler och en takterrass som väger

5 500 kilo samt en servicetrailer på 22 000 kilo.

Från första början, redan i planeringsskedet,

var det största problemet hur man skulle

transportera och montera upp en så omfattande

konstruktion.

“Vi behövde en förstklassig kran med ett

avancerat styrsystem som klarade av att transportera

och placera enheten i långsamt tempo,

smidigt och med yttersta precision. Det var helt

enkelt uteslutet att konstruktionen skulle få

skadas på något sätt”, förklarar Jon Williams

från Procar International.

”Bara en kran klarade av våra specifika

krav på lyftkapacitet:

HIAB XS 800. Den var

perfekt för jobbet.”

Värd sin vikt

Hela byggkomplexet är 11,1 meter brett och 14

meter djupt. Det lanserades för första gången

vid den spanska Grand Prix-tävlingen i maj och

helheten ser ut som en permanent konstruktion.

Den nya serviceenheten har konstruerats för

att vara flyttbart men ändå ge ett solitt intryck,

bottenplanet är avsett för media med ett

catering- och presskonferensutrymme i mitten

samt tre kontor längs ena sidan av modulen, en

för pressekreteraren, ett allmänt kontor och ett

kontor för fotografen.

På övre planet finns lokaler för teamets

gäster, åter med ett öppet utrymme i mitten och

ett VIP-mötesrum. Takterrassen har 360 graders

runtomsikt och den kommer man åt via trappor

på den högra modulen.

På baksidan finns en servicetrailer med

generator, vatten, gas, luftkonditionering och

övrig service.

Efter att enheten transporterats till tävlingsområdet

används HIAB XS 800 för att lyfta varje

modul och placera dem exakt på rätt plats.

Kranen har visat sig vara otroligt mångsidig och

oumbärlig.

”Med HIAB XS 800 tar det endast en dag att

resa baskonstruktionen, och ytterligare en dag

för att göra finjusteringarna”, säger Jon.

“Kranen och styrsystemet gör det möjligt

för oss att följa riktlinjerna för ökad effektivitet

– något som är avgörande för varje F1-team.”

Text: Jo Dennis

Bilder: Procar International Ltd. & Stockxpert

More magazines by this user
Similar magazines