Den gångvänliga staden - FOT

fot.se

Den gångvänliga staden - FOT

Sonja Forwad - VTI

Den gångvänliga staden – för hälsan och miljön, Konferens 9-11 maj 2006, Örebro


Livskvalitét: en definition

“En individs allmänna

tillfredställelse med livet och

en generell känsla av

välbefinnande”


Livskvalitet

• Avsaknad av stress

• Kan bemästra sin situation

• Ett socialt nätverk

• Stöd

• Själv-förtroende

• Fysisk hälsa


Tre olika dimensioner

• Fysisk – Hälsa

• Psykisk – Välbefinnande,

tillfredställelse, frihet, upplevd kontroll

• Social (privat) – socialt nätverk, socialt

stöd

• Social (allmän) – trygghet, säkerhet,

bostadsstandard, ren luft, få brott,

estetik, samhällsgemenskap,

transporter, jämställdhet, rättvisa


Hälsa

• Fysisk hälsa är kopplad till

välbefinnande


Procent

Andel överviktiga 16-84 år

45

40

35

30

25

20

15

10

1980 1988 1996 2004


Procent

Överviktiga barn 6-8 år

30

25

20

15

10

5

0

1980 1990 2000


Procent

Vägen till skolan

80

70

Fots eller cykel

Bil

60

50

40

30

20

10

0

1978 1998


Fysisk aktivitet

• 19 olika studier en meta-analys

• RESULTS: Tillgänglighet, möjlighet och

estetiska faktorer påverkade fysisk aktivitet.

Väder och trygghet hade inte lika stark effekt.

• Konklusion: den fysiska miljön påverkar fysisk

aktivitet.

(American Journal of Preventive Medicin 2002)


Faktorer som påverkar

individens vilja att gå

• Tillgänglighet

• Säkerhet och trygghet

• Estetiskt tilltalande miljö


Tillgänglighet

• Placera viktiga funktioner inom

gångavstånd


Tillgänglighet

• Planera utifrån principen den mest

direkta sträckan


Tillgänglighet

• Reducera onödiga hinder och

barriärer


Säkerhet

• Reducera hastigheten i områden

med fotgängare


Säkerhet/trygghet

• Säker väg till skolor och

fritidsanläggningar;

• God belysning.


Estetik

•Skapa ett attraktivt och

kontinuerligt nätverk för fotgängare.

More magazines by this user
Similar magazines