Burlövs kommunguide 2013.pdf - DinKommunguide.se

burlov.se

Burlövs kommunguide 2013.pdf - DinKommunguide.se

Burlövs Kommunguide


2

burlöv.kommunguide.se

Vänsterpartiet i Burlöv

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen,

internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att

förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från

klass-, kön och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män

bygger sin egen framtid i frihet och samverkan. Du som vill verka för ett sådant samhälle och

vara med och påverka politiken i Burlöv, är välkommen på våra medlemsmöten varje månad.

Adress: c/o Bo Lindquist

Nils Anders väg 31, 232 51 Åkarp

E-post: burlov@vansterpartiet.se

Hemsida: www.vansterpartiet.se/burlov

Ordf: Bo Lindquist ............................................ 040-46 43 34

Vice ordf: Philip Maughan................................. 040-43 77 65

Kassör: Gustavo Garcia ................................... 0735-13 76 56

Sekr: Lisbeth Lindquist ...................................... 040-46 43 34

gudstjänstmötenljusbärareglädje

a l t a r e s j ä l a v å r d v ä l s i g n e l s e

k a l k l å n g f r e d a g T R O b ö n l j u s

m o r g o n m ä s s a l i n d h a g a p s a l m

g e m e n s k a p f a s t a d a n s g l ä d j e

t r ö s t v i g s e l g u d n a t t v a r d j e s u s

ungdomskvälldopgudssonpräst

b e g r a v n i n gHOPPkonfirmation

församlingskårkyrkogårdadvent

v i n o c h b r ö d k a p e l l d i a k o n j u l

kroppochblodluciaförlåtelsepåsk

denheligeandeomtanketreenighet

barnkommunionKÄRLEKsyglädje

undervisningaltaretreenigheten

gudsrikekyrkarättvisakrucifix

mötesplatsklocktornallahelgonsdag

kyrksafariorgelbabycafeandakt

BURLÖVS FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/burlov Tel: 040-642 89 00

missionfridsopplunchmeditation

ö p p e t h u s a l l s m ä k t i g k o r s

f a m i l j e g r u p p s a l i g h e t p i n g s t

k y r k b i o s t i l l h e t k ö r s å n g a m e n

Nordic Sugar AB

205 04 Malmö

Tel 040-53 70 00

www.nordicsugar.com


www.burlov.se 3

Utgiven i samarbete med:

Besöksadress: Kärleksg 6, Medborgarhuset, Arlöv

www.burlov.se

Telefon 040-43 90 00 · Telefax 040-43 51 12

Växeln är öppen

månd 8 -17.30, tisd - torsd 8 -16.30, fred 8 -15

Vid direktkoppling slå 439 + anknytningsnummer

burlovs.kommun@burlov.se

Redaktionskommitté för Kommunguiden

Burlövs kommun Mia Havinder

Burlövs församling Bo Sandahl

Burlövs Bostäder AB Sandra Larsson

Noranga Produktion

Annette Pettersson i samarbete med

MA-Text & Bild Ann Mellblom

Layout och teknisk produktion

Lilla Byrån, Karin Wåhlander sid 27-29

Noranga Produktion

Fotografer Ann Mellblom, Annette Pettersson

Omslagsbild Lisa Wikstrand

Producerad av:

Box 55172 · 504 04 Borås · Lundbygatan 4, Borås

Hemsida: www.kommunmedia.se

Tel: 033-23 32 00 • Fax: 033-12 36 74

Kundtjänst: 033-23 32 00

Annonsförsäljning: Marie Savinainen

Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2012

Tel. 033-29 03 50

Miljö och kvalitetssystem ISO 9001 - ISO 14001

341 769

Upplaga: ca 8 500 ex.

Distributionsansvarig: SDR/Posten

Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper.

Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen

förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden.

2013 i Burlöv - ett viktigt år

Kommunen i bekvämt fickformat

- ungefär så kan man

beskriva Burlövs kommunguide,

nu inne på sitt sjunde

år. Här hittar du allt från

matnyttigt till kuriosa från oss

på kommunen, från Burlövs

Bostäder AB och från Burlövs

församling.

2013 är året då Burlöv står inför stora, spännande

förändringar. Under flera år framöver kommer vi

att bli varse hur Burlöv förnyas; Kronetorpsområdet

påbörjar sin förändring från åkermark till

stadsdel. Södra Stambanans två spår blir fyra. En

pendlarstation ska anläggas. Vi förtätar befintlig

bebyggelse och bygger förskolor både i Arlöv och

i Åkarp. Vissa arbeten både påbörjas och avslutas

under 2013. Andra projekt växer sakta fram under

flera år, men allt tycks ligga i startgroparna just nu!

Det jag har nämnt ovan är förändringar som vi

kan se för blotta ögat. Men en kommun bygger

mer än stadsdelar och förskolor. Vi bygger service,

trygghet, gemenskap och trivsel – ingredienser som

ligger mig extra varmt om hjärtat. Alla som bor och

vistas i Burlöv ska känna sig välkomna och trygga

här.

På de ställen där vi förtätar rent fysiskt, bygger

vi också in säkerhet - fler boende och bättre

belysning ger en tryggare omgivning. Vi arbetar

ständigt för ett ännu närmare samarbete mellan

kommun, skola, socialtjänst, fältgrupp och polis,

för att snabbt fånga upp och vidta åtgärder där det

behövs bäst.

Jag hoppas att du, liksom jag, känner att vi med

2013 tar ett ordentligt kliv in i framtiden. Jag hoppas

också att du vill engagera dig i vår gemensamma

framtid. Tycka till, komma med idéer och göra din

röst hörd. För om du aktivt tar del av utvecklingen

omkring dig, blir du en viktig bit i pusslet, en

spelare i laget. Då står du inte utanför och tittar på.

Förändring är spännande och Burlövs framtid blir

vad vi gör den till.

Allt pekar åt rätt håll. Allt ligger i startgroparna.

Alla är redo för framtiden.

Du också, hoppas jag!

Katja Larsson

Kommunalråd


4

www.burlov.se

Innehåll

Burlövs kommunguide 2013.......................................... 3

2013 i Burlöv - ett viktigt år........................................... 3

Det är oss du möter.......................................................... 4

Information och nyheter dygnet runt........................... 5

Organisation, beslut och ansvar................................. 6-7

Nämnder och politiker................................................ 6-7

Förvaltningschefer........................................................... 7

Ekonomi........................................................................... 8

Företag och näringsliv..................................................... 9

Kultur............................................................................... 10

Boka lokal hos oss.......................................................... 11

Fritid och idrott........................................................ 12-13

Stipendier och utmärkelser........................................... 13

Föreningsregister...................................................... 14-16

Miljö och natur............................................................... 17

Personlig omsorg och service....................................... 18

Förskolor och skolor................................................ 19-21

Miljö, bygg och teknik.................................................. 22

Att bo i Burlöv................................................................ 23

Säkerhet och kris, Varningssignalen........................... 24

Adresser och telefonnummer som kan vara

bra att ha......................................................................... 25

Burlövs Bostäder AB............................................... 27-29

Burlövs församling.................................................. 31-33

Det är oss du möter

Du känner förmodligen igen oss på bilden: Ann-

Kristin Gerström, Annette Åberg och Gunilla Persson.

Det är oss du först får kontakt med när du ringer

eller besöker Burlövs kommun. Vi gör vårt bästa för

att guida dig rätt i kommunhuset och ute i alla de olika

kommunala verksamheterna, såsom skolor, förskolor,

äldrevård, hemtjänst, parkförvaltning och bibliotek.

Fråga oss, vi har koll på kollegorna!

Närpolisen i Medborgarhuset

I kommunhuset finns numera även närpolisen till din

tjänst för ärenden som att göra anmälningar, hämta

blanketter, lämna och ta emot hittegods, ansöka om

tillstånd med mera. Genom ett samtjänstavtal mellan

kommun och polis, drar vi nytta av varandras resurser

och erbjuder invånarna i Burlövs kommun utökad

service. Det är vi glada för!

Öppettider kommunens reception

Måndag 8-17.30

Tisdag – torsdag 8-16.30

Fredag 8-15

Telefon 040-43 90 00

Öppettider Närpolisen

Måndag 14-17

Onsdag 13-16

Torsdag 13-16

Telefon 114 14

Annette Åberg, Gunilla Persson och

Ann-Kristin Gerström i växeln.

Polisinspektör

Per Hiller


Information och nyheter dygnet runt på www.burlov.se

www.burlov.se 5

På kommunens hemsida www.burlov.se hittar du aktuell information om vad som händer eller är på gång

i Burlövs kommun. Här hittar du bland annat:

Utbildning & barnomsorg, Omsorg och hjälp, Kultur & fritid, Bygga, bo & miljö, Trafik

& infrastruktur, Näringsliv & arbete och Kommun & politik

Våra huvudingångar på startsidan. Här hittar du fördjupad information om respektive område.

Gå direkt till

I menyn hittar

du direktlänkar

till våra mest

besökta sidor

t ex Biblioteket

och Lediga

jobb.

Nyheter

På Anslagstavlan

hittar du senaste nytt

från kommunen.

Evenemangskalender

Teater, musik,

barnvagnsbio, kurser,

lästips, aktiviteter på

loven och mycket mer.

Burlövs-Tidningen

Burlövs kommuns

egen tidning som

kommer ut 10 gånger

per år. Det senaste

numret kan du alltid

läsa på hemsidan.

TYCK OM BURLÖV

Här kan du lämna synpunkter

på kommunens verksamhet

och tjänster direkt på

webben.

Vädret

Hur blir vädret i Burlövs

kommun? Här får du dagens

väderprognos och prognos

för tre dagar framåt.

Sökbar karta

Här kan du kan du söka

adresser på karta i både

Arlöv och Åkarp.

Välkommen in du också!


6

www.burlov.se

Organisation, beslut och ansvar

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ i övergripande

frågor av principiell karaktär samt en rad ekonomiska beslut såsom budget,

taxor och årsredovisning. Verkställighet och förvaltning är delegerat till

kommunstyrelsen och övriga nämnder inom deras verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ansvar

för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och

samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter.

Nämnd och förvaltning

Kommunfullmäktige utser nämnder med ansvar och förvaltning och produktion

inom olika verksamhetsområden. För varje förvaltning finns en chef

som på nämndens uppdrag ansvarar för genomförande av verksamheten

i enighet med nämndernas riktlinjer och beslut. Kommunchefen har ett

överordnat ansvar i förhållande till övriga förvaltningschefer.

Nämnder och politiker

Katja Larsson (s),

kommunstyrelsens ord förande

Kent Wollmér (s),

kommunfullmäktiges ordförande

Lars Johnson (m),

2:e vice ordförande

kommunstyrelsen

Bengt Åström (s), barn- och

utbildningsnämnden

ordförande

Hans-Åke Mårtensson (s),

kultur- och fritidsnämnden

ordförande

Lars-Erik Wollmér (s),

tekniska nämnden

ordförande


www.burlov.se 7

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontor

Kommunchef

Löneservicenämnden

Barn- och utbildningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Utbildnings- och kulturförvaltning

Förvaltningschef

Teknisk nämnd

Samhällsbyggnadsförvaltning

Förvaltningschef

Miljö- och byggnämnd

Socialnämnd

Socialförvaltning

Förvaltningschef

Valnämnd

Revision

Överförmyndare

Nämnder och politiker

Carl-Olof Landgren (s),

miljö- och byggnämnden

ordförande

Inger Borgenberg (s),

socialnämnden

ordförande

Förvaltningschefer

Lars Olle Olsson (s),

överförmyndare.

Ny socialchef börjar

februari 2013.

Carin Hillåker,

kommunchef

Anders Öhlin,

utbildnings- och

kulturförvaltningen

Tommy Samuelsson,

samhällsbyggnadsförvaltningen


8

www.burlov.se

Ekonomi

År 2011 uppgick kommunens intäkter till 831,0 mnkr (miljoner kronor).

Kostnaderna var något lägre, 818,6 mnkr. Kommunens “resultat”, det vill

säga skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna, blev då +12,4 mnkr, ett

överskott. Överskottet har försämrats med 21,2 mnkr jämfört med 2010, som

var det bästa resultatet för kommunen någonsin. Försämringen jämfört med

2010 berodde till största delen på att ett tillfälligt statsbidrag på 16 mnkr

erhölls under 2010.

För en kommun gäller att intäkterna måste vara lika höga som kostnaderna,

helst något högre. Om intäkterna överstiger kostnaderna innebär det att

kommunens kapital ökar och man kan då finansiera investeringar i byggnader,

gator, ledningar med mera, utan att behöva låna pengar. Därigenom

minimeras de framtida kostnaderna för räntor på lån.

Kjell Andersson

ekonomichef

Var kommer pengarna från?

Huvuddelen av kommunens intäkter består av

skatteinkomster från kommuninvånarna. Kommunalskatt

uttas med 20,09 % av de skattepliktiga

inkomsterna. Av varje intjänad hundralapp, över

avdragsgränserna, betalar man 20,09 kr till kommunen

i form av skatt. Förutom skatt till kommunen

betalar man skatt till Region Skåne med

10,39 % och, på högre inkomster, skatt till staten.

Kommunens intäkter fördelar sig enligt följande:

64 % (532,2 mnkr) av intäkterna består av skatt

från invånarna i Burlöv. Det innebär cirka 32 tkr

per invånare. 28 % (233,6 mnkr) består av olika

statsbidrag. 6 % (51,2 mnkr) kommer från olika

ersättningar från invånarna och företag mm, till

exempel avgifter för äldreomsorg och barnomsorg.

Ersättningarna från invån-arna har minskat

med 16 mnkr jämfört med 2010 beroende på att

ansvaret för vatten- och avloppsförsörjningen

övergått till kommunalförbundet VA SYD. Från

och med 2011 betalas avgifterna för VA till kommunalförbundet.

Vart tar pengarna vägen?

Huvuddelen av kommunens kostnader består av

löner och avgifter till de drygt 1 100 anställda.

Kommunens kostnader fördelar sig enligt följande:

54 % (442,8 mnkr) av kostnaderna utgörs

av personalkostnader. Köp av olika tjänster (t ex

köp av platser i gymnasieskola och särskola med

mera i Malmö och Lund, ersättningar till fristående

skolor och förskolor, driftentreprenader mm)

uppgår till 23 % (188,7 mnkr). Bidrag till enskilda,

föreningar med mera svarar för 4 % (35,0 mnkr)

av de totala kostnaderna. Inköp av material och

tjänster uppgår till 13 % (109,7 mnkr). Jämfört

med 2010 har kostnaderna för driftentreprenader

ökat samtidigt som personalvolymen har minskat

något. Detta beror på att Svenshögs äldreboende

övergick till entreprenadform i början av 2011.

För de olika verksamheterna brukar man redovisa

nettokostnaden, det vill säga kostnaderna för verksamheten

minus de intäkter som är hänförliga till

denna, till exempel avgifter eller statsbidrag. Nettokostnaderna

för de olika verksamheterna uppgår till

714 mnkr, eller cirka 42 tkr per invånare. Nettokostnaderna

(kr/invånare) för de olika verksamheterna

uppgår till:

Intäkter

Totalt 831,0 mnkr

Kostnader

Totalt 818,6 mnkr

Skatter 532,2

Gen statsbidrag 185,5

Statsbidrag 48,1

Ersättningar 51,2

Finans 14,0

Personal 442,8

Finansiella 10,6

Bidrag 35,0

Material och tjänster 109,7

Avskrivningar 31,8

Entreprenader 188,7

Nettokostnaderna (kr/inv) för de olika verksamheterna

Räddningstjänst 500

Gator, parker mm 1.300

Fritid och kultur 1.800

Förskola och fritidshem 5.800

Grundskola 8.600

Gymnasieskola, Komvux 4.300

Äldre- och handikappomsorg 10.800

Individ- och familjeomsorg 3.500

Övriga verksamheter 1.100

Administration och gemensamt 4.600

Summa 42 300


www.burlov.se 9

Företag och näringsliv

FÖRETAG OCH NÄRINGSLIV

Välkommen som företagare i Burlövs kommun

- en tillväxtkommun i den dynamiska Öresundsregionen!

Som företagare har du fördelar av de många och

goda kommunikationerna som kommunen erbjuder

- motorvägar, järnväg med stickspår till företagsbyarna

och närheten till internationella flygplatser.

Öresundsbron, några kilometer från centrala Burlöv,

förbinder oss med kontinenten, liksom de viktiga

exporthamnarna i Malmö och Trelleborg.

I Burlöv finns cirka 1200 registrerade företag och

varje år sker ett antal nyetableringar. Företagsparken

innefattar allt från enmansföretag upp till multinationella

företag som Akzo Nobel och Nordic Sugar.

Det råder ett gott företagsklimat - såväl nyetableringar

som utvidgningar av industri och handel sker

kontinuerligt. Ett nytt handelsområde har etablerats

i Stora Bernstorp med exempelvis försäljning av

elektronik, sportartiklar och möbler/inredning.

Företagarföreningar

I Burlövs kommun finns två företagarföreningar:

Burlövs Företagsgrupp och Företagarna i Burlöv-

Lomma. De anordnar företagarträffar, studieresor

och frukostmöten i samarbete med kommunen. De

täta kontakterna och den öppna dialogen mellan

företagarföreningarna och kommunens politiker/

tjänstemän skapar goda förutsättningar för ett gynnsamt

företagsklimat.

Burlövs Företagsgrupp

www.bf-gruppen.se

Företagarna Burlöv-Lomma

www.foretagarna.se/Regioner/Syd/Foreningar/

Burlov-Lomma/

NyföretagarCentrum Öresund

Burlövs kommun har sedan hösten 2011 ett samarbetsavtal

med NyföretagarCentrum Öresund.

NyföretagarCentrum Öresund ger dig som funderar

på att starta eget företag – eller nyligen har startat

– kostnadsfri rådgivning. Du får också möjlighet

att gå på informationsträffar som anordnas på plats

i kommunen. NyföretagarCentrum Öresund har

erfarna rådgivare, som alla själva är företagare. De

kan till exempel hjälpa dig med din affärsidé, frågor

kring budget, marknadsföring och annat du funderar

på kring ditt företagande.

NyföretagarCentrum Öresund

Studentgatan 4, plan 3

211 38 Malmö

Telefon 073-427 40 50

E-post oresund@nyforetagarcentrum.se

www.nyforetagarcentrum.se/oresund/

Jobbcentrum

Jobbcentrum, kommunens arbetsmarknadsenhet,

har sedan starten 1979 vuxit och utvecklats till en näringslivsplattform

i kommunen. Härifrån förmedlas

såväl utbildning, praktik som fasta arbeten.

Jobbcentrum

www.burlov.se/jobbcentrum eller kontakta

Jobbcentrum 040-43 33 12 eller 040-43 33 10

Mer information och kontakt

Har ni tankar på att etablera er i kommunen är ni

välkomna att kontakta näringslivssamordnaren

040-43 90 00

Mer information om företag och näringsliv

www.burlov.se/naringsliv

Varje år utses Årets Företagare i Burlövs kommun. 2011

mottog Joakim Olsson, Vallgårdens Lantbruk inkluderande

Vallgårdens Golfklubb, utmärkelsen inte minst

för god kundservice till såväl unga som äldre spelare.


10

www.burlov.se

Kultur

Välkommen till Burlövs kommun, med ett aktivt

kultur- och föreningsliv som ofta fokuserar på barn

och ungdom och som präglas av mångfald!

Industri- och hantverksmuseet

En trappa ner i Arlövs bibliotek ligger Industri- och

hantverksmuseet.

Kronetorps Mölla med Nya Villan

Byggnadsminnesförklarade Kronetorps mölla är en

holländarekvarn från 1841, som fortfarande körs

med vindens kraft. På sommaren ordnar Mölleföreningen

visningar av möllan, varje söndag. Kom och

se hur säd blev till mjöl för 170 år sedan! Hopbyggd

med kvarnen finns den gamla möllarebostaden.

Olika föreningar sköter Möllans sommarcafé varje

söndag från juni till mitten av september.

Ungdomarna trivs på biblioteket i Arlöv.

Bibliotek

Burlövs bibliotek har ett huvudbibliotek i Arlöv och

en biblioteksfilial i Åkarp.

På biblioteken kan du låna böcker på många

olika språk, ljudböcker, musik, filmer och tidskrifter.

Men biblioteket erbjuder mer än så! Här kan du

släktforska, läsa dagstidningen, surfa på nätet, läsa

de kommunala protokollen, hitta turistinformation

och mycket mer. Biblioteken ordnar också dagbio,

föredrag, konserter, internetkurser m m. På bibliotekets

hemsida och i program som finns att hämta på

biblioteket kan du läsa om vad som är på gång just

nu. Burlövs konstförening arrangerar utställningar

i konsthallen.

För dig som på grund av funktionshinder eller

sjukdom inte kan ta dig till biblioteket finns möjlighet

att få böcker eller talböcker hemlevererade.

För barn och unga finns mycket spännande: massor

av böcker; utrymmen för spel och lek, tidskrifter,

film och musik. Det ges också sagostunder för barn

under 6 år. Fråga på biblioteket om tider! Biblioteket

satsar på att stimulera barns läslust. För barn,

föräldrar och lärare vill biblioteket vara ett stöd när

man upptäcker lässvårigheter - välkommen att fråga!

Via hemsidan kan du dygnet runt leta bland bibliotekets

böcker, reservera, förlänga lån och ladda hem

e-böcker. Nu finns biblioteket också på facebook.

Möllegården kultur

De nyrenoverade lokalerna är en mötesplats för

kultur, där gammalt och nytt samsas i harmoni.

Lokalerna rymmer utställningar, butik, kafé,

Charlotte Weibulls samlingar och kontor för kulturadministration.

På Möllegården kultur erbjuds, förutom utställningarna

ständigt nya upplevelser: temadagar,

prova-på-dagar, föredrag, slöjdklubb för barn och

mycket mer.

I butiken hittar du hantverk i olika tekniker och

material, leksaker, Charlotte Weibulls dockor och

Sverigedräkten.

I Kafé Charlotte serveras hembakade kakor, pajer,

sallader, smörgåsar med mera.

Bibliotek

Hemsida: www.burlov.se/bibliotek

Få talböcker/böcker hemlevererade 040-43 92 77

Arlövs bibliotek 040-43 92 74

Åkarps bibliotek 040-43 96 75

Industri- och hantverksmuseet

För information och visningar 040-43 93 68

Möllegården kultur

För information och visningar 040-43 93 70


www.burlov.se 11

Boka lokal hos oss

Vill du hyra möteslokal, festlokal, idrottslokal eller

lägergård?

För bokning och priser se www.burlov.se/lokalbokning

eller ring 040-43 93 50.

Du kan hyra följande lokaler av oss:

Möllegården kultur

Nyrenoverade Möllegården kultur erbjuder kvällstid

möjligheten att hyra föreningslokal för upp till 50

personer. Bokning ska göras senast en månad i förväg

på 040-43 93 70.

Arlövs teater

Bolagsgatan 10, Arlöv

Här finns möjlighet att hyra hela anläggningen, med

plats för cirka 200 personer, eller endast caféet, för

cirka 30 personer.

Här finns uppvärmningskök och porslin för 100

personer. Lokalen får disponeras fram till klockan 22,

måndag-torsdag samt söndag, och fram till klockan

01 fredag och lördag.

Kronetorps mölla

Möllans mötes- och festlokal i Nya Villan bjuder

en fantastisk utsikt över landskapet. Här ryms 45

personer. Lokalen har uppvärmningskök och porslin

för lika många. Nya Villan får disponeras fram till

klockan 22, måndag-torsdag samt söndag, och fram

till klockan 01 fredag och lördag.

Idrottslokaler - Inomhusanläggningar

Lillevångshallen 20x40m

Dalslunds Idrottshall, 20x40m

Humlans gymnastiksal13x24m

Tågarps gymnastiksal, 13x19m

Svenshögs gymnastiksal, 9,5x16m

Svenshögs gymnastiksal, 9,5x16m

Södervångsskolans gymnastiksal

Idrottslokaler - Utomhusanläggningar

Kronetorpsvallen i Arlöv med gräsplan, grusplan,

löparbanor, hoppgrop samt omklädningsrum med

bastu.

Åkarps Idrottsplats med gräsplan, konstgräsplan,

löparbanor, hoppgrop, kastring samt omklädningsrum

med bastu.

Glimminge lägergård

Burlöv kommuns lägergård, Glimminge Plantering,

ligger 100 meter från havet, i naturskön miljö vid

Skälderviken. Närhet till Torekov, Båstad, Hallands

Väderö och golfbanor bjuder olika fritidsaktiviteter.

Här ryms 35 personer i tio rum (enkel-, dubbel- och

flerbäddsrum). Modernt och komplett utrustat kök.

Lägergården kan hyras hela året.

Möllegården Kultur.

Bokningsförfrågan via hemsidan

Via Burlövs kommuns hemsida kan du se vilka

lokaler som är lediga och vad det kostar att hyra

dem. Du kan även göra en bokningsförfrågan.

Läs mer på www.burlov.se/lokalbokning.


12

www.burlov.se

Fritid och idrott

Burlövsbadet

Burlövsbadet simmar du i härligt varmt vatten året

runt! Välj mellan 50-metersbassäng och 25-metersbassäng.

Det finns även en lekbassäng för de minsta.

Burlövsbadet erbjuder massor av aktiviteter, förutom

simning och gymträning, arrangeras spinning

och olika sorters vattengympa: Aqua-belt, aqua-fun

och acau-zumba. För dig som är morgonpigg finns

morgonsim med frukost. Burlövsbadet ordnar även

relaxkvällar några gånger om året. Om du vill boka

barnkalas gör du det av Simklubben Sydsim. Mer

information finns på www.sydsim.se.

Bangolf

På Svenshögsområdet i Arlöv finns en bangolfanläggning

med 18 banor. Kontakta PRO, Gert

Frostander, 040-49 48 88, 0706-77 14 99.

Tennisbanor

Stiftelsen Burlövs Tennishall förfogar över tre inomhus

plexipave-banor. I direkt anslutning till hallen

finns även 3 grusbanor.

Arlövs Tennisplats har allvädersgrusbana. Timbokning

av strötider både inomhus- och utomhusbanor

sker online via www.akarpstk.net

Foton: www.bildarkivet.se

Burlövsbadet

Badhusvägen 5, 232 37 Arlöv

040-43 91 84

För mer information och priser se

www.burlov.se/bad

Öppettider

Måndag

10.00-19.00

Tisdag

06.15-08.00

10.00-20.30

Onsdag

Bad: 10.00-20.30

Gym: 10.00-19.00

Torsdag

06.15-08.00

10.00-20.30

Endast vuxna efter kl 19.00

Fredag

Bad: Stängt

Gym: 14.00-17.00

Lördag 10.00-16.00

Söndag 10.00-16.00

Rinnebäck, Arlöv

Asfaltsbana, fritt spel.

Karstorp, Åkarp

Asfaltsbana, för bokning 040-46 02 90, Jan Klevås.

Aktivitetsgårdar

På Vårboskolan och på Dalslundskolan finns Burlövs

två aktivitetsgårdar för skolungdomar. I samarbete

med föreningar erbjuder fältgruppen, som driver

aktivitetsgårdarna, olika aktiviteter för ungdomar

året runt. Fältgruppen finns på Facebook. Sök på

Fältgruppen Burlöv.

Lovverksamhet

Tillsammans med föreningslivet genomför kommunens

Kultur- och fritidsenhet ett omfattande

program för skollediga barn och ungdomar, som

ges möjlighet att vistas i mark och natur, genom aktiviteter

i olika former. Burlövsbadet, idrottsplatser


www.burlov.se 13

och andra anläggningar används också under loven

för skollediga barn.

Parkbana med närhet till centrala Malmö

Malmö Burlöv Golfklubb är en öppen parkbana om

27 hål. En gång- och cykelväg leder direkt från Arlöv

till golfbanan. Här finns tre likvärdiga 9-hålsslingor

som ger spel varje dag på en 18- och en 9-hålsslinga.

Varje måndagsmorgon byts dessa slingor.

Malmö Burlöv Golfklubb, Segevägen, Malmö

Tidsbeställning 040-29 25 36, kansli 040-29 25 35

www.malmoburlovgk.com

malmoburlovgk@telia.com

Stipendier och utmärkelser inom kultur

och fritid

• Hall of Fame

• Kulturstipendium

• Ungdomsledarstipendium

• Idrottsstipendium

• Pontus Jansson-priset

Mer information hittar du på

www.burlov.se/stipendier

Pay and Play-bana öppen för alla

Vallgårdens Golfklubb Åkarp är en pay and playbana,

en korthålsbana med sjupar trehål och två par

fyrahål. Vallgårdens Golfglubb arbetar aktivt med

ungdomar upp till 18 år. Spel för ungdomar arrangeras

en gång i veckan och man bedriver lektioner och

kurser. För mer information se hemsidan.

Vallgårdens Golfklubb Åkarp, Lundavägen 87, Åkarp

www.vallgårdensgk.se

kansli@vallgårdensgk.se

Pontus Jansson-priset.


14

www.burlov.se

Föreningsregister

För mer information om föreningar

i Burlövs kommun se

kommunens hemsida:

www.burlov.se/foreningar eller

kontakta Fritidsenheten på

040-43 93 50.

HANDIKAPPFÖRENINGAR

Burlövs

Handikappvänner

Hjärt- och Lungsjukas förening

i Lund med omnejd

www.hjart-lung.se

NHR-Lundabygden

www.nhr.se/lokalforeningar/

skane/lundabygden

NHR-Malmö

www.malmo.nhr.se

Reumatikerföreningen i

Lundabygden

www.lundabygden.reumatikerforbundet.org

SRF Lundabygden

www.srfskane.se/lundabygden

HUMANITÄRA

FÖRENINGAR

Adoptionscentrum Skåne

www.adoptionscentrum.se

BRIS region syd

www.bris.se

Föräldraföreningen mot

narkotika i Malmö

www.malmo.fmn.nu

Röda Korset Arlöv-

Hvilankretsen

www.redcross.se

IDROTTSFÖRENINGAR

Bangolf

Burlövs Bangolfklubb

Bordtennis

Arlövs Idrottsklubb

www.svenskalag.se/aik

Boule

Boulesällskapet Smedkulan

web.comhem.se/smedkulan

Fotboll

Arlövs Boll- och

Idrottsförening

ABI

www.arlovsbi.se

FC Burlöv

Åkarps Idrottsförening

www.akarpsif.se

Golf

Malmö Burlöv Golfklubb

www.malmoburlovgk.com

Vallgårdens Golfklubb

www.vallgårdensgk.se

Gymnastik

Arlövs Kvinnliga

Gymnastikförening

Burlövs Gymnastikförening

Pantrarna

Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

www.friskissvettis.se

Lommaburlövs Gymnastiklubb

www.ågk.se

Innebandy

Burlöv Handboll och

Innebandyförening

Åkarps Innebandyklubb

www.laget.se/akarpibk

Ju-Jutsu

Sakura To Katana

www.sakuratokatana.se

Kung Fu

Arlövs Nord Shaolin

Kung Fu klubb

www.nordshaolinkungfu.se


www.burlov.se 15

Löpning

Löparklubben Myran

http://hem.passagen.se/lkmyran/

Motor

Arlövs Motor Club

www.arlovsmotorclub.

dinstudio.se

Ridning

Burlövs Ryttarförening

www.burf.nu

Styrkelyft

Kraftsportklubben Burlövs

Styrka

www.styrka.net

Simning

Simklubben Sydsim

www.sydsim.nu

Sportskytte

Åkarps Sportskyttar

www.1idrottonline.se/

AkarpsSpS-Sportskytte

Tennis

Burlövs Tennisklubb

www.burlovstk.se

Åkarps Tennisklubb

www.akarpstk.net

Övriga

KFUM Burlöv IF

www.burlovif.se

MUSIK- OCH

DANSFÖRENINGAR

Dans

Burlövs Folkdansgille

www.burlovsfolkdansgille.

blogspot.se

Musikföreningen Music

Dreams

www.musicdream.se

Hembygdsgillet Burlöv/Lomma

www.folkdansringen.se/burlov/

PENSIONÄRSFÖRENINGAR

PRO Arlöv

www.pro.se/arlöv

PRO Åkarp

www.pro.se/akarp

SPF Burlövs

pensionärsförening

www.spfpension.se/burlov

SPF Vårbo Seniorer

www.spfpension.se/varboseniorer

Sv Kommunalpensionärers

Förbund

www.skpfskane.se

POLITISKA FÖRENINGAR

Allianspartiet

www.allianspartiet.se

Burlövs Arbetarkommun

Socialdemokraterna i Burlöv

www.socialdemokraterna.se/

burlov

Centerpartiet

www.centerpartiet.se

Folkpartiet Liberalerna

www.folkpartiet.se/burlov

Kristdemokraterna i Burlöv

www.burlov.kristdemokrat.se

Miljöpartiet de Gröna i Burlöv

www.skane.mp.se

Nya Moderaterna i Burlöv

www.nyamoderaternaburlov.se

Sverigedemokraterna/Burlövs

Väl

www.burlovsval.tk

Vänsterpartiet i Burlöv

www.vansterpartiet.se/burlov

Åkarps Socialdemokratiska

förening


16

www.burlov.se

STUDIEFÖRBUND

ABF Mitt Skåne

www.abf.se/burlov

Folkuniversitetet

www.folkuniversitetet.se

Medborgarskolan Syd

www.medborgarskolan.se

NBV

www.nbv.se

Sensus Studieförbund

www.sensus.se

Studieförbundet Bilda Syd

www.bilda.nu/syd

Studiefrämjandet Mitt Skåne

www.studieframjandet.se/

mittskane

Studieförbundet Vuxenskolan

Lundabygden

www.sv.se/lundabygden

SISU Idrottsutbildarna

www.skaneidrotten.se

ÖVRIGA

Afghanska gemenskapen

www.afghanska.se

Afghanska Kulturföreningen

Bara Härads

Hembygdsförening

www.hembygd.se/skane/bara

Burlövs Brukshundsklubb

www.burlovsbk.se

Burlöv/Lomma

Närradioförening

www.radio92.se

Burlövs Scoutkår

www.burlovsscoutkar.se

Charlotte Weibulls

Vänförening

www.charlotte-weibull.se

Burlövs Civilförsvarsförening

Burlövs Fria Närradioförening

Radio Skärfläckan

www.radioburlov.se

Burlövs Konstförening

www.burlovskonstforening.se

Burlövs Mölleförening

CMMC Classic Mc Moped Club

www.cmmc.se

Friluftsfrämjandet i

Åkarp

www.friluftsframjandet.se/akarp

Frivilliga Samhällsarbetare

i Burlöv

www.rfs.se

Lion Club Burlöv

Lomma Burlöv Släkt- och

Folklivsforskare

www.sgf.m.se/lbsf

Vårbogårdens Ideella förening

Yezidiska KulturföreningenDasin

Åkarps Husmodersförening

www.burlov.se/foreningar

För de föreningar som saknar

uppgifter om hemsida.


www.burlov.se 17

Miljö och natur

Tågarps hed – naturlig skönhet

Vid kommunens kustremsa finner man Tågarps hed,

ett fantastiskt naturrikt område som, tillsammans

med Lommabukten under 2008, blivit naturreservat

och marint reservat. Det utgör en del av Lommabuktens

strandängar som betats av bygdens kreatur

sedan bronsåldern. Här finner vi många och ovanliga

växter, insekter och fåglar. Från de intilliggande

höjderna på Spillepengens friluftsområde kan man

bland annat se Burlövs kommunfågel skärfläckan. Ett

informationstorg finns här, som berättar om

ängarnas historia och vad man kan se på strandängarna.

Tag gärna med kikare!

Miljöprogram 2009-2015

Kommunfullmäktige antog år 2009 ett nytt miljöprogram.

Det innehåller femton miljömål, som

vi ska verka för att uppnå. Målen täcker de flesta

miljöområden man kan tänka sig, såsom bl a luft,

vatten, klimatförändringar och även folkhälsa. Genom

årliga miljöbokslut följer man upp resultatet.

Samtliga miljöbokslut och miljöprogram finns på

kommunens hemsida.

Miljö och hälsa

Kommunens långsiktiga målsättning är att främja

hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam

och god miljö och säkra livsmedel. Detta sker bl a

genom det tillsynsarbete som inspektörerna gör när

de är ute på inspektion och ser till att verksamheterna

sköter sig, men också genom mer strategiskt arbete

som information och andra åtgärder för att begränsa

vår miljöpåverkan. Miljö- och byggnämnden är huvudansvarig

för miljö- och byggärenden inklusive

sotningsverksamheten.

Tågarps hed

Skärfläckan

Burlövs Natur- och Kulturstig

Från Kronetorps mölla till Segeå sträcker sig en fyra

km lång natur- och kulturstig. Här kan man motionera

eller bara koppla av, samtidigt som man upplever

slättlandskapet. På skyltar längs vägen kan man läsa

om växter och djur samt om olika kulturhistoriska

minnesmärken som präglar landskapet.

Vy från Burlövs Natur- och Kulturstig.

Kontaktuppgifter

Miljö- och byggavdelningen

Expedition 040-43 91 55

samhallsbyggnad@burlov.se


18

www.burlov.se

Personlig omsorg och service

Socialtjänsten

Socialnämnden i Burlövs kommun har i uppdrag av

kommunfullmäktige att:

• skapa möjlighet för äldre och funktionshindrade

att leva ett självständigt liv i sin egen valda miljö

livet ut

• inom omsorgen av de äldre och personer med funktionshinder

ge den enskilde möjlighet till meningsfull

fritid och sysselsättning

• prioritera förebyggande insatser så att behovet av

vårdinsatser minskar

• möjliggöra för människor att kunna försörja sig

själva

• sträva efter fler nöjda brukare

• handläggningstiderna inom administrationen ska

vara korta samtidigt som rättssäkerheten för den

enskilde ska vara hög

Omsorg om äldre och funktionshindrade

Målet är att den enskildes önskemål ska väga tungt vid

beslut om biståndsinsatser, det ska finnas möjlighet att

välja om man vill bo kvar i sitt ordinära boende eller få

tillgång till särskilt boende eller gruppbostad. För våra

äldre finns möjlighet att ansöka om särskild boendeform.

Burlövs kommun bedriver i egen regi två särskilda

boenden: Harakärrsgården i Åkarp och Boklunden.

På Lillevång i Arlöv erbjuds funktionshindrade

meningsfull sysselsättning med hänsyn tagen till egna

önskemål. För personer med psykiskt funktionshinder

erbjuds den öppna Träffpunkten Bygget i Arlöv med

strävan efter individuella lösningar för en meningsfull

sysselsättning.

Individ- och familjeomsorg

Socialtjänstlagen bygger på alla människors lika värde

och att demokratins idéer ska vara vägledande i tilllämpandet

av lagen. Socialtjänsten ska i samspråk med

individen inrikta sig på att frigöra och utveckla den

enskildes resurser. Målet är alltid att ge den hjälp som

bäst gör att en individ klarar sig själv i samhället.

Våra målgrupper är:

• personer med ekonomiska svårigheter

• barn och ungdomar som far illa i familjen eller vars

beteende medför behov av insatser

• familjer med familjerättsliga problem

• vuxna personer med missbruksproblem

• flyktingar

• barn och ungdomar som tillhör LSS personkrets

Genom socialtjänsten kan du få råd och stöd när

problem uppstår. Vi handlägger försörjningsstöd och

ger hushållsekonomisk rådgivning. Du kan också få

hjälp med barn- och familjefrågor, familjerådgivning,

familjerättsärenden och frågor kring missbruk.

Arbetsbefrämjande åtgärder

Socialnämnden ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder.

Genom vårt Jobbcentrum, i samarbete med Arbetsförmedlingen,

erbjuds arbetslösa kommuninvånare

insatser i syfte att få en anställning.

Genom Samba Burlöv ges långtidsarbetslösa eller

långtidssjukskrivna träning för att komma tillbaka

till arbetsmarknaden. Samba är ett samarbete mellan

kommunen, Arbetsförmedlingen, Komvux, Försäkringskassan

och Region Skåne.

På Jobbcentrum arbetar tolv personer. De ser till att våra

skolor, förskolor och särskilda boenden dagligen får matleveranser.

Man lagar även möbler till förskolor och skolor samt

hjälper de äldre i kommunen med exempelvis fönsterputs.

Vill du komma i kontakt med

socialtjänsten?

Kontakta kommunens växel 040-43 90 00

Jobbcentrum

Arlövs Industriby

Företagsvägen 29, hus 5, Arlöv

040-43 33 12, 43 33 10


www.burlov.se 19

Förskolor och skolor

Barn och utbildning

I Burlövs kommun arbetar vi för att barn och ungdomar ska få en rolig, utvecklande och trygg skolgång.

Barns och föräldrars delaktighet och inflytande är en förutsättning för att nå bra resultat. Läs mer om kommunens

barn- och utbildningsplan, mål för förskolor och skolor samt kommunens kvalitetsredovisning på

www.burlov.se.

Kommunala förskolor i Arlöv

Familjecentralen Samovaren/Öppen förskola

Svenshögsvägen 6, 040-43 93 11, 43 90 93

Virvelhusets förskola

Norregatan 22, 040-43 95 50, 43 92 60

exp.tagarpskolan@burlov.se

Virvelvinden

Virvelvägen 317, 040-43 95 50, 43 92 60

exp.tagarpskolan@burlov.se

Torngatans förskola

Torngatan 6, 040-43 93 88, 43 93 89

exp.humlemadskolan@burlov.se

Vanningsåkers förskola (5-åringar)

Jacob Pers väg 13, 040-43 92 91

exp.humlemadskolan@burlov.se

Humlemadens förskola

Elisetorpsvägen 7 c, 040-43 93 61, 43 93 07

exp.humlemadskolan@burlov.se

Grönebo förskola

Grönvägen 6, 040-43 94 71, -72

exp.humlemadskolan@burlov.se

Svenshögs förskola

Kornvägen 1, 040-43 95 59, -66, -67, -68, -69

exp.svenshogskolan@burlov.se

Sommarängens förskola

Kornvägen 57, 040-43 93 94

exp.svenshogskolan@burlov.se

Klöverängens förskola

Rapsvägen 97, 040-43 93 82

exp.svenshogskolan@burlov.se

Havrens förskola

Svenshögsvägen 4, 040-43 92 23, 43 93 79

exp.svenshogskolan@burlov.se

Förskolan

För barn mellan ett och fem år finns sexton kommunala

förskolor och fyra enskilt drivna att välja

mellan. Varje förskola har möjlighet att skapa en egen

profil. Om du vill veta mer om förskolorna i Burlöv

– kontakta kommunens barn omsorgshandläggare

040-43 90 00 eller förskolorna direkt. Du kan givetvis

även få mer information via kommunens hemsida.

Pedagogisk omsorg

Barnomsorg i dagbarnvårdarens eget hem.

Kontaktperson för dagbarnvårdare i Arlöv är

förskolechef, 040-43 93 12

Kommunala förskolor i Åkarp

Dalslunds förskola

Stationsvägen 13, 040-43 96 83, -84, -85, -86, -87

akarpsrektorsomrade@burlov.se

Dungens förskola

Elevvägen 1, 040-43 96 92, -93, -94, -95

akarpsrektorsomrade@burlov.se

Harakärrs förskola

Harakärrsvägen 41, 040-43 90 73, -74, -75, -76

akarpsrektorsomrade@burlov.se

Södervångskolan Regnbågen (5-åringar)

Alnarpsvägen 6, 040-43 94 96

akarpsrektorsomrade@burlov.se

Svanetorps förskola

Svanetorps gård Harjagersvägen 56

040-46 00 95, 46 53 54

akarpsrektorsomrade@burlov.se

Östragårdens förskola

Stationsvägen 13, 040-43 96 82

Pedagogisk omsorg

Barnomsorg i dagbarnvårdarens eget hem.

Kontaktperson för dagbarnvårdare i Åkarp är

förskolechef, 040-43 96 03

akarpsrektorsomrade@burlov.se


20

www.burlov.se

Fristående förskolor

I kommunen finns fyra fristående förskolor. Verksamheterna

får ersättning från kommunen, men

ansvarar själva för kö och placering. För vidare

information, kontakta respektive förskola.

Kalinans förskola

Lundavägen 5, Arlöv

040-43 07 88

forskolankalinan@live.se

Korallens förskola

Rapsvägen 105, Arlöv

040-43 55 70

forskolankorallen@gmail.se

Prästkragens förskola

Dalbyvägen 28, Arlöv

040-43 55 77

prastkragen286@telia.com

Personalkooperativet Blomrankans förskola

Bågevägen 20, Åkarp

040-46 00 13

susanne.kronberg@blomrankan.se

Grundskolor, förskoleklass och

skolbarnomsorg i Arlöv

I Burlöv finns åtta skolor att välja mellan och de har

möjlighet att skapa en egen profil. Skolbarnomsorg/fritidshem

sker inom grundskolans ram efter skoltid, för

barn i för skoleklass och grundskola. Skolbarnomsorg

erbjuds barn mellan sex och tolv år. Förskoleklass är

en frivillig skolform för sexåringar. Kontakta respektive

skola eller läs mer på www.burlov.se.

Humlemadskolan

Skolår 1-6, förskoleklass och fritidshem

Elisetorpsvägen 13, 040-43 92 28

exp.humlemadskolan@burlov.se

Tågarpskolan

Skolår 1-6, förskoleklass och fritidshem

Kal P Dals gata 10, 040-43 92 60

exp.tagarpskolan@burlov.se

Svenshögskolan

Skolår 1-6, förskoleklass och fritidshem

Svenshögsvägen, 040-43 92 88

exp.svenshogskolan@burlov.se

Vårboskolan

Skolår 7-9

Lundavägen/Kärleksgatan, 040-43 92 18

exp.varboskolan@burlov.se

Foto: Bildarkivet.se

Grundskolor, förskoleklass och

Skolbarnomsorg i Åkarp

Lilla Dalslundskolan

Skolår 1 - 3, förskoleklass och fritidshem

Elevvägen 1, 040-43 96 69

akarpsrektorsomrade@burlov.se

Stora Dalslundskolan

Skolår 4 - 9

Elevvägen2, Åkarps rektorsexp. 040-43 96 01

akarpsrektorsomrade@burlov.se

Svanetorpskolan

Skolår 1- 3, förskoleklass och fritidshem

Bågevägen 20, 040-46 31 43

akarpsrektorsomrade@burlov.se

Södervångskolan

Skolår 1- 3, förskoleklass och fritidshem

Alnarpsvägen 6, 040-43 94 90

akarpsrektorsomrade@burlov.se

Mer information om förskolor och skolor hittar du

på www.burlov.se


www.burlov.se 21

Övriga skolor

Kommunala Musikskolan

Lundavägen/Kärleksgatan, Arlöv

040-43 93 42

musikskolan@burlov.se

Musikskolan erbjuder frivillig musikundervisning i

samarbete med de kommunala skolorna.

Komvux och gymnasieenheten

Lundavägen 26, Arlöv

040-43 95 32 eller 040-43 95 33

komvux@burlov.se

Komvux Burlöv erbjuder grundläggande vuxenutbildning,

gymnasial vuxenutbildning, SFI (utbildning

i svenska för invandrare), särskild utbildning för

vuxna, flexibelt lärande, orienteringskurser och uppdragsutbildning.

Gymnasium

Alla ungdomar under 20 år erbjuds gymnasieutbildning

genom fritt sök vilket gäller hela Skåne. Utbildningen kan

också sökas vid fristående skolor.

Introduktionsprogrammet.

Mer information 040-43 95 39.

Foto: Nina Jönsson.

Folkhögskola Hvilans folkhögskola

Lundavägen 68, Åkarp

040-46 44 00

exp@hvilan.se

www.hvilan.se

Det händer mycket inom skolan

Från och med 1 juli 2011 gäller en ny skollag.

Några övriga viktiga förändringar för förskola och

skola är att:

• förskolans nya läroplan sätter fokus på barnens

utveckling i språk, kommunikation, matematik,

naturvetenskap och teknik.

• en ny betygsskala är inlagd, där A till E betecknar

godkända resultat och F betecknar icke godkänt

resultat.

• bestämmelser om lärarlegitimation har införts

• elevens rättighet till stöd och hjälp stärks.

Några viktiga förändringar för gymnasieskolan är att:

• ännu ett program införs och att antalet inriktningar

utökas.

• antagningskraven ändras, både för högskoleförberedande

program och för yrkesprogram.

• IV-programmet ersätts med fem introduktionsprogram.

• näringslivet ges inflytande över yrkesutbildningen.

Du kan läsa mer om den nya skollagen på Skolverkets

hemsida, www.skolverket.se, klicka på ”Lagar och

regler” i huvudmenyn. Studie- och yrkesvägledaren

på din skola kan berätta mer om gymnasieskolans

nya antagningskrav och introduktionsprogram.


22

www.burlov.se

Miljö, bygg och teknik

Miljö

Burlövs kommun ska främja en hållbar utveckling

och verka för att miljö- och hälsoproblem som finns

ska minska eller upphöra. Information, rådgivning,

inspektioner, provtagningar och utredningar

ingår i vårt arbete enligt EU-direktiv, miljöbalken,

livsmedels- och strålskyddslagstiftningarna. Djurskyddstillsynen

utförs sedan 2009-01-01 av länsstyrelsen.

Övriga ansvarsområden är genomförande

och uppföljning av bland annat miljöprogram och

framtagande av miljöbokslut.

Bygglov

Miljö- och byggavdelningen handlägger ärenden

som bygglovsansökningar, bygganmälningar samt

är teknisk rådgivare åt socialförvaltningen i ärenden

som rör bostadsanpassning för personer med någon

form av funktionshinder. Registrering av obligatorisk

ventilationskontroll, OVK handläggs också här.

Tillstånd för brandfarlig vara handläggs numera av

Räddningstjänsten Syd.

Sotning

Sotning i Burlövs kommun utförs av SIMAB eller av

annat ackrediterat företag.

Vatten och avlopp

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten

och har hand om avfallshantering inom

kommunen. VA SYD uppmuntrar dig till att dricka

kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du

spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt

till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära

dig. Mer information finns på www.vasyd.se

Inom kommunen finns ett väl utbyggt vatten- och

avloppsnät som förser både bostäder och industrier.

Sydvatten AB, som är samägt av ett antal kommuner,

levererar vatten till flertalet av Skånes kommuner. För

Burlövs del kommer vattnet från Vombverket.

För att kontrollera vattenkvaliteten tas regelbundet

prov ute på distributionsnätet. Proverna analyseras

mikrobiologiskt och kemiskt. Vattennätet spolas

med jämna mellanrum för att bibehålla en hög vattenkvalitet.

Avfall och återvinning

På Sjölunda återvinningscentral kan privatpersoner

och mindre verksamheter (mot avgift) lämna grovavfall

och farligt avfall.

Kommunteknik

Kommunteknik ansvarar för gator samt gång- och

cykelvägar, parker, lekplatser och allmänna platser,

torgplatser, trafiknämnd och parkeringsövervakning,

information samt larm och felanmälan.

Burlövs kommun är väghållare för den största

delen av gatorna inom kommunen, med undantag

av motorvägarna, riksväg 11 och ett mindre antal

privata vägar.

Miljö- och byggavdelningen

Miljöfrågor, expedition 040-43 91 55

Byggfrågor, expedition 040- 43 93 33

Djurskyddstillsyn

Länsstyrelsen 040-25 20 00

Sotning

Skorstensfejarmästare

vard. 8-17, lunch 12-13

040-59 02 80

info@simab.se

Vägmärken, gatubelysning, gatusopning,

renhållning och snöröjning

Kontakta kommunens växel på 040-43 90 00

Vatten och avlopp och hämtning av hushållssopor

Kontakta VA SYD på 040-635 00 00 eller kund@vasyd.se

Läs mer om källsortering på www.vasyd.se

Sjölunda Återvinningscentral

För öppettider ring 0771-27 20 70

Övrig information ring kundtjänst 040-635 18 20

www.sysav.se.


www.burlov.se 23

Att bo i Burlöv

För dig som vill bo i Burlöv finns stora valmöjligheter.

Söker du en stadsliknande miljö, lummiga villakvarter

eller landsbygd? Vill du köpa ditt boende i form av

villa eller bostadsrätt, eller föredrar du en hyresrätt?

Burlöv erbjuder ett brett spektra av boendeformer.

Burlövs Bostäder AB

Inom kommunens gränser finns flera olika aktörer

på bostadsmarknaden. Störst är det allmännyttiga

bostadsföretaget Burlövs Bostäder AB, med runt

2 300 lägenheter i sitt bostadsbestånd. Företaget

arbetar ständigt för att skapa en trivsam, vacker och

trygg boendemiljö för sina kunder och fokuserar på

ett ekologiskt hållbart samhälle. Burlövs Bostäders

uppdrag är att bygga för alla kategorier i samhället;

unga, medelålders och äldre. Läs mer om Burlövs

Bostäder på sidorna 27-29.

Lindekullen Mark AB på Strandängen

På Strandängen kommer Lindekullen Mark AB att

uppföra nitton stycken enplanshus, att upplåtas som

bostadsrätter. Beräknad byggstart för första etappen

à åtta bostäder är runt halvårsskiftet 2013.

Äldreboende och 55+

För två år sedan invigdes det nya äldreboendet i längs

Lundvägen i Arlöv, granne med biblioteket.

Även i Åkarp, strax intill Södervångskolan, vid

korsningen Lundavägen-Alnarpsvägen, planeras för

bostadsrättslägenheter med målgruppen 55+.

Götenehus bygger på Lyckö Äng i Åkarp

På Lyckö Äng i Åkarp uppför Götenehus totalt 68

enplans atriumhus. Försäljning av etapp 4 pågår.

Byggstart för den fjärde etappen beräknas ske under

2013.

Byggcompagniet uppför Trädgårdsbyn i Åkarp

Byggcompagniet planerar att uppföra 38 friliggande

bostäder på friköpta tomter i det som kommer att

bli Trädgårdsbyn i Åkarp. Byggstart för de första tio

bostäderna är beräknad till 2013.

Samtidigt planeras flera andra bostadsprojekt av

varierande storlek – allt för att fler familjer ska få

möjlighet att bo i Burlöv!

16 996

så många invånare är vi

2012-10-22!

Kronetorp Park, skissbild från Johan Celsings Arkitektbyrå.

Kronetorp – grön stadsdel med plats för 6 000

boende

En helt ny stadsdel – Kronetorp – kommer att växa

fram och en gång för alla binda samman kommunens

båda huvudorter Arlöv och Åkarp.

Med Kronetorp Herrgård som hjärta och nav i

projektet, planerar Kronetorp Park AB att bebygga

det mer än två kilometer långa området. Byggstart

för den första etappen à 300 lägenheter närmast

mangårdsbyggnaden är beräknad till 2013.

Därefter kommer stadsdelen successivt att växa fram

under femton till tjugo år. Här blandas bostäder

med kommunal service, vattenspeglar, grönytor och

näringslokaler.

Genomgående för hela Kronetorp är ett utpräglat

miljötänkande. Inslagen av vattenspeglar och grönska

ska vara rika. Sedumtak, som både isolerar, renar

vattnet och fördröjer avrinning vid regn, blir mer

regel än undantag.


24

www.burlov.se

Säkerhet och kris

Säkerhet är en del av vardagen i kommunens olika

verksamheter. Säkerhet handlar också om att du som

bor eller besöker kommunen ska känna dig trygg

och säker både när du vistas ute eller befinner dig i

en nödsituation som t ex en brand eller trafikolycka.

I Burlövs kommun samordnas säkerhets- och

beredskapsarbetet av skydd- och säkerhetssamordnaren

på kommunledningskontoret. Utöver

samordning ingår även att stödja de kommunala

verksamheternas lokala säkerhetsarbete.

Brottsförebyggande råd - Brå i Burlöv

I kommunen finns också ett brottsförebyggande råd

med representanter från t ex polisen, räddningstjänsten

och Burlövs Bostäder. Brå i Burlöv arbetar

för att minska brottsligheten och öka tryggheten i

kommunen. Detta sker bland annat genom uppföljning

av brottstatistik och genomförda trygghetsmätningar.

Varje år genomförs också trygghetsvandringar

i utvalda områden i kommunen.

Burlövs kommun har även en överenskommelse

med polisen som syftar till att förbättra tryggheten

för medborgarna.

Vi behöver din hjälp!

Polis och väktare ser inte allt – hör av dig om du hör

eller ser saker som kan vara brottsliga. Kontakta

polisen på 114 14 (om det inte är akut). Du kan vara

anonym.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i kommunen bedrivs av Räddningstjänsten

Syd tillsammans med Malmö, Lund,

Eslöv och Kävlinge. Dit kan man vända sig med

frågor om förebyggande brandskydd, tillsyn eller

operativa räddningstjänstinsatser.

Vid större olyckor eller händelser kan kommunen

komma att publicera information om händelseutvecklingen

på kommunens hemsida. Beroende av

händelsens art kan även andra kanaler som radio,

TV och press användas för informationsspridning.

Kontaktuppgifter

I Burlövs kommun samordnas skydds- och

säkerhetsarbetet av kommunledningskontoret.

040-43 93 02

www.burlov.se/trygghet

Räddningsstationen i Burlövs kommun

Lommavägen 39

046-540 46 00 (112 i nödsituation)

Varningssignalen – viktigt meddelande

Vid en allvarlig olycka kan allmänheten varnas genom

varningssignalen viktigt meddelande. Signalen ljuder i 7 sekunder

följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter.

När du hör signalen skall du:

1. Gå inomhus

2. Stänga dörrar, fönster och ventiler

3. Lyssna på lokalradio för information

När faran är över startar signalen faran över, en 30-40 sekunder

lång signal.

Signalen Viktigt meddelande och Faran över provas klockan 15

första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.


Adresser och telefonnummer som kan vara bra att ha

www.burlov.se 25

Apoteket Hjärtat

Burlöv Center

Kronetorpvägen 2, Arlöv

0771-40 54 05

Apoteket Källan

Burlöv Center

Kronetorpvägen 2, Arlöv

0771-45 04 50

Arbetsförmedlingen

Företagsvägen 30, Arlöv

040-43 83 30

Barnavårdscentralen

Svenshögsvägen 6, Arlöv

040-623 41 00

Bibliotek

Arlövs bibliotek

Lommavägen 2

040-43 92 78

Åkarps bibliotek

Elevvägen 2

040-43 96 76

Burlövsbadet

Badhusvägen 5, Arlöv

040-43 91 84

Familjecentralen Samovaren

Svenshögsvägen 6, Arlöv

040-43 93 11

Folktandvården

Svenshögsvägen 6, Arlöv

040-623 01 00

Fältgruppen

0708-40 11 05

faltgruppen@burlov.se

Försäkringskassan

Företagsvägen 30, Arlöv

0771-52 45 24

Kvinnojouren

Malmö 040-30 11 13

Lund 046-12 19 60

Mödravårdscentralen

Svenshögsvägen 6, Arlöv

046-17 69 55

Polisen

Närpolisområde Malmö Öster

Burlöv/Arlöv

Kärleksgatan 6, Arlöv

114 14

Skånetrafiken, buss/tågtider

0771-77 77 77

SOS, alarmering

112

Turistinformation

Arlövs bibliotek

Lommavägen 2, Arlöv

040-43 92 78

VA SYD

Växel 040-635 00 00

Kundservice 040-635 10 00

Hemsida www.vasyd.se

E-post kund@vasyd.se

Vårdcentralen

Svenshögsvägen 6, Arlöv

040-623 41 00

Burlövs kommun

Kärleksgatan 6, Arlöv

040-43 90 00

Distriktssköterskor

Svenshögsvägen 6, Arlöv

040-623 41 00

Räddningstjänsten Syd

046-540 46 00

SJ, information

0771-75 75 75


26

www.burlov.se

Hackspetten

Svenshög

Humlemaden


www.burlovsbostader.se 27

Telefon växeln

040-53 97 00

E-post

info@burlovsbostader.se

Hemsida

www.burlovsbostader.se

Besöksadress

Dalbyvägen 35, Arlöv

Postadress

Box 103, 232 22 Arlöv

Via vår hemsida

www.burlovsbostader.se

kan du enkelt söka bostad.

Det går också bra att ringa

vår marknads avdelning på

telefon 040-53 97 30.

Hit kan du också ringa

om du söker lokal.

ALLT UNDER

SAMMA TAK

Burlövs Bostäder AB är

burlövsbornas bostadsföre

tag som äger och förvaltar

ca 2 500 lägenheter.

Vi erbjuder attraktiva

lägenheter med hög standard

och konkurrenskraftiga

hyror. Vår satsning på

hyresrätter innebär ett bra

och tryggt boende utan

dyra insatser och du slipper

själv stå för allt underhåll

såväl utvändigt som invändigt.

Vår organisation bygger på långsiktigt tänkande och investeringar i

både byggnader och omgivning. Att ha nöjda kunder är det viktigaste

för oss på Burlövs Bostäder AB.

NYPRODUKTION

Efterfrågan på lägenheter visar

sig tydligt i vår bostadskö.

Därför planerar vi för nya byggnationer,

vi tittar på förtätning

av befintlig bebyggelse och

letar efter mark för nya bostäder.

Vi har bra erfarenhet från

tidigare nybyggnationer så som

fastigheten Ripan, färdigställt

2011, och Nya Granliden, färdigställt

2012. Vårt långsiktiga

arbete fortsätter och under

2013 utökas vårt fastighetsbestånd

med fler nya lägenheter.

Foto:

Tomaz Lundstedt

Vd Birgitta Sandell, Burlövs Bostäder AB

Ripan, byggt 2011.

Våra kundvärdar hjälper nya

hyresgäster genom hela processen

från lägenhetsvisning till

inflyttning.

Granliden färdigställdes 2012.


28

www.burlovsbostader.se

SERVICE, TRIVSEL OCH TRYGGHET

FÖRMÅNER OCH VALMÖJLIGHETER

Som hyresgäst hos Burlövs Bostäder AB har man

både förmåner och valmöjligheter.

Tillvalsmöjligheter

Vill man höja standarden i sin bostad finns olika tillvalsmöjligheter.

Hyresgästen kan få diskmaskin,

tvättmaskin och torktumlare installerad.

Köksluckor i olika modeller och med olika handtag,

bänkskivor, garderobsdörrar, mattor och säkerhetsdörrar

finns också att få som tillval om man vill uppgradera

sitt boende.

Vår personal strävar efter att få nöjda kunder genom

att ge absolut bästa service och en god utemiljö.

Burlövs Bostäder AB är ett kundorienterat bostadsbolag

som finns nära hyresgästerna.

Med kompetent personal och en kundnära organisation

möter vi hyresgästernas önskemål och krav.

Vår organisation är uppdelad i fem husvärdsområden

där husvärdarna och deras personal ser till att

våra kunder får den bästa service, trivsel och trygghet

de behöver.

NÖJDA KUNDER

För att vi på Burlövs Bostäder AB ska kunna förbättra

vårt arbete skickar vi vartannat år ut en hyres gästenkät

till våra hyresgäster. Med enkäten får vi information

om hur vi upplevs som hyresvärd och vad vi

behöver ändra på för att bli ännu bättre och för att

ytterligare stärka kundnöjdheten.

Välj själv när du vill renovera – HLU

Benämningen HLU står för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

vilket innebär att du själv väljer när och

om du vill ha renoverat i lägenheten. Vill du avstå

från renovering enligt den tidplan som gäller får du

underhållsrabatt.

Förmånliga försäkringar

Genom Burlövs Bostäder AB erbjuds man som hyresgäst

förmånliga försäkringspaket med låga premier

och bekväm betalning.

Burlövsfestivalen

Burlövsfestivalen är

en familjefest som

varje år anordnas av

Burlövs Bostäder AB.

Årets festival utspelar

sig den 14–16

juni. Då bjuds det

bland annat på tivoli,

musikunderhållning

och hyresgästlotteri.

Julklappar

Våra hyresgäster får i december varje år en speciellt

utvald julgåva.

Burlövsportalen

Vårt eget nät för bredband, telefoni och tv-tjänst.

Byggt på bästa möjliga teknik, fiberoptisk kabel.

Burlövsportalen ger alla hushåll tillgång till ett öppet

bredbandsnät med möjlighet att välja mellan flera

olika tjänsteleverantörer.

Att våra kunder ska trivas och känna trygghet i

sitt boende är det viktigaste för oss på Burlövs

Bostäder AB.


www.burlovsbostader.se 29

BOENDE MED KVALITET

Genom kontinuerliga renoveringar av våra fastigheter

ger vi hyresgästerna ett bra boende med god

kvalitet.

Vid en totalrenovering ser vi över ventilationssystem,

tvättstugorna rustas upp och vi passar också

på att förbättra utemiljön och göra boendet tryggare

genom att installera porttelefoner och passagesystem.

Större inglasade balkonger och kaklade badrum

ingår också i de förbättringar som är standard när vi

renoverar.

BOSTÄDER FÖR UNGDOMAR

Det är inte bara husen och lägenheterna som rustas

upp hos Burlövs Bostäder AB. Under de senaste åren

har lekplatserna i många av våra områden fått nya

lekredskap och utemiljöerna har förbättrats.

MED MILJÖN I FOKUS

För Burlövs Bostäder AB är miljöarbetet alltid en

prio riterad fråga. Vi följer inte bara ny lagstiftning

utan gör också extra ansträngningar i vår strävan att

satsa miljövänligt.

Miljöfrågorna hakar på ett naturligt sätt in i Burlövs

Bostäder ABs samhällsansvar och det känns självklart

att inta ett hållbarhetsperspektiv på vår verksamhet.

Är du mellan 17 och 25 år, bor tillsammans med dina

föräldrar i Burlövs kommun och söker en lägenhet?

Då har vi ”Ungdomslägenheter” som läggs ut på vår

hemsida. För att få en av dessa ungdomslägenheter

måste du registrera dig som sökande.

Redan när du fyllt 17 år kan du registrera dig, men

du måste vara 18 år för att kunna få tillgång till en

lägenhet. All information finns på vår hemsida www.

burlovsbostader.se

KURSER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Multiteket erbjuder gratis barn- och ungdomsverksamhet

för våra unga hyresgäster.

Streetdancemix, musikalteater, sykurs, smyckesoch

konstverkstad samt pysselaftnar är några av de

kurser som blivit väldigt populära. Kursprogrammet

finns på www.multiteket.se

Foto: Keijo Salmela


30

www.burlov.se


www.svenskakyrkan.se/burlov

31

Församlingsexpeditionen är öppen

måndag – fredag 10 – 12

Telefonnummer

040-642 89 00

Postadress: Box 174, 232 22 Arlöv

Besöksadress: Kyrkogatan 4, Arlöv

fax 040-43 67 64

Kyrkorna är öppna: måndag – fredag 11–15

och lördag – söndag 13–17

Kyrkoherde Bo Sandahl 040-642 89 04

Diakon Carita Ibarra Kristensen 040-642 89 14

För övriga direktnummer se vår hemsida

Kyrkogårdsansvarig

Christer Andersson 040-642 89 21

Kyrkogårdsexpeditionen

har öppet vardagar 10–12

Vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/burlov

e-postadress:

burlov.forsamling@svenskakyrkan.se

Bilder: Burlövs församling

GUDSTJÄNSTER I

BURLÖVS FÖRSAMLING

Gudstjänst med nattvard

firas som regel i Arlövs kyrka,

varje sön- och kyrklig helgdag, kl 11.

Morgonmässa firas i Arlövs kyrka,

varje tisdag, kl 8.30.

Vi firar nattvard med alkoholfritt vin

och glutenfritt bröd.

Dopgudstjänster firas varje lördag

eller söndag, kl 14 i Burlövs gamlakyrka

eller i Arlövs kyrka.

Vigslar firar vi oftast på lördagar.

Begravningar tisdag, kl 14

onsdag – fredag, kl 11 och kl 14.

Övriga gudstjänster och

tider finns på vår hemsida.

Du kan också gilla Burlövs församling

på Facebook.

Välkommen till

Burlövs församling!


Utifrån evangeliet om Jesus Kristus

vill Burlövs församling möjliggöra

människors möten med sig själva,

varandra och Gud. Dessa möten ska bejaka

hela människan och präglas av öppenhet.

Burlövs församling vill vara en mötesplats

i glädje och sorg, i vardag och högtid. Våra

kyrkor, Arlövs och Burlövs gamla kyrka, är

alltid öppna dagtid. De inbjuder till eftertanke

och stillhet.

Vi är en del av Svenska kyrkan som är ett

evangelisk-lutherskt trossamfund. Församlingen

är till ytan identisk med Burlövs kommun.

Församlingen bedriver en rad verksamheter

för alla åldrar. Centrum för all verksamhet är

gudstjänsten som ska vara enkel, festlig och

folklig.

Vill du göra något för andra kan du bli en av

många frivilliga som är engagerade i de olika

verksamheterna, inte minst i diakonin, gudstjänsten

och det internationella arbetet. Det

finns alltid plats för fler!

Församlingen vill vara en levande mötesplats

präglad av gemenskap, engagemang och glädje.

Det arbetar vi för!

Väl mött

Bo Sandahl

Kyrkoherde


Burlövs församlings målbeskrivning


32 www.svenskakyrkan.se/burlov

KÖR OCH MUSIK

Sången är själens röst och

en viktig del av kyrkans

liv. I gudstjänsten och

våra olika verksamheter

är sången och musiken

grundläggande.

Vi har körer som passar

många:

minikör 5 – 7 år, barnkör

8 – 12 år, Nykören

– en blandad kör 15 – 40

år och en kyrkokör. Vi

har dessutom en vokalensemble

som är en fast

grupp.

Musikerna har också

möjlighet att erbjuda individuell

undervisning.

Se vår hemsida för mer

information.

BARN OCH FAMILJ

Vi erbjuder både öppen verksamhet och

gruppverksamhet som till exempel

Babycafé med babyrytmik varje onsdag.

Församlingshemmen i Åkarp och Arlöv

är en mötesplats för barn och vuxna där

samtal, lek, skapande och sång får en viktig

plats i verksamheten.

För information hänvisar vi till hemsidan

och till särskilda informationsfoldrar.

UNGDOMAR OCH KONFIRMATION

Att vara ung innebär att erövra en egen världsbild, att

bygga egna drömmar och egna livsmål.

Det är inte alltid enkelt. Det väcker massor av frågor

och ibland en hel del oro. Men det kan också vara

otroligt stimulerande, utmanande och givande.

Idag lever vi i ett samhälle där många tankar och

värderingar möts. Hur ska vi hitta det vi själva kan

godta och känna oss hemma i? Hur lär vi oss att leva

tillsammans i mångfalden utan att känna oss hotade

av det annorlunda?

Församlingen vill erbjuda en plats där unga kan

känna sig trygga och bekräftade, vi vill att de ska

förstå att de är värdefulla och viktiga. Därför erbjuder

vi konfirmationsundervisning, ungdomsgrupper och

körverksamhet för unga. Vi har också samarbete med

kommun och skolor.


www.svenskakyrkan.se/burlov

33

DIAKONI

Vid vissa tillfällen i livet känns det extra angeläget att ha någon

som lyssnar. Det kan vara efter en förlust av någon nära,

vid arbetslöshet, efter en skilsmässa eller när livet känns motigt.

Vi erbjuder samtal enskilt eller i olika grupper. Du som

vill samtala med präst eller diakon får gärna ringa någon av

oss. Vi har alla tystnadsplikt.

I kyrkans diakoni behöver vi vara många för att kunna

stödja varandra i olika situationer. Har du tid över och vill

göra en insats för någon medmänniska är du välkommen att

kontakta församlingens diakon.

MÖTESPLATER FÖR VUXNA

Katekumenat – en väg till tro

Gudstjänstvärdar – frivilliga i gudstjänsten

hela världen i burlöv – en grupp för internationellt

engagemang

Vuxendialog – samtal i grupp

Andlig verkstad för män – samtalsforum för män

Cirkeldans – danser från hela världen

Öppet Hus – samtal och kaffe

Stickcafé – vi stickar för att hjälpa andra

frivilliggrupper – för dem som vill hjälpa andra

Det finns mera, se hemsida och informationsfolder!

BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

Svenska kyrkan är enligt lag skyldig att

tillhandahålla begravningsplats för samtliga

medborgare. Begravningsverksamheten

ska tillgodose allas rätt till begravningsplats

oavsett etnisk eller religiös tillhörighet.

Församlingen har två kyrkogårdar, vid

Arlövs kyrka och vid Burlövs gamla kyrka.

Kyrkogårdsexpeditionen finns i den så

kallade grindstugan bredvid Arlövs kyrka.

Härifrån handläggs alla former av kyrkogårdsärenden.

Begravningsombud:

Jan Holm tfn 040-43 22 83. Hans uppgift

är att tillvarata allmänhetens intressen

angående begravningsverksamheten.


34

burlöv.kommunguide.se

Brandvarnare!

Pulversläckare!

Brandfilt!

Läs mer om brandskydd och vad du ska göra

om olyckan är framme: www.rsyd.se

8-80 pers. Turistbussar, konferens-, club- eller

handikappbuss för beställning in- och utrikes!


urlöv.kommunguide.se 35

Riktnr 040 om inget annat anges

APOTEK

Apoteket Källan

Burlöv Center, Entré 2,

ARLÖV.............................................. 0771-450 450

www.apoteket.se

BAGERIER

Arlövs Bageri

Lundav. 25, ARLÖV .................................. 43 22 69

BEGRAVNINGSBYRÅER

Arlöv-Åkarps Begravningsbyråer

Dalbyv. 27,

ARLÖV................................................ 43 04 04

www.a-begravning.se

BOKHANDLARE

Bokia

Burlöv Center, ARLÖV ............................... 43 03 40

www.bokia.se

BOSTADSFÖRETAG

Burlövs Bostäder AB

Box 103,

232 22 ARLÖV .......................................... 53 97 00

Burlövs Bostäders jourtfn,

endast katastroffall ......................... 010-470 51 11

Öppettider

Mån 13-18, tis-tors 9.30-16, fre 9.30-15

www.burlovsbostader.se

Se även vår annons

BYGG & ANLÄGGNINGSARBETEN

Bege Plattform & Ställning AB

Gamla Segev. 8, ARLÖV ......................... 631 34 50

www.begeab.se

BYGGMÄSTARE

Fastighetsbolaget Bronsnålen

Gamla Lommav. 14 A,

ARLÖV...................................................... 645 31 27

www.fastighetsbolaget-bronsnalen.se

Även Arlövs Trädgårdsservice

FRISKVÅRD

Friskis & Svettis

Box 11,

234 21 LOMMA ........................................ 41 68 86

www.friskissvettis.se/lommaburlov

Se även vår annons

GLASMÄSTERIER

Lomma Glasmästeri AB

Järng. 13, LOMMA .................................... 41 38 50

Allt i branschen. Även bilrutor

KONTROLLANSVARIG

Kontrollansvarig/Kvalitetsansvarig

Mellan-Grevie ByggService,

235 99 VELLINGE ......................... 070-598 45 27

mgrevie@gmail.com

KULTUR

Möllegården kultur

Möllev. 4, ÅKARP ...................................... 43 93 72

www.mollegardenkultur.se

KYRKOR, SAMFUND

Burlövs Församling

Kyrkog. 4, ARLÖV .................................... 642 89 00

www.svenskakyrkan.se/burlov

Se även vår annons

LIVSMEDEL - TILLVERKARE,

GROSSISTER

Nordic Sugar AB

205 04 MALMÖ

Besöksadress: Sockerbruksg.,

ARLÖV........................................................ 53 70 00

www.nordicsugar.com

Se även vår annons

POLITISKA ORGANISATIONER

Miljöpartiet i Burlöv

Järnvägsg. 13,

ARLÖV............................................. 070-508 21 61

www.mp.se/burlov

Vänsterpartiet i Burlöv

c/o Bo Lindquist,

Nils Anders väg. 31, 232 51 ÅKARP ....... 46 43 34

www.vansterpartiet.se/burlov

Se även vår annons

SECOND HAND-AFFÄRER

Erikshjälpen Åkarp

Lundav. 51, ÅKARP .................................. 43 00 17

www.akarp.secondhand.nu

akarp.sh@erikshjalpen.com

Se även vår annons

SÄKERHET OCH KRIS

BRÅ-Brottsförebyggande rådet

BURLÖV ..................................................... 43 90 00

www.burlov.se Klicka Säkerhet och Kris

TANDLÄKARE -

PRIVATPRAKTISERANDE

Tandläkarhuset i Arlöv

Lommav. 34, ARLÖV ................................ 43 09 80

Tandläkare Joakim Björk,

Tandhygienist Goran Ivanovic

TRÄDGÅRDSMASKINER

JM Jönsson AB

Arlövsv. 24, MALMÖ ................................. 43 70 30

www.jmjonsson.se

UTBILDNING

Burlövs Musikskola

Box 43, 232 21 ARLÖV ............................ 43 93 42

Fax .............................................................. 43 93 22

www.musikskolan.burlov.se

Komvux

Lundav. 26, ARLÖV .................................. 43 95 33

www.komvux.burlov.se

Se även vår annons

VÅRDCENTRALER

Vårdcentralen Arlöv

Svenshögsv. 6, ARLÖV ........................... 623 41 00

www.vardcentralenarlov.se

Se även vår annons

Professionell telefonpassning

-låter Dig göra bra affärer!

033-700 71 00

info@diatel.se . www.diatel.se


Burlövs kommun

Komvux och Gymnasieenheten

ODR Total till hushåll

Prylar blir till

sjukvård

Vägen till framtidsyrket kan

gå genom Komvux Burlöv!

För information och personlig

studieplanering kontakta våra

studievägledare,

tel. 040-43 95 38 eller 43 95 34.

Även företag kan höja sin kompetens!

www.komvux.burlov.se

Öppettider

Tisdag 14.00–18.00

Torsdag 14.00–18.00

Lördag 10.00–14.00

KOMVUX OCH GYMNASIEENHETEN BURLÖV,

Box 43, 232 21 Arlöv,

Lundavägen 26 tel. 040-43 95 33, 43 95 32

E-post: komvux@burlov.se

Välkommen till

Lundavägen 51 Åkarp

VÄLKOMMEN!

VÅRD

FÖR DIG.

Välkommen till

Vårdcentralen Arlöv!

Vi finns i

Arlöv, Åkarp,

Lomma, Bjärred

och Alnarp.

Se hemsidan!

Svenshögsvägen 6, Arlöv

040-623 41 00

Öppet vardagar 8-17

www.vardcentralenarlov.se

Primärvården Skåne – den offentliga primärvården – Vårdcentralen Arlöv

Barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning, diabetesmottagning,

astma/kolmottagning, psykosocial verksamhet, rehabilitering,

barnmorskemottagning och tonårsmottagning.

primarvardenskane.se

More magazines by this user
Similar magazines