Årsredovisning 2012 - Konjunkturinstitutet

konj.se

Årsredovisning 2012 - Konjunkturinstitutet

Innehåll

RESULTATREDOVISNING

1 En översikt av myndighetens arbete 2012 ......................................................................................... 11

1.1 Kostnader och intäkter................................................................................................................. 11

1.2 Verksamhetens tre delar ............................................................................................................... 12

1.3 Avgiftsfinansierad verksamhet .................................................................................................... 15

1.4 Så når vi ut med vår verksamhet................................................................................................. 16

1.5 Statistikutveckling ......................................................................................................................... 17

1.6 Särskilda insatser, projekt eller förändringar under året ......................................................... 18

2 Vår prognosverksamhet ........................................................................................................................ 19

2.1 Konjunkturläget ............................................................................................................................ 19

2.2 Prognosprecision och avvikelseanalys ....................................................................................... 21

2.3 Dokumentation av prognosmetoderna ..................................................................................... 22

2.4 Analys av finans- och penningpolitiken och dess inriktning samt av

finanspolitikens effekter ............................................................................................................... 22

2.5 Modellutveckling ........................................................................................................................... 23

2.6 Remisser ......................................................................................................................................... 23

2.7 Arbete med informationssäkerhet och avslutning av projektet Fiber .................................. 24

2.8 Samarbeten med Ekonomistyrningsverket och Riksgäldskontoret ...................................... 24

3 Vår miljöekonomiska verksamhet ....................................................................................................... 25

3.1 Stora förändringar för verksamheten under året ..................................................................... 25

3.2 Forskning och analyser ................................................................................................................. 25

3.3 Modellutveckling ........................................................................................................................... 26

3.4 Remisser ......................................................................................................................................... 26

3.5 Samrådsgrupper och expertgrupper .......................................................................................... 27

4 Konjunkturbarometern ......................................................................................................................... 29

4.1 Konjunkturbarometerns omfattning, användning och spridning ......................................... 29

4.2 Publicering av regional barometer .............................................................................................. 29

4.3 En statistikdatabas på webben .................................................................................................... 30

4.4 Statistikfel vid registrering av enkätsvar .................................................................................... 30

5 Uppdrag ................................................................................................................................................... 31

5.1 Uppdrag i regleringsbrevet .......................................................................................................... 31

6 Kompetensförsörjning .......................................................................................................................... 37

6.1 Det allmänna läget ........................................................................................................................ 37

6.2 Kompetensutveckling ................................................................................................................... 38

6.3 Sjukfrånvaro ................................................................................................................................... 39

6.4 Handlingsplan efter medarbetarundersökningen .................................................................... 39

6.5 Seminarier....................................................................................................................................... 39

FINANSIELL REDOVISNING

1 Resultaträkning ....................................................................................................................................... 49

2 Balansräkning .......................................................................................................................................... 50

3 Anslagsredovisning ................................................................................................................................ 51

4 Tilläggsupplysningar och noter ............................................................................................................ 52

5 Sammanställning av väsentliga uppgifter ........................................................................................... 58

More magazines by this user
Similar magazines