Vem ska betala för den förnybara elkraften? - Konjunkturinstitutet

konj.se

Vem ska betala för den förnybara elkraften? - Konjunkturinstitutet

Förord

Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget att utreda ett begränsat undantag

i elcertifikatsystemet. Myndigheten ska utreda konsekvenserna av ett begränsat

undantag för den elintensiva industrin och specifikt fokusera på frågorna om hur den

elintensiva industrin, elkunderna och samhällsekonomin påverkas på kort respektive

lång sikt om en kvotplikt helt eller delvis skulle införas för den elintensiva industrins

elanvändning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast

den 30 september 2013.

Författare till rapporten är Charlotte Berg och Therése Karlsson vid Konjunkturinstitutets

miljöekonomiska enhet.

Mats Dillén

Generaldirektör

Stockholm september 2013

More magazines by this user
Similar magazines