30.06.2015 Views

INFO KALIX #2 2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

info<br />

Kalix!<br />

nr<br />

OMTÄNKSAMHET OCH FRAMTIDSTRO<br />

2<br />

Jun <strong>2015</strong><br />

Många nya bostäder<br />

byggs i Kalix<br />

Stort engagemang för<br />

nyanlända i Morjärv<br />

Mediaelever<br />

summerar skid-SM<br />

De var länsbäst i Batterijakten<br />

Centrumskolans klass 4B tog återvinningstävlingen Batterikampen på största möjliga allvar.<br />

Eleverna tillfrågade allt från släktingar till företag i sin jakt på gamla batterier, och i april blev de<br />

unga miljökämparna med 80,9 kilogram per elev också bäst i länet.


Upplev sommaren i Kalix!<br />

Sommar för mig är ledighet, att få vara<br />

ute i skärgården, att bada och att åka<br />

runt på spännande kulturevenemang<br />

- både i byarna och i centralorten.<br />

Det finns väldigt många smultronställen, och<br />

mycket att göra i Kalix under sommaren.<br />

Eftersom det finns så många arrangemang och<br />

evenemang i hela kommunen, kan det vara bra<br />

att ta del av vår Fritids- och kulturguide. Varje<br />

dag under sommaren är det något som händer<br />

någonstans i kommunen, inspireras av kulturguiden<br />

och åk på något som intresserar dig!<br />

Du kan exempelvis besöka museer och kulturarv<br />

såsom Englundsgården. Kanske besöker<br />

du kulturön Vassholmen, eller varför inte passa<br />

på att åka med någon av turbåtarna som tar dig<br />

till öar i skärgården?<br />

SM i Rallycross<br />

Den 17-18 juli arrangerar Kalix Motorklubb<br />

tillsammans med STCC SM-tävlingar i Rallycross<br />

ute vid Kalix motorstadion. Det är en<br />

väldigt stor och spännande händelse för Kalix,<br />

och jag hoppas att det kommer att bli absolut<br />

fullsmockat med människor. Det är många<br />

som kommer till Kalix bara för detta, men jag<br />

hoppas att även andra besökare och Kalixbor<br />

åker ut och ser tävlingarna. Det kommer att bli<br />

ett rejält drag!<br />

Testa något nytt<br />

Jag hoppas att du som läser detta har en bra<br />

sommar, och passar på att göra spännande<br />

saker. Åk gärna ut till en by med någon aktivitet<br />

som du aldrig tidigare upplevt. Testa något<br />

nytt i sommar, för det finns så mycket att prova<br />

på i Kalix!<br />

Ellinor Söderlund (S)<br />

Kommunalråd<br />

Besök Kalix skärgård med turbåt i sommar<br />

Denna sommar kommer Laponia att köra från Kalix fem<br />

tisdagar med start 30 juni. Laponia kommer som tidigare att<br />

köra lunchtur och räkkryssning.<br />

Näringslivsutvecklare Ann-Mari Andersson förklarar att det också kommer<br />

att vara möjligt att åka på midnattskryssning till Luleå.<br />

– Vi hoppas att vattendjupet är tillräckligt för att båten ska kunna gå<br />

upp i älven. Turerna utgår alltid från kajen vid kyrkan, även om det kan<br />

bli busstransport till Karlsborg någon gång.<br />

Två nya turbåtar<br />

Ann-Mari Andersson berättar också om två mindre båtar som är nya för<br />

i år.<br />

– Från Strandängarna kommer Mina med Ulf Blombäck att gå till<br />

Nordanskär vid tre tillfällen och till Malören en gång. Båten kommer<br />

också att gå från Storön till Renskär tre gånger och två gånger från<br />

Påläng till Rånön.<br />

– Från Båtskärsnäs kommer båten med Olof Stålnacke att gå till Kallskär<br />

vid tre tillfällen, och det kommer också två möjligheter välja mellan<br />

fem olika skärgårdsöar att åka ut till.<br />

Kalix kommuns vision: Omtänksamhet och framtidstro<br />

Kalix Kommuns vision handlar om omtänksamhet och framtidstro. Det här är visionsvärden som bildar<br />

grunden för all kommunikation. Det är vår gemensamma uppgift att utveckla dessa grundläggande<br />

värden till tydliga framtida kännetecken för Kalix kommun.<br />

2 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong>


Föräldrar - hjälp oss att öppna dörrar!<br />

Skolinspektionen levererade precis<br />

besluten från sin stora inspektion av Kalix<br />

kommuns utbildningsverksamheter. Det<br />

är rolig läsning, då många områden inte<br />

har några anmärkningar alls!<br />

Jag är inte förvånad! Förvissningen om att vi har<br />

väldigt engagerad och duktig personal har alltid<br />

varit stark. Viljan att utveckla verksamheten är<br />

stor, och nu siktar vi ännu högre.<br />

Trenden är positiv, även om jag är medveten<br />

om att det kan komma bakslag.<br />

Det har sagts många gånger men tål att sägas<br />

igen - den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för<br />

barn och ungdomar är att klara skolan, det är<br />

nämligen här den samhälleliga utslagningen<br />

först kommer till uttryck.<br />

Behövs engagerade föräldrar<br />

En viktig pusselbit för oss i verksamheten är ni<br />

föräldrar, utan er medverkan får vi ett omöjligt<br />

uppdrag. Vi vänder oss till er när vi behöver<br />

hjälp för att få det att fungera, för era barns skull<br />

önskar jag att ni tar oss och våra frågor på allvar<br />

- att ni ser oss som medspelare och inte som<br />

motspelare så att vi kan ge alla barn chansen att<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong>! Nummer 2 - juni <strong>2015</strong><br />

utvecklas och klara skolan.<br />

Gott om goda exempel<br />

I denna upplaga av InfoKalix får du läsa arbeten<br />

från några Kalixelever. Manhemsnytt bidrar<br />

med text och bilder, och Samhällsprogrammets<br />

medieinriktning bidrar genom ett helt uppslag<br />

med egen layout.<br />

Vi är många som, genom åren, njutit av Kulturskolans<br />

konserter och teatrar, vi har internationella<br />

elevutbyten på Manhem och Furuhed, och<br />

lyckade projekt inom vuxenutbildningen som<br />

resulterat i jobbmöjligheter för nyanlända. Listan<br />

på goda exempel kan göras lång, och utan duktig<br />

personal hade det inte varit möjligt.<br />

Tillsammans gör vi skillnad<br />

Jag vill tacka alla som arbetar inom Utbildningsförvaltningen,<br />

våra engagerade politiker och inte<br />

minst Er föräldrar för ett fint samarbete. Jag vill<br />

även nämna samverkan med andra förvaltningar,<br />

Landstinget och Polisen.<br />

Det gör stor skillnad för eleverna att vi alla drar<br />

åt samma håll. Tillsammans skapar vi skyddsnäten<br />

som hjälper barn och ungdomar att klara<br />

skolan, som är så viktig för deras framtid.<br />

Jag hoppas att du som läser detta sitter på<br />

stranden, i värmen och njuter av en välförtjänt<br />

ledighet.<br />

Glad sommar!<br />

Charlotte Sundqvist<br />

Utbildningschef, Kalix kommun<br />

Sommarforskande elever från Furuhedsskolan<br />

Furuhedsskolans bidrag till universitetens sommarforskarskolor de två senaste<br />

åren stavas Sara Hedman och Anton Johansson.<br />

Sistaårseleven Sara Hedman kvalificerade sig till<br />

Karolinska Institutets sommarforskarskola 2014<br />

och i år gick hon med sitt gymnasiearbete vidare<br />

till riksfinal i tävlingen Unga forskare.<br />

‒ Jag är otroligt glad över att jag fick chansen<br />

att delta i sommarforskarskolan. Vi hade långa<br />

arbetsdagar ibland upp till tolv timmar, men jag<br />

lärde mig otroligt mycket under den tiden. Jag<br />

har nu övervägt mer seriöst att börja forska och<br />

att läsa till läkare, avslöjar Sara.<br />

Forskar på robotmjukvara<br />

Även i år har en av Furuhedsskolans elever klarat<br />

den tuffa kvalificeringen till sommarforskarskola.<br />

Det är Anton Johansson - teknikprogrammet<br />

årskurs två - som genom forskarskolan Rays från<br />

den 14 juni får chansen att förkovra sig på Kungliga<br />

Tekniska Högskolan.<br />

– Det blir kul att testa forska, och se om det är<br />

något jag kan tänka mig att jobba med. Det är<br />

också skönt eftersom jag får gjort projektarbetet,<br />

förklarar Anton.<br />

Antons gymnasiearbete handlar om att styra en<br />

robot, med mjukvara som han under ett och ett<br />

halvt år har programmerat under sin fritid.<br />

– Målet är att göra så mycket jag kan själv,<br />

deklarerar han.<br />

Sara Hedman kvalificerade sig till Karolinska Institutets<br />

sommarforskarskola 2014 och i år gick hon med sitt gymnasiearbete<br />

vidare till riksfinal i tävlingen Unga forskare.<br />

Rättelse – skolan blev fel i förra numret<br />

I Info Kalix nummer 1 <strong>2015</strong> berättade vi samarbetet mellan en skola i Kalix och en skola i Wales pågått sedan 1995. Den skola som ingick samarbetet för 20<br />

år sedan är dock Furuhedsskolan, och inte Manhemsskolan som vi felaktigt skrev i texten. Det handlar alltså om elever på gymnasienivå och inget annat.<br />

• ANSVARIG UTGIVARE: Reine Sundqvist • TRYCK: GJ Offset, Kalix • LAYOUT OCH TEXTBEARBETNING: Johnny Strömbäck<br />

• TEXTMATERIAL: Johnny Strömbäck, Ellinor Söderlund, Björn Söderbäck, Maria Kruukka-Olsson, Maria Vanhapiha, Nadia Sandström, Reine<br />

Sundqvist, Furuhedsskolans samhällsprograms medieinriktning, Manhemsnytt • FOTON: Johnny Strömbäck, Reine Sundqvist, Elisabeth Gustavsson,<br />

Kristina Henriksson, Pantheon, Agne Nilsson, Maria Vanhapiha, Victoria Ekholm, Furuhedsskolan samhällsprograms medieinriktning,<br />

Manhemsnytt • GRAFISKA ELEMENT: Linnea Sidenmark • ILLUSTRATIONER: MAF Arkitektkontor AB • KONTAKT: information@kalix.se<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong> 3


Modul – att bygga ett varumärke!<br />

Modulsystem grundades 1997 av Jan-Olov Daniels och Kenneth Andersson, och<br />

har sedan dess utvecklats till en stabil och framgångsrik verksamhet. Företaget<br />

konstruerar, utvecklar och producerar kundanpassade lösningar i tunnplåt.<br />

Vi går en spännande framtid till mötes med<br />

nya fabrikslokaler, nyinvesteringar och nyrekryteringar.<br />

Jag, Krister Rosendahl fick förmånen<br />

att i januari <strong>2015</strong> tillträda i rollen som<br />

företagets vd.<br />

Som ett steg i företagets utveckling går vi nu<br />

under varumärket Modul med ny logotype<br />

och en ny webbsida. Med vår nya profil vill<br />

vi synliggöra vad vi gör samtidigt som den<br />

symboliserar hur vi vill upplevas, hur vi tänker<br />

och agerar.<br />

Företagets nya webbsida lanserades i mitten<br />

av maj, och i samband med detta anordnade vi<br />

ett event riktat till kollegor i branschen, representanter<br />

från Kalix kommun, näringsliv och<br />

banker.<br />

Ett uppskattat event där vi på Modul samt<br />

inbjudna gäster fick lyssna till Torkild Sköld, en<br />

av Sveriges idag mest populära föreläsare.<br />

Sedan många år tillbaka har jag arbetat med<br />

att utveckla företagskulturer, arbetsgrupper och<br />

organisationer. Jag vet att det är ett utmanande<br />

arbete.<br />

Vi människor gör saker repetitivt och utan<br />

att tänka oss för - saker går på rutin.<br />

Att ingå i ett arbetslag eller en ledningsgrupp<br />

och fatta beslut, är många gånger<br />

förnuftsmässigt lätt. När vi sedan är tillbaka i<br />

vardagens arbete och höga tempo är det lätt<br />

att fokusera på det operativa, och halka tillbaka<br />

i gamla hjulspår.<br />

Jag läste Joakim Abrahamssons krönika<br />

från ett tidigare nummer av InfoKalix. Där<br />

skriver han om målsättningen att göra skolan<br />

i Kalix till den bästa skolan. Resultaten visar<br />

tydligt att man är på god väg.<br />

Detta är ett gott exempel där man arbetar<br />

med att utveckla varumärket – ”Skolan i Kalix”.<br />

Jag är övertygad om att Joakim som person är<br />

en starkt bidragande orsak.<br />

Till dig som läser detta vill jag avslutningsvis<br />

ställa frågorna:<br />

• Hur vill du att din omgivning skall uppleva<br />

dig och ditt varumärke?<br />

• Hur vill du som företagsledare eller chef att<br />

ditt företag och din arbetsplats skall utvecklas,<br />

och hur vill du att omgivningen skall se på er?<br />

Jag tror att det mesta är möjligt, men för att<br />

förverkliga våra mål och tankar krävs att vi gör<br />

det vi säger att vi ska göra - att vi har mod att ta<br />

tag i saker som skapar förändring.<br />

Ha en KANONBRA sommar!<br />

Krister Rosendahl<br />

Vd på Modul i Kalix.<br />

Forskningsprojekt kring jämlika villkor för entreprenörer<br />

Workshop i november<br />

Vem kan söka offentlig finansiering?<br />

Hur kan finansiärernas information förstås?<br />

Datum: Den 10 november<br />

Tid: Klockan 09.00-12.00<br />

Plats: Kalix Folkets Hus<br />

Kalix kommun medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att förbättra förutsättningarna<br />

för alla företagare att växa genom en mer jämlik tillgång till offentlig<br />

finansiering.<br />

– Ur ett tillväxtperspektiv är denna typ av projekt viktiga för Kalix utveckling, säger<br />

kommunens samhällsstrateg Anna Karin Horney.<br />

Förutom Kalix kommun medverkar länsstyrelsen<br />

i Västernorrlands län och Tillväxtverket i<br />

projektet. Forskningen bedrivs vid Luleå<br />

Tekniska Universitet, under ledning av<br />

docenterna Malin Malmström och Jeaneth<br />

Johansson.<br />

Stora samhällsvinster<br />

Alla Sveriges entreprenörer bidrar till konkurrenskraft,<br />

tillväxt och välstånd. Ju fler företag som<br />

drivs, desto fler arbetstillfällen och innovationer<br />

skapas. Det finns därför stora<br />

samhällsvinster att göra genom jämlik tillgång<br />

till offentlig finansiering.<br />

– Det ska inte vara någon skillnad i information<br />

och rådgivning till ett företag på grund<br />

av entreprenörens kön, etnicitet, ålder eller<br />

eventuell funktionsnedsättning, förklarar Anna<br />

Karin Horney.<br />

Ett företagsfrämjande system som inkluderar<br />

mångfald, innebär att företag utvecklas bland<br />

fler grupper av entreprenörer. Forskningsstudier<br />

visar också att jämlikhet i näringslivet<br />

har goda effekter på lönsamhet, hållbarhet och<br />

tillväxt.<br />

Kräver aktivt arbete<br />

Tidigare forskning visar att tillgången till<br />

offentlig finansiering idag inte är lika för alla<br />

grupper av entreprenörer, och det är något som<br />

Anna Karin Horney vill råda bot på.<br />

– Varje verksamhet inom kommunen ska<br />

arbeta aktivt för att motverka såväl könsdiskriminering<br />

som all annan form av<br />

diskriminering. Det innefattar även vår externa<br />

rådgivar- och lotsfunktion gentemot entreprenörer.<br />

Kontinuerlig kompetensutveckling<br />

Anna Karin Horney förklarar också att allt<br />

förbättrings- och utvecklingsarbete kräver<br />

kontinuerlig kompetensutveckling, och hon avslöjar<br />

att en studiecirkel redan är inplanerad.<br />

– Cirka 20 företagsledare från företag av skiftande<br />

storlek och i olika branscher kommer att<br />

bjudas in till en workshop förmiddagen den 10<br />

november.<br />

4 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong>


Ökat intresse för Naturvetenskapsprogrammet<br />

På bilden i mitten analyserar andraårseleven Ida Larsson svampsporer, som eleverna har odlat på skolan.<br />

Glädjen är stor på Furuhedsskolan över att rekordmånga har sökt till<br />

naturvetenskapsprogrammet i höst. På några år har antalet förstahandsval<br />

till programmet mer än fördubblats.<br />

I år har 35 elever naturvetenskapsprogrammet<br />

högst upp på sin ansökningslista att jämföra<br />

med 2011-2012 då endast elva studenter valde<br />

programmet i första hand.<br />

Josef Sandberg från naturettorna berättar att<br />

valet av program var lätt för honom.<br />

‒ Det var självklart att välja natur, eftersom<br />

jag gillar matte och språk. Sedan kan jag läsa<br />

vidare till vad jag vill.<br />

Förbättrad studiemiljö<br />

Naturkorridoren har fräschats upp med nya<br />

Dagens 21 länspolismyndigheter ersattes vid<br />

årsskiftet av enda stor myndighet. Omorganisationen<br />

innebär för polisväsendets anställda<br />

runtom i landet bland annat minskat toppstyre,<br />

och för invånare medför den större möjligheter<br />

att påverka polisarbetet på hemorten.<br />

– En del i nyskapandet är att öppna upp<br />

för en medborgardialog som ska mynna ut i<br />

medborgarlöften, där vi möter upp de krav<br />

som medborgarna har på oss poliser, förklarar<br />

Mikael Engren.<br />

Öppen dialog<br />

Han berättar att deltagarna på mötet den 2<br />

juni framför allt pekade på insatser för unga<br />

och mot droger – områden där polisen i östra<br />

Norrbotten redan gör framsteg.<br />

– Det gäller att bygga broar och ha en öppen<br />

dialog med ungdomar. Informationen finns<br />

alltid, oftast är det någon som har sett någonting<br />

och har man bara en öppen kanal går det<br />

möbler, gröna växter och diverse föremål<br />

knutna till naturämnena. Längan stoltserar<br />

dessutom med ett stort akvarium, som drivs<br />

och underhålls av eleverna.<br />

Den nya miljön utnyttjas maximalt av eleverna,<br />

som använder raster och håltimmar till att<br />

studera här.<br />

Andraårseleven Ida Larsson är i färd att analysera<br />

svampsporer, som eleverna själva har<br />

odlat. Biologi är ett av hennes favoritämnen<br />

och hon är verkligen glad över sitt programval.<br />

‒ Vi får göra många studiebesök till exempel<br />

mycket smidigare. Känner du som medborgare<br />

att du blir involverad, hörd och bekräftad via<br />

de här löftena, tror jag att det kan öppna upp<br />

ytterligare.<br />

Mikael Engren fastslår att medborgarlöften<br />

som dessa också innebär att det blir svårare att<br />

ifrågasätta polisens arbete.<br />

– Oavsett vad vi gör så är det någon som<br />

tycker att vi ska göra något annat. Även om vi<br />

inte enbart kommer jobba med medborgarlöftena,<br />

kan vi nu peka på att det är det här som<br />

invånarna säger att vi ska göra.<br />

”Ett högre syfte”<br />

Förändringsarbetet sker i hela landet, och<br />

Mikael Engren är glad att det tidigare toppstyret<br />

nu ersätts av ett mer flexibelt system.<br />

– Det är alltid roligare att som medarbetare<br />

arbeta från direktiv från medborgarna, i stället<br />

för att det kommer ifrån chefsled. I min värld<br />

blir det en helt annan motor i vår organisation,<br />

på LKAB i Kiruna, Kraftstationen i Porjus och<br />

Billerudkorsnäs miljölab, där får vi se olika<br />

yrkesgrupper kopplade till våra ämnen.<br />

Hög lärarkompetens<br />

Det är inte bara eleverna som trivs på skolan,<br />

även pedagogerna finner stor tillfredställelse<br />

i sitt arbete. Hundra procent av lärarkåren är<br />

behörig, och många har lång pedagogisk erfarenhet.<br />

Läraren Maria Sarady gläds över det ökade<br />

intresset för naturvetenskapsprogrammet.<br />

‒ Jag har inget bra svar på varför intresset<br />

för naturvetenskap har ökat, men kanske kan<br />

den positiva stämningen som lärare och elever<br />

förmedlar här vara en bidragande orsak.<br />

Medborgarlöften ska styra polisens verksamhet<br />

Den 2 juni öppnade polisen och kommunpolitiker för en dialog om medborgarlöften<br />

på Folkets Hus i Kalix, och områdespolis Mikael Engren är trots skral uppslutning ganska<br />

nöjd.<br />

– Det blev ett bra samtal. Jag tror att alla gick hem med känslan att de fått säga sitt.<br />

Områdespolis Mikael Engrren<br />

och vi finner ett högre syfte.<br />

Polisen kommer årligen att kalla till ny medborgardialog,<br />

för att följa upp och ta fram nya<br />

medborgarlöften. Mikael Engren konstaterar<br />

dock att arbetet måste ske kontinuerligt.<br />

– Det här kanske inte alltid är det bästa sättet<br />

att möta upp, det kan vara bättre att söka upp<br />

medborgarna där de är!<br />

Han berättar att han tidigare har jobbat med<br />

två fokusgrupper - grannsamverkan och PRO.<br />

– Jag tror det är 26 procent av Kalix befolkning<br />

som är pensionärer, och att få ta del av<br />

deras tankar och idéer om vad vi ska inrikta<br />

oss på polisiärt är värdefullt. Nästa år kan vi<br />

involvera andra intressegrupper och fokusera<br />

på vad de tänker och tycker.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong> 5


Kalixbos vd Ingela Rönnbäck<br />

lovar att bygga så länge det råder<br />

bostadsbrist i Kalix.<br />

Kalixbo bygger just nu ett trygghetsboende vid före detta Missionskyrkan.<br />

Illustration: MAF Arkitektkontor AB.<br />

Bostadsbrist orsakar byggboom i Kalix<br />

Bostadsbehovet i Kalix är skriande, och det byggs också många nya bostäder. Stiftelsen Kalixbo spelar en<br />

viktig roll när det gäller uppförandet och förvaltningen av flerfamiljshus på orten.<br />

– Så länge vi har brist på bostäder kommer vi att göra allt vi kan för att producera nya, lovar vd Ingela<br />

Rönnbäck.<br />

I dagsläget har Kalixbo en kö på drygt 3 400<br />

personer, av dessa är ungefär 1 000 bosatta på<br />

andra orter. I slutet av maj hade Kalixbo blott<br />

sju lediga lägenheter, bostadsbristen är alltså<br />

påtaglig och de som vill flytta till Kalix kommer<br />

från hela landet.<br />

– Många har en anknytning till eller kommer<br />

ursprungligen från Kalix, men vi har också<br />

de som har fått jobb i Kalix och vill flytta hit<br />

söderifrån, berättar Ingela Rönnbäck.<br />

De allra flesta i bostadskön är dock Kalixbor,<br />

och majoriteten av dem är mellan 20 och<br />

29 år gamla, men Ingela Rönnbäck berättar<br />

att intresset från invånare i åldersgruppen<br />

70-plus också är stort.<br />

– Vi bygger nu ett trygghetsboende vid före<br />

detta Missionskyrkan med inflyttning den<br />

1 oktober, och där har vi redan skrivit flera<br />

kontrakt.<br />

Bygger 200-300 lägenheter<br />

Kalixbo har ända sedan 2006 förvärvat egen<br />

mark att bygga på, och stiftelsen tar för närvarande<br />

fram detaljplaner för byggnader på<br />

dessa tomter. Ingela Rönnbäck berättar att<br />

planerna främst gäller centrala Kalix, där<br />

efterfrågan är som störst.<br />

– Vi planerar att bygga mellan 200 och 300<br />

lägenheter under den närmaste tioårs-perioden,<br />

beroende på hur efterfrågan ser ut<br />

naturligtvis.<br />

Hon berättar att efterfrågan på lägenheter<br />

inte bara ökar i centrala Kalix, utan även i<br />

Töre.<br />

– Det har vi inte haft tidigare, nu har vi dessvärre<br />

inget att erbjuda i Töre. Det är i de övriga<br />

ytterområdena som exempelvis Båtskärsnäs<br />

och Morjärv som vi har några vakanser.<br />

Klart för Prästen och Krubban<br />

Ingela Rönnbäck förklarar att Kalixbo hoppas<br />

kunna fortsätta bygga under nästa år, men i<br />

dagsläget finns inget beslut om vilket objekt<br />

som är först på tur.<br />

– Vi har precis bytt styrelse och det innebär<br />

också att det kommer till diskussion från<br />

Identifierar byggbara områden i strandnära lägen<br />

→ Parallellt med detaljplanearbetet pågår en översiktsplaneprocess som syftar till att identifiera lämpliga byggbara<br />

områden i strandnära läge, så kallade LIS- områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen).<br />

Ett planförslag angående detta beräknas vara ute för samråd i höst.<br />

Under nationaldagsfirandet på Skansen den 6 juni tog Maritha Stoltz - för hemtjänstgrupperna i Kalix räkning - emot en<br />

fana ur Konung Carl XVI Gustavs hand.<br />

Fanan delades ut under en i tv direktsänd ceremoni på Sollidens scen i Stockolm, och följde sedan med Maritha<br />

Stoltz hem till Torggården.<br />

–Vi som jobbar här ska sträcka på oss och vara stolta över det fantastiska arbete som vi genomför varje dag,<br />

deklarerar hon.<br />

styrelsens sida vad man vill prioritera. Största<br />

trycket har vi ju i centrala Kalix, så det mesta<br />

tyder på att det blir där.<br />

Stiftelsen har bland annat för avsikt att<br />

bebygga områdena Prästen och Krubban.<br />

Byggplanerna bromsades ett tag av en<br />

rättstvist med Nederkalix församling men nu<br />

är detaljplanen klar.<br />

– Där kommer vi att gå vidare och se på<br />

vilken typ av hus som vi ska bygga. Inget<br />

beslut finns i dagsläget, men vi hoppas kunna<br />

påbörja en projektering inom kort, säger Ingela<br />

Rönnbäck<br />

Mycket på gång<br />

Anders Ökvist, planingenjör vid Kalix kommun,<br />

förklarar att det är ovanligt mycket på<br />

gång nu. Cirka 25 detaljplaneprocesser är<br />

igång, och sedan årsskiftet har sju detaljplaner<br />

vunnit laga kraft.<br />

– Det finns flera aktörer vid sidan om Kalixbo<br />

som vill hjälpa till att bygga i Kalix. Även<br />

privatpersoner söker om planändring eller<br />

upprättande av nya detaljplaner för att möjliggöra<br />

för olika typer av nybyggnationer, vilket<br />

kan ses som ett tecken på framtidstro inom<br />

kommunen, konstaterar Anders Ökvist.<br />

Kalix hemtjänstgrupper förärades en fana av kungen<br />

6 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong>


Lisbet Karbin och Erilde<br />

Albakasani med son.<br />

Morjärv - en by som engagerat sig<br />

Den 13 maj var elever från webbtidningen på Manhemsskolan i<br />

Morjärv för att prata med Lisbet Karbin, som tillsammans med andra<br />

bybor hjälper asylsökande.<br />

Mötesplats Kupan har exempelvis tagit emot en praktikant, en 19 år<br />

ung man som gör stor nytta och som på kort tid lärt sig att tala mycket<br />

svenska.<br />

Partab har tagit emot två nyanlända från Morjärv och Coop i Morjärv<br />

har tagit in en person.<br />

Lisbet berättade engagerat när vi nyfiket undrade<br />

vad som fick dem att jobba för att få nyanlända<br />

till Morjärv.<br />

– I oktober förra året mötte vi en familj på<br />

Konsum, som var superglad och hälsade på<br />

oss. De kom från Syrien och pratade bara arabiska.<br />

Det var kallt i oktober och de hade sommarkläder<br />

när de kom hit, eftersom de frös<br />

hjälpte vi till och samlade in kläder till dem.<br />

– Migrationsverket hade ställt i ordning en<br />

rätt så trång lägenhet åt dem där det inte fanns<br />

mer än sängar, tallrikar och grytor. Vi började<br />

besöka dem och hjälpte dem att skriva in sig<br />

så att barnen fick börja i skolan. Kommunen<br />

har ingen skyldighet till familjerna förutom att<br />

erbjuda barnen skola. Det var så vi kom i kontakt<br />

med dem.<br />

Det är ett tiotal personer som engagerar sig<br />

i projektet och de jobbar mycket flitigt. Bland<br />

annat har de undervisning i svenska två gånger<br />

i veckan för de vuxna som inte får gå i skolan<br />

och lära sig svenska där.<br />

Vilka behov hade de nyanlända?<br />

– Kommer du som kvotflykting får du väldigt<br />

mycket information och hjälp i större utsträckning.<br />

De här får sin information i samband<br />

med att de kommer till Sverige, och lämnar<br />

över sina pass. Då blir det väldigt mycket information<br />

på en gång, och när de nyligen har flytt<br />

över med båt eller liknande kan de oftast inte ta<br />

emot all den information de har rätt till.<br />

– De behöver vägvisning i samhället för att<br />

exempelvis hitta till butiken. Bara att gå på en<br />

matbutik kan vara en utmaning, vi har ju inte<br />

samma mat som dem. De vet inte vad som<br />

står på förpackningen. En del äter ju halal,<br />

så det kan vara svårt att hitta någon mataffär<br />

med mat som de kan äta. Det är lite sådant<br />

som de behöver hjälp med när de kommer,<br />

och helst då när de kommer till Morjärv som<br />

är en så pass liten by. Hur tar du dig till Luleå?<br />

Man måste ju hitta buss, och busstider. Det är<br />

ett himla pusslande. Det är sådant de behöver<br />

hjälp med i Morjärv, men det är säkert samma<br />

i hela Sverige.<br />

Vad tycker de nyanlända om ert engagemang?<br />

– De tycker att det är bra, och har börjat<br />

engagera sig själva.<br />

Text: Amanda Blombäck, Minnie Jirawan och<br />

Viktor Nilsson. Foto: Elin Söderlund<br />

Nyanlända i Morjärv integreras genom jobb<br />

Byborna bedriver integrationsarbetet i Morjärv i samverkan med Kalix Röda Korskrets och näringslivet.<br />

Jobb ger meningsfulla dagar där personerna får bidra med sina kompetenser.<br />

Genom sina jobb får de också ökade möjligheter att tala svenska, och<br />

komma in i samhället.<br />

Språket är nyckeln till integration.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong> 7


Max-bok finns nu<br />

på Meänkieli<br />

Nu finns en av Barbro Lindgrens Max-böcker översatt till meänkieli.<br />

Det har vi Kalixbon Daniel Särkijärvi att tacka för.<br />

För tre år sedan föddes idén till boken då Daniel tillsammans med sina<br />

barn satt på golvet och läste två Max-böcker, en på svenska och en på<br />

finska. Han upptäckte då att ett av språken de talar saknades – nämligen<br />

meänkieli.<br />

‒ Jag började genast översätta boken till meänkieli, skrev ut texten på<br />

papper och klistrade sedan in den i en av våra dubbletter av Max balja.<br />

Därefter skickade jag texten till bokens författare - Barbro Lindgren - och<br />

förklarade att det vore väldigt värdefullt om den även fanns på meänkieli,<br />

berättar Daniel.<br />

Responsen från Barbro var positiv, och hon lovade att ta upp översättningen<br />

med sitt förlag. Tre år senare finns nu boken äntligen utgiven på<br />

meänkieli.<br />

‒ Det är roligt att boken fick ett bra mottagande, både från privatpersoner<br />

och i media. Bland annat gjorde rikstäckande Kulturnyheterna ett<br />

inslag om detta, berättar Daniel.<br />

Den första upplagan av Pekan palja är tryckt i 250 exemplar, och det är<br />

bara en tidsfråga innan nästa upplaga kommer eftersom åtgången varit<br />

mycket stor.<br />

Max-kirja oon nyt<br />

meänkielelä<br />

Nyt oon Barbro Lindgrenin Max-kirja käänetty meänkielele, siittä<br />

tuli Pekan-kirja. Tästä saama kiittää Kainulaista Daniel Särkijärveä.<br />

Idea kirhjaan synty kolme vuotta sitte ko Daniel istu kläpitten kans lattiala<br />

lukemassa kaks Max-kirjaa, yks oli ruottiksi ja toinen oli suomeksi.<br />

Sillon hään hoksasi että tästähän puuttuu yks meän kielistä jota met<br />

puhuma ‒ näessie meänkieli!<br />

‒ Mie aloin paikala kääntämhään kirjaa meänkielele. Mie printtasin<br />

ulos tekstin paperile ja liimasin sen meän typletti kirhjaan, joka meilä<br />

oli Max baljasta. Sitte mie lähätin tekstin kirjan författarile – Barbro<br />

Lindgrenile – ja selitin että olis tosi tähelistä jos se olis kans meänkielelä,<br />

kertoo Daniel.<br />

Responssi Barbrolta oli positiivinen ja hään lupasi ottaa ylös kääntämisen<br />

förlaakin kans. Kolme vuotta myöhemin kirja oon viimein annettu<br />

ulos meänkielelä.<br />

‒ Soon niin soma ko kirja sai niin hyän vasthaanoton privaattihenkilöiltä<br />

ja mediasta. Muun muassa Kylttyyriuutiset teki inslaakin joka näky<br />

koko Ruottissa, Daniel muistelee.<br />

Ensimäistä ypplaakaa Pekan paljasta oon painettu 250 kappaletta ja<br />

oon vain ajankysymys ko seuraava ypplaaka tullee ko kirja oon ollu tosi<br />

popylääri.<br />

Observera att InfoKalix-redaktionen har som ambition att publicera en artikel på finska i nästa utgåva - nummer 3, <strong>2015</strong>.<br />

Minoritetsspråk får starkare ställning i skolan<br />

Från och med höstterminen <strong>2015</strong> kommer fler elever få<br />

chansen att läsa minoritetsspråk, inom ramen för modersmålsundervisning.<br />

Efter en ändring i skollagen slopas kravet på att minst en av<br />

föräldrarna har språket som modersmål eller att eleven ska ha<br />

grundläggande kunskaper i språket. Detta innebär att eleverna nu kan<br />

8 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong><br />

lära sig språket från grunden och återta språk som funnits i tidigare<br />

generationer.<br />

Sveriges fem nationella minoritetsspråk – finska, jiddish, meänkieli,<br />

samiska och romani chib får därmed en starkare ställning i skolan.<br />

Redan idag är det brist på modersmålslärare inom de nationella minoritetsspråken<br />

och genom lagändringen kommer trycket att öka ytterligare.<br />

Skolverket har därför infört en snabbutbildning för modersmålslärare.


Eleven Zena Christodoulu från Cypern flankeras här av<br />

lärarna Irene Marin och Maria José Pérez från Spanien<br />

samt Eva Rueda från Spanien och Christina Morelli från<br />

Italien.<br />

Internationellt språkutbyte på Manhem<br />

Studiebesök är viktig en del i språkprojektet Erasmus+, och den<br />

18-23 maj var det Manhemsskolans tur att ta emot elever och<br />

lärare från övriga deltagarländer - Spanien, Italien och Cypern.<br />

– Jag har lärt mig mycket genom projektet eftersom vi nu<br />

använder engelskan mer. Alla lär sig lättare då de pratar, säger<br />

Zena Christodoulou, elev från Nicosia, Cypern.<br />

Det var förra hösten som Manhemsskolan<br />

gick med i EU-kommissionens internationella<br />

språkprojekt Erasmus+. Grundspråket i det<br />

tvååriga projektet är engelska. Eleverna är alla<br />

13-15 år, och Eva Rueda som är lärare i Spanien<br />

avslöjar att de tränar upp sina färdigheter<br />

genom att träffas via nätet.<br />

– De skickar meddelanden till varandra hela<br />

tiden och tränar att kommunicera på det sättet.<br />

Fysiska träffar motiverar<br />

Men de fysiska träffarna är kanske ännu viktigare<br />

för elevernas utveckling. Den italienska<br />

läraren Christina Morelli berättar att hennes<br />

elever är mycket mer motiverade sedan träffen<br />

i Pisa ägde rum i januari.<br />

– En av mina elever är väldigt duktig men<br />

Föreningen ”Kalix för alla!” startades i mars <strong>2015</strong><br />

av Sandra Eriksson. Hon förklarar att Kalix behöver<br />

en Pridefestival eftersom orten inte har haft<br />

det tidigare, samtidigt som många Kalixbor vill<br />

ha ett öppnare samhälle.<br />

– Vi vill ha ett Kalix där alla har rätt att vara den<br />

de vill, och kan vara stolta över den de är.<br />

Sandra har länge tänkt på att ordna en Pridefestival,<br />

men fastslår att det inte är något som<br />

en person kan göra helt själv. Hon berättar att<br />

Kontaktuppgifter<br />

→ Facebook: facebook.com/kalixforalla<br />

→ E-post: kalixforalla@outlook.com<br />

→ Telefon: 070-290 39 11, ordförande Sandra Eriksson<br />

Elever från språkprojektet Erasmus+ spelar en<br />

brännbollsturnering på Manhemsskolan.<br />

också blyg. När det här<br />

projektet kom igång<br />

tog han emot svenska<br />

studenter, och när han<br />

skulle kommunicera<br />

med dem insåg att han<br />

hade luckor i ordförrådet.<br />

Han blev tvungen<br />

att anstränga sig mer, och nu har han inga<br />

problem alls att tala inför folk. Det är en helt<br />

otrolig utveckling.<br />

Avstressande miljö<br />

Denna gång är det alltså Kalix och Manhemsskolan<br />

som är mötesplats, och de utländska<br />

lärarna tar starka intryck av Kalix-modellen.<br />

– Metodiken är väldigt avstressande, och<br />

eleverna lär sig mycket mer självständigt än i<br />

Italien, fastslår Christina Morelli.<br />

Hon fascineras av det faktum att eleverna<br />

har var sin laptop, och påpekar också att den<br />

svenska skolan tar betydligt större hänsyn till<br />

elevernas behov av egen tid.<br />

– Eleverna här idrottar mycket mer, och har<br />

fina facilliteter med lunchrum och cafeteria. Vi<br />

har inget sådant, eleverna åker hem och äter<br />

lunch.<br />

Lektionerna i Italien tar ofta vid direkt efter<br />

varandra, vilket gör att studenterna blir mycket<br />

stillasittande.<br />

”Underbara förutsättningar”<br />

Christina Morelli berättar att hennes elever<br />

har tio minuter rast under en normal femtimmarsdag.<br />

– Jag blir frustrerad varje gång jag lämnar<br />

Italien, och upplever de underbara förutsättningar<br />

som finns i andra delar av världen. Ni<br />

inser inte hur lyckligt lottade ni är!<br />

Eva Rueda, Maria José Pérez Roman och<br />

Irene Marin är lärare på en skola i Sevilla, och<br />

de imponeras framför allt av de små klasserna<br />

på Manhemsskolan.<br />

– Ni har goda förutsättningar för individualiserat<br />

lärande. Alla barn lär sig olika snabbt,<br />

men det är svårt att hinna med alla när det är<br />

30 elever i klassen. Det är ett problem vi tacklas<br />

med varje dag, men som inte existerar här,<br />

säger Maria José Pérez Roman, och kollegorna<br />

nickar instämmande.<br />

Föreningen ”Kalix för alla!” bakom Kalix första Pridefestival<br />

Den nystartade föreningen ”Kalix för alla!” planerar den första Prideparaden i<br />

Kalix kommun till sommaren. Föreningen skall verka för ett Kalix som inkluderar alla<br />

människor utifrån synsättet att alla har lika värde.<br />

hon fick med sig sina bästa kompisar, och att det<br />

sedan också var andra som nappade på idén.<br />

– Först tänkte vi oss en ’’Kalix Prideförening’’<br />

som bara anordnar en Kalix Pridefestival. Men<br />

sen kom idén att vi ska bilda en förening som<br />

kan anordna en Pridefestival men också andra<br />

evenemang. Fokus ska vara på att få ett öppnare<br />

samhälle och på alla människors lika värde.<br />

Föreningen fanns bland annat med på Kalix<br />

Kulturnatta där de lyckades värva fyra nya medlemmar.<br />

Föreningen har nu omkring 19 medlemmar,<br />

och kommer även fortsatt att vara aktiv<br />

och prata med folk.<br />

Medlemsskapet är gratis, i alla fall under det<br />

första året. För att bli medlem i föreningen kan<br />

man kontakta den via e-post eller<br />

Facebook.<br />

Sandra berättar att allt<br />

inför Pridehelgen ännu<br />

är i planeringsstadiet.<br />

– Det kommer att bli<br />

någon slags HBTQ<br />

utställning, en politikerdebatt<br />

och såklart<br />

en parad. Sedan blir<br />

det troligtvis även något<br />

musikaliskt uppträdande<br />

och så ska vi försöka få till<br />

någon föreläsning. Idéerna har vi<br />

fått från andra Pride festivaler här i Sverige.<br />

Text & Foto: Viktor Nilsson<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong> 9


10 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong>


<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong> 11


Samverkar för gratis sommaraktiviteter<br />

Kalix kommun erbjuder i samarbete med det lokala företaget North<br />

& Life gratis fritidsaktiviteter för alla åldrar i sommar.<br />

Den 15 juni-15 augusti erbjuder kommunen i<br />

samarbete med North & Life gratis aktiviteter<br />

på olika platser i Kalix.<br />

Allt som hör sommaren till!<br />

Klockan 10.00-15.00 alla vardagar kan du<br />

exempelvis lära dig spela gitarr, paddla kajak,<br />

måla, spela fotboll eller beach volleyboll.<br />

Ja, allt som hör sommaren till!<br />

Kalix kommuns samarbetspartner Gregory<br />

Francois startade North & Life i februari <strong>2015</strong>.<br />

Att starta företaget var ett stort steg för<br />

Gregory, som flyttade till Kalix så sent som i<br />

september 2011 efter en synnerligen trevlig<br />

familjesemester i Båtskärsnäs året innan.<br />

Idrott och kultur<br />

Gregory är djupt engagerad som idrottsledare<br />

i Kalix Kommun. Han leder exempelvis ett<br />

Kalix i mitt<br />

– Presenteras i samarbete med Manhemsnytt –<br />

pojklag och ett flicklag i fotboll, ett pojklag i<br />

handboll samt tennisskolan där alla åldersgrupper<br />

är lika välkomna.<br />

Därtill är Gregory med och arrangerar flera<br />

aktiviteter för Kalixbor. Däribland gitarr- och<br />

DJ-kurser och konversation på franska.<br />

– Jag tycker om att vara med barn och ungdomar.<br />

Det är riktigt kul att se dem utvecklas!<br />

Jag kan säga att handbollscupen i Sundsvall<br />

med mina duktiga pojkar var mer spännande<br />

än finalen i Champions League!<br />

Stort friluftsintresse<br />

Efter fyra år på universitet i Frankrike, jobbade<br />

Greg 10 år som fastighetsmäklare i Provence.<br />

När han 2011 flyttade till Kalix med fru och<br />

två barn läste han svenska, under tre år jobbade<br />

han samtidigt som lärare.<br />

Gregory berättar att han är mycket intresserad<br />

Kalix kommun erbjuder i samarbete med fransmannen<br />

Gregory Francois företag North & Life gratis<br />

sommaraktiviteter den 15 juni-15 augusti.<br />

av att vara ute nära naturen, elda och grilla<br />

korv - året runt.<br />

– Eftersom jag gillar att vara ute och motionera,<br />

fick jag idén att starta ett eget företag som<br />

erbjuder sommar- och vinteraktiviteter. Det är<br />

ett sätt att dela min passion.<br />

Friluftsaktiviteter året om<br />

North & Life hyr ut utrustning såsom skidor<br />

och cyklar, och erbjuder kajaksafari, snöskotersafari<br />

och andra friluftsaktiviteter året<br />

om.<br />

– Jag tycker att barn och ungdomar är viktiga<br />

för Kalix, och erbjuder därför alla ungdomsföreningar<br />

70 procent rabatt. Kalixföretagare är också<br />

välkomna på teambuilding med sina anställda.<br />

Vad är det bästa med sommaren<br />

Natalie Lundbäck<br />

- Att det finns många fina badställen. Jag<br />

ska åka till Stockholm, sola, bada och vara<br />

med kompisar.<br />

12 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong><br />

Joel Sundqvist:<br />

– Det bästa med sommaren i Kalix är att<br />

man kan fiska. Jag ska fiska, bada och åka<br />

husvagn i sommar.<br />

Katarina Widgren<br />

- Strandängarna är en fantastisk plats, där<br />

finns närhet till allt. I sommar ska jag arbeta<br />

en hel del men också koppla av vid stugan i<br />

Gammelgrundet, utanför Siknäs.


Foto: Linus Nyberg, Manhemsnytt<br />

Det vankas rallycrossfest i veckorna två<br />

I Kalix arrangeras i sommar en ordentlig fest för alla rallycross intresserade. Den 12 juli inleds Norrlandsveckan<br />

på Kalix motorstadion, och den 17-18 juli är det dags för SM.<br />

– Folk kommer ofta veckan innan, och stannar hela veckan plus några dagar efteråt. Det blir nästan två<br />

veckor med fullt ös, fastslår Fredrik Tiger från organisationskommittén.<br />

SM-heaten på Kalix Motorstadion ingår i<br />

RallyX-serien, och arrangeras av STCC och<br />

Kalix motorklubb. Arrangemanget betyder<br />

mycket för Kalix motorklubb, för Kalix kommun<br />

och för näringslivet, som väntas få fullsatt<br />

på campingplatser, i stugor och på hotell.<br />

– Vi räknar med ungefär att 10 000-15 000<br />

människor besöker tävlingarna på Kalix<br />

motorstadion, avslöjar Fredrik Tiger.<br />

Världselit på plats<br />

Fredrik Tiger berättar att hemmahopp som<br />

Mikael Sandberg och Andreas Sandberg<br />

kommer bland andra att ställas mot etablerade<br />

världsnamn som Sebastian Eriksson.<br />

– Han ledde Global Rallycross, tills han<br />

oturligt nog fick punktering. Det är också fler<br />

från världseliten som är här och kör.<br />

Roligt att skrälla<br />

Själv jobbar Fredrik Tiger på sidan om banan<br />

under Norrlandsveckan, men under SM-tävlingarna<br />

ställer den populäre veteranen upp i<br />

RallyX värsting-klass - Supercar.<br />

– För Kalix del kommer det finnas mycket<br />

att glädjas åt. Själv kommer jag att göra allt jag<br />

kan för att få en framskjuten placering. Jag har<br />

inte samma pengar att lägga på bilen som de<br />

stora stallen, men å andra sidan är det är alltid<br />

roligare att kunna skrälla.<br />

Fredrik Tiger berättar att motorklubben planerar<br />

kringaktiviteter för de yngre besökarna,<br />

och vad gäller tävlingarna utlovar han snabba<br />

heat med mycket action.<br />

– De flesta som tar sig ut och tittar fastnar<br />

för det. Jag hoppas att vi ses på Kalix Motorstadion.<br />

Om arrangörerna<br />

→ STCC (Scandianvian Tour Car Championship)<br />

är ett skandinaviskt standardvagnsmästerskap som<br />

formerades till säsongen 2011.<br />

Mästerskapet är en sammanslagning av Swedish<br />

Touring Car Championship och Danish Touring Car<br />

Championship.<br />

→ Kalix MK bildades 1951, och klubben har sedan<br />

dess varit en drivande kraft i att utveckla motorsporten<br />

i norr.<br />

i Kalix?<br />

Vad ska du göra i sommar?<br />

Moa Kruuka<br />

-I Kalix finns många bra fotbollsplaner, man<br />

kan spela volleyboll på många av dem också.<br />

Jag ska åka båt, sola, bada och åka till<br />

Göteborg.<br />

Eva Hagström<br />

– Alla byar som som erbjuder kulturella<br />

evenemang. I sommar ska jag jobba en del, vi<br />

ska också arrangera musikcafé i Siknäs under<br />

juli månad. Det ska bli riktigt roligt!<br />

David Sandberg<br />

- Det är bra med fiskevatten i Kalix. Jag ska<br />

åka till Stockholm i sommar.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong> 13


Nu har Sören fått bättre vattenkvalitet<br />

Boende i Sören har sedan april bättre vatten än tidigare. Byns uttjänta<br />

vattenverk har lagts ned, och vattnet kommer nu i stället från Rörbäck<br />

via Vattentornet i Töre.<br />

Katarina Tano är vatten- och avloppsingenjör<br />

vid Kalix kommuns tekniska avdelning och<br />

hon förklarar att det länge varit problem med<br />

ojämn vattenkvalitet i Sören.<br />

– Råvattnet har haft för höga halter av järn<br />

och mangan, och vattenverket har inte alltid<br />

klarat av att leverera fullgod kvalitet på dricksvattnet.<br />

Ett bättre alternativ<br />

I stället för att renovera det åldrade vatten-<br />

verket i Sören beslutade kommunen att ta<br />

vatten från Rörbäck via Töre. En investering<br />

som Katarina Tano räknar med att kommunen<br />

sparar in relativt snabbt.<br />

– Att ansluta byn till Töres ledningsnät kostade<br />

mindre än det hade kostat att bygga ut vattenverket<br />

i Sören. Nu har vi dessutom en lokal<br />

mindre att värma upp och sköta om.<br />

Kan komma fler till gagn<br />

Driftchef Agne Nilsson berättar att den nya<br />

Anton Burman, Bengt Sandström, Tomas Berglund,<br />

Peter Sjöberg, Tomas Wennström, Mats Isaksson drog<br />

tillsammans vattenledningen till Sören.<br />

Till vänster: Katarina Tano, vatten- och avloppsingenjör,<br />

Kalix kommun.<br />

vattenledningen dessutom kan komma till<br />

användning för fler hushåll än de som finns i<br />

Sören.<br />

– Det ligger fastigheter längs den här sträckan<br />

som nu kan ansluta sig till vattennätet. Det<br />

handlar framför allt om sommarstugor som<br />

inte varit anslutna tidigare.<br />

Om allt går enligt beräkningarna kan sommarboende<br />

som anmält sitt intresse anslutas<br />

till vattennätet under sommaren 2016.<br />

Ny telefonväxel - ett led i förbättrad medborgarservice<br />

Kalix kommun har under våren installerat en ny<br />

telefonväxel. Den nya växeln går helt i linje med<br />

Infocenters ambitioner att förbättra kommunens<br />

medborgarservice.<br />

En annan nyhet är att Infocenter nu tar emot felanmälningar<br />

från kommuninvånare som ringer<br />

in, det innebär en snabbare hantering av ärenden<br />

som exempelvis trasig gatubelysning.<br />

Då du lämnar en felanmälan till Infocenter<br />

vidarebefordras denna som ett textmeddelande<br />

till driftledaren, denne kan i sin tur arbeta ostört<br />

och återkoppla till invånarna så snart felet är<br />

avhjälpt.<br />

Infocenter bygger också upp en plats på Kalix<br />

kommuns hemsida där de vanligaste inkomna<br />

frågorna ska besvaras. Med hjälp av frågebanken<br />

kommer kommuninvånare - oavsett tidpunkt på<br />

dygnet - att hitta snabba svar på vanliga frågor.<br />

Sidan hjälper också Infocenter att svara på fler<br />

frågor direkt, och avlastar därmed förvaltningarna<br />

som kan koncentrera sig på kärnverksamhet.<br />

Förskolan blir först ut med frågor och svar på<br />

webben.<br />

14 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong><br />

Kevhäälä asennethiin Kaihnuun kunnan uusi<br />

telefooniväkseli. Väkseli fynkkaa aivan tavoitheitten<br />

myötä joka oon että antaa kuntalaisile<br />

paremman sörviksen.<br />

Yks toinen uutinen oon että Infosentteri nyt<br />

telefoonin kautta ottaa vasthaan vikailmotuksia<br />

eli feelanmäälninkiä kuntalaisilta, tämä tarkottaa<br />

nopeampaa käsittelyä esimerkiksi ko katuvalot<br />

oon rikki.<br />

Ko sie jätät vikailmotuksen Infosentterile niin<br />

se toimitethaan tekstiviestinä driftleetarile, joka<br />

puolesthaan saapi tehä töitä rauhassa ja sitte<br />

ilmottaa asukhaile ko vika oon korjattu.<br />

Infosentteri rakentaa kans kunnan veppipaikale<br />

sivun jossa vastathaan tavalisimphiin<br />

kyskymykshiin. Kysymyspankon avula kuntalaiset<br />

tuleva nopeasti löytämhään vastauksia<br />

ylheishiin kysymykshiin – riippumatta vuorokauen<br />

ajasta.<br />

Sivu auttaa kans Infosentteriä vastaahmaan<br />

suohraan useimphiin kysymykshiin, ja se helpottaa<br />

hallintoja niin että net voiva keskittyä omhaan<br />

ydintoiminthaan eli tjäärnverksamheethiin.<br />

Kysymyksien ja vastauksien ensimäinen alue<br />

tullee olehmaan esikoulu eli föörskoola.<br />

Keväällä asennettiin Kalixin kunnan uusi<br />

puhelinvaihde. Vaihde toimii ihan tavoitteiden<br />

mukaan palvelun parantamiseksi kuntalaisille.<br />

Toinen uutinen on että Infokeskus nyt puhelimitse<br />

ottaa vastaan vikailmoituksia kuntalaisilta,<br />

tämä tarkoittaa nopeampaa käsittelyä<br />

esimerkiksi rikkinäisistä katuvaloista.<br />

Kun jätät vikailmoituksen Infokeskukselle,<br />

asia toimitetaan tekstiviestinä toimintapäällikölle<br />

ja hän vuorostaan voi työskennellä rauhassa<br />

ja ilmoittaa heti asukkaille kun vika on<br />

korjattu.<br />

Infokeskus rakentaa myös kunnan kotisivustolle<br />

paikan jossa vastataan tavallisimpiin<br />

kysymyksiin. Kysymyspankin avulla kuntalaiset<br />

tulevat nopeasti löytämään vastauksia yleisiin<br />

kysymyksiin – riippumatta vuorokauden ajasta.<br />

Sivu auttaa myös Infokeskusta vastaamaan<br />

suoraan useimpiin kysymyksiin, ja siten hallinnot<br />

voivat keskittyä ydintoimintaansa.<br />

Kysymyksien ja vastauksien ensimmäinen<br />

alue tulee olemaan esikoulu.


Kören Lyckan sprider glädje omkring sig<br />

I 29 års tid har pensionärskören Lyckan turnérat både nationellt och internationellt, men det som blivit<br />

körens signum är att uppträda på äldreboenden.<br />

– Det är gripande och fascinerande när människor som inte kan prata och delta lever upp och vill vara med<br />

då vi börjar sjunga, berättar Lyckans ordförande Maud Wikström.<br />

Oftast består Lyckan av ett 40-tal medlemmar<br />

som sjunger fyrstämmigt på både svenska och<br />

finska, under ledning av körledare Markku<br />

Putila. Maud Wikström berättar att han - förutom<br />

att vara en fantastisk person och körledare<br />

- också är fenomenal på att lokalisera<br />

äldreboenden då kören är ute och turnerar.<br />

Körledaren avslöjar att han personligen får ut<br />

väldigt mycket av att jobba med och att uppträda<br />

för äldre människor.<br />

– Det är fantastiskt. Det kan vara någon som<br />

sitter helt apatisk, och plötsligt när det kommer<br />

en bekant sång rycker det till i ansiktet, en tår<br />

kan rulla ned för kinden och efter ett tag sjunger<br />

de också med.<br />

Var med från starten<br />

Markku Putila bor i Haparanda och har genom<br />

alla år pendlat för att leda körsång i Kalix.<br />

På hemorten har han en annan kör som firar<br />

30 år i år. Vid det här laget har han själv 40 års<br />

erfarenhet som körledare, och 1986 var han<br />

med om att starta Sångkören Lyckan.<br />

– Jag var en ung man då jag började med<br />

kören, och nu är jag pensionär själv. Jag och<br />

min fru har börjat musicera på äldreboenden<br />

en gång i veckan. Att glädja de äldre har blivit<br />

det viktigaste för oss!<br />

Kören Lyckan gör liknande insatser i Kalix.<br />

Med en tiomannakör - som genom ABF:s<br />

försorg kompas av Joakim Svärd - tar de sig<br />

nämligen ut till äldreboenden som inte rymmer<br />

den fulla kören.<br />

– Gamlingarna är så tacksamma när vi kommer.<br />

Lyckan uppträder i när och fjärran<br />

Han som kompar är barnbarn till en i kören,<br />

och vi rättar oss efter hans arbetstider. När vi<br />

uppträder på Rönngården är vi däremot alltid<br />

stora kören, förklarar Maud Wikström.<br />

Sjunger vanliga sånger<br />

Sångkören Lyckan ingick tidigare i PRO Kalix,<br />

men är numer en självständig pensionärsförening.<br />

Maud Wikström förklarar att kören<br />

sjunger vanliga sånger som folk kan och känner<br />

igen.<br />

– Många av våra tidigare medlemmar sitter<br />

idag på äldreboenden, så det är extra kul för<br />

dem att höra oss.<br />

→ I mitten av april genomförde Lyckan ett samarbete med Mandakören från Luleå, då körerna på båda orterna<br />

uppträdde tillsammans under namnet ”Allsång med sting”.<br />

→ Lyckan brukar också delta på Finlands största körfestival i Vasa<br />

→ År 1992 var gänget på turné i USA:s svenskbygder.<br />

Sommarträning för guldmedaljör i skotercross<br />

Manhemsnytts Linus Nyberg har träffat 13-årige<br />

John Malmström från Kalix, som i april tog guldmedalj i skoter<br />

SM i Arvidsjaur.<br />

Jag träffade John en eftermiddag i mars då han satt i skolan. Syftet med<br />

intervjun var att få reda på mer om hans intresse att köra skoter.<br />

Varför började du med skotercross?<br />

– Min granne kör cross och jag tyckte att det verkade kul så jag ville<br />

testa det, men jag provade det med skoter istället och fastnade för<br />

det, säger John.<br />

Han berättar vidare att han började med skotercross för ungefär ett<br />

år sedan men att han hade tankar på att börja tidigare men det blev<br />

inte av.<br />

Är det mycket träning inför tävlingar och hur tränar du?<br />

– Ja. Det är mycket träning. Jag tränar genom att<br />

springa och givetvis köra skoter. Jag kör skoter<br />

på vintern, på banor som vi bygger på en äng.<br />

Pappa skottar dit snö med en traktor och<br />

sedan formar han banan som den ska vara<br />

med en pistmaskin.<br />

Tror du att det är fler som vill börja köra<br />

skotercross när de ser hur duktig du är?<br />

– Inte riktigt, det krävs ju rätt mycket jobb<br />

och det är tyvärr en ganska dyr sport, säger<br />

John Malmström.<br />

Text och foto: Linus Nyberg<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong> 15


Judith Hademalm kavlar under Rönngårdens stora dag i<br />

bagarstugan. Miriam Lindvall knådar deg.<br />

Stor bakglädje på Rönngården<br />

På Rönngårdens plan tre har personalen tagit ett initiativ som lyfter de<br />

boendes vardag. Onsdag den 13 maj var det premiärbak i en närliggande<br />

bagarstuga för personal och brukare.<br />

– Bara det att se glädjen i deras ögon var enormt roligt. Att få de här<br />

smak- och luktintrycken gör jättemycket för dem, säger enhetschef<br />

Kristina Henriksson.<br />

Det var ett tiotal baksugna kvinnor som denna<br />

majdag sammanstrålade i bagarstugan, vilken<br />

delar gård med Vattentornets förskola. Dagen<br />

innan hade personal eldat i ugnen för att få upp<br />

värmen, och två degar hade förberetts inför<br />

brukarnas bakande.<br />

Upplyftande nostalgi<br />

För Miriam Lindvall väckte klådda- och tunnbrödsbaket<br />

gamla minnen till liv.<br />

– Det var roligt att prova, för som barn fick<br />

jag vara med min mamma och baka. Det blev<br />

inte så fina runda kakor, men det var roligt!<br />

Judit Hademalm bor också på plan tre, och<br />

för henne var bakandet en upplyftande aktivitet.<br />

– Hela dagen var jag glad, jag var även glad<br />

när jag kom hem för att jag varit med om det.<br />

Vi får verkligen hoppas att vi får en upprepning.<br />

Det är mycket värt!<br />

Ny bakdag till hösten<br />

Kristina Henriksson lovar också en ny omgång<br />

i bagarstugan till hösten, och förklarar att det<br />

korta avståndet från Rönngården underlättar<br />

mycket.<br />

– Vi behöver inte tänka på färdtjänst eller<br />

något sådant. Vissa kan promenera, och andra<br />

kan vi ta med rullstol.<br />

Judit Hademalm berättar att hon fick åka<br />

el-moped till bagarstugan, och hon passar på<br />

att hylla personalen.<br />

– Åh vad vi är glada åt flickorna som jobbar<br />

här med oss, och tar hänsyn till oss. Jag tror<br />

inte det är många som har det lika bra.<br />

Saltströmming och klådda<br />

På kvällen - efter åtskilliga timmar i bagarstugan<br />

– vankades det saltströmming och klådda.<br />

Mat som de flesta på boendet har goda barndomsminnen<br />

av.<br />

– Så härligt har jag aldrig varit med om, jag<br />

hade kunnat äta strömming hela dagen, deklarerar<br />

Birgit Strömbäck.<br />

Brödet ska räcka även till surströmming och<br />

halstrad strömming i sommar, men att aktiviteten<br />

alls kunde ordnas hänger samman med<br />

nya rutiner som började införas inom kommunens<br />

socialförvaltning förra våren.<br />

– Det här med attraktiv arbetsgivare har gjort<br />

att man får större möjlighet att hitta på aktiviteter.<br />

Numer har vi alltid ganska mycket resurser<br />

på eftermiddagen, och med mer personal kan<br />

vi också göra sådana här saker, fastslår Kristina<br />

Henriksson.<br />

Onsdagskaffet som satte bollen i rullning<br />

Vid ett informationsmöte för centrumföretagare<br />

under senhösten kom önskemål om en ny mötesplats,<br />

och redan före jul startade utvecklingsenheten<br />

Onsdagskaffe för ortens företagare.<br />

16 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong><br />

Onsdagskaffe resulterade i en konkret aktivitet under skyltsöndagen<br />

- julmarknad i tidigare Tekniska husets lokaler.<br />

Julmarknaden var möjlig att genomföra tack vare ett stort engagemang<br />

från några handlare.<br />

Utvecklingsenheten har regelbundna onsdagskaffe-träffar, dels<br />

för Centrumföretagare men också för övriga entreprenörer.<br />

Kommunens uppgift är att informera om organisationens<br />

verksamhet, och att följa upp de frågor och förslag som kommer<br />

fram under träffarna.<br />

Ett önskemål som framkom under träffarna var en inspirationsföreläsning<br />

för handlarna.<br />

”Skaffa guldläge”<br />

I början av maj genomfördes därför föredraget ”Skaffa Guldläge”<br />

med Annika R Malmberg. Fler än 120 deltagare kom för att låta<br />

sig inspireras av denna underhållande och pedagogiska föreläsare.<br />

Alla gick därifrån med tankar om hur de ska agera för att sälja<br />

bättre!


Kommunen som attraktiv arbetsgivare!<br />

Processledare Björn Söderbäck konstaterar att<br />

kommunen är på rätt väg med Attraktiv Arbetsgivare.<br />

Förra våren inleddes det praktiska arbetet med att göra Kalix kommun<br />

till en attraktiv arbetsgivare, och nu upplever medarbetarna också<br />

att de har fått det bättre.<br />

– Efter hårt arbete och nästan ett år efter införandet börjar Torggårdens<br />

personal se en del positiva effekter, vilket är glädjande, säger<br />

processledare Björn Söderbäck.<br />

Kalix kommun fortsätter att profilera och<br />

marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare<br />

(AAG). Första steget som började införas<br />

inom socialtjänsten förra våren innebär att alla<br />

tillsvidareanställda kan välja att jobba heltid.<br />

Det innebär dessutom slutet för delade turer,<br />

och att personalen jobbar högst två helger per<br />

femveckorsperiod.<br />

– Det handlar inte om att springa snabbare<br />

eller att pressa personalen att jobba hårdare.<br />

Det handlar om att hitta nya lösningar, att tänka<br />

större och framförallt att vara mer flexibel,<br />

säger Björn.<br />

Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen<br />

Kommunal är överens och har tecknat ett<br />

lokalt kollektivavtal, som ska reglera formerna<br />

för arbetet.<br />

– Det är kul att Kommunal och Kalix kommun<br />

är överens om förhållningssättet i dessa<br />

frågor, som fackförbundet har jobbat så länge<br />

för, poängterar Björn.<br />

”Bättre än i andra kommuner”<br />

Personalen vid Torggården konstaterade vid<br />

senaste arbetsplatsträffen att hemtjänstgrupperna<br />

har kommit närmare varandra, att de<br />

numer kan påverka schemat och planera det<br />

på hemmaplan, att det finns större valmöjligheter<br />

och att de har det bättre än i andra<br />

kommuner.<br />

Samtidigt lyftes både gamla och nya utmaningar<br />

fram. Längs vägen har det exempelvis<br />

Badvärd och medlem i kommunal<br />

Kommunals vision<br />

→ Viktiga jobb värda att älskas - dygnets alla timmar!<br />

Kommunal har medlemmar i många viktiga och betydelsefulla<br />

yrken i olika branscher. Här får ni möta badvärden Tommy<br />

Olsson, som sedan 27 år tillbaka jobbat vid det kommunägda<br />

badhuset Kalix Sportcity.<br />

Tommy började arbeta vid badhuset<br />

1988. Han har jobbat inom<br />

lite olika verksamheter men alltid<br />

trivts och haft ett intresse för att<br />

arbeta i sport- och simhall.<br />

SIS-livräddarskola, simlärarassistent,<br />

instruktörsutbildning i<br />

HLR och kommunförbundets<br />

utbildning gällande vattenrening är<br />

några av de utbildningar Tommy<br />

har gått.<br />

– Vi får fortbilda oss om och när<br />

intresse finns och budgeten tillåter<br />

det, förklarar han.<br />

Omväxlande arbete<br />

På sportcity arbetar 7-8 ordinarie<br />

personal samt några vikarier. Arbetstiderna<br />

varierar men personal<br />

ska finnas på plats från 06.45 till<br />

23.00.<br />

Personalen jobbar var tredje helg,<br />

uppstått flera små problem med system och<br />

rutiner, samtidigt fastslår personalen att det har<br />

blivit klart bättre. Medarbetarna upplever ännu<br />

att det kan vara svårt att planera schemat på<br />

arbetstid, och de betonar vikten av att få bort<br />

den långa turen.<br />

Tekniska utmaningar<br />

En av processens stora utmaningar är att få tekniken<br />

att fungera. Det innebär också att AAG<br />

valt att inte gå in i fler verksamheter just nu.<br />

– Det finns en del tekniska svårigheter kring<br />

systemen som inte kunnat lösas fullt ut, och<br />

tyvärr har det under våren inneburit en del<br />

frustration och extra arbete i samband med<br />

schemaplanering, berättar Björn Söderbäck.<br />

Tillmötesgår önskningar<br />

Kalix kommun arbetar också för att i högre<br />

grad tillmötesgå medarbetarnas egna önskningar<br />

att stötta upp då och där behov uppstår.<br />

Med detta finns flera fördelar. Exempelvis kan<br />

en medarbetare som jobbar på en enhet långt<br />

ifrån bostaden välja att förlägga vissa pass<br />

närmare bostaden, för att på så sätt få kortare<br />

resväg några dagar per schemaperiod. Förfrågningen<br />

medför också att kommunen kan<br />

tillvarata medarbetarnas kompetenser på ett<br />

bättre sätt.<br />

– Vissa verksamheter kräver specialistkompetens,<br />

och på det här sättet får vi veta vilka<br />

medarbetare som vill vidareutveckla sin kompetens<br />

inom yrket, förklarar Björn Söderbäck.<br />

och Tommy berättar att arbetsuppgifterna<br />

är omväxlande. En vanlig<br />

arbetsdag kan börja med att han<br />

plockar fram saker som behövs till<br />

dagens verksamheter.<br />

– Klockan 9-13 idag är simskola<br />

med olika grupper från sexårsverksamhet<br />

upp till årskurs 4. Därefter<br />

spolar jag av duschrummen.<br />

Resten av dagen kan Tommy<br />

alternera mellan att sitta som badvakt<br />

och att stå i receptionen och<br />

kiosken.<br />

Trevligt bemötande<br />

Oavsett uppgift ska personalen<br />

med ett trevligt bemötande se till<br />

att Sportcitys gäster har det bra och<br />

får den hjälp de behöver.<br />

– Det är ett fritt och socialt jobb<br />

som innebär mycket glädje, konstaterar<br />

Tommy Olsson.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong> 17


<strong>KALIX</strong> Krysset<br />

SKRIVER<br />

OM<br />

KÄNDIS-<br />

KÄRLEK<br />

PLUMS-<br />

ADE<br />

100 MIL<br />

LÅNGT<br />

VATTEN<br />

STRÖM-<br />

RÄKNING<br />

SKIVA<br />

STEL<br />

SYSSLAN<br />

I LOGEN<br />

VETO<br />

KOL<br />

RAST<br />

MELLAN<br />

LÄRANDE<br />

TILL-<br />

IKA<br />

IRRITER-<br />

ANDE<br />

TÖREBY<br />

ÄN<br />

LÄKAS<br />

VAR<br />

HÄLSAD<br />

FISK<br />

KNYCKA<br />

KAN SES<br />

PÅ SANG-<br />

IS SKOLA<br />

EUROPA-<br />

FLOD<br />

HORNEN<br />

HÖHUS<br />

DESS<br />

GÅNG<br />

STOPPAR<br />

ALDRIG<br />

KANSKE<br />

DIN HJÄLP<br />

NU<br />

TEMPO<br />

OSTKRYP<br />

OCH<br />

MÄKTAT<br />

OFTA I<br />

BUTIK<br />

TOMT PÅ<br />

BORDET<br />

IGEN<br />

HELIGA<br />

FORMLER<br />

YRA<br />

SNED-<br />

SP-<br />

RÅNG<br />

TILLTALAR<br />

FINLANDS<br />

STÖRSTA<br />

AVISA<br />

FLAT-<br />

BOTTNAT<br />

FLYTE-<br />

TYG<br />

INDIVI-<br />

DUELL<br />

KLOT<br />

HUS-<br />

HÖLL<br />

LITER<br />

SAFT<br />

FRÅN<br />

DARRIGT<br />

TRÄD<br />

KÖKS-<br />

MÖBEL<br />

STAM-<br />

SYMBOL<br />

PAGINA<br />

SORGE-<br />

DELTAG-<br />

ANDET<br />

STÄLLER<br />

TILL<br />

MYCKET<br />

OREDA<br />

RINGA<br />

DIREK-<br />

TÖR<br />

ENKLARE<br />

POESI<br />

TID FÖR ÄMNE<br />

STICKER<br />

UT<br />

GANGLIEN<br />

VISS<br />

SKIVA<br />

IHOP<br />

TVÅ<br />

LIKA<br />

EXER-<br />

CERA<br />

DRAGET<br />

ESTRAD-<br />

ERNA<br />

59-15<br />

VID<br />

VILKEN<br />

TIDPUNKT<br />

SATT PÅ<br />

STAVROS<br />

TAVERNA<br />

S<br />

L<br />

Å<br />

FRAKT-<br />

AR<br />

08:OR<br />

JÄTTE-<br />

FÅGEL<br />

SUEZ-<br />

STAD<br />

UPP-<br />

HÖJNING<br />

PÅ GRÄS-<br />

MATTA<br />

SKÄRET<br />

FENO-<br />

MEN<br />

FN MEN<br />

UTOM-<br />

LANDS<br />

TREA I<br />

JAPAN<br />

VÄLDIGT<br />

VATTEN<br />

KOMPO-<br />

NENT<br />

BRYTER<br />

ATLE<br />

ANTILOP<br />

KAKA<br />

PAR<br />

FLYG-<br />

BOLAGS-<br />

ORGAN<br />

GRIS-<br />

SLUT<br />

FINT ÅK<br />

LÅTA<br />

SOM EN<br />

MYGGA<br />

GOTT OM<br />

KREATUR<br />

GRATTIS till de fem personer som vann<br />

Kalixkrysset i InfoKalix nummer 1, <strong>2015</strong>!<br />

De lyckliga vinnarna får varsin ”Kalix-påse”<br />

med smått och gott.<br />

Anne Johansson<br />

Urban Erixon<br />

Kerstin Johansson<br />

Bertil Andersson<br />

Folke Björkman<br />

Vinnarna är underrättade!<br />

Fem priser lottas ut bland er<br />

som hittat lösningen.<br />

Skicka in din lösning senast<br />

14/8-<strong>2015</strong> via e-post till<br />

infocenter@kalix.se,<br />

alternativt brevledes till:<br />

Kalix kommun<br />

Informationsenheten<br />

952 81 Kalix<br />

19:E I<br />

GREKISKT<br />

ALFABET<br />

SUGER<br />

KNAPERT<br />

LEVANDE<br />

PÅ<br />

Jag har löst Kalixkrysset...<br />

I de skuggade rutorna: ____________________________<br />

_____________________________________________<br />

Namn: _______________________________________<br />

Adress:________________________________________<br />

Postnr: _____Postadress: _________________________<br />

Telefonnummer: ________________________________<br />

18 <strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong>


Felix vann skrivartävling för kalixelever<br />

För andra året i rad har Kalix kommun arrangerat<br />

en skrivartävling för elever i årskurserna 4-6, och i<br />

år kom det in 70 texter fler än 2014. Totalt inkom<br />

363 rafflande berättelser.<br />

Temat var precis som i fjol ”Mysterier och Kalixanknytning”. Juryn hade<br />

ett tufft arbete med att hitta en vinnare, då fjolårets skrivartävling bidrog<br />

till ett ökat intresse och en vilja att utveckla sitt skrivande.<br />

Det blev till slut Felix Sandin-Andersson i klass 6C på Djuptjärnsskolan<br />

som vann med berättelsen Tjuren på Granholmen.<br />

Vinnaren fick en iPad-mini, men alla som deltog fick priser. Dessutom<br />

lottades andra fina priser ut till alla skolor.<br />

Årets vinnare i skrivartävlingen - Felix Sandin Andersson - flankeras här av fjolårsvinnaren<br />

Caroline Nilsson samt svenskläraren och författaren Isabella Karlsson.<br />

Kalixklass - länets främsta i Batterijakten<br />

Eleverna i Centrumskolans klass 4B samlade under Batterijakten in 80,9<br />

kilogram batterier var, med vilket de var bäst i länet.<br />

– Eleverna har jobbat riktigt hårt med det här, de har varit engagerade,<br />

uppmuntrande och pushat på varandra, säger deras lärare Hanna Heinonen<br />

Skolbarnen har bland annat gått runt i samhället<br />

och bett olika företag om gamla batterier,<br />

och tillsammans slet de alltså ihop mer än<br />

någon annan klass i Norrbotten. Hanna Heinonen<br />

berättar att eleverna den 16 april fick<br />

fira sin framgångsrika jakt med tårta.<br />

– Det fick också presenter, t-shirts och en<br />

videohälsning från Batterijaktens ambassadör<br />

Magnus Samuelsson. Det var trevligt, och alla<br />

Sveriges Ekokommuner är ett forum där politiker<br />

och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär<br />

av varandra. Nätverket arbetar även aktivt med<br />

att påverka beslutsfattare i viktiga frågor som<br />

rör det uthålliga samhället.<br />

Reviderad miljöpolicy<br />

Visionen är ett hållbart Sverige, och utgångspunkten<br />

är ett ekosystem i balans som basen<br />

för en hållbar ekonomisk och social utveckling.<br />

Begreppet Ekokommun lanserades i Norden<br />

1980 genom den finska kommunen Suomussalmi.<br />

Tre år senare, 1983 introducerades<br />

begreppet i svenska Övertorneå.<br />

I april 2014 beslutade Kalix kommunfullmäktige<br />

att ansöka om medlemskap i Sveriges<br />

Ekokommuner. Efter detta påbörjades ett<br />

arbete för att uppfylla de kriterier som gäller<br />

var positiva, nöjda och stolta – med all rätt.<br />

Den 27 maj blev Kalix officiellt medlem i Sveriges Ekokommuner, ett<br />

frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner.<br />

för medlemskap, bland annat har miljöpolicyn<br />

reviderats för att även innehålla de fyra hållbarhetsprinciperna.<br />

En av hundra medlemskommuner<br />

Ansökan lämnades in till Sveriges Ekokommuner<br />

i början av maj <strong>2015</strong>, och på organisationens<br />

årsmöte den 27 maj antogs Kalix<br />

tillsammans med Gävle och Oskarshamn som<br />

nya medlemmar!<br />

Många duktiga batterijägare<br />

Kalix hade också fler duktiga batterijägare,<br />

då exempelvis klass 4 på Töreskolen blev fyra<br />

i länet med 22,3 kilo batterier per elev. Årets<br />

batterikamp hade totalt 562 deltagande elever<br />

från 26 klasser i Norrbottens län. Tillsammans<br />

samlade eleverna in totalt 7 773 kilo förbrukade<br />

batterier under perioden 5-25<br />

mars.<br />

Backgårdsskolan i Norrfjärden<br />

knep andraplatsen i länet med<br />

51,2 kilo batterier per elev.<br />

Främst i riket blev Otterstads<br />

skola i Lidköping där eleverna<br />

samlade ihop 142,6<br />

kilo batterier<br />

vardera.<br />

Gustaw Andersson är<br />

blott en av flera duktiga<br />

batterijägare i klass 4B på<br />

Centrumskolan i Kalix.<br />

Kalix är en av Sveriges senaste ekokommuner!<br />

Idag finns det 100 medlemskommuner, vilket<br />

innebär att cirka 45 procent av den svenska<br />

befolkningen bor i en Ekokommun.<br />

I Norrbotten är Luleå, Boden, Haparanda,<br />

Övertorneå och Jokkmokk medlemmar sedan<br />

tidigare.<br />

Gemensamma gröna nyckeltal<br />

Genom gemensamma gröna nyckeltal kontrolleras<br />

att medlemskommunerna också går<br />

mot en mer hållbar utveckling.<br />

Till dessa gröna nyckeltal hör exempelvis koldioxidutsläpp<br />

från industrin, antal resor med<br />

kollektivtrafik, andel ekologisk odling, mängd<br />

hushållsavfall, ekologiska livsmedel i offentlig<br />

sektor samt andel miljöcertifierade skolor och<br />

förskolor.<br />

I och med medlemskapet kommer Kalix<br />

kommuns hållbarhetsarbete att bli mer synligt,<br />

och det kommer framför allt att handla om att<br />

förbättra de gröna nyckeltalen.<br />

<strong>INFO</strong> <strong>KALIX</strong> JUNI <strong>2015</strong> 19


Kalix – i händelsernas centrum<br />

22 juli - 2 augusti<br />

Sommarteater <strong>2015</strong><br />

1 juli<br />

Lilla midnattssolstrampen<br />

3-5 juli<br />

Kalixveckan<br />

”Vita lakan och svarta affärer” blir teaterföreningen<br />

Bröts tjugonde sommarföreställning på Vassholmen.<br />

Lilla midnattssolstrampen är ett årligen återkommande<br />

motionslopp på cykel som alltid lockar många deltagare.<br />

Högsommaren kröns av folkfesten Kalixveckan, med<br />

artister och aktiviteter på bland annat Strandängarna.<br />

4 juli<br />

Kalixdagen<br />

17-18 juli<br />

SM i Rallycross<br />

18 juli<br />

Flakasand Blues- & Rockfestival<br />

Kalixdagen är Kalixveckans officiella festdag, med fokus<br />

på våra hemvändare.<br />

På motorstadion arrangerar Kalix motorklubb tillsammans<br />

med STCC en SM-tävling i RallyX.<br />

”Flakasand Rock & Blues Festival” utanför Morjärv firar i år<br />

25-årsjubileum.<br />

25 juli<br />

Golf - Jubileumstävling<br />

25 juli<br />

Marahamnsdagen<br />

25 juli<br />

Harrens dag<br />

Kalix golfklubb firar 25 år med en jubileumsturnering.<br />

En dag för underhållning, försäljning av lokala varor<br />

samt allmänt trevlig samvaro i Marahamn.<br />

”Världens längsta fisketävling” omfattar tre kommuner och<br />

fyra platser utmed Kalix Älv. Kamlunge representerar Kalix.<br />

26 juli<br />

Hembygdsfest i Töre<br />

31 juli - 1 augusti<br />

Kalix Pridefestival<br />

7-9 augusti<br />

BD Open<br />

Hembygdsfest på Kvarngården i Töre, med klådda,<br />

saltströmming och underhållning för alla åldrar.<br />

Nystartade föreningen Kalix för alla ligger bakom Kalix<br />

första Pridefestival, för inkludering och mot utanförskap.<br />

Fotbollsturneringen BD-Open är en av de största årliga<br />

händelserna för barn och ungdomar i Norrbotten.<br />

8 augusti<br />

Yttersti Bodträsk<br />

15 augusti<br />

Nationalälvsdagen<br />

15 augusti<br />

Eldfesten<br />

Intresseföreningen för Kalix övre bygd arrrangerar<br />

årligen ”Musik under augustimånen” i Yttersti Bodträsk.<br />

Kalix är en av Sveriges nationalälvar, varje år firas dessa<br />

orörda vattendrags dag tredje lördagen i augusti.<br />

Mat och musik i vacker miljö gör Eldfesten på Vassholmen<br />

till en perfekt avrundning på Nationalälvsdagen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!