fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

annafgronlund

fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

11.

Kommersiell linjetrafik i

Trafikförsörjningsprogrammen

Enligt Kollektivtrafiklagen är varje regional kollektivtrafikmyndighet skyldig att upprätta ett

trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammen är de strategiska styrande dokumenten för varje

regions kollektivtrafik vilket gör det till ett mycket viktigt dokument som styr både synen på, och möjligheterna

till kommersiell linjetrafik. I trafikförsörjningsprogrammen bör det framgå vilken syn och möjligheter det finns

till kommersiell linjetrafik genom den marknadsanalys som lagen initierar.

Kommersiell linjetrafik syns inte i dagens Trafikförsörjningsprogrammen, men det finns hopp

Det är bara tre regionala kollektivtrafikmyndigheter som har uppdaterat sina Trafikförsörjningsprogram under

2014 vilket gör att det finns väldigt få skillnader mot 2013.

Texterna i Trafikförsörjningsprogram avseende kommersiell trafik handlar framförallt om vad som står i

lagtexten, snarare än att beskriva egna mål och aktiviteter för att utveckla den kommersiella trafiken. Regionala

kollektivtrafikmyndigheter har generellt en positiv inställning när det gäller kommersiell trafik, men agerandet

går inte i linje med vad som skrivs. Tillsammans med trafikföretagens låga intresse för kommersiella initiativ

förstärks bilden av att ”det finns inte någon större potential i vårt län”.

23

More magazines by this user
Similar magazines