fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

annafgronlund

fortsatt motvind för kommersiell linjetraik final

4.

Fortsatt motvind för kommersiell

linjetrafik

Det är långt kvar tills förutsättningarna för kommersiell

linjetrafik är i nivå med de intentioner som

kollektivtrafiklagen eftersträvar.

Precis som Transportstyrelsen och Trafikanalys under

2014 i sina respektive rapporter om

marknadsöppningen för svensk kollektivtravik 2-7

så kan vi inom Sveriges Bussföretag genom

denna rapport konstatera att det fortfarande

finns mycket stora hinder för

förutsättningarna att bedriva kommersiell

linjetrafik. Under de nuvarande

förhållandena kommer vi inte få se så

mycket ny kommersiell linjetrafik i

Sverige.

I denna rapport har vi lagt

tyngdpunkten på de fokusområden

som har störst påverkan på

förutsättningarna för kommersiell

linjetrafik. Vi kan enkelt

konstatera att det finns stora

hinder inom: trafikpliktsbeslut,

tillträde till offentligt ägda

terminaler och bytespunkter,

tillträde till offentligt ägda

informationssystem på

bytespunkter och hållplatser,

tillträde till offentligt ägda regionala

reseplanerare, tillträde till offentligt

ägda betalsystem och beskrivningen

och acceptansen av kommersiell

linjetrafik i

Trafikförsörjningsprogrammen. Hindren

för en marknadsöppning totalt sett är ännu

större eftersom flera av fokusområden har

påverkan på varandra.Om kostnaderna tillåts

stiga i samma takt som i dag, med 6–8% årligen i

snitt, kommer kostnaderna för den regionala

kollektivtrafiken att vara uppe i drygt

100 miljarder kr per år när målet nås. Det är inte troligt att

skattebetalarna och kollektivtrafikens resenärer kommer att

anse sig ha råd att betala mer än tre gånger som mycket som

i dag för att fördubbla resandet med kollektivtrafiken. Detta

visar på det mycket stora behovet av effektiviseringar inom

kollektivtrafiken.

2-7. Se föregående sida och källförteckning

6

More magazines by this user
Similar magazines