Allmnna bestmmelser: - Svenska Russavelsföreningen

gotlandsruss.se

Allmnna bestmmelser: - Svenska Russavelsföreningen

Proposition utställningar Svenska Russavelsföreningen

Allmänna bestämmelser:

1. Utställare skall vara medlem i Svenska Russavelsföreningen, direkt eller via lokalförening.

2. På utställningen får deltaga russ tillhörande grundstambok avdelning 1. Russ födda 1987 eller senare skall

vara grundstambokförda (registrerade).

3. Anmälan skall ske på anmälningsblankett, eller på kopia av denna. Kopia på registreringsbevis/hästpass

skall sändas med anmälan. Anmälan registreras först efter att anmälningsavgiften är betald.

4. Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej om hästen strykes eller om utställningen inställes pga force majeure.

5. Hästägareförsäkran är obligatorisk. Blankett sändes ut med katalogen, eller delas ut på plats, och skall ifylld

lämnas i sekretariatet innan urlastning.

6. Bedömning sker enligt 50-poängskala.

7. Föl skall ledas i grimma, eller vara kopplat vid stoets högra sida. Minimiålder för att visa hingst är 16 år.

8. Russ som vid utställningstillfället av domaren bedöms lida av man- och svanseksem bedömes, men erhåller

ingen plakett eller placering.

9. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar.

10. Hästägare äger ej rätt att anmäla häst där domaren är uppfödare eller ägare till far eller mor till det utställda

djuret.

Klasser:

Utställningsklasserna är gemensamma för samtliga utställningar ordnade av till Svenska Russavelsföreningen

anslutna lokalföreningar. Dock kan föreningarna ha egna klasser som tillägg, se propositionerna eller kontakta

lokalföreningarna för mer information.

Klass:

1. Ettåriga hingstar och valacker.

2. Ettåriga ston

3. Tvååriga hingstar och valacker

4. Tvååriga ston

5. Treåriga hingstar

6. Treåriga ston

7. 4 – 12-åriga ston som ej fölat 2007

8. 13-åriga och äldre ston som ej fölat 2007

9. 4 – 12 åriga ston som fölat 2007 efter godkänd russhingst

10. 13-åriga och äldre ston som fölat 2007 efter godkänd russhingst

11. 4 – 12-åriga godkända hingstar

12. 13-åriga och äldre godkända hingstar

13. Fyraåriga och äldre ej godkända hingstar, treåriga och äldre valacker

14. Avkommeklass ston, åtföljda av minst tre avkommor av lägst ett års ålder. Avkommorna skall vara anmälda

och visade på utställningen under eget nummer.

15. Avkommeklass premierade hingstar åtföljda av fem avkommor av lägst ett års ålder Avkommorna skall vara

anmälda och visade på utställningen under eget nummer.

16. Avkommeklass för A-premierade ston med minst fem avkommor. Poängbedömning. Inga avkommor

behöver närvara vid utställningen. Poängberäkning, se nedan.

17. Föruttagningsklass för hingstar inför avelsvärdering, i samband med utställning

18. Fölklass (föl födda 2007)

Avkommeklass:

Regler för poängbedömning av utställningsklass 16.

Avkomman står först, därefter den poäng den ger inom parentes.

Premierad hingst med 43 poäng, eller ELIT (10 p)

Premierad hingst, Klass G I, eller A (9 p)

Premierad hingst, Klass G, G II eller B (8 p)

ELIT-premierat sto (9 p)

A-premierat sto (8 p)

AB-premierat sto, sto tilldelat G I eller diplomsto (7 p)

B-premierat sto, eller sto tilldelat G II eller G, 38 p eller högre (6 p)

B-premierat sto, eller sto tilldelat G II eller G under 38 p (5 p)


Unghäst, visad på premiering eller utställning med minst 38 p (5 p)

Unghäst, visad på premiering eller utställning med .35-37 p (4 p)

Unghäst, visad på premiering eller utställning med 30-34 p (3 p)

Levande föl (2 p)

Kasserad unghäst (1 p)

Föl, dött inom 10 dagar (1 p)

Ridponny motsv klass I, minst 38 p (5 p)

Ridponny motsv klass II, 35-37 p (4 p)

Ridponny motsv klass III, 30-34 p (3 p)

Ridponny, ej klassad (2 p)

Ridponny, plac i lätt klass (5-7 p)

Ridponny plac medelsvår klass (8-9p)

Ridponny plac i galopp (3-5 p)

Ponnytravare med km-tid:

Under 1.50,0 (10 p)

Under 1.54,0 (9 p)

Under 1.58,0 (8 p)

Under 2.05,0 (7 p)

Under 2.12,0 (6 p)

Under 2.20.0 (5 p)

Under 2.30,0 (4 p)

Under 2.50,0 (3 p)

Stoets exteriör:

44 p eller högre (10 p)

41-43 p (9 p)

38-40 p (8 p)

35-37 p (7 p)

32-34 p (6 p)

30-31 p (5 p )

Omräkningstal:

Antal avkommor: Stoets exteriör Avkommornas medelpoäng

5 avkommor 0,34 1,70

6 avkommor 0,32 1,90

7 avkommor 0,30 2,10

8 avkommor 0,28 2,20

9 avkommor 0,26 2,30

10 avkommor 0,25 2,40

Guldplakett: 12 poäng och högre

Silverplakett: 10-11,99 poäng

Bronsplakett: 8-9,99 poäng

Exempel på uträkning:

Stoet Pållan har fått 38 poäng exteriört

Avkommor:

1980 H Prem A, 42 p (9 p)

1981 H travrek 2,13,6 (5 p)

1982 S prem B 38 p (6 p)

1983 S Diplom (7 p)

1984 H Ridponny, ej visad (2 p)

1985 H plac SM galopp (5 p)

1986 H Ridponny, 34 p (3 p)

1987 Gall (0 p)

1988 S Död, 8 dgr gammal (1 p)

Summa, avkommor: 38 poäng

Medelpoäng per avkomma: 38 p delat med åtta=4,75


Avkommans medelpoäng: 4,75x omräkningstal 2,20=10.45

Stoets exteriör 38= 8 poäng x omräkningstal 0,28=2,24

Summa: 2,24+10,45 = 12,69, Pållan får guldplakett!

More magazines by this user
Similar magazines