HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

gotlandsruss.se

HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

Kaspisk Häst (fastställda 071114)

46 Kaspisk Häst

Härstamning

Hästarna ska vara införda i grundstambok A eller motsvarande om de är importerade.

Mått

Förutom mankhöjd mäts även längden från örats topp till örats bas på framsidan. Mankhöjd

mellan 102- 127 cm är godkänd, men bör ej överstiga 120 cm. Öronens längd bör ej överstiga

11 cm.

Hälsotillstånd

Hingst skall vara veterinärt godkänd och vara införd i grundstambok A (eller motsvarande

gällande importerade hingstar).

Dispens kan i vissa fall lämnas avseende mindre veterinär avvikelse om hingsten blodslinjemässigt

är värdefull för rasen.

Avelsvärdesklasser

- Hingst licensierad av ICS godkänd förening

Importerad hingst med licens tilldelas avelsvärdesklass G. För höjning av Avelsvärdeklass

skall hingsten visas för avelsvärderingsnämnden.

- Svenskfödd hingst:

För att erhålla avelsvärdeklass ska svenskfödda hingstar visas för avelsvärderingsnämnden.

Hingst erhåller avelsvärdesklass mot dessa krav på exteriörpoäng:

-34p avelsvärdesklass 0

35-40p avelsvärdesklass G

41p och högre

avelsvärdesklass GI

Avelsvärderingsklass GII

Tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har fullgjort godkänt

bruksprov.

Avelsvärderingsklass GI

Tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass GII och uppfyller något av

följande villkor om ej annat angives i rasvisa krav.

vid något tillfälle erhållit 41 poäng eller högre vid avelsvärdering

vid lägst 3 års ålder två gånger belönats med minst 40 poäng eller motsvarande med

minst 1 års mellanrum och av olika domare på av SH sanktionerad utställning med

auktoriserad domare eller vid avelsvärdering.

varit placerad i regional tävling kat. A LB hoppning eller dressyr, kat. B LA hoppning

eller dressyr

varit placerad i officiell körtävling

varit placerad i officiell galopptävling

uppnått travrekord under 2.35.0 (kat. A) 1.57.0 (kat. B) eller varit årgångsvinnare

vid kvalitetsbedömning erhållit lägst 8.0 i gångarter, hoppning och allround.

107

More magazines by this user
Similar magazines