HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

gotlandsruss.se

HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

8.1 Ordinarie avelsvärdering 13

8.2 Besiktning i samband med sommarpremiering 13

8.3 Interimistisk besiktning i landet 13

8.4 Interimistisk besiktning utom landet 14

9. Regler för rasvisa bestämmelser 14

10. Särskilt om fruktsamhetskontroll 14

11. Redovisning av resultat 15

12. Dispens från gällande regler 15

13. Överklagan av avelsvärderingsresultat 15

14. Ansvar för lämnade uppgifter 15

15. Underrättelse om beslut 15

16. Jäv 16

17. Hingstägares skyldigheter och rättigheter 16

18. Defektlista 18

19. Rasvisa bestämmelser 21

Arab 21

Angloarab 22

Lipizzaner 30

Morganhäst 33

American Quarter 36

American Paint 35

Shagya-arab 38

Knabstrupper 44

Frieser 50

American Curly 48

Rysk Basjkir 53

Nordsvensk Brukshäst 54

Ardenner 56

Fjord 59

Irish Cob 62

Tinker 64

Clydesdale 67

Shire 70

Haflinger 73

Connemara 77

New Forest 81

Dartmoor 85

Svensk Ridponny 87

2

More magazines by this user
Similar magazines