HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

gotlandsruss.se

HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

07 Morganhäst

Morganhäst (fastställda 071114)

För att hingst skall få visas vid avelsvärdering ska hingsten vara registrerad i SMHF:s Grundstambok

för Morganhästar avdelning A.

Avelsvärdering kan ske tidigast på våren vid fyra års ålder. Dispens från åldersgräns medges

ej.

Före exteriörbedömning skall hingsten genomgå en allmän medicinsk och ortopedisk veterinärundersökning

samt mätning avseende mankhöjd, bröstomfång och skenbensomfång.

Avelsvärdeklasser

Hingst kan visas för avelsvärderingsnämnd vid ett obegränsat antal tillfällen för höjning av

hingstens exteriörpoäng. Hingst som tidigare avelsvärderats exteriört, kan inte få sin exteriörpoäng

sänkt vid upprepade bedömningar.

Hingst som skall prövas för avelsvärdeklass B, avelsvärdeklass AB eller för höjning av exteriörpoäng,

skall visas för SH:s avelsvärderingsnämnd för specialraser.

Avelsvärdeklass B:

Tilldelas hingst som av officiell avelsvärderingsnämnd är exteriörbedömd med lägst 38 poäng

och ingen delpoäng lägre än 7 samt godkänts vid veterinärbesiktning ingående i avelsvärderingen.

Avelsvärdeklass AB:

Tilldelas hingst som av officiell avelsvärderingsnämnd är exteriörbedömd med lägst 35 poäng

och ingen delpoäng lägre än 7, är godkänd vid veterinärbesiktning ingående i avelsvärderingen,

samt har genomfört godkända bruksprov.

Hingst som har extraordinärameriter kan ges dispens från bruksprov och tilldelas avelsvärdeklass

AB i samband med godkännande, förutsatt att åberopade prestationer kan styrkas och

uppvisas i god tid före avelsvärderingen.

Avelsvärdeklass A:

Tilldelas hingst som är stambokförd med lägst avelsvärdeklass AB samt uppfyller nedanstående

krav. Kan utdelas postumt.

Hingst skall ha lämnat minst 15 levande födda avkommor, införda i SMHF:s Grundstambok

för Morganhästar avdelning A, varav minst sex skall uppfylla något av villkoren i avelsvärdegrundande

avkommemeriter. Ytterligare minst sex ska vara av god exteriör beskaffenhet

(lägst klass II tidigast vid ett års ålder) eller uppfylla något av villkoren i avelsvärdegrundande

avkommemeriter.

Avelsvärdeklass ELIT:

Tilldelas hingst som är stambokförd med lägst avelsvärdeklass A samt uppfyller nedanstående

krav. Kan utdelas postumt.

Hingst skall ha lämnat minst 30 levande födda avkommor, införda i SMHF:s Grundstambok

för Morganhästar avdelning A, varav minst tolv skall uppfylla något av villkoren i avelsvärdegrundande

avkommemeriter.Ytterligare minst tolv ska vara av god exteriör beskaffenhet

(lägst klass II tidigast vid ett års ålder) eller uppfylla något av villkoren i avelsvärdegrundande

avkommemeriter..

33

More magazines by this user
Similar magazines