HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

gotlandsruss.se

HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

1.2.2 Styrelse

Styrelsen består av minst 7 ledamöter och minst 3 suppleanter. Styrelsen och

suppleanterna utses av medlemmarna i enligt med föreningens stadgar.

Styrelsen anställer generalsekreterare med ansvar för löpande uppgifter samt övrig

personal på föreningens kansli.

Styrelsen är ansvarig för verksamheten men enligt en delegationsordning kan beslut

delegeras till andra funktionärer.

1.2.3 Kansli

Kansliet handhar föreningens löpande uppgifter. Verksamheten sköts av generalsekreteraren

och övrig personal. För vissa uppgifter anlitas konsulter.

1.2.4 Avelsvärderingsnämnder för hingstar

Avelsvärderingsnämnderna ansvarar för avelsvärderingen av hingstar. Nämnden

skall vid sammanträde bestå av minst tre ledamöter varav en veterinär. Nämndens ledamöter

utses årsvis av SH:s styrelse. Nämnden är beslutför med minst tre av ledamöterna,

varav en veterinär, närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika

röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll skall föras vid nämndens sammanträden.

Nämndernas ledamöter skall ha god kunskap om avelsvärdering och de raser som

omfattar nämndens arbete.

Avelsvärderingsnämnderna ansvarar för avelsvärdering och genomför värdering av

härstamning, exteriör, prestationer, hållbarhet och hälsa.

1.2.5 Avelsvärderingsnämnder för ston

Avelsvärderingsnämnderna utför avelsvärdering av ston. De utses av SH:s styrelse.

Nämnden är beslutför med endast en av ledamöterna närvarande. En ledamot ska ha

god kunskap om avelsvärdering och om den/de raser som omfattar avelsvärderingsnämndens

arbete.

1.2.6 Domare

Domare utför avelsvärderingsgrundande bedömningar. Domarna utses av SH:s styrelse.

En domare skall ha dokumenterat god kunskap om de egenskaper och de raser

som domaren dömer.

5

More magazines by this user
Similar magazines