HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

gotlandsruss.se

HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

Irish Cob (fastställda 061201)

25 Irish Cob

Färg

Alla färger är godkända utom albino.

Mått

Hästen skall vid avelsvärderingstillfället mätas med avseende på mankhöjd, om ej mätintyg

finns.

Godkänd höjd:

Sektion A: 154-170 cm

Sektion B: 148-154 cm

Sektion C: 128-148 cm

Slutmätning sker vid 8 års ålder. Hästar över 170 cm kan ges dispens vid extremt god rastyp.

Härstamning

Hingsten ska vara införd i basregistret med känd stam för att erhålla avelsvärderingsbevis och

avelsvärdesklass. Hingstar utan känd stam kan erhåller ett protokoll från avelsvärderingen,

men ingen avelsvärdesklass.

Hälsotillstånd

Veterinärintyg F142 skall utfärdas av veterinär med hästspecialistkompetens. Intyget skall vid

första avelsvärderingstillfället inte vara äldre än 6 månader gammalt.

Vid misstanke om defekter i ben och hov skall adekvat utredning göras.

Hänsyn skall tagas till ålder och användning.

Bedömning sker efter Svenska Hästavelsförbundets defektlista, med undantag för:

Mugg: Rapporteras. Skabbutredning rekommenderas.

Rasp: Rapporteras. Skabbutredning rekommenderas.

Svag till måttlig man- och svansskorv: Rapporteras.

Påtagligt platta hovar: Rapporteras.

Vida hovar: Klassas ej som defekt för rasen.

Exteriör

Hingst bedöms exteriört utifrån rasstandard för Irish Cob, inom kategorierna:

rastyp, huvud, hals, överlinje, bog/bringa/manke, kors/flanker, rygg, framben, bakben, benbehåring,

man/svans, skritt, trav, temperament, utstrålning.

Varje bedömningsgrupp bedöms enligt 10-gradig skala enligt avelsföreningens bedömningsunderlag.

Totalsumman delas i 3.

Bruksprov

Kör- eller ridprov enligt Svenska Hästavelsförbundets grundkrav, i direktanslutning till avelsvärderingen.

Krav på bruksprov gäller från och med det år hingsten fyller 4 år.

Hästar under 4 år får endast visas i körprov.

Bruksprov för hingstar bedöms som godkänt eller icke godkänt, där resultat under 38 poäng

räknas som icke godkänt.

62

More magazines by this user
Similar magazines