HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

gotlandsruss.se

HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

28 Clydesdale

Avkommeprövning

Hingst som lämnat minst 15 avkommor, visade i Sverige vid lägst 3 års ålder, skall avelsvärderas

med hänsyn till avkommornas resultat och tilldelas kvalitetsklass C, A eller ELIT.

Avelsvärdet kan årligen omprövas. På ägarens begäran kan, när särskilda skäl finns, avkommegrupp

bedömas tidigare. Hingst med minst 30 registrerade avkommor, de 4 senaste åren ej

medräknade, skall avelsvärderas med hänsyn till sina avkommor även om icke 15 av dem

visats. Till avkommeprövad hingst som tilldelats avelsvärdeklass A eller ELIT ges endast ett

exteriört utlåtande (poängges ej).

Följande kategorier av hingstens avkommor skall redovisas inför avelsvärderingen:

I Sverige godkända hingstar.

Diplomston

AB-, A- eller ELIT-premierade ston.

Avkommor placerad i officiell ridtävling lägst Lätt B, bruksridnings-, brukskörnings-,

plöjnings- eller skogskörningstävling i distrikt- mästerskapsklass eller vid regional

körtävling, samt erhållit lägst 38 poäng exteriört vid lägst 3 års ålder.

I Riksstambok införda ston med angivande av kvalitetsklass.

Premiumhingstar utsedda av moderföreningen i Skottland, The Clydesdale Horse Society

Visningskrav

Hingst skall veterinärbesiktigas vartannat år enligt gällande defektlista. Besiktningen ska utföras

på valfri ordinarie avelsvärdering av hingstar arrangerad av Svenska Hästavelsförbundet.

Utöver defektlistan ska hingsten backas för kontroll av bl a ”shivering”. Besiktigande veterinär

kan kalla till ombesikting om oklarheter angående hingstens hälsostatus finns.

Hingstar som ej veterinärbesiktigats under de två senaste åren, måste på nytt genomföra en

fullständig avelsvärdering.

BRUKSPROV FÖR CLYDESDALEHINGSTAR

Bruksprovets ändamål är att tillför att kontrollera hingstens temperament och gångarter.

Hingstar 4 år och äldre måste avlägga ett godkänt bruksprov för att få sitt avelsgodkännande.

Hingst kan genomföra bruksprov tidigast vid tre års ålder.

Avkommeprövad hingst, som tilldelats avelsvärdebokstav A eller ELIT, undantas från bruksprovskravet.

Bedömningen sker enligt 10-gradig skala.

Följande moment skall bedömas:

1. Uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning (en medhjälpare får anlitas).

2. Igångsättning samt dragteknik och dragvilja vid körning.

3. Halter.

4. Ryggning (baksele rekommenderas vid körning).

5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad.

68

More magazines by this user
Similar magazines