HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

gotlandsruss.se

HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

29 Shire

Shire (fastställda 0701114)

Hingst blir licensberättigad efter individprövning enligt nedanstående krav:

Individprövning

Härstamning

Hingst skall ha godkänd härstamning i minst 4 led, registrerad i svenska grundstambok I och

DNA typad.

Hingst född i Sverige 2003 eller senare skall vara undan stamboksfört sto i riksstambok I.

Dispens kan sökas vid särskilda skäl (t.ex. dödsfall).

Hälsotillstånd

Hingst skall vara veterinärt godkänd.

Exteriör

Vid varje individprövningstillfälle bedöms hingsten exteriört utifrån rasstandard för Shirehingstar

inom kategorierna färg, storlek, huvud, hals, bog, bål, rygg, bakdel, framben, bakben,

hovar och rörelser som går in under bedömningsgrupperna ”typ”, ”huvud, hals & bål”,

”extremiteter & rörelsernas korrekthet”, skritt och trav.

Varje bedömningsgrupp poängsätts enligt 10-gradig skala.

En Shirehingst skall exteriört erhålla lägst 40 poäng och ingen delpoäng under 7.

Hingst skall vid individprövning mätas avseende mankhöjd, bröstomfång, skenbensomfång

och skenans bredd (klavmått). Klavmåttet mätes på skenan från sidan på smalaste stället.

Mankhöjden bör ej understiga 173 cm, bröstomfång från 180 cm. Endast svart, svartbrun,

brun och avblekbar, av de godkända färgerna, skimmel är tillåtna.

Premieringsförrättaren utför exteriörbedömning och fattar beslut om avelsvärdeklass .

Kvalitetsklasser

B

AB

A

ELIT

C

tilldelas treårig hingst som erhållit lägst 40 poäng exteriört och ingen delpoäng

under 7. Hingstägaren äger då rätt att lösa betäckningslicens under ett års tid.

tilldelas hingst som, vid lägst fyra års ålder, uppfyller minimikraven för

kvalitetsklass B samt genomfört godkänt bruksprov,

tilldelas hingst som visat mycket god förärvning. Ca 15 % av det aktuella

hingstbeståndet skall kunna höjas till A.

tilldelas hingst som visat utmärkt förärvning och lämnat avkommor med

kvalifikationer i flera av de kategorier som meriterar rasen. 5-10 % av det

aktuella hingstbeståndet skall kunna höjas till ELIT. ELIT kan tilldelas postumt.

tilldelas hingst som visat mindre god förärvning.

70

More magazines by this user
Similar magazines