HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

gotlandsruss.se

HINGSTREGLEMENTE 2008 - Svenska Russavelsföreningen

43 Svensk Ridponny

3 Bruksprov

Samtliga ledamöter i avelsvärderingsnämnden ska närvara vid bruksprovets samtliga moment.

Bruksprovsförättarna ingår ej i nämnden utan avlämnar endast poäng och omdömen om

hingstarna.

Redan veterinärt godkänd hingst skall startbesiktigas av veterinär innan första start och mätas

avseende mankhöjd och skenbensmått om ej officiellt intyg gällande mankhöjd finns. Hingsten

skall vara mikrochipmärkt vid avelsvärdering.

3.1.1 Bruksprovsalternativ

Alt. 1 hingsten gör prov som 3-åring; exteriörbedömning, löshoppning och ridbarhetsprov.

Hingst som blir godkänd som 3-åring kan komma tillbaka som 4-åring då han exteriörbedöms,

gör gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning. De som blir

underkända som 4-åringar kommer tillbaka som 5-åringar och gör bruksprov enligt nedan.

Hingst som blir godkänd som 3-åring kan välja att enbart komma tillbaka som 5-åring då han

exteriörbedöms, gör gångartsprov delprov II, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

Alt. 2 hingsten gör prov som 4-åring; exteriörbedömning, gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov

och prov i uppsutten hoppning därefter kommer han tillbaka som 5-åring och gör exteriörbedömning,

gångartsprov delprov II, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

Alt. 3 hingsten gör prov som 5- eller 6-åring; exteriörbedömning, gångartsprov delprov II,

ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

3.1.2 Bruksprovsalternativ för Engelska fullblod

Alt. 1 hingsten gör prov som 3-åring; exteriörbedömning, löshoppning och ridbarhetsprov.

Hingst som blir godkänd som 3-åring kan komma tillbaka som 4-åring då han exteriörbedöms,

gör gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

De som blir underkända i delprov I kommer tillbaka som 5-åringar och gör då exteriörbedömning,

gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov och uppsutten hoppning.

Hingst som blir godkänd som 3-åring kan välja att enbart komma tillbaka som 5-åring då han

exteriörbedöms, gör gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

Alt. 2 hingsten gör prov som 4-åring; exteriörbedömning, gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov

och prov i uppsutten hoppning. Därefter kommer han tillbaka som 5-åring och gör exteriörbedömning,

gångartsprov delprov I, ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

Alt. 3 hingsten gör prov som 5- eller 6-åring med exteriörbedömning, gångartsprov delprov I,

ridbarhetsprov och prov i uppsutten hoppning.

3.2.1 Hingstar 3 år

Exteriörbedömning

Löshoppning

Ridprov för 3-åringar

88

More magazines by this user
Similar magazines