Nya Bullret nr 2 - IdrottOnline Klubb

www4.idrottonline.se

Nya Bullret nr 2 - IdrottOnline Klubb

Ordförandes rader.Trots alla tankar om evig vinter har jag börjat inse attsommaren trots allt är i antågande. Det innebärhärligt grönt gräs för hästarna och härliga ridstunderutomhus för oss. Sommaren är nog den tid somhästfolket riktigt njuter av.Styrelsen har haft en hektisk tid sedan starten ifebruari. Vi har nu fyllt de sektioner som vi har för attde olika aktiviteterna ska kunna genomföras. Vijobbar vidare med organisationsfrågor för atttydliggöra för er medlemmar vem som svarar för vad. Namn på kontaktpersoner i sektionernafinns i detta nummer av Nya Bullret.Sektionsarbetet kräver en hel del planering, räkning och kontaktarbete.Att vara ansvarig i en sektion ska därför inte behöva innebära att man själv ska göra detpraktiska jobbet. Ofta krävs en bra administratör som ledare för en sektion och det arbetet tarlång tid. Vi kan sedan inte förvänta oss att sektionsledningen ska genomföra hela aktiviteternasjälva oavsett om det handlar om tävlingar, café eller datautbildning.Uppdraget till sektionsledningen är att planera, budgetera, entusiasmera och följa upp sinverksamhet. Orkar man sedan delta i genomförandet är det ju bra men det är inte alltid möjligt.Tävlingarna i både dressyr och hoppning har kommit igång. Tävlingssektionen är i stort behovav att få hjälp i form av din insats ett par timmar.Tävlingarna är ju en av de aktiviteter som ger överskott i ekonomin och därmed håller ner vårapriser. Det är alltså inte bara roligt att delta utan även indirekt lönsamt!Caféet börjar komma igång med nya förbättrade öppettider bland annat.Nytt tillstånd för verksamheten är inlämnat till kommunen. Egenkontrollprogram är framtagetoch mycket annat.Anläggningssektionen har byggt lekplats och jobbar med planering av underhåll ochinvesteringar för framtiden.För att få ekonomin i balans har vi åtagit oss ytterligare ett pantningsuppdrag.Nu har vi både Skavsta och Rosvalla att hämta burkar/flaskor på. Det en mycket bra intäkt varjeår men kräver engagemang av er medlemmar.Trevlig sommar/Åke- 3 -

More magazines by this user
Similar magazines