18.11.2012 Views

för bröderna Olsson i Uddevalla - Fokus Väst

för bröderna Olsson i Uddevalla - Fokus Väst

för bröderna Olsson i Uddevalla - Fokus Väst

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 2007<br />

Livet leker<br />

<strong>för</strong> <strong>bröderna</strong> <strong>Olsson</strong><br />

i <strong>Uddevalla</strong><br />

FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET<br />

<strong>Fokus</strong> fakta:<br />

känn dina<br />

medarbetare<br />

Sid 26<br />

Nu även på webben – www.fokusfyrstad.se


2 fokusfyrstad 6/2007<br />

Tänk det otänkta - och gör affär av det!<br />

Vill du veta mer om hur du skapar tankar och idéer som du ännu inte har tänkt? Välkommen till vårt<br />

frukostmöte 2 nov kl 08.00-09.30 på Scandic Swania<br />

PA Ståhlberg håller en entusiasmerande och underhållande <strong>för</strong>eläsning där du får följa med på en visuell och interaktiv resa.<br />

Från våra vanliga logiska mönster över nyskapandet av idéer till hur du gör lysande affärer av dem. Därefter följer en<br />

workshop kl 10.00-11.45<br />

Anmälan: kansli@minalv.nu, ring 0520-309 38 eller fax 0520-818 99. Vi bjuder på<br />

kaffe och smörgås. Fri entré <strong>för</strong> medlemmar, både till frukostmöte och workshop.<br />

Övriga gäster betalar 300:-/person.<br />

För dig som inte är medlem: gå med i Minälv nu så bjuder vi på resterade årsavgift<br />

<strong>för</strong> 2007 samt frukostmöte och workshop! Mer info på wwww.minalv.nu<br />

Stans roligaste Julbord!<br />

Nu var det jul på Buddy´s igen. En redan klassisk jultradition i Trollhättan. Utmana familj, vänner<br />

och arbetskamrater på bowlingbanan och hugg in på vårt läckra julbord. Julbordet står dukat från<br />

den 23 november till den 21 december. Ring Caroline och boka på 0520-48 01 10. Välkomna!<br />

Familjejulbord: Julbordspriser: 345:-<br />

Vår julklapp till alla bowlingälskande familjer.<br />

Bowling med julbord <strong>för</strong> 345:-/person.<br />

Erbjudandet gäller söndagarna den 9:e<br />

och 16:e dec mellan 13.00-16.00.<br />

GÖR DET ENKELT OCH LÖNSAMT<br />

– LÅT OSS GÖRA JOBBET<br />

Med vår Elpool lägger du över ansvaret<br />

<strong>för</strong> dina elinköp på oss. Du får då till gång<br />

till vårt expertteam inom elhandel som<br />

kontinuerligt bevakar marknaden och<br />

sköter och <strong>för</strong>delar dina elinköp vid fl era<br />

tillfällen <strong>för</strong> en långsiktig och gynnsam<br />

prisutveckling.<br />

www.fyrstadkraft.se<br />

345:-<br />

Tisdag: 345:-<br />

Onsdag & torsdag: 445:-<br />

Fredag & lördag: 545:-<br />

Alla priser gäller per person och <strong>för</strong> en timmes bowling.<br />

BUDDY’S FOOD, BOWLING & BAR, TORGGATAN 11, 461 34 TROLLHÄTTAN TEL 0520-480 110 FAX 0520-800 10 WWW.BUDDYS.SE<br />

Enkelt och tryggt med stora möjligheter<br />

till<br />

ett bättre elpris.<br />

Kontakta oss på foretag@fyrstadkraft.se<br />

eller ring 0522-64 50 80.<br />

När svenska <strong>för</strong>etagsledare får frågan<br />

om vilket liv- och sak<strong>för</strong>säkringsbolag<br />

som är bäst, svarar de Läns<strong>för</strong>säkringar. *<br />

Orsaken är <strong>för</strong>modligen mycket enkel:<br />

Är <strong>för</strong>säkringsbolaget väldigt nära<br />

räcker det väldigt långt.<br />

* Enligt Affärsvärlden<br />

MARKNADSFÖRENINGEN I NORRA ÄLVSBORG<br />

Ring ditt lokala kontor<br />

0521-27 30 00, 0520-49 49 00<br />

eller besök<br />

www.lansforsakringar.se/alvsborg<br />

Läns<strong>för</strong>säkringar<br />

Älvsborg<br />

Bank & Försäkring<br />

<strong>Fokus</strong>Fyrstad är en politiskt och organisationsmässigt<br />

obunden tidning vars syfte<br />

är att skapa en mötesplats <strong>för</strong> <strong>för</strong>etagare<br />

och stimulera tillväxt. Företagsreportagen<br />

styrs av tips och tidningens redaktion och<br />

har inget samband med annonsering.<br />

<strong>Fokus</strong>Fyrstad ges ut av<br />

Effect Marknads<strong>för</strong>ing<br />

Nohabgatan 12B, 461 53 Trollhättan<br />

Tel 0520-42 83 30. Fax 0520-42 83 31<br />

E-post redaktionen@fokusfyrstad.se<br />

ANSVARIG UTGIVARE/<br />

CHEFREDAKTÖR<br />

JAN PETTERSSON<br />

0520-42 83 30<br />

jan.p@effect.gotanet.se<br />

MEDARBETARE I DETTA NUMMER<br />

ANN PALMNÄS<br />

0520-48 85 46<br />

ann.palmnas@coach-co.se<br />

ROBERT SVENSSON<br />

0304-473 29<br />

Robert.L.Svensson@telia.com<br />

KARIN DANIELSSON<br />

0520-48 05 30<br />

karin@allwrite.se<br />

MERVI ANDELIN ANDERSSON<br />

0733-56 82 55<br />

andelin@tele2.se<br />

ANNONSER<br />

JAN PETTERSSON<br />

0520-42 83 30<br />

jan.p@effect.gotanet.se<br />

LAYOUT & PRODUKTION<br />

ANNICA BECKMAN<br />

0520-42 83 30<br />

annica@effectmarknadsforing.se<br />

TRYCK<br />

Kungsbacka Graphic<br />

Upplaga: 19.000 ex<br />

FOTO SID 1<br />

MERVI ANDELIN ANDERSSON<br />

Distribueras med Posten till samtliga <strong>för</strong>etag<br />

i följande kommuner; Fyrstad (Trollhättan,<br />

<strong>Uddevalla</strong>, Vänersborg och Lysekil),<br />

Ale, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,<br />

Grästorp, Lidköping, Lilla Edet, Mellerud,<br />

Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad,<br />

Tanum, Vara och Åmål. Dessutom i ställ på<br />

följande platser; Trollhättan/Vänersborgs<br />

Flygplats, Trollhättan: Företagens Hus,<br />

Innovatum Science Center, Scandic Hotel<br />

Swania, Albert Kök Hotell Konferens,<br />

Folkets Hus Kulturhuset, ALMI Företagspartner,<br />

Högskolan <strong>Väst</strong>, <strong>Uddevalla</strong>:<br />

Kommunhuset, Hotel Carlia, Bohusgården,<br />

Riverside, Vänersborg: Kommunhuset,<br />

Villa Hehrne, Ronnums Herrgård, Trenova<br />

Center, Turistbyrån, Quality Hotel, Vänersborg<br />

& Co, Lysekil: Kommunhuset, Turistbyrån,<br />

Lingatan Hotel & Conference,<br />

Gullmarsstrand Hotell & Konferens.<br />

Vid utebliven tidning kontakta<br />

ditt lokala postkontor!<br />

Äntligen! Nu blir det åter möjligt <strong>för</strong> ungdomar att bli lärlingar, samtidigt som<br />

små<strong>för</strong>etag vill vara med och ta emot de unga. Här är en jättemöjlighet att<br />

ytterligare sänka ungdomsarbetslösheten och ge ungdomarna möjligheten att<br />

komma in i yrkeslivet på jobb som man själv önskar, och därmed rädda många<br />

från ett asocialt liv. Dessutom hjälper denna utbildning till att minska bristen på<br />

eftersökt arbetskraft. Enligt en undersökning som organisationen Företagarna<br />

gjorde våren 2007, visade det sig att det största hotet <strong>för</strong> tillväxt bland <strong>för</strong>etag<br />

med 1-49 anställda är arbetskraftsbrist.<br />

Men det fi nns en hake. I reformen kan hälften av alla svenska <strong>för</strong>etag med<br />

mindre än 50 anställda undantas - de saknar nämligen kollektivavtal. Det är<br />

orättvist och det diskriminerar de minsta <strong>för</strong>etagen. Ofta är det de allra minsta<br />

som står i valet och kvalet om man skall våga anställa. Kollektivavtalet, i<br />

det läget, är kanske inget som hjälper de små att hjälpa. Företagarna vill att<br />

reformen utformas så att alla svenska <strong>för</strong>etag får vara med.<br />

Jag började själv min yrkesbana som lärling (dekoratörselev) en gång i tiden.<br />

Med den utbildningen i grunden har jag, tycker jag själv, klarat mig ganska bra.<br />

Med risk <strong>för</strong> att bli tjatig, skicka in frågor till våra specialister. Ge oss tips på<br />

intressanta <strong>för</strong>etag och människor i näringslivet.<br />

Sist men inte minst: Tack <strong>för</strong> alla positiva samtal och mail vi fått <strong>för</strong> ”nya”<br />

<strong>Fokus</strong>Fyrstad, som nu alla har möjlighet att läsa på www.fokusfyrstad.se<br />

Må väl hälsar en lärling!<br />

Jag - en lärling.<br />

jan.p@effect.gotanet.se<br />

Familj som tar leken på allvar.................................................4<br />

Fråga juristen..............................................................6<br />

Kulings pionjärer siktar på nya marknader.............8<br />

Fråga om <strong>för</strong>säkringar.................................11<br />

Försäljningsrekord <strong>för</strong><br />

Tranters plattvärmeväxlare...................12<br />

<strong>Fokus</strong> på prylar.................................14<br />

Kvalifi cerat kretslopp<br />

i fl era led.......................................16<br />

Fråga revisorn...............................18<br />

Bogart blev Videomix<br />

som blir Hemmakväll.....................19<br />

Nya <strong>för</strong>etag..................................20<br />

Knutpunkt <strong>för</strong> fi npapperstransporter..21<br />

Nya ägare stärker Ronnums profi l.....23<br />

Krav kan vara fi na fi sken <strong>för</strong> fi sket.........25<br />

<strong>Fokus</strong>Fakta:<br />

Känn dina medarbetare...........................26<br />

Peter Cedergren i fokus................................29<br />

Ordet är fritt.....................................................30<br />

I vimlet.....................................................................31<br />

fokusfyrstad 5/2007 3


4 fokusfyrstad 6/2007<br />

FAMILJ SOM<br />

TAR<br />

leken<br />

PÅ ALLVAR<br />

I somras hissade <strong>bröderna</strong> Anders och Patrik <strong>Olsson</strong><br />

upp jalusiporten till Olles Leksaker på Torp Köpcentrum<br />

i <strong>Uddevalla</strong>. 30 år tidigare slog pappa Jan upp<br />

portarna till en leksaksbutik med samma namn i centrala<br />

<strong>Uddevalla</strong>. Tre decennier dess<strong>för</strong>innan startade<br />

farfar Olles Slöjd på Norra Hamngatan.<br />

TEXT OCH FOTO MERVI ANDELIN ANDERSSON<br />

Den 600 kvadratmeter stora leksaksbutiken<br />

i Hem och Fritidshuset på Torp är välfylld<br />

med uppemot 4 500 artiklar, berättar leksakshandlare<br />

Anders <strong>Olsson</strong>. Tillsammans<br />

med sin bror Patrik (som dock är på semester<br />

i Grekland när <strong>Fokus</strong>Fyrstad kommer på<br />

besök) driver han Olles Leksaker i sin nuvarande<br />

skepnad.<br />

– Olles Slöjd som farfar drev från 1947 låg i en<br />

liten källarlokal i <strong>Uddevalla</strong> centrum och han<br />

sålde det mesta som husgeråd, slöjdsaker,<br />

presentartiklar och porslin <strong>för</strong>utom leksaker<br />

<strong>för</strong>stås, säger Anders <strong>Olsson</strong>.<br />

Leksaker på heltid<br />

Leksakshandlarfamiljen <strong>Olsson</strong> är inte <strong>för</strong>stagångs<strong>för</strong>etagare<br />

på Torp Köpcentrum.<br />

Faktum är att när Torp invigdes 1991 öppnade<br />

pappa Jan leksaksbutiken Alfreds och la<br />

något år senare ner affären inne i <strong>Uddevalla</strong><br />

som han öppnat 1977. I samma veva slutade<br />

Anders <strong>Olsson</strong> gymnasiet och började jobba<br />

med leksaker på heltid hos sin far.<br />

– De <strong>för</strong>sta fem åren på Torp var jättejobbiga<br />

ekonomisk, sedan följde fem ok år, medan de<br />

sista fem åren var fantastiskt bra och <strong>för</strong>säljningen<br />

gick spikrakt uppåt. Det var en helt<br />

enorm utveckling och det sista året hade vi<br />

en bruttoomsättning på 22 miljoner på enbart<br />

leksaker, inte TV- och dataspel inräknat,<br />

berättar Anders <strong>Olsson</strong>.<br />

Alfreds fi ck branschutmärkelsen Årets Leksaksbutik<br />

inom stormarknad och det dröjde<br />

inte länge <strong>för</strong>rän leksakskedjan BR la ett bud<br />

på verksamheten.<br />

– Det kändes rätt då att sälja till BR. Vi hade<br />

jobbat extremt mycket under många år och<br />

<strong>för</strong>sakat mycket socialt liv, <strong>för</strong>klarar Anders<br />

<strong>Olsson</strong> och fortsätter:<br />

– Men om vi hade vetat att jag och brorsan<br />

två år senare skulle öppna en ny butik hade<br />

vi aldrig sålt!<br />

Brett utbud och en babyavdelning<br />

Lego är inte bara leksakshandlare Anders <strong>Olsson</strong>s egen favoritleksak, utan något man satsar på stort i butiken.<br />

– Vi strävar efter att ha det mesta av Lego i sortimentet, och det som eventuellt saknas tar vi hem på kundens begäran, säger han.<br />

Den 13 juni tidigare i år invigdes Olles Leksaker<br />

på nytt och Anders <strong>Olsson</strong> minns dagen<br />

med gläjde.<br />

– Det kom mycket folk och många var så glada<br />

<strong>för</strong> att vi öppnat igen.<br />

Som besökare på köpcentrumet slås man annars<br />

av att det är mindre omsättning på folk i<br />

västra delen av Torp, där bland annat butiker<br />

som Bauhaus, Cervera och Intersport delar<br />

utrymme med Olles Leksaker. Anders <strong>Olsson</strong><br />

bekräftar att det är så, men tillägger:<br />

– Det fi nns siffror som visar att det blir allt<br />

mer spring här i Hem och Fritidshuset också.<br />

För vår del innebär det att vi har färre kunder<br />

men att snittköpet är högre här än när vi<br />

”bodde” i andra byggnaden.<br />

– Vårt mål är att ha det lika fi nt här som i<br />

den <strong>för</strong>ra butiken med ett brett utbud av rejäla<br />

leksaker som till exempel Märklintåg,<br />

Fischer Price, Brio, Barbiedockor och inte<br />

minst Lego. Nu har vi dessutom en babyavdelning<br />

där vi som enda butik i <strong>Uddevalla</strong><br />

säljer Brios barnvagnar, sulkys, bilbarnstolar<br />

och sängar. Förutom det har vi ett jätteutbud<br />

<strong>för</strong> småbarnslek <strong>för</strong> barn mellan 1-3 år.<br />

Tanken är att vi ska kunna erbjuda produkter<br />

som man köper innan barnet föds till dess att<br />

de blir större, säger Anders <strong>Olsson</strong>.<br />

– Dessutom satsar vi på serviceinriktad och<br />

kunnig personal, lägger han till.<br />

Familje<strong>för</strong>etag i sin rätta bemärkelse<br />

På tal om personalen kan man bokstavligen<br />

tala om ett familje<strong>för</strong>etag. Förutom de båda<br />

<strong>bröderna</strong> arbetar även deras mamma, sambor<br />

och en dotter i butiken. Anders <strong>Olsson</strong><br />

spenderar mer tid ute i butiken och sköter<br />

<strong>för</strong>etagskontakterna, medan Patrik tar hand<br />

om lager och inköp.<br />

– Vi kompletterar varandra ruskigt bra jag<br />

och brorsan, säger en nöjd Anders <strong>Olsson</strong>.<br />

– Försäljningssiffrorna hittills är bättre än<br />

<strong>för</strong>väntat. Målsättningen det här året är att<br />

nå upp till hälften av den <strong>för</strong>ra butiken högsta<br />

omsättning och fortsätter det som hittills<br />

kommer vi att nå dit.<br />

Snart stundar jul<strong>för</strong>säljningen och Anders<br />

<strong>Olsson</strong> säger att sällskapsspel och Lego är<br />

säkra storsäljare.<br />

– Vi är duktiga på det. I fjol var dansmattan<br />

populär, men jag tror på den i år också. Det<br />

är en kanongrej som aktiverar både barn och<br />

vuxna.<br />

– Något som är extremt populärt just nu<br />

bland fl ickor är Polly Pocket, som är små modedockor<br />

med en hel egen värld av tillbehör.<br />

Annars har hockeykort och Pokémonbilder<br />

varit oerhört stort. Däremot har Disneyprodukter<br />

oftast visat sig vara dunderfl oppar<br />

med en livslängd på max tre veckor, med två<br />

stora undantag hittills – Toy Story och Cars.<br />

Vi har sålt hundratals Cars-bilar.<br />

På frågan om vilken som är leksakshandlarens<br />

egen favoritleksak svarar Anders <strong>Olsson</strong><br />

utan betänketid:<br />

– Lego!<br />

fokusfyrstad 6/2007 5


Fråga JURISTEN<br />

Lars Häller<br />

Lars.Haller@juristbyran.com<br />

Är vi överens eller inte – vad gäller?<br />

Ett avtal reglerar två eller fl era parters mellanhavanden.<br />

Det är däremot inte alltid en fullständig<br />

reglering av villkor och påföljder. Somliga avtal<br />

upprättas genom så kallade standardavtal som<br />

ofta är speciellt anpassade <strong>för</strong> en viss bransch.<br />

Olika avtalstyper kan vara köp, hyra och pant. Vissa<br />

lagregler om avtal kan vara tvingande, andra<br />

kan vara dispositiva, d v s där parterna har möjlighet<br />

att träffa enskilda överenskommelser om. Det<br />

kan uppkomma många tvistefrågor.<br />

En fråga är om ett avtal överhuvudtaget kommit<br />

till stånd och i så fall, när? Förenklat kan man<br />

säga att avtal ingås genom att den ena parten ger<br />

ett anbud och att den andra parten accepterar anbudet.<br />

Det fi nns dock andra varianter där avtal<br />

kommer till stånd vid andra tidpunkter.<br />

Har avtalet ingåtts av någon behörig person?<br />

Vissa personer kan genom sin ställning i <strong>för</strong>etaget<br />

ha en s k ställningsfullmakt och därigenom<br />

6 fokusfyrstad 6/2007<br />

3 års garanti på<br />

projektorlampan!<br />

Förläng garantin <strong>för</strong> utbyte av din<br />

projektorlampa från 90 dagar till 3 år.<br />

Helt kostnadsfritt! Vi erbjuder dig upp<br />

till 3 utbyteslampor <strong>för</strong> vissa modeller*,<br />

inklusive GRATIS frakt.<br />

Erbjudandet gäller under perioden<br />

1 okt - 31 okt 2007.<br />

Vår 3-års garanti <strong>för</strong> lamputbyte<br />

hjälper dig ännu en bit på vägen.<br />

Kontakta oss <strong>för</strong> mer information<br />

Canon Business Center<br />

Magnetvägen 3, Trollhättan<br />

Tel: 0520-48 88 80<br />

Canon Business Center<br />

Bartilsgatan 2, <strong>Uddevalla</strong><br />

Tel: 0522-998 30<br />

binda <strong>för</strong>etaget, men en säljare som upprepade<br />

gånger utan invändning från <strong>för</strong>etaget tecknar<br />

order erhåller också en sorts fullmakt om än genom<br />

passivitet från <strong>för</strong>etagets sida.<br />

Ett avtal kan vara oklart eller ofullständigt. I sådana<br />

fall måste man fastställa vad som kan ha<br />

betydelse. Man kan ibland utgå från det material<br />

som fi nns, avtalets lydelse, vad som inträffat vid<br />

avtalets träffande och de <strong>för</strong>handlingar som <strong>för</strong>egått<br />

avtalet. I många fall har parterna inte <strong>för</strong>utsett<br />

situationen eller helt enkelt lämnat frågan öppen.<br />

Avtalet måste då ”fyllas ut”. Hur detta ska gå<br />

till beror på vilken typ av avtal det rör sig om. För<br />

vissa typer av avtal fi nns tvingande lagregler och<br />

i andra situationer kan t ex handelsbruk eller sedvänja<br />

användas.<br />

Köprätten <strong>för</strong>tjänar att uppmärksammas extra<br />

eftersom den berör <strong>för</strong>etagen i så hög grad. Det<br />

fi nns lagstiftning som gäller såväl handel mel-<br />

Vill du fråga juristen? Skicka in din fråga till redaktionen@fokusfyrstad.se. Märk ditt mail ”fråga juristen”<br />

*Erbjudandet avser modellerna<br />

LV-7260, LV-7265, LV-X7, SX6 och SX60<br />

och som inköpts <strong>för</strong>e den 31 oktober 2007<br />

.<br />

lan näringsidkare som situationen när <strong>för</strong>etag<br />

säljer varor eller tjänster till privatpersoner. Trots<br />

att lagstiftningen i vissa delar är tvingande regleras<br />

inte alla frågor genom lag. Eftersom köp utgör<br />

en form av avtal sammanhänger frågeställningarna<br />

i många delar.<br />

Problemen vid köp handlar ofta om vad som avtalats<br />

mellan parterna och säljarens och köparens<br />

prestationer gentemot varandra. Kontraktsbrotten<br />

består ofta av säljarens eller köparens dröjsmål<br />

med varan eller betalning.<br />

Andra frågeställningar som kan uppkomma är om<br />

det är fel eller brister på gods och vilka påföljder<br />

som i så fall kan komma i fråga. Kan man få prisnedsättning<br />

eller till och med häva köpet?<br />

Ytterligare frågor rör vem som står fara <strong>för</strong> godsets<br />

befordran. Hur långt sträcker sig till exempel undersökningsplikten<br />

vid mottagandet?<br />

Skulle du och ditt <strong>för</strong>etag<br />

trivas i centrum av teknik-<br />

och filmproduktion – bland<br />

många framgångsrika entreprenörer<br />

inom design,<br />

elektronik, logistik, teknik,<br />

film- och medieutveckling?<br />

Titta närmare på vår framtidssatsning<br />

på Innovatumområdet.<br />

Här frodas redan 115 <strong>för</strong>etag<br />

och 650 anställda.<br />

Det finns också möjlighet att växa<br />

i områden som Halvorstorp och<br />

Skogstorpa. Vi på Trollhättans Tomt<br />

hjälper dig mer än gärna att finna<br />

rätt utvecklingsmiljö. Ring oss!<br />

Trollhättans Tomt AB, ett av Trollhättans<br />

starkaste näringslivsinstrument, ägs till<br />

100% av Trollhättans Stad.<br />

Tel. 0520-47 45 50 www.tomtab.se<br />

Små & Stora<br />

serier<br />

Laserskärning Stansning<br />

Bockning Svetsning Montering<br />

Vi ombesörjer all ytbehandling<br />

LARM<br />

TELEFONVÄXLAR<br />

KAMERA-<br />

ÖVERVAKNING<br />

DATANÄT<br />

SÄKERHET<br />

PROJEKTERING<br />

INSTALLATION<br />

SERVICE<br />

UTBILDNING<br />

0522-65 0 69 90<br />

Svensbergsvägen S<br />

1, <strong>Uddevalla</strong><br />

0520-383 0 55<br />

Grafi G tvägen 23, Trollhättan<br />

Behöver ditt <strong>för</strong>etag<br />

säkerhetssystem?<br />

Vi skräddarsyr larm<br />

till er verksamhet.<br />

www.trestadstelemontage.se<br />

Träning <strong>för</strong> livet<br />

Närhet,<br />

enkelhet<br />

& ansvar<br />

?<br />

!<br />

!!<br />

Vi är en komplett leverantör av motionsutrustning<br />

åt <strong>för</strong>etag och <strong>för</strong>eningar.<br />

Du får personlig, snabb och effektiv service med allt<br />

från finansiering, transport och installation samt ett<br />

serviceavtal som ger Er långsiktig trygghet.<br />

Slutligen bokar vi upp en licensierad Personlig<br />

tränare som introducerar Er till träningen på Er egen<br />

motionsanläggning.<br />

Ring oss så berättar vi mer<br />

Budo & Fitness butiken<br />

Kilbäcksgatan 14 i <strong>Uddevalla</strong><br />

0522-109 04<br />

Välkommen<br />

till vår monter<br />

A03:56 på<br />

Elmia 6-9/11<br />

Korta ledtider - Säkra leveranser<br />

Välkommen med din <strong>för</strong>frågan<br />

Kvänums PlåtTeknik • Tegelbruksgatan • S 535 30 KVÄNUM<br />

Tel. +46 (0)512-79 79 90 • Fax. +46 (0) 512-79 79 99<br />

E-mail: info@kvanumsplatteknik.se www.kvanumsplatteknik.se<br />

Mötesplats Trollhättan - Vänersborg<br />

www.trollhattan.se/konferens<br />

www.vanersborg.se/konferens<br />

Hyr hos Akelius<br />

Butiks- och kontorslokaler på attraktiva<br />

adresser i centrala Trollhättan och Lysekil.<br />

0520-890 43<br />

Sitter du i en dåligt anpassad lokal?<br />

Kontakta oss, det kan löna sig.<br />

FOLKETS HUS I VÄNERSBORG<br />

julbords<br />

PRESENTERAR STOLT<br />

show<br />

MED<br />

Vokal Personal<br />

23, 24, 30 nov,<br />

1, 13, 14, 15 dec kl 19.00<br />

Julbord & show<br />

450:-<br />

/pers<br />

Bokning 0521-57 57 57<br />

fokusfyrstad 6/2007 7


KULINGS<br />

pionjärer I<br />

SIKTAR PÅ<br />

8 fokusfyrstad 6/2007<br />

NYA MARKNADER<br />

För fjorton år sedan tog <strong>för</strong>etaget Sjukgymnastikgruppen<br />

KULING över Primär-vårdens<br />

distriktssjukgymnastik i Lysekil.<br />

KULINGs ägare var elva tidigare anställda<br />

som ställde om och blev pionjärer som<br />

egna <strong>för</strong>etagare i vårdsektorn.<br />

Nu ställer KULING om kompassen lite igen<br />

och inriktar sig mot att erbjuda mer av sina<br />

tjänster på den öppna marknaden.<br />

TEXT OCH FOTO KARIN DANIELSSON<br />

huvudsak har de fjorton åren rullat på i<br />

ganska invanda hjulspår. Landstinget/<strong>Väst</strong>ra<br />

Götalandsregionen och Lysekils kommun<br />

har varit de stora uppdragsgivarna.<br />

Barbro E Bergström var chef på Distriktssjukgymnastiken.<br />

Hon blev och är fortfarande<br />

KULINGs vd:<br />

– Vi var en fantastisk arbetsgrupp, men såg<br />

att stora <strong>för</strong>ändringar var på gång som kunde<br />

innebära att vi tappade kompetens. Att ta<br />

över verksamheten i egen regi var ett sätt att<br />

behålla arbetsstyrkan, säger hon.<br />

Påverka<br />

Det fanns fl er drivkrafter bakom beslutet att<br />

satsa på att ta över verksamheten i egen regi:<br />

– Möjligheten att få vara med och påverka<br />

och forma verksamheten och att få kortare<br />

beslutsvägar, säger Birgit Jacobi som också<br />

var med i starten.<br />

Ytterligare två av de ursprungliga delägarna<br />

är kvar bland de tio som idag äger och driver<br />

KULING.<br />

Upphandling<br />

Själva övertagandet skedde i en upphandling.<br />

Där Sjukgymnastikgruppen KULINGs<br />

ekonomiska <strong>för</strong>ening ställdes mot Primärvårdens<br />

eget bud på att fortsätta driva verksamheten.<br />

– Vårt pris var lägre och vann. I Primärvårdens<br />

eget bud fanns en viss nonchalans jäm<strong>för</strong>t<br />

med vårt grundligare koncept. Vår gamla<br />

arbetsgivare trodde kanske inte riktigt på<br />

att vi, elva kvinnor, skulle ro hem uppdraget,<br />

säger Barbro E Bergström.<br />

Sedan dess har sjukgymnastiksverksamheten<br />

upphandlats två gånger, både av <strong>Väst</strong>ra<br />

Götalandsregionen och Lysekils kommun,<br />

med KULING som fortsatt anbudsvinnare.<br />

Känslor<br />

Gick det smärtfritt att gå från anställda till<br />

egna <strong>för</strong>etagare?<br />

– Nej, i början var det mycket vånda utöver<br />

allt praktiskt vi skulle fi xa, säger Birgit Jacobi<br />

som också tillhör pionjärerna.<br />

Att sins emellan hitta nya roller, att hantera<br />

konfl ikter och kriser i egen regi och att börja<br />

tänka som <strong>för</strong>etagare…<br />

– Kooperativt Resurscentrum blev vår stöttepelare<br />

och rådgivare och vi hade stor nytta<br />

av en helg på vandrarhem där vi pratade av<br />

oss och tog fram känslorna kring hela projektet,<br />

berättar Barbro och Birgit.<br />

Misstro<br />

– Att tänka på oss själva som egna <strong>för</strong>etagare<br />

kändes avigt, det dröjde fl era år innan vi<br />

gjorde. Det var ju också ganska ovanligt i en<br />

verksamhet inom vården på den tiden, säger<br />

Christine Sjölin och Eva-Carin Martinsson.<br />

I början hände det att KULINGs medarbetare<br />

kände av en viss misstro:<br />

– Det hände lite då och då, men nästan inte<br />

alls från patienter och folk i allmänhet. Mer<br />

från andra vårdanställda. Det var ju så nytt<br />

med vård i privat regi på den tiden, knappt<br />

accepterat.<br />

Pusta ut<br />

När sjukhuset i Lysekil skulle läggas ner och<br />

protesterna mot det pågick som mest var det<br />

många patienter som drog en suck av lättnad<br />

över att sjukgymnastiken drevs i ett eget fristående<br />

bolag och hade andra ägare än regionen.<br />

– Många frågade oroligt om vi också skulle<br />

<strong>för</strong>svinna men det hade vi ju inga planer på.<br />

Då kunde de pusta ut, berättar Birgit Jacobi.<br />

Utbud<br />

Pionjärandan har inte falnat, under fjorton år<br />

som egna <strong>för</strong>etagare har KULING utvecklats.<br />

– Vi <strong>för</strong>ädlar och <strong>för</strong>packar våra tjänster och<br />

erbjuder mer och mer till Lysekilsborna i allmänhet,<br />

när det gäller träning och välbefi nnande.<br />

Babysim i bassängen har funnits fl era år.<br />

FRISK KULING är ett friskvårdspaket, höftskolan<br />

ett koncept <strong>för</strong> att <strong>för</strong>ebygga och<br />

skjuta upp behovet av höftledsoperation. I<br />

utbudet fi nns också bland annat massage,<br />

akupunktur och Pilatesträning.<br />

Blev kvar<br />

Flera som var med och startade KULING har<br />

gått i pension eller slutat av andra orsaker.<br />

Sex nya delägare har tillkommit, en av dem<br />

är Therese Holm:<br />

– Jag kom hit som vikarie 1999, bland annat<br />

<strong>för</strong> att annonsen lockade mig till en intressant<br />

arbetsplats med ett spännande sätt att<br />

jobba, i egen regi. Och jag blev kvar här, säger<br />

hon.<br />

Öppna upp<br />

Från början hyrde KULING all utrustning.<br />

Med åren har man investerat i egna redskap<br />

och egen utrustning. Inklusive en fi rmabil<br />

och en fi rmacykel!<br />

Nu vill man erbjuda sin verksamhet till fl er<br />

grupper.<br />

– Siktet är inställt på att jobba med fl er <strong>för</strong>etag<br />

som kunder, med deras anställda. Och<br />

att öppna upp vår fi na anläggning och vår<br />

verksamhet mot Lysekilsborna i allmänhet i<br />

ännu högre utsträckning.<br />

– Så nu måste vi marknads<strong>för</strong>a oss mer. Det<br />

blir en ny erfarenhet, säger Barbro E Bergström.<br />

fokusfyrstad 6/2007 9


Klippkort <strong>för</strong> kroppen<br />

Vill du ha bättre valuta <strong>för</strong> <strong>för</strong>etagets friskvårdssatsningar?<br />

Med klippkort hos Friskis&Svettis<br />

betalar ni bara <strong>för</strong> de träningspass som personalen<br />

varit på. Priset är <strong>för</strong>stås rabatterat. Ring 0520-376 76<br />

10 fokusfyrstad 6/2007<br />

www.trollhattan.friskissvettis.se<br />

Köp nya<br />

Kinnarps<br />

9000...<br />

...och få<br />

900 kr <strong>för</strong><br />

din gamla arbetsstol.<br />

Trollhättan/<strong>Uddevalla</strong> 0520-48 85 85<br />

Lidköping 0510-48 40 30<br />

Stenungsund 0303-72 80 80<br />

På Kalaskoket Fasettens konferensanläggning<br />

har vi gott om utrymme <strong>för</strong> lyckade möten<br />

– oavsett om det är en stor konferens eller<br />

ett mindre möte.<br />

❑ ✔Stora<br />

konferensrum och mindre grupprum<br />

❑ ✔Modern<br />

teknisk utrustning och trådlös<br />

internetuppkoppling<br />

❑ ✔Konferenslunch<br />

och fi ka<br />

❑ ✔Gott<br />

om fria p-platser utan<strong>för</strong> dörren<br />

Kontakta oss<br />

<strong>för</strong> prisuppgift in<strong>för</strong> er nästa konferens!<br />

Stallbackavägen 26 Kardanvägen 37 Trollhättan<br />

Tel 0520-758 83 E-post info@kalaskoket.se<br />

www.kalaskoket.se<br />

Finansiering<br />

med goda råd<br />

Jag hade en kanonbra idé om en ny produkt. Idén behövde utvecklas<br />

och jag ville kommersialisera den. Men fi nansieringen<br />

var ett problem – tills jag träffade ALMI. De hjälpte mig att<br />

komma igång med ett innovationslån. Nu när jag kommit en bit<br />

på väg är det lättare att hitta andra fi nansiärer. Men det bästa<br />

var nog den kunskap och erfarenhet som ALMI hade om att<br />

utveckla idéer i ett mycket tidigt skede.<br />

Vi möjliggör satsningar <strong>för</strong><br />

innovatörer, nya och<br />

etablerade <strong>för</strong>etag!<br />

vast.almi.se<br />

0520-894 00<br />

Fråga om FÖRSÄKRINGAR<br />

Hur blir det med mitt <strong>för</strong>säkringsskydd när jag startar eget?<br />

FRÅGA: Jag läste i <strong>Fokus</strong>Fyrstad nummer<br />

5 om att starta eget, och nu undrar<br />

jag hur det blir med mina <strong>för</strong>säkringar<br />

om jag startar en egen verksamhet. Jag<br />

är anställd i dag och har <strong>för</strong>säkringar<br />

via min arbetsgivare.<br />

SVAR: När du lämnar en anställning och blir<br />

egen, oavsett vilken bolagsform du väljer,<br />

måste du själv se till att teckna de <strong>för</strong>säkringar<br />

som du behöver, det <strong>för</strong>säkringsskydd<br />

man har från <strong>för</strong>säkringskassan/staten räcker<br />

inte. Det är väldigt viktigt att du ser till<br />

att du har minst samma skydd som du hade<br />

som anställd.<br />

Då du inte skriver var du arbetar idag kan jag<br />

inte svara på vad du har nu, men skillnaden<br />

mellan olika arbetsplatser är inte så stor om<br />

arbetsgivaren följer de <strong>för</strong>säkringslösningar<br />

som arbetsmarknadens parter har kommit<br />

överens om.<br />

I det grundskydd som fi nns ingår skydd i<br />

händelse av sjukdom, olycksfall, dödsfall och<br />

dessutom en pensionslösning, beroende på<br />

om man är tjänsteman eller kollektivanställd<br />

skiljer det lite i de olika <strong>för</strong>säkringsutformningarna.<br />

Om vi ser på de olika momenten som man<br />

<strong>för</strong>säkrar kan vi börja med liv<strong>för</strong>säkringen<br />

som utfaller i händelse av en <strong>för</strong> tidig död.<br />

Den <strong>för</strong>säkring som bör fi nnas med i lösningen<br />

är den s.k. TGL-<strong>för</strong>säkringen som utfaller<br />

vid dödsfall med ett grundbelopp på 6 pris-<br />

basbelopp, med avtrappning från 55 års ålder,<br />

2007 är det beloppet 241 800 kr. Om den<br />

avlidne efterlämnar arvsberättigat barn som<br />

inte har fyllt 20 år, betalas ett tillägg ut <strong>för</strong><br />

varje sådant barn, max 80 600 per barn.<br />

För att skydda sig mot ekonomiska problem<br />

vid långvarig sjukdom ska man teckna en<br />

kompletterande sjuk<strong>för</strong>säkring som ger ersättning<br />

utöver det som <strong>för</strong>säkringskassan<br />

betalar ut.<br />

Är man ägare till ett aktiebolag eller driver<br />

en enskild fi rma har man möjlighet att <strong>för</strong>säkra<br />

sig upp till 108% av inkomsten, s.k.<br />

konsolideringsnivå. För anställda utan ägarinfl<br />

ytande kan man teckna <strong>för</strong>säkringar som<br />

inklusive <strong>för</strong>säkringskassan ger 90% av inkomsten<br />

vid långvarig sjukdom.<br />

Vid en olyckshändelse där det blir bestående<br />

men kan det bli väldigt kostsamt <strong>för</strong><br />

den olycksdrabbade eftersom man kanske<br />

måste göra stora ombyggnader i hemmet,<br />

köpa en handikappanpassad bil och dylikt.<br />

För att möta de kostnaderna bör det fi nnas<br />

en olycksfalls<strong>för</strong>säkring som utfaller i <strong>för</strong>hållande<br />

till det handikapp som den <strong>för</strong>säkrade<br />

drabbas av.<br />

Sist men absolut inte minst viktig är pensions<strong>för</strong>säkringen.<br />

En pensions<strong>för</strong>säkring utbetalas<br />

vid önskad pensionsålder, tidigast<br />

från 55 år, och kan ha både ett efterlevandeskydd,<br />

med ett bestämt belopp och/eller ett<br />

återbetalningsskydd. Pensionsnivån styrs av<br />

Per Franzén<br />

Per.Franzen@alvsborg.lansforsakringar.se<br />

hur mycket man betalar in i sparpremie och<br />

vilken tillväxt det blir på placeringen. Utbetalningen<br />

kan ske antingen under en bestämd<br />

tidsperiod, kortast 5 år, eller så länge<br />

man lever.<br />

Du kan placera dina sparpengar på olika sätt<br />

och det bestämmer du utifrån hur intresserad<br />

och duktig du anser dig var när det gäller<br />

olika placeringsalternativ.<br />

Den premiekostnad som ditt <strong>för</strong>etag ska betala<br />

<strong>för</strong> dig ska vara samma nivå som din nuvarande<br />

arbetsgivare betalar. Om du inte tror<br />

att ditt <strong>för</strong>etag kan bära den kostnaden kanske<br />

du ska fundera en gång till om det är värt<br />

att starta eget, VARFÖR SKA DU HA DET<br />

SÄMRE FÖR ATT DU STARAR EN FIRMA.<br />

Den premie som betalas <strong>för</strong> dig idag ligger<br />

mellan 6 - 10% på din lön, så vida du inte har<br />

en väldigt hög lön och har blivit lite uppåt<br />

åren, <strong>för</strong> premien stiger med lön och ålder.<br />

Utöver det som jag har nämnt ovan fi nns<br />

det många andra <strong>för</strong>säkringar att komplettera<br />

med men jag tycker att du i uppstarten<br />

av din verksamhet <strong>för</strong>st ska se till att du har<br />

grundskyddet.<br />

Den <strong>för</strong>säkringslösning som just du ska ha<br />

ska du diskutera med din <strong>för</strong>säkringsrådgivare,<br />

du har möjlighet att anpassa lösningen<br />

precis så som du vill ha det dig.<br />

Har du en fråga om <strong>för</strong>säkringar? Skicka in din fråga till redaktionen@fokusfyrstad.se. Märk ditt mail ”fråga om <strong>för</strong>säkringar”<br />

Luta dig tillbaka och koppla av!<br />

Vi kör dig till/från Landvetter och Säve.<br />

Upphämtning inom hela regionen, samåk eller boka egen bil.<br />

Prisexempel: 815 kr exkl moms <strong>för</strong> 2 pers från Trollhättan.<br />

Även godstransporter.<br />

Ring 0520-47 99 60 <strong>för</strong> prisuppgift och bokning<br />

www.trollhattanshyrverk.se<br />

fokusfyrstad 6/2007 11


FÖRSÄLJNINGS-<br />

12 fokusfyrstad 6/2007<br />

rekord<br />

FÖR TRANTERS<br />

PLATTVÄRMEVÄXLARE<br />

TEXT KARIN DANIELSSON FOTO KARIN DANIELSSON OCH TRANTER<br />

I augusti satte Tranter International AB på Holmängen i Vänersborg <strong>för</strong>säljningsrekord<br />

genom att <strong>för</strong> <strong>för</strong>sta gången nå över 100 miljoner kronor <strong>för</strong> en enskild månad.<br />

Helåret 2007 ser ut att bli det bästa året i Tranters historia med en årsomsättning på<br />

över 900 miljoner kronor.<br />

I närområdet är värmeväxlar<strong>för</strong>etaget Tranter<br />

något av en doldis, trots att ansenlig yta<br />

av industriområdet Holmängen upptas av <strong>för</strong>etagets<br />

anläggning.<br />

Det kan bero på att mer än 90 % av produktionen<br />

går på export. På oljeplattformar, ombord<br />

på stora fartyg, i stora byggprojekt eller<br />

i tung processindustrin världen över kan<br />

man hitta plattvärmeväxlarna från Tranter.<br />

Äventyrsbadet<br />

– Våra produkter är till övervägande delen<br />

skräddarsydda <strong>för</strong> varje enskild kund och de<br />

sitter ofta i källare eller i utrymmen där sällan<br />

någon, mer än de som sköter fastigheten<br />

eller båten, ser dem, <strong>för</strong>klarar platschefen<br />

John Klangeryd <strong>för</strong>etagets anonymitet.<br />

Men värmeväxlarna fi nns också i anläggningar<br />

på betydligt närmare håll.<br />

– Ett exempel är äventyrsbadet Vänerparken.<br />

Nära Saab<br />

Företagets historia började på 70-talet då<br />

<strong>för</strong>etaget Reheat startade sin verksamhet i<br />

Vänersborg. Att det blev just där hade med<br />

närheten till Saab i Trollhättan att göra. Där<br />

fanns möjlighet att hyra in sig i bilfabrikens<br />

stora pressar.<br />

– Pressningen är hjärtat i vår produktion och<br />

vi arbetar med patenterade mönster som skapar<br />

ett stort antal optimeringsmöjligheter <strong>för</strong><br />

våra produkter, berättar John Klangeryd.<br />

Miljö<strong>för</strong>etag<br />

I Vänersborg sysselsätter Tranter cirka 160<br />

personer, med rejäla nyanställningar gjorda<br />

under de senaste två åren som präglats av ett<br />

starkt uppsving:<br />

– Effekten av miljö- och klimatdiskussionen<br />

John Klangeryd kom som platschef till Tranter i början av sommaren. Han kom till ett <strong>för</strong>etag<br />

som seglar i medvind och har siktet inställt på sitt bästa resultat någonsin <strong>för</strong> 2007.<br />

märks tydligt. Vi är ett<br />

miljö<strong>för</strong>etag även om<br />

värmeväxlartekniken<br />

inte nämns lika ofta i<br />

debatten som olika typer<br />

av energislag eller<br />

drivmedel, säger John<br />

Klangeryd.<br />

– Och våra värmeväxlare<br />

används exempelvis<br />

när man framställer<br />

etanol, berättar han.<br />

Huvudkontor<br />

Företaget Reheat gick på 80-talet samman<br />

med Landskronabaserade Swep och båda<br />

köptes under 90-talet upp av amerikanska<br />

Dower Corp. som <strong>för</strong>enade <strong>för</strong>etagen med<br />

det amerikanska <strong>för</strong>etaget Tranter, ett av de<br />

världsledande <strong>för</strong>etagen i branschen.<br />

I fjol blev Tranter svenskt när Alfa Laval<br />

köpte koncernen och nu driver den som ett<br />

fristående bolag, Tranter International AB.<br />

Swep tillhör fortfarande Dower Corp.<br />

Förutom produktionsanläggningen i Vänersborg,<br />

där huvudkontoret <strong>för</strong> Europa också<br />

ligger, fi nns tillverkning i Indien, USA och<br />

Kina.<br />

Service<br />

– Vi har vårt <strong>för</strong>säljningskontor i Stockholm<br />

och även i Helsingborg. Runt om i Europa<br />

fi nns ett antal monteringsfabriker och <strong>för</strong>säljningskontor.<br />

Totalt är vi 230 anställda i<br />

Europa berättar John Klangeryd.<br />

Produktprogrammet består av ett trettiotal<br />

olika plattvärmeväxlare, svetsade värmeväxlare<br />

som produceras i USA och Indien,<br />

och service som är lokaliserad till en rad<br />

stora hamnar världen över.<br />

Internationellt<br />

Med hela världen som marknad tar Tranter<br />

ofta emot internationella kunder på besök i<br />

Vänersborg. Det innebär att man, <strong>för</strong>utom<br />

den rent affärsmässiga biten, också <strong>för</strong>söker<br />

bjuda på lite representativa bitar av Sverige.<br />

Svenskt konstglas är uppskattat när det gäller<br />

gåvor men i presentskåpet fi nns också<br />

något populärt om än i svenska ögon ganska<br />

vardagligt – porslinstomtar.<br />

fokusfyrstad 6/2007 13


fokus på prylar<br />

14<br />

Sony Walkman NW S202 är<br />

mycket mer än en mp3-spelare.<br />

Förutom musikspelaren innehåller<br />

den även stegräknare,<br />

avståndsmätare, kaloriräknare<br />

och tidtagarur.<br />

Jamie Olivers Flavour Shaker blandar,<br />

mixar, maler och krossar. På några få<br />

sekunder gör du läckra dressingar,<br />

marinader och tapenader.<br />

Snygg som få är<br />

LG KE850 Prada, ännu<br />

en mobiltelefon från LG<br />

där man fokuserat på<br />

designen. Telefonen<br />

styrs helt med fingrarna<br />

via den tryckkänsliga<br />

3- tums skärmen.<br />

Höstens coolaste<br />

salt- och pepparströare att<br />

ställa på middagsbordet i<br />

rostfritt matt stål.<br />

Höjd 20 cm.<br />

Glöm Sudoku i mobilen och<br />

kluddiga pappersrutor.<br />

Här är Sudoku i klassisk<br />

träform där du kan flytta<br />

runt hur mycket som helst.<br />

Lasse Eriksson läser själv<br />

i ljudboken Gode Gud,<br />

ge mig tålamod - men gör<br />

det fort. En rolig och kritikerrosad<br />

bok om ett allvarligt ämne.<br />

USB Rock är ett skinande<br />

blankt USB-minne som<br />

rymmer 512 MB.<br />

Hur ofta har du inte<br />

saknat en mugg när<br />

du vill bjuda någon på<br />

fika ur termosen?<br />

Nu finns lösningarn:<br />

en kompistermos<br />

med mugg både upptill<br />

och nedtill.<br />

• Avfallshantering<br />

• Transporter<br />

• Helgpriser<br />

SITA Trestad - 020-49 50 00<br />

www.sita.se<br />

Är du rätt klädd på jobbet?<br />

Vi har det du behöver:<br />

arbetskläder, profi lkläder och personligt skydd.<br />

Kläder från proffs – till proffs.<br />

Stureparksvägen 1<br />

<strong>Uddevalla</strong>. 0522-183 20<br />

Proline ® bygger<br />

nya rör i gamla<br />

snabbare, mer ekonomiskt, mindre<br />

avfall och ingen evakuering<br />

Nya hållbara avloppsrör – utan besvär<br />

Proline åtgärdar avloppsrör utan ingrepp i väggar och golv<br />

eftersom vi gjuter nya, miljövänliga och extremt hållbara<br />

rör med de gamla rören som formar. Ett effektivt sätt att<br />

hushålla med resurserna! Vårt arbete ger en minimal<br />

störning i huset och den enskilda lägenheten, då vi endast<br />

behöver en dag på oss att ut<strong>för</strong>a arbetet. De boende kan<br />

då bo kvar i sina lägenheter.<br />

Välkommen att kontakta oss<br />

<strong>för</strong> mer information!<br />

Proline AB, Region <strong>Väst</strong>, <strong>Uddevalla</strong> 0522-177 07, Lidköping 0510-672 90<br />

www.prolineab.se<br />

ÅRETS<br />

ENERGIKICK!<br />

Fyrbodals mest inspirerande näringslivsevenemang<br />

Torsdag den 29 november är det Framtidsforum<br />

på Innovatumområdet i Trollhättan.<br />

Du får en halvdag med inspiration, visioner, upplevelser<br />

och affärskontakter. Läs mer och anmäl dig på:<br />

www.framtidsforum.se<br />

fokusfyrstad 6/2007 15


kretslopp<br />

Kvalificerat<br />

i flera led<br />

– Vi arbetar <strong>för</strong> en halvering av våra kunders kostnader <strong>för</strong> avfall och konstruktioner,<br />

säger Stephan Schrewelius och Lennart Sjöström, som äger och driver<br />

<strong>Väst</strong>ra Götalands Återvinning AB i Trollhättan med Stephan som VD.<br />

TEXT ANN PALMNÄS FOTO ANN PALMNÄS OCH VG ÅTERVINNING<br />

Lennart Sjöström och Stephan Schrewelius<br />

16 fokusfyrstad 6/2007<br />

1 januari 2000 trädde en ny så kallad deponiskatt<br />

i kraft. Den innebär i korthet att både<br />

<strong>för</strong>etag och kommuner måste betala skatt<br />

per ton avfall som läggs på deponi, i vanligt<br />

tal ”läggs på tipp”. Används avfallet/restprodukten<br />

i konstruktioner, till exempel deponitäckning<br />

utgår ingen deponiskatt. Detta<br />

leder således till att man dels vill undvika<br />

deponier, dels behöver hitta ekologiskt hållbara<br />

lösningar <strong>för</strong> att sluttäcka de ”tippar”<br />

man har. Då kan man på ett kontrollerat sätt<br />

laka ur farliga ämnen så långsamt att naturen<br />

klarar av att ta emot dem.<br />

VG Återvinning tar hand om restprodukter<br />

från både större <strong>för</strong>etag och kommuner. Efter<br />

analys och bearbetning kan avfallsmaterial<br />

användas på olika sätt, beroende på dess<br />

sammansättning och tekniska egenskaper.<br />

Det bli till bullervallar, underlag <strong>för</strong> ridhus<br />

och parkeringsplatser, skogsbilvägar eller<br />

annat. Visst material kan också användas<br />

just <strong>för</strong> att på ett miljövänligt sätt sluttäcka<br />

avfallsdeponier.<br />

– I <strong>för</strong>sta hand arbetar vi <strong>för</strong> att man ska återvinna<br />

avfall. I de fall det fi nns deponier är det<br />

en miljövinst att man slipper nyttja jungfruligt<br />

material, <strong>för</strong>klarar Stephan.<br />

Kan lagar och <strong>för</strong>ordningar<br />

Stephan och Lennart startade <strong>för</strong>etaget 2005,<br />

men bygger sin verksamhet på kompetens<br />

och nätverk som de byggt upp under lång<br />

tid. Lennart har nyligen stigit av VD-tronen<br />

på T-last i Trollhättan. Före dess var han på<br />

Skanska i 25 år.<br />

– Jag gick in och satsade i VG Återvinning<br />

med styrelsens medgivande i samband med<br />

uppstarten, berättar Lennart. När T-last stod<br />

in<strong>för</strong> sammanslagning med LBC i Vänersborg<br />

var det ett bra tillfälle att ta in en yngre<br />

person som VD. Nu jobbar jag lite <strong>för</strong> dem på<br />

konsultbasis, men det är utöver heltiden som<br />

jag lägger här.<br />

Stefan var under många år ansvarig <strong>för</strong> avfallshanteringen<br />

på Holmen Paper Wargöns<br />

Bruk och har byggt upp en gedigen kunskap<br />

och goda kontakter när det gäller avfallshantering.<br />

– Jag har goda kontakter med Länsstyrelser,<br />

kommuner och andra. Det är mycket viktigt<br />

att veta att allt är klart från myndighetshåll.<br />

Det gör att jag kan hjälpa kunder med ansökningar<br />

till rätt tillsynsmyndighet och annat,<br />

berättar Stephan.<br />

Lennart <strong>för</strong>tydligar:<br />

–Stephan har ett gediget tekniskt kunnande<br />

och kan allt om de lagar och <strong>för</strong>ordningar<br />

som gäller. Han är också med i Värmeforsk,<br />

ett samarbetsorgan <strong>för</strong> forskning, utveckling<br />

och tillämpning inom energi-, process- och<br />

tillverkningsindustri. Han är så ödmjuk och<br />

berättar det ju inte själv så jag fyller i, säger<br />

Lennart glatt.<br />

Kaffe och wienerbröd<br />

De två delägarnas vägar korsades redan då<br />

de var på sina tidigare arbetsplatser. Lennart<br />

hade kommit i kontakt med avfallshantering<br />

genom T-last och insåg precis som Stephan,<br />

som arbetade med detta dagligdags, att<br />

det måste till nya lösningar i samband med<br />

att den nya deponiskatten var på gång och<br />

många fi ck problem med hur de skulle hantera<br />

sitt avfall.<br />

– Vi såg potentialen, satte oss ned med en<br />

kopp kaffe och ett par wienerbröd en dag och<br />

började jobba med affärsidén. Sedan växte<br />

affärsplanen fram och sedan dess har det<br />

rullat på, berättar Lennart.<br />

– Innan vi kunde starta satsade vi mycket<br />

pengar på att låta SGI (Statens Geologiska<br />

Institut) analysera det material vi hade och<br />

tänkte använda <strong>för</strong> bullervallar, berättar Stephan<br />

och fortsätter:<br />

– Det var verkligen en stor satsning <strong>för</strong> oss<br />

och det kändes gott när vi fi ck klartecken<br />

från dem och kunde dra igång. Vi kände att<br />

”nu bär det!<br />

Även utan<strong>för</strong> regionen<br />

Mycket har hänt sedan starten och de ser<br />

båda att Affärsplanen behöver revideras. Det<br />

är dags att bestämma åt vilket håll siktet ska<br />

ställas nu. Många vägar öppnar sig, men de<br />

betonar att de ska fortsätta att jobba med det<br />

de kan och med en liten organisation med<br />

låga overheadkostnader.<br />

– Vi kommer att ha vår kärnverksamhet här<br />

i <strong>Väst</strong>ra Götaland, men kan komma att arbeta<br />

med fristående konsulter i andra delar<br />

av landet, säger Lennart.<br />

Idag har <strong>för</strong>etaget ytterligare 1,5 anställd<br />

utöver delägarna och de sysselsätter 5-8<br />

personer i de entreprenad<strong>för</strong>etag och åkerier<br />

som de arbetar med.<br />

– Vi arbetar med lokala entreprenörer på<br />

plats där deponin eller konstruktionen fi nns,<br />

Det är ju ytterligare en viktig del i kretsloppet,<br />

avslutar Stephan.<br />

fokusfyrstad 6/2007 17


Fråga REVISORN Hans Janlind<br />

Hur påverkar budgetpropositionen oss <strong>för</strong>etagare?<br />

FRÅGA: Det pratas mycket om budgetpropositionen<br />

just nu. Kan du i korta<br />

drag berätta om de <strong>för</strong>slag som påverkar<br />

mig som <strong>för</strong>etagare/arbetsgivare?<br />

SVAR: Propositionen är omfattade men här<br />

kommer några kortfattade utdrag ur den på<br />

direkt påverkar dig som <strong>för</strong>etagare.<br />

Skattereduktion <strong>för</strong> <strong>för</strong>mån av hushållstjänster<br />

bör in<strong>för</strong>as från och med den 1 januari<br />

2008 <strong>för</strong> fysiska personer som har haft löne<strong>för</strong>mån<br />

i form av hushållstjänster. Detta<br />

innebär att även den som har haft skattepliktig<br />

löne<strong>för</strong>mån i form av hushållstjänster<br />

skall ges skattereduktion med 50 % av<br />

18 fokusfyrstad 6/2007<br />

Hans Janlind@se.pwc.com<br />

Vill du ställa en fråga till revisorn? Skicka in din fråga till redaktionen@fokusfyrstad.se. Märk ditt mail ”fråga revisorn”<br />

Affärsläge med<br />

maximalt innehåll.<br />

A4 2.0 TDI 170 hk från<br />

288.800 kr<br />

Tillägg Avant 12.000 kr<br />

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING AUDI A4 2.0 TDI 170: 5,8 L/100 KM. CO 2 UTSL. 154 G/KM. MILJÖKL. 2005. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.<br />

*AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR, PRIS EXKL. MOMS. FÖRMÅNSVÄRDE<br />

NETTO VID 50% MARGINALSKATT.<br />

FOTO PETER SZAMER<br />

<strong>för</strong>månens värde. Arbetsgivaren kommer att<br />

vara skyldig att redovisa underlag <strong>för</strong> skattereduktion<br />

på arbetstagarens kontrolluppgift.<br />

Begäran om skattereduktion <strong>för</strong> <strong>för</strong>månen av<br />

dessa tjänster skall göras i den självdeklaration<br />

som lämnas året efter det år då hushållstjänsten<br />

tillhandahållits.<br />

Höjt avdrag <strong>för</strong> resor till och från arbetet<br />

samt tjänsteresor. Avdraget höjs från 18 kr<br />

till 18 kronor och 50 öre per mil. Avdrag <strong>för</strong><br />

resor med <strong>för</strong>månsbilar höjs från 9 kronor till<br />

9 kronor och 50 öre per mil med undantag<br />

<strong>för</strong> dieseldrivna <strong>för</strong>månsbilar som bör höjas<br />

från 6 kronor till 6 kronor och 50 öre per mil.<br />

Ändringarna <strong>för</strong>eslås gälla från och med den<br />

1 januari 2008.<br />

Konferens med kvalitet<br />

En konferens hos oss bjuder på toppmoderna möteslokaler, utsökt mat,<br />

övernattning på Hotell Riverside - kort sagt, en miljö <strong>för</strong> kreativa tankar!<br />

HÖSTERBJUDANDEN! Dagkonferens - paketpris från 330 kr/person.<br />

Boka en konferens med övernattning (fr 1.100 kr/pers) så bjuder vi<br />

deltagarna på en matlagningskurs.<br />

Museigatan 2, <strong>Uddevalla</strong> Tel 0522-320 80<br />

E-post info@gastronomiriverside.se<br />

www.gastronomiriverside.se<br />

Det allmänna pensionssparavdraget bör begränsas<br />

till 12 000 kr per år <strong>för</strong> alla skattskyldiga<br />

fysiska personer oavsatt om avdraget<br />

görs i näringsverksamhet eller som ett allmänt<br />

avdrag.<br />

Den särskilda värderingsregeln <strong>för</strong> <strong>för</strong>mån<br />

att <strong>för</strong> privat bruk använda en datorutrustning<br />

som arbetsgivaren tillhandahåller in<br />

ramen <strong>för</strong> s.k. lånedatorprogram bör slopas<br />

från och med den 1 januari 2009 i stället skall<br />

<strong>för</strong>månen värderas till sitt marknadsvärde.<br />

Övergångsvis bör dock under år 2008 <strong>för</strong>månen<br />

av lånedator höjas från 2 400 kr per år till<br />

4 800 kr per år.<br />

A4 2.0 TDI ProSport quattro<br />

Exempel på utrustning:<br />

TDI turbodiesel med partikelfilter<br />

quattro permanent fyrhjulsdrift<br />

ESP, airbags, klimatanläggning<br />

<br />

Leasing:<br />

Alufälgar, radio/CD, fjärrstyrt centrallås<br />

<br />

fr 2.031/mån Sportstolar, sportratt (multif.), sportchassi<br />

Läderklädsel "Volterra"<br />

Alupaneler/lister, elsvankstöd, regnsensor<br />

Farthållare, färddator, mittarmstöd<br />

*<br />

Förmånsvärde:<br />

fr 1.904/mån *<br />

I vissa lägen är det extremt <strong>för</strong>delaktigt med vissa modeller.<br />

Som nu, med Audi A4 Avant. Vad sägs om t ex TDI 170 hk,<br />

350 Nm och 6.4 L/100 km? Starkt pris, trimmad utrustning.<br />

Välkommen in.<br />

TROLLHÄTTAN: Kardanvägen 20. Tel. 0520-48 92 00<br />

UDDEVALLA: Göteborgsvägen 16. Tel. 0522-65 43 08, 65 43 16<br />

FOTO PETER SZAMER<br />

Golvläggarna har bara några kvadratmeter kvar att lägga<br />

när vi hälsar på i Videomix nya, stora lokal. Nästa steg blir<br />

att skruva upp rader av hyllor <strong>för</strong> filmer och godis, medan<br />

kommunen ser till att det blir fler p-platser på Drottningtorget<br />

utan<strong>för</strong>.<br />

– Vi har kollat runt en hel del och det här ska bli en av<br />

Sveriges absolut finaste butiker i branschen, säger<br />

Mikael Stjernqvist som äger butiken tillsammans med<br />

Rolf Sörquist.<br />

TEXT OCH FOTO ANN PALMNÄS<br />

När Mikael och Rolf startade Bogart i Trollhättan<br />

1988 fanns ett fl ertal små videouthyrare<br />

runt om i villakvarteren. Sedan dess har<br />

utvecklingen gått mot färre och större butiker<br />

och sedan en tid tar kedjor över allt mer<br />

runt om i landet.<br />

– Vi öppnade på fl era orter och som mest<br />

hade vi 12 Bogartbutiker runt om i <strong>Väst</strong>sverige,<br />

säger Mikael.<br />

Näringslivet i TROLLHÄTTAN<br />

BOGART BLEV VIDEOMIX<br />

som blir HEMMAKVÄLL<br />

Nationell kedja<br />

2006 gick Bogart upp i den nationella kedjan<br />

Videomix. Mikael och Rolf arbetar nu<br />

på franchisebasis i de två butiker de driver i<br />

Trollhättan och Vänersborg. Mikael är mycket<br />

nöjd:<br />

– Det har blivit mycket bättre <strong>för</strong> kunden,<br />

med mycket större utbud, lägre priser och<br />

möjligheter att hyra <strong>för</strong> längre<br />

ti tider.<br />

– Det är även bättre <strong>för</strong> oss. Nu<br />

kan k vi ta del av ett delningssystem<br />

s som gör att vi alltid<br />

kan k ha ett stort antal kopior<br />

av a fi lmerna, säger Mikael vidare.<br />

d<br />

Fler pensionärer, mer<br />

köpfi lm<br />

– Förr var det ju mest ungdomar<br />

som hyrde fi lm, men nu<br />

är det allt fl er pensionärer.<br />

Många äldre hyr en fi lm om<br />

dagen, berättar Mikael.<br />

– Andra <strong>för</strong>ändringar är att köpfi lmerna ökar<br />

snabbt, att man vill hyra under längre tid och<br />

att särskilt ungdomar köper en hel del godis,<br />

konstaterar Mikael och tillägger att lösgodisavdelningen<br />

kommer att bli enorm i den<br />

nya lokalen.<br />

Videomix har cirka 60 butiker runt om i Sverige.<br />

Målet är att ha 160 butiker år 2011. Videoformatet<br />

har i stort sett ersatts av DVD,<br />

så när Videomix Sverige nyligen köpte den<br />

norrländska kedjan Hemmakväll beslutade<br />

man sig <strong>för</strong> att inom kort att byta namn på<br />

alla butiker till just Hemmakväll.<br />

– Det är ju precis det vi säljer – en skön hemmakväll<br />

med nöje och avkoppling, säger Mikael<br />

Stjernqvist och avslöjar som avslutning<br />

att han är lite sugen på att etablera fl er butiker<br />

på fl er ställen. Han ger inte intryck av att<br />

sitta stilla speciellt länge i soffan.<br />

fokusfyrstad 6/2007 19


nya <strong>för</strong>etag<br />

Nystartade <strong>för</strong>etag i Fyrstadsregionen registrerade hos Bolagsverket.<br />

LYSEKIL___________________________________________<br />

PB MiljöData<br />

Miljökonsult m inriktn databearbetning, statistisk analys<br />

JoTo Racing Handelsbolag<br />

Försäljning och reparation av modellhobby, import m m<br />

Franjola & Co Tjänstebolaget Handelsbolag<br />

Städverksamhet, hushållshjälp, äldreomsorg m m<br />

Lysedoktorn<br />

Medicinska konsulter<br />

Spectrum Plants<br />

Växthus<strong>för</strong>etag, <strong>för</strong>säljning av krukväxter<br />

N.Thorssons Bygg<br />

Byggbranschen<br />

Magnus Service o Bygg<br />

Byggnadsverksamhet och mekanisk verksamhet<br />

Kjellgren’s Städ & Service<br />

Städ- och servicefirma<br />

UDDEVALLA______________________________________<br />

Solruns Interiör AB<br />

Sälja tyger, presentartiklar och inredningsdetaljer<br />

Debello AB<br />

Förvaltning av fast och lös egendom<br />

Niljo AB<br />

Förvaltning av fast och lös egendom<br />

Nomax AB<br />

Förvaltning av fast och lös egendom<br />

ISAB Schakt & Transport<br />

Markarbeten, grävning och schaktning<br />

Vikenhonung<br />

Biodling och honungsproduktion<br />

Hanson Design & Management Consulting<br />

Konsult inom teknik och projektledning bilindustri<br />

Byggar’n i <strong>Väst</strong><br />

Byggnadsarbeten<br />

Kinnander - Kost&Frisvårds Coach<br />

Kost- och friskvårdsrådgivning samt massage<br />

TDY Produktion<br />

Tjänster inom foto, film, video, webdesign, reklam<br />

Matildaskolan AB<br />

Pedagogisk skolverksamhet<br />

Roger Janerfors Samtalsverkstan<br />

Konsult inom vård, skola och omsorg<br />

Trestads Lotstjänst<br />

Ut<strong>för</strong>a transporttjänster<br />

Jonas Marin & Allservice<br />

Nyproduktion av swimmingpooler i glasfiber. Båtservice<br />

Resia – Sveriges bästa affärsresebyrå 2007<br />

20 fokusfyrstad 6/2007<br />

Hunnebostrand Plåtslageri AB<br />

Plåtslageriverksamhet<br />

Stemo Kapell o Förtältsrep.<br />

Reparationer av båtkapell, <strong>för</strong>tält, markiser, båtdynor<br />

Bananborrning <strong>Väst</strong><br />

Borrar rör<br />

Ubahn Handelsbolag<br />

Internetbutik inriktad på ungdomsmode<br />

Handelsbolag Holmqvist bygg västkusten<br />

Bygg och renoveringar<br />

Marie Andersson Made Trading & Promotion AB<br />

Import/<strong>för</strong>s av presentartiklar, hemelektronik m m<br />

<strong>Uddevalla</strong> Energimassage<br />

Energimassage till <strong>för</strong>etag och privatpersoner<br />

ANLOC Organisationsutveckling och Ledarskap<br />

Konsultuppdrag<br />

Ripakt Service och Konsult<br />

Gitarr-, högtalar-, bilservice, IT-konsult m m<br />

TROLLHÄTTAN____________________________________<br />

EBMT (El o byggmontage Trestad)<br />

El-, industri- o byggmontage, renoveringar<br />

Alborz Medical Consulting<br />

Konsulttjänster inom hälso- och sjukvård<br />

Tigsvetseri i Trestad Handelsbolag<br />

Svetsning och plåtslageri<br />

R.T.N. Restaurang Handelsbolag<br />

Restaurang<br />

M&J IT Handelsbolag<br />

Försäljning av IT-tjänster och produkter, hemelektronik<br />

Trestad Finans AB<br />

Köpa, sälja och <strong>för</strong>valta lös egendom (kontorsutrustning)<br />

Rutan’s Perenner å Sånt<br />

Odling och <strong>för</strong>säljning av perenner<br />

Alemza Software and Translation Services<br />

Översättningsverksamhet från svenska till engelska<br />

Åsaka Mixen<br />

Gatukök, pizzeria<br />

boutiqe M&D<br />

Sälja kläder, väskor, accessoarer m m<br />

Amazing Film Stockholm Trollhättan Sweden HB<br />

Filmproduktion, filmfoto, redigering<br />

Brandkonsulten Malmquist AB<br />

Konsultationer inom <strong>för</strong>ebyggande brandskydd<br />

Trollhättan Pizza Grossist<br />

Gross- och detaljhandel med livsmedel och tobak<br />

Söker du en lönsam partner<br />

<strong>för</strong> <strong>för</strong>etagets tjänsteresor?<br />

Prova oss på Resia!<br />

Vinnare av Business Travel Award,<br />

framröstad av 2000 affärsresenärer<br />

och 1500 beslutsfattare. Vi gör jobbet – du sparar tid och pengar! Har du lokalproblem?<br />

<strong>Uddevalla</strong> 0522-937 80<br />

Trollhättan 0520-381 96<br />

resia.se<br />

Wallmander Trading<br />

Försäljning av hemelektronik och IT-produkter<br />

Br.S.Dressy<br />

Import/<strong>för</strong>s av sandaler, ekonomi- o marknads<strong>för</strong>ing<br />

Event & Nöjeskonsult Alf Boström<br />

Konsultverksamhet event, nöje, restaurangverksamhet<br />

Thanattar take away<br />

Restaurang<br />

Caroline’s Hundtrend<br />

Försäljning av hundsaker via nätet<br />

XHA Fastigheter i Trollhättan AB<br />

Äga och <strong>för</strong>valta fastigheter<br />

LÖPARLARSSON AB<br />

Information, konsulttjänster och <strong>för</strong>eläsningar<br />

Börjessonconsult<br />

Projekt och produktstyrning inom el, telekom, IT m m<br />

Serchinar<br />

Kioskverksamhet<br />

LM Skogsservice<br />

Körning av skogsmaskiner, motorsågarbete, inventering<br />

Stavre pizzeria i Trollhättan Handelsbolag<br />

Pizzeria<br />

VÄNERSBORG_____________________________________<br />

FINESTRA consulting<br />

Konsult och översättare (tolk)<br />

Elhörnan Vänersborg<br />

Handel med lampor och elartiklar<br />

Mittens Rike<br />

Friskvård, alternativa behandlingsmetoder, själavård<br />

Brålanda Blommor Handelsbolag<br />

Handel med blommor och tillbehör<br />

HÄLSOHÄNDER<br />

Hälsa, friskvård, hälsobehandling, massage, akupressur<br />

JK Skylt & Reklam<br />

Reklamfirma inom skyltar och bildekor<br />

Vänersborgsåkarnas Fastighets AB<br />

Förvaltning av aktier, värdepapper, fast egendom<br />

Tvetens Gård & Transport<br />

Jordbruk med spannmålsodling och körslor, transporter<br />

Carlströms Bygg & Mark<br />

Byggnadsarbete<br />

Sagolika Äventyr handelsbolag<br />

Pedagogisk konsult- och serviceverksamhet<br />

Annonsbokning <strong>Fokus</strong>Fyrstad<br />

ring 0520-42 83 30<br />

Vi löser dem!<br />

Allt från ett kontorsrum till 2000 kvm,<br />

industri- och lagerlokaler. www.hammarnordic.se<br />

Arctic Paper etablerar ett Nordenlager<br />

i <strong>Uddevalla</strong> <strong>för</strong> att bättre kunna serva<br />

sina skandinaviska papperskunder.<br />

Lastbilarna kommer att köra skytteltrafik<br />

och rekryteringen av personal<br />

pågår <strong>för</strong> fullt.<br />

TEXT OCH FOTO MERVI ANDELIN ANDERSSON<br />

Bolaget Arctic Paper ägs av norrmannen<br />

Thomas Onstad och tillverkar fi npapper vid<br />

tre bruk – Håfreströms bruk i Åsensbruk,<br />

Munkedal och Kostrzyn i Polen. Företaget<br />

omsätter drygt 3 miljarder kronor om året,<br />

har cirka 1 200 anställda, tillverkar och säljer<br />

500 000 ton fi npapper per år.<br />

Det nyetablerade lagret har tagit över Nordverks<br />

industrilokaler på 15 000 kvadratmeter<br />

på Kuröd i <strong>Uddevalla</strong>. Tomas Gustavsson är<br />

logistikchef vid Arctic Paper och ansvarig <strong>för</strong><br />

etableringen.<br />

Vad gjorde att ni föll <strong>för</strong> <strong>Uddevalla</strong>?<br />

– Miljömässigt är det absolut bästa läget<br />

Näringslivet i UDDEVALLA<br />

KNUTPUNKT FÖR<br />

fi npappersTRANSPORTER<br />

Momsdagar 2007<br />

Tisdag 30 oktober bjuder Skatteverket in till<br />

information på Folkets Hus i <strong>Uddevalla</strong> kl 9.00-<br />

13.00. På programmet står omvänd byggmoms,<br />

kontokort, internrepresentation, motion/friskvård,<br />

internationell handel och mycket annat.<br />

Priset är 250 kr inkl moms. Anmälan senast en<br />

vecka innan via www.skatteverket.se<br />

eftersom lagret ligger mitt emellan våra två<br />

pappersbruk i Munkedal och Åsensbruk.<br />

Dessutom är det nära till våra ut- och inskeppningshamnar,<br />

svarar Tomas Gustavsson.<br />

– Styrkan med ett Nordenlager är att vi ska<br />

kunna leverera till alla kunder i Sverige, Norge<br />

och Danmark inom 24 timmar. Med bättre<br />

service kan vi få större marknadsandelar.<br />

Det närmaste året kommer 70 000 ton papper<br />

passera lagret, cirka 280 ton fi npapper<br />

om dagen. Varje dygn kommer lagret att fyllas<br />

på med 15 lastbilslaster, medan ett 40-tal<br />

fordon hämtar <strong>för</strong> leverans till främst skandinaviska<br />

kunder.<br />

Ny<strong>för</strong>etagarinformation<br />

Tisdag 6 november bjuder Ny<strong>för</strong>etagarcentrum<br />

<strong>Väst</strong> in till kostnadsfri informationsträff<br />

på Hotel Carlia kl 18.00 <strong>för</strong> dig som står i begrepp<br />

att starta eget <strong>för</strong>etag, oavsett bolagsform.<br />

Träffen tar cirka 3 timmar och möjlighet<br />

fi nns att boka enskild rådgivning. Anmäl dig<br />

på 020-32 80 80 eller 0520-48 84 41.<br />

Lageretableringen genererar många nya arbetstillfällen<br />

i <strong>Uddevalla</strong>.<br />

– Det kommer att vara 15 tjänster nu i starten<br />

<strong>för</strong> att sedan öka i takt med expansionen, säger<br />

Tomas Gustavsson.<br />

– Det har varit ett enormt intresse <strong>för</strong> tjänsterna,<br />

bara till mig har det ringt över 120 personer,<br />

säger han och berättar att de har startat<br />

upp med fl era bemannings<strong>för</strong>etag och att<br />

man nu fastanställer.<br />

Ny<strong>för</strong>etagarträff<br />

Tisdag 30 oktober bjuder Skatteverket in<br />

till information på Riverside, Museigatan 2 i<br />

<strong>Uddevalla</strong> kl 18.00-21.30. Träffen vänder sig<br />

till dig som är nybliven <strong>för</strong>etagare och har eller<br />

ska starta enskild fi rma eller handelsbolag.<br />

Anmäl dig på www.skatteverket.se<br />

fokusfyrstad 6/2007 21


Köpa/Sälja/Värdera <strong>för</strong>etag!<br />

Värdering/<strong>för</strong>medling av <strong>för</strong>etag och näringsfastigheter.<br />

Välkommen att kontakta oss. Vi ställer alltid upp på en<br />

<strong>för</strong>utsättninglös diskussion. All kontakt är konfi dentiell.<br />

Lennart Stenman<br />

Tel 0523-720 35,<br />

070-347 07 12<br />

lennart.stenman@lania.se<br />

www.lania.se<br />

22 fokusfyrstad 6/2007<br />

Julbordskryssning i <strong>Uddevalla</strong>s skärgård<br />

BOKA FÖRE<br />

25/10 SÅ BJUDER<br />

VI PÅ MUSIK-<br />

UNDERHÅLLNING!<br />

Snart är det jul igen!<br />

Vad ska du ge kunder och anställda i julklapp?<br />

Norra Överby, Trollhättan<br />

På lyktstolparna längs Gärdhemsvägen och Drottninggatan i Trollhättan<br />

fi nns stans bästa reklamplats. Här passerar dagligen ungefär 10.000<br />

fordon, (300 000/månad).<br />

Nu har du chansen att synas där med 30 st vepor!<br />

Ring Jan Pettersson på tel 0520-42 83 30<br />

<strong>för</strong> bokning och mer information.<br />

Njut vårt lyxiga julbord ombord med havets många läckerheter!<br />

M/S Byfjorden avgår 28, 29, 30/11, 5, 6, 7, 12 och 13/12 kl 19, åter kl 22.<br />

Bordsbeställning 0522-51 18 12. Max 60 pers. Välkomna önskar kaptenen med besättning!<br />

Lars-Eric Green<br />

Tel 0523-472 33,<br />

070-974 44 18<br />

lars-eric.green@lania.se<br />

www.lania.se<br />

Julsäckar, julkorgar och<br />

chokladaskar inslagna och klara i fl era<br />

prislägen. Vi sätter ihop efter dina önskemål.<br />

Beställ idag! Ring Gunilla på 0520-391 60.<br />

Du kan också boka Trollhättans<br />

bästa reklamplats!<br />

2007 fullbokat!<br />

Några månader<br />

under 2008 fi nns<br />

lediga ännu...<br />

NOKIA 6300<br />

+TRÅDLÖST HEADSET<br />

+BILLADDARE<br />

*<br />

796kr<br />

SKAL I ROSTFRITT STÅL OCH 13,1 MILLIMETER TUNN<br />

2 MPIX KAMERA MUSIKSPELARE & RADIO<br />

*Gäller med ed Valfritt Telia Jobbmobil med 80 kr <strong>för</strong>höjd månadsavg månadsavgift i 12 mån.<br />

Alla priser exkl kl moms.<br />

<br />

Bastiongatan 36 | <strong>Uddevalla</strong> | 0522-400 100<br />

www.stjarnafyrkant.se<br />

www. .se<br />

För två månader sedan tog André Nygård<br />

och Anita Blomberg Nygård över<br />

som ägare till Ronnums Herrgård.<br />

Arbetet med att <strong>för</strong>nya, <strong>för</strong>ändra och<br />

<strong>för</strong>bättra pågår <strong>för</strong> fullt.<br />

TEXT KARIN DANIELSSON FOTO JAN PETTERSSON<br />

– Vi ska inte riva några hus eller bygga några<br />

nya, men vi har bytt lite tekniska saker och<br />

satt in ett nytt tv-system <strong>för</strong> våra gäster och<br />

ett nytt datasystem <strong>för</strong> driften av hotellet.<br />

– Ett nytt datasystem kanske inte är så herrgårdshotellromantiskt<br />

men tanken med det<br />

är att våra gäster ska kunna boka både rum<br />

och bord i restaurangen själva. Då frigör vi<br />

tid som vi istället vill satsa på att låta personalen<br />

ta väl hand om våra gäster på plats,<br />

säger han.<br />

Service<br />

Service på alla områden står högt på ägar-parets<br />

lista. Båda har ett gediget och mångårigt<br />

<strong>för</strong>fl utet i hotell- och restaurangbranschen<br />

och André har <strong>för</strong>eläst på hotellhögskolan i<br />

Norge i ämnet servicefi losofi :<br />

– Tanken är att vara proaktiva istället <strong>för</strong><br />

reaktiva. Vi ska inte vänta tills gästen uttrycker<br />

ett behov utan <strong>för</strong>ekomma dem genom<br />

att exempelvis ställa de rätta frågorna,<br />

säger han.<br />

Näringslivet i VÄNERSBORG<br />

NYA ÄGARE stärker<br />

RONNUMS PROFIL<br />

Anita Blomberg Nygård och André Nygård.<br />

– En hotellgäst som checkar in kan behöva<br />

en fråga om han eller hon vill boka bord i<br />

restaurangen <strong>för</strong> att slippa hitta den fullsatt<br />

senare på kvällen.<br />

Lofoten-Toscana<br />

Att Anita Blomberg Nygård och André Nygård<br />

köpte Ronnum och fl yttade hit, från<br />

Moss i Norge, med sonen Christophe berodde<br />

på att hotellet och restaurangen här var<br />

rätt objekt som passade deras erfarenhet och<br />

visioner:<br />

– Vi hade satt lite geografi ska gränser <strong>för</strong> var<br />

vi kunde tänka oss att hamna där Lofoten<br />

var längst norrut och Toscana längst i söder.<br />

Vi hittade vad vi sökte här i Vargön, konstaterar<br />

André.<br />

Köket<br />

Utöver hotellgäster som kommer <strong>för</strong> en romantisk<br />

weekend, <strong>för</strong> att spela golf i området<br />

eller <strong>för</strong> att övernatta på en affärsresa, vill<br />

ägarparet Nygård locka privatpersoner och<br />

representation till restaurangen.<br />

– Från början var Ronnum ett restaurangprojekt<br />

som hade hotellrum. Under senare år har<br />

köket stått tillbaka något men nu är ambitionen<br />

att snabbt ta oss tillbaka till den höga<br />

nivå vi en gång hade, säger André.<br />

Tillit<br />

Ägarbytet betyder inte att det blir norska rätter<br />

på menyn och varken pinkött eller rakfi sk<br />

kommer att dyka upp på årets julbord.<br />

– Nej, våra kockar kommer att se till att det<br />

innehåller allt det brukar innehålla.<br />

– Våra gäster ska ha tillit till oss och veta vad<br />

de köper och får <strong>för</strong> pengarna när de bokar in<br />

sig på Ronnum, <strong>för</strong> att äta eller sova.<br />

fokusfyrstad 6/2007 23


Variabeldata?<br />

Är det något <strong>för</strong> dig?<br />

Våra nya digitalmaskiner<br />

klarar uppgiften!<br />

Tag kontakt med oss så berättar vi gärna om vad man kan göra och hur det<br />

fungerar med variabeldatatryck.<br />

Våra digitalmaskiner ger helt klart en överlägsen bildkvalitet och sätter<br />

standarden i sin klass, vad gäller kostnadseffiktivitet och produktivitet.<br />

Med digitaltryck kan vi framställa:<br />

• Kataloger, broschyrer, böcker • Marknads<strong>för</strong>ingsmaterial<br />

• Kurshandböcker, presentationer • Nyhetsbrev, manualer<br />

Mervärden som: Spiralbindning, limbindning,<br />

inplastning, kuvertering, adressering/postsortering<br />

och distribution.<br />

0521-26 26 40<br />

031-28 39 50<br />

www.cela.nu<br />

24 fokusfyrstad 6/2007<br />

<br />

Fredag 7 December<br />

Lördag 8 December<br />

Fredag 14 December<br />

Julbord med VIP-revyn<br />

i Apollon, Folkets Hus Kulturhuset Thn.<br />

Entré: 450:- (barbiljett 200:-)<br />

Arr: Hebe Restaurang AB<br />

www.viprevyn.com www.trollhattan.fh.se<br />

LAGER-<br />

RENSNING!<br />

Bordsbeställnning:<br />

Bordsbeställn<br />

tel. 0520 - 42 25 00<br />

3 st 1.6 Touring (ord.pris 166.500:-)..........................NU 149.900:-<br />

4 st 1.6 Exclusive (ord.pris 176.500:-).......................NU 159.900:-<br />

2 st 2.0 Sumo (ord.pris 229.500:-)...............................NU 199.900:-<br />

1 st 2.0 Diesel (ord.pris 248.500:-)................................NU 219.900:-<br />

2 st 2.0 Touring (ord.pris 216.000:-)...........................NU 189.900:-<br />

2 st 2.0 Limited Edition (ord.pris 230.900:-).............NU 199.900:-<br />

4 st 2.3 Sport Edition (ord.pris 240.500:-).................NU 214.900:-<br />

1 st MPS 2.3 Turbo 4x4 (ord.pris 319.000:-).............NU 289.900:-<br />

Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal.<br />

Först till kvarn...<br />

ÖPPET VARDAG 9-18, LÖRDAG 10-14<br />

Trestad Center, Vänersborg, 0521-26 53 20<br />

www.brandtbil.se<br />

Kan KRAV-märkning av fisk och fiskprodukter vara en<br />

konkurrens<strong>för</strong>del <strong>för</strong> fiskenäringen? En som, inte<br />

oväntat, är övertygad om det är Marc Wester, fiskesakkunnig<br />

inom KRAV och stationerad i Lysekil.<br />

TEXT KARIN DANIELSSON<br />

Sedan några år fi nns KRAV-märkta räkor som<br />

fångas av Grebbestadstrålaren Chrystal. De<br />

säljs på fi skeauktionen i Göteborg och hamnar<br />

till största delen i godkända butiker i just<br />

Göteborgsområdet.<br />

KRAV-sill<br />

Abba hakade på <strong>för</strong> ett år sedan och lanserade<br />

KRAV-märkt sill lagom till julborden. Nu<br />

fi nns KRAV-sillen i tre inläggningar.<br />

– Det fi nns också odlad lax och odlad torsk<br />

som är KRAV-märkt men sedan återstår inte<br />

mycket mer att välja på. Fiskenäringen ligger<br />

efter kött- och grönsaksproducenterna<br />

på det här området, säger Marc Wester.<br />

Tre regler<br />

Tre regler avgör om fi sk och fi skprodukter<br />

kan KRAV-märkas.<br />

Ett: bara fi sk från hållbara bestånd kan godkännas.<br />

Två: fi sket ska ske med selektiva redskap så<br />

Näringslivet i LYSEKIL<br />

att man inte fångar <strong>för</strong> små fi skar<br />

och inte tar stora bifångster av<br />

andra arter.<br />

Tre: fi skebåten måste vara spårbar,<br />

<strong>för</strong> kontrollens skull så att<br />

fi sket verkligen sker i godkända<br />

områden.<br />

Kräftor<br />

För Sverige är tillgången till<br />

hållbara bestånd av fi sk ett<br />

problem. Räkor och sill har fått<br />

klartecken, torsk kan inte få<br />

det eftersom arten är hotad.<br />

– Burfångade kräftor är en<br />

gissning om vad som kommer<br />

att klara KRAV-certifi eringen<br />

härnäst, säger Marc Wester.<br />

Ökning<br />

Han återkommer till jäm<strong>för</strong>elsen med köttoch<br />

grönsaksproducenterna där det fi nns<br />

mycket KRAV-märkt att välja på idag.<br />

– Där har konsumenternas efterfrågan på<br />

produkterna ökat enormt. Logiskt kommer<br />

efterfrågan att öka också när det gäller fi sk<br />

och skaldjur som fi skas med säkra metoder<br />

och godkända redskap i hållbara bestånd,<br />

säger han.<br />

KRAV-torsk<br />

I början av oktober kom en KRAV-nyhet <strong>för</strong><br />

alla miljömedvetna torskälskare.<br />

– Torsken är en oerhört älskad matfi sk i<br />

Sverige som miljömedvetna konsumenter<br />

valt bort sedan fl era år eftersom torsken är<br />

hotad på många håll, säger Marc Wester.<br />

– Nu har vi KRAV-certifi erat en torsk, och<br />

kolja, från ett område i Norge som tål skonsamt<br />

fi ske med krok några månader om året.<br />

I januari blir det premiär i butikerna.<br />

fokusfyrstad 6/2007 25


<strong>Fokus</strong>Fakta:<br />

KÄNN DINA MED-<br />

ARBETARE<br />

”Känner ni era medarbetare?” frågade Moder Teresa några <strong>för</strong>etagsledare en gång<br />

i tiden. – Att känna sina medarbetare är en grundbult <strong>för</strong> att skapa ett bra arbetsklimat<br />

i <strong>för</strong>etaget. Som ledare behöver du hitta drivkraften hos varje människa, säger<br />

Lars Lindewall, konsult inom grupp- och ledarutveckling, rekrytering och coachning.<br />

TEXT ROBERT SVENSSON<br />

Moder Teresa deltog en gång i ett stort ledarskapsseminarium<br />

med berömda talare från<br />

hela världen. Många av ledarna talade både<br />

länge och väl. Moder Teresa gjorde precis<br />

tvärtom. Hon ställde i princip två frågor:<br />

”Känner ni era medarbetare? Bryr ni er om<br />

era medarbetare?”<br />

- Ibland är det just enkelheten som är det<br />

självklara, säger Lars Lindewall. Hans mission<br />

är att lära ledare att själva leda. Lars<br />

Lindewall driver sedan 1991 <strong>för</strong>etaget<br />

Concore tillsammans med Jonas Wirén.<br />

- Vårt jobb är att coacha människor och lyfta<br />

fram deras egna idéer, säger Lars Lindewall.<br />

Han arbetar främst med långsiktiga utvecklingsuppdrag<br />

inom privat och offentlig verksamhet<br />

kring grupp- och ledarutveckling,<br />

rekrytering och coachning.<br />

Ledarskapet helt avgörande<br />

<strong>för</strong> motivationen<br />

Enligt Lars är ledarskapet helt avgörande<br />

<strong>för</strong> en organisations framgång.<br />

26 fokusfyrstad 6/2007<br />

– Som ledare måste du inse att du behöver<br />

avsätta tid <strong>för</strong> att få dina medarbetare att<br />

känna sig motiverade. Att medarbetarna<br />

känner en meningsfullhet i arbetet. Vi arbetar<br />

mycket med <strong>för</strong>ändringsprocesser inom<br />

<strong>för</strong>etag. Kan man som ledare bara <strong>för</strong>klara<br />

var<strong>för</strong> man gör på ett visst sätt får man acceptans<br />

hos medarbetarna.<br />

På Concore brukar man undersöka och<br />

mäta hur chefer <strong>för</strong>delar sin tid inom fyra<br />

vanliga områden. Hur mycket arbetar<br />

chefen som administratör, som tekniker/<br />

specialist, som coach och som strateg?<br />

– Det visar sig nästan alltid att cheferna lägger<br />

sin tid på administratörs- och specialistrollen.<br />

Det kan bero på gammal vana, av krav<br />

ovanifrån, egna skapade krav, av rädsla att<br />

släppa ansvaret till medarbetarna. Man vill<br />

kunna verksamheten. Visst, du ska kunna<br />

verksamheten, men till vilken nivå? Syftet<br />

med allt ledarskap är att du ska få så självständiga<br />

fungerande grupper som möjligt, så<br />

att du kan ägna dig åt mer långsiktiga frågor,<br />

säger Lars.<br />

Några grundläggande<br />

mänskliga behov<br />

Lars talar om att människor har tre grundläggande<br />

behov; att synas/att vara någon, att<br />

vara kompetent och att vara omtyckt av andra.<br />

– Manpower har nyligen gjort en stor undersökning<br />

bland <strong>för</strong>etag, där man frågat<br />

vad som är det mest prioriterade i arbetslivet.<br />

På <strong>för</strong>sta plats kom arbetskamrater, på<br />

andra plats kom ledarskap. Den undersökningen<br />

understryker <strong>för</strong> mig att du som chef<br />

ska coacha och arbeta strategiskt med att få<br />

människor att trivas på sin arbetsplats utifrån<br />

de grundläggande behoven.<br />

”Jag vet inte vad som<br />

<strong>för</strong>väntas av mig.”<br />

Enligt Lars är detta det absolut vanligaste<br />

svaret han får från människor när<br />

frågan kring brister hos chefer ställs.<br />

– Många lever i en kravlös tillvaro och paradoxalt<br />

nog bränner vi samtidigt ut oss.<br />

Det tror jag ofta beror på egna skapade krav.<br />

Tydliga <strong>för</strong>väntningar och krav på en tjänst<br />

är oerhört viktigt.<br />

Använd utvecklingssamtal<br />

Lars understryker betydelsen av utvecklingssamtal<br />

en gång om året med alla medarbetare:<br />

- Avsätt cirka två timmar <strong>för</strong> samtalet och<br />

lika mycket tid i <strong>för</strong>beredelse. Där ska du <strong>för</strong>tydliga<br />

dina <strong>för</strong>väntningar och krav på medarbetaren.<br />

Följ sedan upp nästa år. Blev det<br />

som vi trodde? Då vet folk vad som gäller.<br />

– Jag har arbetat en hel del med utländska<br />

chefer som säger: ”Ni är skitbra i Sverige på<br />

att ta hand om folk, men ni är värdelösa på<br />

att ställa krav!” Där har svenska ledare något<br />

att lära tror jag. Ett utvecklingssamtal<br />

ska vara något att se fram emot, det är chefens<br />

chans att lära känna sina medarbetare.<br />

Fundera ut vad du vill få ut av samtalen. Var<br />

inte rädd <strong>för</strong> ”svåra” samtal, ta hjälp utifrån<br />

vid behov. Du är ingen terapeut!<br />

Värderingar, mål och visioner<br />

Lars har erfarenheten av att tydliga värderingar,<br />

mål och visioner är viktiga <strong>för</strong> <strong>för</strong>etaget.<br />

- Mål och vision hjälper dig att veta vart fö-<br />

Din lokala<br />

lokaluthyrare!<br />

Vi hhar llediga di llokaler k l i LLysekil, kil<br />

Stenungsund och <strong>Uddevalla</strong>.<br />

Just nu! Unikt tillfälle på Lillesjö i <strong>Uddevalla</strong>.<br />

3.000 m 2 med 11 m höglager och 600 m 2 kontor.<br />

Delbart. Ring <strong>för</strong> information och visning.<br />

INDUSTRI LAGER KONTOR BUTIK<br />

retaget ska. Formulera också<br />

några värderingar eller kärnord<br />

som styr den vardagliga tillvaron.<br />

Det blir <strong>för</strong>etagets spelplan<br />

som gäller <strong>för</strong> både medarbetare<br />

och utåt i kommunikationen<br />

mot kunderna. Är öppenhet ett<br />

sådant kärnord går det inte att<br />

knyta näven i smyg. Det gäller<br />

att leva efter värderingarna,<br />

att jobba aktivt med dem,<br />

de ska sitta i ryggmärgen hos<br />

alla i <strong>för</strong>etaget.<br />

Några tips<br />

från coachen Lars Lindewall:<br />

✔ Lyssna av, känn in dina medarbetare.<br />

✔ Omge dig med rätt folk.<br />

Inse dina svaga och starka sidor.<br />

Nyttja alla resurser du har. Ta reda på<br />

dina medarbetares kompetenser.<br />

✔ Hitta rätt motivationsknapp <strong>för</strong><br />

varje medarbetare<br />

Alla har olika motivationer och drivkrafter!<br />

Alla kan inte älska varandra på<br />

en arbetsplats, men man kan respektera<br />

varandra.<br />

✔ Ägna en stund varje vecka åt hur<br />

arbetsgruppen fungerar.<br />

Hur vill du att den ska fungera?<br />

✔ Ställ krav på dina medarbetare.<br />

Våga släppa ansvar.<br />

✔ Skapa mod hos medarbetarna att<br />

kommunicera uppåt.<br />

✔ Förankra <strong>för</strong>etagets mål, vision och<br />

värderingar.<br />

fokusfyrstad 6/2007 27


TIDNINGAR, FLYERS,<br />

KATALOGER, ROLL-UPS<br />

ANNONSER, VISITKORT,<br />

FÖRETAGSPRESENTA-<br />

TIONER, AFFISCHER,<br />

LOGOTYPER, VYKORT,<br />

ANNONSER, BANDE-<br />

ROLLER, BROSCHYRER...<br />

Kort sagt - allt i marknads<strong>för</strong>ingsväg<br />

hjälper vi till med!<br />

Ring 0520-42 83 30 <strong>för</strong> mer<br />

information.<br />

28 fokusfyrstad 6/2007<br />

Personal till industrin<br />

– ring oss<br />

0522-64 95 50<br />

Julbord på m/s Elfkungen<br />

Vi dukar upp vårt stora julbord fr o m 30 nov.<br />

och erbjuder lunch- och middagskryssningar.<br />

Ombord möts ni av gammaldags charm med<br />

mässing och mahogny.<br />

Hyr M/S Elfkungen! 25-60 gäster är lämpligt<br />

vid julbord. Söndagar samt enstaka vardagar<br />

serveras julbord även <strong>för</strong> er som vill boka bord<br />

<strong>för</strong> mindre eller större sällskap på en ordinarie<br />

kryssning. Passa på och boka plats redan nu!<br />

Bokning/information 0520-321 00, 070-634 20 45<br />

www.stromkarlen.se<br />

www.lindstromsbil.se<br />

www.toyota.se<br />

<br />

Begränsat antal!<br />

<br />

<br />

Toyota Hilux X-Cab 4 WD<br />

Hilux är berömd <strong>för</strong> sin framkomlighet, slitstyrka, till<strong>för</strong>litlighet. Alla Toyota<br />

Hilux 4 WD är utrustade med AC, CD/Stereo, dragkrok, fjärrstyrt centrallås<br />

m.m. Ord. pris 208.600:- + moms. Nu 191.900:- + moms<br />

Toyota Hiace 2,5 TD 2 WD<br />

Alla bilar utrustade med dubbla skjutörrar, fjärrstyrt centrallås, AC, komfortpaket<br />

(CD/Stereo, dimljus i frontspoiler, alufälgar). Alla bilar är silvermetallic.<br />

Ord. pris 228.480:- + moms. Nu 199.900:- + moms<br />

* LEASINGTID 48 MÅN. KONTANTINSATS 50.000KR<br />

EXKL. MOMS. RESTVÄRDE 90.000KR EXKL. MOMS.<br />

I detta område fi nns 15.000 <strong>för</strong>etag.<br />

Med en annons i <strong>Fokus</strong>Fyrstad når du dem!<br />

<strong>Fokus</strong>Fyrstad distribuerad direkt ut i brevlådan till <strong>för</strong>etagen i området på kartan.<br />

Dessutom fi nns den i ställ på fl ygplatsen, näringslivssekretariaten, konferensanläggningar<br />

och andra strategiska platser där många från näringslivet rör sig.<br />

Nästa nummer kommer 22 november!<br />

Boka annons nu på tel 0520-42 83 30!<br />

Utgivningar 2008:<br />

❑ 13 februari ❑ 19 mars ❑ 23 april<br />

❑ 28 maj ❑ 10 september ❑ 15 oktober<br />

❑ 19 november<br />

Skicka ett mail till annons@fokusfyrstad.se eller ring 0520-42 83 30<br />

så skickar vi över prislista och utgivningsplan, eller gå in på<br />

www.fokusfyrstad.se<br />

* <br />

<br />

<br />

Alingsås: 0322-230 100<br />

Trollhättan: 0520-200 100<br />

Peter Cedergren i fokus<br />

Namn: Bo Otto Peter Cedergren<br />

– När jag var tolv år dog min pappa och efter det<br />

följde väldigt tuffa år <strong>för</strong> mamma och oss sex syskon,<br />

berättar Peter Cedergren, vd på Hotel Carlia<br />

och ny ord<strong>för</strong>ande i <strong>Uddevalla</strong> Näringsliv.<br />

– Jag föddes och växte upp i hotellbranschen och<br />

var ett bortskämt litet barn som när pappa dog fick<br />

gå den långa vägen in i branschen. Det har varit<br />

en nyttig utbildning!<br />

TEXT KARIN DANIELSSON<br />

Hotellpojken från Ljungskile, <strong>för</strong>äldrarna drev<br />

Motell Backamo, hade tänkt undvika den<br />

tuffa hotell- och restaurangbranschen och<br />

hamnade som personalchef på ett elektronik<strong>för</strong>etag.<br />

Av slump blev han ändå restaurangägare i<br />

Växjö och sedan i Oskarshamn. Nu är han<br />

tillbaka i <strong>Uddevalla</strong>:<br />

– Här har jag slagit mig till ro och ska bli<br />

kvar. Det är skälet till att jag aktivt engagerar<br />

mig i en rad <strong>för</strong>eningar och nätverk, <strong>för</strong>utom<br />

<strong>Uddevalla</strong> Näringsliv.<br />

– Att vara med och jobba <strong>för</strong> en positiv utveckling<br />

i <strong>Uddevalla</strong> blir ju på en gång en<br />

hjärtefråga som också handlar om min egen<br />

och min familjs livsvillkor och livskvalitet,<br />

säger han.<br />

Hotel Carlia driver Peter tillsammans med<br />

mamma Sonia och lillebror Torbjörn. Uppväxten<br />

i Ljungskile och inte minst erfarenheterna<br />

de tuffa åren efter pappa Bosses död<br />

har svetsat samman familjen.<br />

– Vi är väldigt tighta och trivs bra tillsammans.<br />

Genom åren har jag på olika sätt jobbat<br />

med mina andra syskon också, berättar han.<br />

En viktig drivkraft bakom att Peter hamnat<br />

som hotellägare på hemmaplan, precis som<br />

pappa, har varit en revanschlust, att komma<br />

tillbaka.<br />

En person till har betytt mycket i det fallet,<br />

Carlias <strong>för</strong>re ägare Lars-Erik Larsson.<br />

– Han har varit min mentor fram<strong>för</strong>allt sedan<br />

han generöst ryckte in och både hjälpte<br />

och lärde mig räkna när restaurangprojektet<br />

i Växjö hamnade i problem som jag som 23åring<br />

inte var mogen <strong>för</strong>.<br />

– Meningen var att starta med ett mindre<br />

hotell än Carlia <strong>för</strong>st, men med Lars-Eriks<br />

stöd var ”stadshotellet” i <strong>Uddevalla</strong> lite av en<br />

önskedröm som gick att uppfylla.<br />

När Peter Cedergren inte håller på<br />

med sin hobby, han kallar jobbet som<br />

vd på Carlia så, händer det att han<br />

dyker eller åker ut och fi skar. Ännu<br />

oftare drar han på sig blåkläderna<br />

och renoverar huset på Marieberg.<br />

Är han en duktig hantverkare?<br />

– Nja, men min sambo Ami är duktig,<br />

hon är riktigt duktig! Vi har roligt<br />

och att renovera har blivit en hobby.<br />

Slapp jag alla inredningsprogram på tv, där<br />

allt ser så enkelt ut, skulle det vara ännu roligare.<br />

Familjen består också av dottern Ella 1,5 år<br />

och tillökning väntas.<br />

Peters vision <strong>för</strong> de kommande åren är självklart<br />

att få tillräckligt mycket tid med familjen.<br />

Längre fram kanske det blir fl er hotell och<br />

om riktigt många år fi nns tankar om fl ytta<br />

hem på riktigt och bo vid Ljungskileviken.<br />

fokusfyrstad 6/2007 29


Ordet är fritt<br />

Jag har blivit en medveten konsument<br />

På kort tid har jag utvecklats från en helt vanlig<br />

kund till en högst medveten. Jag handlar<br />

ekologiskt, rättvisemärkt och fnyser lite åt<br />

att min lokala handlare inte har den goda<br />

smaken att fronta majskycklingen.<br />

Vinterns stormar, det eviga regnandet och<br />

den heta debatten kring klimatfrågan har<br />

satt sina spår. Jag inser nu att min reservplan<br />

inte håller. Jag <strong>för</strong>står att när jag har<br />

konsumerat den här jorden så kommer mina<br />

barnbarn eller barnbarnsbarn inte att kunna<br />

fl ytta till en ny planet eller bosätta sig i en<br />

rymdfarkost som jag tidigare planerat. Jag<br />

hörde en forskare som sa att ett bättre och enklare<br />

alternativ i så fall är att gräva ner barnbarnen<br />

på havsbottnen och <strong>för</strong>se dem med syre<br />

och det lockar mig faktiskt inte alls!<br />

Nu vill jag konsumera på ett schyst och mer<br />

hållbart sätt. Likt en ambassadör säljer jag<br />

Din lokala<br />

lokaluthyrare!<br />

Vi har lediga lokaler i Brålanda,<br />

Vänersborg och Trollhättan.<br />

INDUSTRI LAGER KONTOR BUTIK<br />

30 fokusfyrstad 6/2007<br />

in gröna vågen till alla som korsar min väg.<br />

Ibland möts jag av invändningar om att priset<br />

ändå är viktigast eller att det inte hjälper<br />

att vi minskar utsläppen av koldioxid när<br />

Kina rullar ut 10 000 nya bilar varje dag. Argumenten<br />

biter inte, <strong>för</strong> jag vet att jag inte<br />

kan skjuta problemet vidare till mina barn,<br />

jag måste själv börja lösa det.<br />

Jag är en del av handelns nya utmaning. Jag<br />

älskar ”charity”-trenden och betalar gärna<br />

extra om produkten gynnar en hållbar konsumtion<br />

så att jag kan fortsätta att shoppa<br />

med ett rent samvete. Armani har tagit fram<br />

jeans, gjorda av hampa som är helt ned-brytningsbara.<br />

Sitter de snyggt så är jag den<br />

klockrena kunden, ekologiskt är ett eftertraktat<br />

mervärde <strong>för</strong> mig.<br />

Ingen kan göra allt, men alla kan faktiskt göra<br />

något. I handeln har vi makt att <strong>för</strong>ändra och<br />

I samverkan med kommunerna i Fyrbodal<br />

genom att erbjuda varor som kunderna vill<br />

ha kan vi påverka framtiden och dessutom<br />

skapa grön och rättvis business. Som <strong>för</strong>etagare<br />

kan du välja att gå i bräschen, driva<br />

trenden och bli en del av det kunden vill ha.<br />

Ta handelns nya utmaning, erbjud schysta<br />

varor!<br />

Cecilia Sahlsten<br />

Informatör, Svensk Handel<br />

Informationskvällar<br />

<strong>för</strong> dig som funderar på att<br />

STARTA EGET FÖRETAG<br />

Tis 23 okt 18.00 Tumlaren, Kungshamn<br />

Tis 30 okt 18.00 Folkets Hus, Vänersborg<br />

Tis 6 nov 18.00 KF-salen, Strömstad<br />

Tis 6 nov 18.00 Hotel Dalia, Bengtsfors<br />

Tis 6 nov 18.00 Hotel Carlia, <strong>Uddevalla</strong><br />

Tis 13 nov 18.00 Företagens Hus, Trollhättan<br />

Tis 20 nov 18.00 Tingshuset, Tanumshede<br />

Tis 27 nov 18.00 Havshotellet, Lysekil<br />

Tis 27 nov 18.00 Stadshotellet, Åmål<br />

Tis 4 dec 18.00 Folkets Hus, Vänersborg<br />

Tis 4 dec 18.00 Kommunhuset, Munkedal<br />

Välkommen!<br />

Information/anmälan<br />

020-32 80 80,<br />

0520-48 84 41<br />

i vimlet<br />

Företagskontakt 2007<br />

Måndag 1 oktober hölls Företagskontakt 2007 på Bohusläns<br />

Museum i <strong>Uddevalla</strong>. Arrangörer är Trade Center <strong>Uddevalla</strong>,<br />

Företagarna i <strong>Uddevalla</strong> och Ljungskile Företagar<strong>för</strong>ening.<br />

Många var <strong>för</strong>etagen som tog chansen att skapa nya kontakter.<br />

Charlotte Hofling från Swedbank. Henrik H ik Fredriksson F d ik och h Ingela I l Christer Hasslebäck från Welltec. Fredrik Lindblad säljare på Brandt<br />

Sohlberg från Resia i <strong>Uddevalla</strong>.<br />

Personbilar.<br />

Magnus Martinsson från TLT Kommunikation.<br />

Företagarträff i Vargön<br />

Den 27 september bjöd Vänersborgs kommun in <strong>för</strong>eträdare <strong>för</strong> <strong>för</strong>etag och<br />

fastighetsägare i Vargön till en träff där frågor som offentlig upphandling<br />

och behov av industrilokaler togs upp. Dessutom informerades om vad som<br />

är på gång i kommunen.<br />

VIMMELFOTOGRAF JAN PETTERSSON<br />

Gunnar Lidell 1:e vice ord<strong>för</strong>ande<br />

i kommunen.<br />

Johan af Wetterstedt från Damaxa<br />

International.<br />

Nöjesproducent Christer<br />

Pettersson var på plats.<br />

Mikael Norrman från<br />

Vargön Alloys.<br />

Lena Lilja och Jessica Eklöf från<br />

Lilja Resor.<br />

Yarbay Birdal från<br />

Vargöns Radio & TV.<br />

Björn Tellow från Ordonnansens<br />

Webbverkstad.<br />

Johanna Topp från Topp i<br />

Brålanda.<br />

nästa nummer av <strong>Fokus</strong>Fyrstad kommer 21 november<br />

Hör gärna av dig till oss med tips på tel 0520-42 83 30 eller e-post redaktionen@fokusfyrstad.se<br />

fokusfyrstad 6/2007 31


EN BRO FRÅN ÄGARE TILL ÄGARE<br />

Svensk Företags<strong>för</strong>medling är en av de ledande aktörerna i Sverige<br />

och Norden när det gäller <strong>för</strong>etagsöverlåtelser. Vi arbetar diskret<br />

och systematiskt enligt en modell som bygger på våra samlade<br />

kunskaper och 27 års erfarenhet. Vi vägleder våra uppdragsgivare<br />

genom alla led i överlåtelsen – som en trygg och säker bro från<br />

ägare till ägare. Vi ser fram emot att träffa dig.<br />

Läs mer om våra objekt på www.sffab.se<br />

Lennart Skarsjö<br />

Auktoriserad <strong>för</strong>etagsmäklare<br />

Bevingade ord:<br />

Hellre 1 timma i luften<br />

än 5 i bilen.<br />

Välj den snabbaste vägen från Trollhättan till Arlanda/Bromma. Kom hem samma dag.<br />

32 fokusfyrstad 6/2007<br />

De billigaste biljetterna bokar<br />

du själv på internet<br />

www.goldenair.se • www.fyrstadsflyget.se<br />

Telefonbokning 0520-825 00<br />

Saab 9-3 BioPower eller Diesel?<br />

KAMPANJBILAR<br />

www.anatrollhattan.com<br />

3328<br />

P<br />

Nya Saab 9-3 kampanjbilar!<br />

r läs mer om vårt <strong>för</strong>månliga<br />

www.anatrollhattan.com<br />

kommen in <strong>för</strong> en provkörning!<br />

Trollhättan Tel. 0520-47 27 00<br />

ÖPPET: VARDAGAR 9-18 • LÖRDAG 10-15 VÄLKOMMEN!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!