L.A. SPAS instruktionsbok 2007 - Neptun

neptunbath.com

L.A. SPAS instruktionsbok 2007 - Neptun

Meddelanden i displayend Reningsprocessens varaktighet sid. 20dXX Reningsprocessens varaktighet sid. 20F Reningsprocessens intervaller sid. 20FXX Reningsprocessens intervaller sid. 20S Reningsprocessens start sid. 20SXX Reningsprocessens start sid. 20SP0 Sommarläge från sid. 22SP1 Sommarläge till sid. 22LOCP Kontrollpanelen är låst i nivå 1 sid. 21LOCF Kontrollpanelen är låst i nivå 2 sid. 21SUS Anläggningen avstängd sid. 21FILTRERINGSpa som är utrustade med Ultimate Water Management System är förprogrammeradeatt starta reningsprocessen under 20 minuter 2 gånger per dag.Efter att ha programmerat in den aktuella tiden kommer den första filercykelnatt starta kl 01.00 och den andra filtercykeln 12 timmar senare kl 13.00. Starttidenkan ändras till vilken timme som helst. Antalet cyklar per dygn kan ändrastill 1-2 gånger per dygn och längden på respektive reningscykel kan ändras tillmellan 10-60 minuter i 10-minuterssteg.Varje reningscykel börjar med att pump 1, 2 och 3 eller luftblåsaren går medhög hastighet under 1 minut för att därefter stanna. Cykeln startar med attpump 2 följt av pump 3 eller luftblåsaren går med hög hastighet under 1 minut.Pump 1 går därefter med hög hastighet tills slutet av cykeltiden för reningenär uppnådd. Fabriksinställningen är att den andra reningscykeln påbörjas 12timmar efter det att den första cykeln startats. Skall starttiden för varje cykelbestämmas individuellt, dela upp de olika cyklarnas nummer inom en 24-timmarsperiod. T ex: Om den första cykeln ställs in på kl 10.00 och 2 cyklar perdygn är valt, kommer den andra cykeln att börja kl 22.00. Programmering avden första filtercykeln görs genom att trycka ner knapper FILTER.Notera att: En vertikal symbol kommer att lysa i den nedre delen av LCDfönstretunder tiden denna pågår. För att avbryta reningscykeln tryck på knappen”Jet”.18

More magazines by this user
Similar magazines