Nordanstigarn - Stocka Publishing

stockapublishing.com

Nordanstigarn - Stocka Publishing

BERGSJÖ - ILSBO - HASSELAgudstjänsterBERGSJÖ:27 mars, Jungfru Marie bebådelsedag kl. 15.00 Konsert,Förklädd Gud.3 april, Midfastosöndagen kl. 15.00 Mässa.ILSBO:27 mars, Jungfru Marie bebådelsedag gemensamt i Bergsjö.31 mars, torsdag kl. 19.00 Konsert, Jard Samuelsson medsång- och kompband.3 april, Midfastosöndagen kl. 16.00 Musikcafé iförsamlingshemmet.förkläddgudhassela kyrka 26 mars kl. 18.00bergsjö kyrka 27 mars kl. 15.00pastoratskören med charlesliljedahl och nils-gunnar burlinSymfoniorkester från stockholmsamt MUSIKER FRÅN Nordanstigsolister: Susanne Franzett ochLars-Gunnar Axelsson.recitatör: gustaf forsmarkhassela26 mars, lördag kl. 18. 00 Konsert, Förklädd Gud.27 mars, Jungfru Marie bebådelsedag gemensamt i Bergsjö.3 april, Midfastosöndagen kl. 11.00 Familjegudstjänst.Barnkör från Bergsjö. Bibelutdelning till församlingens6-åringar.Reservation för ev. ändringar. Se även Svenska kyrkan i helgen.Kyrkskjuts kan beställas via taxi tel. 68 000.DAGGRUPPERNABergsjö, onsdag 23 mars kl. 13.00. Sopplunch i samarbetemed Röda korset. Övriga samlingar varannan vecka, jämnaveckor (12, 14, 16 osv.).Ilsbo, onsdag 30 mars kl. 13.00. Varannan vecka, ojämnaveckor ( 13, 15, 17 osv.).Hassela, tisdag 29 mars kl. 12.00 Daggrupp med kaffe ochsmörgås. Gun-Britt med musikanter underhåller.musikcaféIlsbo församlingshem söndag 3 april kl. 16.00. Kom ochsjung in våren tillsammans med oss, spelmän och solister!Åror med fina vinster. Kaffe med hembakat bröd.Inträde 40:- inkl. fika. Alla insamlade pengar går oavkortattill Sv kyrkans arbete ”Hela världen” och SKUT.syföreningarnaBergsjö tisdagen den 22 mars kl. 13.00. Varje vecka.Ilsbo torsdagen den 24 mars kl. 13.00. Varannan vecka,jämna veckor.Hassela tisdagen den 22 mars kl. 12.00. Varannan vecka,jämna veckor.JARD SAMUELSSONmed sång & kompgrupp i Ilsbo kyrkaTorsdag 31 mars kl. 19.00Andakt. Fri entré.Kollekt till Svenska kyrkansInternationella arbete.Välkomna!Sånggudstjänst i Ilsbo kyrkaSöndagen den 6 mars hölls en ekumenisk gudstjänst i Ilsbokyrka. Ett tjugotal ungdomar av våra invandrare från Burmaboende i Ljusdal, Bergsjö och Ilsbo medverkade med sångoch dans. De sjöng både på svenska och på sitt eget språk,till gitarrackompanjemang. Danser framfördes av två olikagrupper, vackert klädda i sina respektive folkdräkter.Texter lästes av präst och kyrkvärdar, varefter predikan höllsav pastor Lian Do, Ljusdal. En glädjerik och fartfylldgudstjänst som avslutades enligt Svenska kyrkans ordning.Ilsbo kyrkaSvenska KyrkanBergsjöIlsboHasselaExpeditionsärenden hänvisas till Bergsjö Tel. 0652-74 74 90E-post: bergsjo.pastorat@svenskakyrkan.seKyrkoherde 0652-74 74 92Kamrer 0652-74 74 91Vaktmästare, Bergsjö 0652-71397, Ilsbo 0650-742490, Hassela 0652-40500.2


Gudstjänster27 mars, Jungfru Marie bebådelsedagGnarps kyrkaKl 11.00 Familjegudstjänst för hela pastoratet med barnur barngrupperna, Charlotta Dicklo och Irina Nutti.Kyrkfika i S:t Eriksgården. För kyrkskjuts ringförsamlingsexp senast torsdag 24/3.OBS! Ställ om klockan till sommartid!!! (=ställ fram entimme.)28 mars, måndagHembygdsgården, JättendalKl 19.00 Passionsandakt med Åsa Oreland och IrinaNutti. Servering. Lotteri till förmån för Svenska Kyrkansinternationella arbete.29 mars, tisdagHaddängs kapellKl 19.00 Passionsandakt med Charlotta Dicklo och IrinaNutti. Medverkan av PRO-kören. Servering. Lotteri tillförmån för Svenska Kyrkans internationella arbete.3 april, MidfastosöndagenHarmångers kyrkaKl 11.00 Familjegudstjänst för hela pastoratet med barnur barngrupperna, Åsa Oreland och Ulla Hedman.Kyrkfika i S:t Perssalen.Gnarps kyrkaKl 18.00 Gudstjänst med Åsa Oreland och Ulla Hedman.Veckomässa i Jättendals kyrkaTisdagar jämna veckor kl 19.00Kristen djupmeditation i Jättendals församlingsgårdTisdagar ojämna veckor kl 19.00. (introduktion kl 18.30).En stilla stund med Frälsarkransen Gnarps kyrkaOnsdagar jämna veckor kl 19.00Andakter på servicehusenHagängsgården varje torsdag kl 13.30.Bergesta måndagar jämna veckor kl 11.00.Kyrkskjuts kan alltid beställas, kontakta församlingsexpeditionen.Tel 0652-74 73 00. (för ev. ändringar se HT”Svenska Kyrkan i helgen”, ST ” I våra kyrkor…” ochwww.svenskakyrkan.se/harmanger ).Passionsandakter i fastan16 mars Hamnlyckan Mellanfjärden28 mars Jättendals hembygdsgård29 mars Baptistkapellet i Haddäng6 april Gällsta bygdegård7 april Smyrna i Vattlång13 april Sågtäktens bygdegårdVi träffas kl 19.00 till en stunds andakt, fikar tillsammansoch köper lotter. Allt för att stödja fasteinsamlingen ”Allt föratt utrota hungern” till Svenska Kyrkan internationellt arbeteFastekampanjen 6 mars - 17 april 2011väntjänstens sopplunchTisdag 22 mars kl 12.00.Gnarps väntjänst inbjuder till sopplunch i S:t Eriksgården.dagträff med sopplunchTorsdag 31 mars kl 13.00 i S:t Perssalen, Harmånger.Musikprogram med Ewa Enros och Anna-Karin Kardell.Komminister Åsa Oreland leder samlingen. Kyrktaxibeställes senast onsdag genom församlingsexp. Nästadagträff blir 14 april i Jättendal.Internationellt café för kvinnorVi träffas på måndagar kl 18-19.30 i Harmångersprästgård.Gnarps kyrkliga syföreningOnsdagar ojämna veckor kl 18.00 i S:t Eriksgården.sy- och stickcaféJättendals församlingsgård måndagar jämna veckorkl 13.00.Samtals- och bibelstudiecirkelFördjupning i kristen tro. För tid och datum kontaktakomminister Charlotta Dicklo tel 0652-74 73 02.Samtalscirkel om ”Konsten att leva”Harmångers prästgård onsdagar kl 19.00.Göran Thybäck leder.GEMENSKAPSTRÄFF FÖR VUXNATorsdag 24 mars kl 14.00 i kyrkans lokal vid torget iStrömsbruk (fd Noel´s). Ta gärna med handarbete,"hantverk", en bra bok att berätta om, foton från en resaeller något annat Du vill dela med Dig av. Välkommen!Loppis och café i Harmångers prästgårdÖppet alla vardagar kl 14-18. Varmt Välkomna attfika och fynda!Harmångers kyrkaFörsamlingsexpeditionBackvägen 1B, HarmångerTelefon 0652-74 73 00Telefon- och besökstid vardagar kl 10 - 12e-post: harmanger.pastorat@svenskakyrkan.seHemsida: www.svenskakyrkan.se/harmangerKyrkoherde: Sofia 0652-74 73 01Komministrar: Charlotta 0652-74 73 02, Åsa 0652-74 73 03Diakon: Ingrid 0652-74 73 04. Kamrer: Birgitta 0652- 74 73 05Barn och ungdomsverksamhet: Anna-Lena 0652-74 73 06Ann-Christine 0652-74 73 07Kyrkomusiker: Ulla 0652-74 73 08, Irina 0652-74 73 09Kyrkogårdsförvaltning: Harmånger 0652-74 73 15, Gnarp 0652-74 73 253


Ett urval av högskoleutbildningarpå distans!Program• Receptarie 180 hp• Skog-träteknik 180 hp• Yrkeslärare 90 hp• Tandhygienist 180 hp• Ekonom 180hp• Förskolelärare 210 hp• Socionom 210 hp• Sjuksköterska 180 hp• Hälsocoach 120 hp• Bygglovshandläggare 56 hp• Digital design 180 hp• Högskoleingenjör 180 hp• Webbprogrammering 120 hpAnmälan gör du på www.studera.nusenast den 15 aprilFristående kurser• Datavetenskap• Energiteknik• Företagsekonomi• Grafisk design• Kriminologi• Ljudproduktion• Omvårdnad• Psykologi• BildpedagogikSom student har Du tillgång till vårt studiecenterdygnet runt.Ring vägledningen för mer information!0652-361 76, 070-597 90 13Vuxenutbildningen i Nordanstigs KommunFeriearbete för skolungdomsommaren 2011Nu är det dags att söka feriearbete för skolungdom iNordanstigs kommun.Du kan skicka in din ansökan från 14 mars till 10 april.Information och ansökningsformulär finns påwww.nordanstig.se/feriearbete ellertelefon 0652-360 23.Goda matvanor och fysiskaktivitet betyder mycket fördin hälsa!- Ett friskare Sverigeuppmärksamhetsvecka 9 -15 maj 2011Statens folkhälsoinstitut samordnar en vecka för attuppmärksamma vad mat och fysisk aktivitet betyder fördin hälsa.Vi kan vara med för att visa vilka aktiviteter som finns iNordanstigs kommun.Anmäl era aktiviteter härDu kan anmäla din förenings, ditt företags eller dinorganisations aktiviteter för veckan påwww.ettfriskaresverige.nuEtt friskare Sverige har tre särskiltuttalade syften:• öka kunskapen och medvetenheten om godamatvanor och fysisk aktivitet och dess betydelseför hälsan• uppmärksamma sociala skillnader i hälsa och nå degrupper som har störst behov• särskilt uppmärksamma personer med intellektuellfunktionsnedsättning.Var med och bidra till Ett friskare Nordanstig!Har du frågor om Ett friskare Sverige iNordanstig?Kontakta gärna folkhälsosamordnare Christin Hübenettetelefon 0652 - 362 14e-post christin.hubenette@nordanstig.sewww.nordanstig.se/bråNordanstigarnNr 141 med utdelning den 4 aprilAnnonsstopp onsdag den 23 mars4


B HARMÅNGERB HARMÅNGERB BERGSJÖB BERGSJÖ625 000:-5 rok, boyta 110 kvm och biyta 107 kvmAdress: Åkervägen 6Visas mån 28/3 kl. 16-17, ring och boka.Sms:a: FB 2170-1923 till 72456 för beskrivning650 000:-6 rok, boyta 124 kvm och biyta 17 kvmAdress: Solbackavägen 5Ring för visning!Sms:a: FB 2170-1917 till 72456 för beskrivning250 000:-4 rok, boyta 95 kvm och biyta 57 kvmAdress: Högenvägen 56Ring för visning!Sms:a: FB 2170-1800 till 72456 för beskrivning495 000:-3 rok, boyta 103 kvm och biyta 76 kvmAdress: Södra Vägen 25Ring för visning!Sms:a: FB 2170-2009 till 72456 för beskrivningFint renoverad villa i centrala Harmånger. Öppnaytor och gott om förråd. Altan.Söker du en rymlig villa på ett lugnt område?Bostaden har 6 rum samt renoverat kök. Värmevia ny elpanna och täljstenskamin. Altan i söder.Med ett högt läge och härlig utsikt över Storsjönligger denna villa med stor trädgårdstomt.Centralt belägen villa som är utbyggd ochrenoverad under senare år. Stort kök med täljstenskamin.Nybyggd altan. Dubbelgarage.Sara HögbergFastighetsmäklareTel dir. 070-6655826sara.hogberg@fastighetsbyran.seSnart ännu fler bostäder till salu:Villor i Bergsjö, Gnarp och Harmånger- Tack för den fina start vi fått i Nordanstig, välkommen att höra avdig med frågor och funderingar kring ditt boende & telefonnummer!Titta gärna in på vår hemsida: www.fastighetsbyran.se/hudiksvall eller ring 0650-948 00Körkort för bil eller MCIntensiv-veckaför bil 7900:-Boende finns påtrafikskolanRing för info0651-122 33Risk Ettan 650:-HandledarutbildningTel: 0650-74 02 15Fax: 0650-74 02 74Mob: 070-217 82 92vI UTFÖR ALLT INOM GRÄV- & SCHAKTthisab@telia.com n www.thmaskiner.sen Grävning av grunder, avloppsanläggningar, infiltrationern Anläggning av vägarn Planeringn Sopningn Transportern Lyftarbetenn RivningsprojektVill Du ha sopat? Fråga oss!www.norrhelsingetrafikskola.se5


FABRIKSPRIS!Småsäck 40:-/säck (15 kg)Pall 2030:- (810 kg) Med utkörning 2150:-(Inom 20 km)Beställ utkörning:070-669 40 38www.svenskapellets.se0650-74 00 80 STRÖMSBRUKMedlemmar och intresseradehälsas välkomna till möte torsdagenden 31/3 kl. 19.00 på Bergsjö BibliotekMed vänlig hälsning, StyrelsenModeraterna i NordanstigAtt berättamed filmHur skriver man ett filmmanus?Välkommen till en dag om att skriva filmmanus.Vår gäst Susanne Vinderå harmångårig erfarenhet av film och filmberättandeoch kommer att lotsa genom dagenmed exempel och praktiska övningar.SÖNDAG 10 april kl 10-17Dagen kostar 250 kr/pers150 kr för ungdom t o m 19 år och senior 65+I detta ingår fika på fm/em och lättare lunch.ANMÄLAN SENAST onsdag 6 APRILFöreningen Bergsjögården 0652-104 90- inga förkunskaper krävs förutom lust att delta -Filmmanusdagen arrangeras inom ramen för Framtidsveckani Hälsingland 9-17 april. Så varför intefila på ett berättelse på temat Omställning -ett nyttsätt att möta framtiden.Välkommen till Bergsjögården!0652-104 90 www.bergsjogarden.se6After Work HoursItaliensk Antipastitallrik med ettglas vin/öl 75 kr. Med läsk 50 kr.Fredag 25 mars kl.16.00 till 21.00.Drop in!Temabuffé: VårlängtanTre rätters Italiensk middag 245 kr.Söndag 27 mars kl.15.00 eller 17.30.Anmälan senast den 25 mars.Kolla vår hemsida. Vi har lekrum till barnen.Välkommen önskarGihta, Claudia,Petra och MarkBergsjö VägföreningÅrsmöte den 6 april kl. 19.00på Bergsjögården BergsjöRike Per CateringÄrenden enligt stadgarnaVälkommen! StyrelsenKocken Gihta Fjällberg ser tillatt ni får allt ni behöver till fest,Fungerar Din symaskin ellerbehöver den service?Var inte ledsen, jag servaroch reparerar de flestamärken, även industrisymaskinerså att Du kommerigång och kan sy igen!Ring: 070-575 38 26 (Christer)christer@lagasymaskin.sewww.lagasymaskin.seVitvaror, armaturer, småel,dammsugarpåsar mm.Öppet: Mån-fre 9.30 - 17.30Våffeldags!Vi har våffeljärn och elvispar till smetenoch mycket mer! Kom in och titta!Elvispar OBH Nordica390:-ord. 495:-290:-ord. 350:-Kollins Elektriska AB, Gamla vägen 14, BergsjöTel: 0652-100 05, Fax: 0652-100 33,info@kollinsel.comVåffeljärn Åviken (enkelt)350:-ord. 400:-Våffeljärn Åviken (dubbelt)595:-ord. 700:-


Din mäklare i Nordanstig!nordanstig- Vi förmedlar flest försäljningar i Nordanstigs kommun -Utsikt från Morängsviken 104VILLA - Morängsviken 104 StockaVILLA - Morängsviken 148 StockaRymligt & fräscht med fantastisk havsutsikt ca 100 m från stranden i charmigaTrevlig villa med öppen spis i vardagsrum. Närhet till fina havsbad och ströv-Stocka! Njut av vardagsrum med öppen spis, stort kök i öppen planlösning, nyttwområden Uthus med snickarbod och garage. Växthus. 4 rok ca 106 m².badrum. Gäststuga, 3-bilsgarage mm. 5 rok ca 251 m² samt biarea ca 45 m². Pris: 395 000 kr MÄKLARE: Birgitta 070-288 08 92Pris: 1 950 000 kr MÄKLARE: Åsa 070-694 30 28VILLA - Ängsvägen 5, HarmångerTrevlig villa med centralt läge nära skola, dagis och butiker. Kök och allrum i öppenplanlösning med kamin. Gillestuga med öppen spis. Bastu. Vattenburen värme.7 rok ca 109 m² och biarea ca 100 m².Pris: 450 000 kr MÄKLARE: Birgitta 070-288 08 92VILLA - Stering 31, HarmångerMindre villa med lantligt läge och vattenburen värme, pellets..Vedkamin i kök. Påtomten finns två gäststugor samt isolerat garage med carport. 3 rok ca 83 m²Pris: 425 000 kr MÄKLARE: Birgitta 070-288 08 92SÖKESMindre jordbruksfastighetmed bostadshus i gottskick för inflyttareVILLA - Stationsvägen 20 GnarpFräsch villa med centralt läge. Stort kök med täljstenskamin och trägolv. Härligtuterum vid vardagsrum. Flera uteplatser. Bergvärme. Dubbelgarage.5 rok ca 135 m 2 samt hobbyrum mm i källarplan.Pris: 750 000 kr MÄKLARE: Birgitta 070-288 08 92HeltäckandemäklartjänstDeklarationshjälpnärfastighetenär såldFrivärderingLokal ochglobal marknadsföring1 timmeskostnadsfrirådgivningTrygg helhetslösningHarmånger Strömsbruksv. 2 • Tfn 0652-74 79 90www.lansfast.se/nordanstigHudiksvall Storg. 34 • Tfn 0650-48 79 90www.lansfast.se/hudiksvall7


GLAD PÅSK PÅCAFE/RESTAURANG AVHOLMSBERGETBjuråker Tel.0653-20242ÖPPET: Långfredag - Annandagpåsk 12-17Konst, hantverk, smycken och tunnbrödVÄLKOMNAPÅSKFEST HOS BROR-ERICI BJURÅKERTel.0653-152 17, 070-575 8598ÖPPET: Långfredag - Annandagpåsk 12-17Sång och musik, konst och hantverk (41-års tradition)VÄLKOMNAIng-Marie Anderssons SläktbokMin och Din släktPris: 400 kr + porto 90 kr.halsingevatten@gmail.com 070-603 9252Finns också hos Bror Erik i Bjuråker.PVC-FönsterFönsterglasKök, UterumInbyggda GarderoberYtterpaneler, ReglarIsoleringwww.träochmarin.seHarmångers VVO ÅrsmöteOrdinarie Årsmöte söndag den3 april kl. 16.00 på VattrångsgårdenSERVERINGStyrelsenSocialdemokraternai Nordanstig inbjuder till medlemsmöteonsdag den 30/3 kl 19.00 på Stocka Folkets hus- Rapport från partikongressen- Aktuella kommunala ärendenFika. Välkomna!PÅSKMARKNADi Sågtäktens Bygdegårdmed närproducerat och hantverk.Lördag den 2 april kl. 11.00 - 16.00Försäljning av hällbröd och mjukttunnbröd från vår bagarstuga.Välkommen!Sågtäktens Bygdegårdsföreninginfo.vattenreningsteknik.se Öppet: Tisdag-torsdag ....14-18www.vattenreningsteknik.se Öppet: Lördag. ..........10-18Tfn: 0650-74 22 23 - Bergsjöv. 2 IlsboÖvrig tid, ring först!Lämna in Ditt vattenprov på lördag så har du svar efter 4 dagar!Stocka-Ström VägföreningRymdstationen Strömsbruk 22/3 kl. 19.00ÅRSMÖTEÄrenden enligt stadgarnaVälkommen! Styrelsen8WIS YF Ö N S T E RS VE NS K T IL LVE R K ADE K VAL ITE TS FÖNS TE R ME D 10 ÅR S GAR ANTIVälj Wisy Fönsterför ditt fönsterbyteS VE NS K T IL LVE R K AWIS YF Ö N S T E RS GAR ANTITa den enkla vägen!Boka ett gratis hembesök på WISY.SEeller ring oss direkt på 070-644 66 24 så berättar vi mer!Håkan Hansson hakan.hansson@ft.wisy.se


Gasolför alla behov070-788 08 28, 0652-102 70www.nordhs.netÅkern BergsjöSpecialisten på mindreLack- och plåtskadorSamt Hästbussar för B-kortFörsäkringsskadorJens Lundblad, Vattrång Harmånger ● 0652-320 36Veterinärmottagning, 070-676 50 42 ● www.vacaco.seVi kan hjälpa din förening med:n ansökan om pengar för utveckling av verksamhetenn vara bollplank vid nya funderingar av verksamhetern erbjuda hjälp vid kopiering och tryck av affischer mmwww.bdab.seVi har hjälpt Gnarpnet att söka och få 40 000 krför utveckling av sin LAN-verksamhetNordanstigs FöreningsrådMedlemskap i Nordanstigs föreningsråd 100kr/årNordanstigs Föreningsråd Bankgiro 615 - 8679Ring till Ulf Sundblad för mer info: 070-722 54 54Storgatan 12 Bergsjö0652-100 01VI HJÄLPER DIG MED:- Digitalkameror- Skrivare- Mobiltelefoner- Plasma-TV/LCD- Hemmabiosystem- Datorer- Kopieringsmaskiner- Datasupport- Programmering- Webbhotel- Videokameror- Nätverk- Xbox / PS2 Spelmm . . .9


& PresentNya märken i butiken!Vårfräscha nyheter!DIFFERENT DESIGNTrähjärta för vägg"Sov Gott"Spegel-lampett i träTrollslända i smideför väggFågel i smideVäggdekoration i träLjushållare i trämed frostat glasChamlong`s HushållstjänsterVi utför Hushållsnära tjänster såsom:• Veckostädning• Omsorgstjänster• Storstädning• Tvätt• Flyttstäd• Byggstäd• Kontorsstäd• Enklare trädgårdsarbeten• Enklare målningsarbeten• BarnpassningRut-avdrag skatteredution 50% direkt på fakturanF-skattRing för prisuppgifter mmChamlong PhuangmalaTelefon: 076-811 38 26UnderhållsfriaPVC Fönster medKvalitetsgarantiGasfylld Glaskassett (4-16-4)ger ett värde på U= 1,0w/m2kKarmen har 5 st luftspalterger ett värde på U=1,3w/m2kKarmen är endast 70mm bredDubbla tätningslister gör attfönstret blir extra vindtättLäs mer på:Nu öppnar vi igen!Lördag - Söndag 2 - 3 april kl. 12 - 17.Öppet helger t.o.m. 1/6 sen ökade öppettider i sommar.Välkomna, önskar Familjen Lithner, Yttre 44, BergsjöTel 070-628 11 64uterumskjutbara system070 - 6318602Industriområdetströmsbrukwww.träochmarin.se10


Informationskväll omGranbarkborren!Tid: Torsdagen den 24 mars, kl 18.00Plats: Biosalongen, BergsjöSkogsstyrelsen – granbarkborrens skadebild mmHandelsbanken – skogsskadekonto mmDina Försäkringar – skogsskadeförsäkringar mmHolmen Skog – vad gör vi och hur kan vi hjälpadig som skogsägare?Vi bjuder på kaffe! Välkomna!Anmälan: Eftersom antalet platser är begränsat vill vi haer anmälan senast den 21 mars till någon av följande:jan-olov.edlund@holmenskog.com, tel 0652-719 66tony.carlsson@holmenskog.com, tel 0652-100 71andreas.mattsson@holmenskog.com, tel 0653-71 77 56Bergsjö Glas• Markiser• BilglasVi lagar stenskott!0652-104 15070-634 2185Hassela vägföreningMedlemmarna kallas härmed till OrdinarieFöreningsstämma. Tid: Tisdag 5 april kl. 18.00Plats: HasselagårdenÄrenden enligt stadgarna. Stämmohandlingar finnstillgängliga på Hassela bibliotek. Medlemmarna uppmanasatt inför stämman samråda om kandidater tillfunktionärsposterna för 2011.Välkomna!NU ÄR JAG (Eva) TILLBAKAHosIngalill på Evasfriseringi BergsjöTisdag 22/3 börjar jagHjärtligt Välkomna!0652-71450070- 54 75 779Bal-, Bröllop & HögtidskläderKungsgården 106, Hög, Hudiksvall Boka tid: 070-208 54 88TIDSBOKNING!Följande personer har vunnit var sin Trisslott för lösningen av krysseti Nordanstigarn nr 137. Grattis!Per-Erik Flygt, Tallvägen 1, 820 72 StrömsbrukEva Stridh, Mörtsjön 81, 820 78 Hassela11


Lindbloms i GnarpÖppet 09.00 - 17.00Tel: 0652-243 00Pimpeldags? Passa på och fynda varma kläder och skor till sköna priser!12VinterhandskarNU 60:-Good Yearfordrad känga(Ord. 1050:-) NU 750:-Vinterarbetsjacka(Ord. 820:-) NU 500:-Även barnstorlekarFodrade byxorNU 98:-Grön/grå/svart(Ord. fr. 179:-)Vändbar & vindtätJacka/Byxa (Ord. 1150:-)NU 750:-Barnvintersko(Ord. 295:-) NU 98:-Barnvinterjackamed hängselbyxa(Ord. 1435:-) NU 800:-Alla skor på hyllan NU 98:- per par!!(Obs udda storlekar)Toa- & hushållspapperNU 125:- / balVi säljer även rengöringsmedeloch kopieringspapperSkjortaNU 98:-Vi har RULLES 7-dagarsvin (rött/vitt)hemma , 280:- per sats.Dam/Herr jeans(Ord. fr. 229:-) NU 98:-Kom in, fynda och bjud på möbler, tavlor, porslin,prydnadssaker och mycket mer i vår loppishörna !Layout & Design: Stocka Publishing AB - 2011 Tryck: Sandvikens tryckeri Gruppförsändelse till hushåll och företag i Nordanstigs kommun

More magazines by this user
Similar magazines