Nordanstigarn - Stocka Publishing

stockapublishing.com

Nordanstigarn - Stocka Publishing

Ett urval av högskoleutbildningarpå distans!Program• Receptarie 180 hp• Skog-träteknik 180 hp• Yrkeslärare 90 hp• Tandhygienist 180 hp• Ekonom 180hp• Förskolelärare 210 hp• Socionom 210 hp• Sjuksköterska 180 hp• Hälsocoach 120 hp• Bygglovshandläggare 56 hp• Digital design 180 hp• Högskoleingenjör 180 hp• Webbprogrammering 120 hpAnmälan gör du på www.studera.nusenast den 15 aprilFristående kurser• Datavetenskap• Energiteknik• Företagsekonomi• Grafisk design• Kriminologi• Ljudproduktion• Omvårdnad• Psykologi• BildpedagogikSom student har Du tillgång till vårt studiecenterdygnet runt.Ring vägledningen för mer information!0652-361 76, 070-597 90 13Vuxenutbildningen i Nordanstigs KommunFeriearbete för skolungdomsommaren 2011Nu är det dags att söka feriearbete för skolungdom iNordanstigs kommun.Du kan skicka in din ansökan från 14 mars till 10 april.Information och ansökningsformulär finns påwww.nordanstig.se/feriearbete ellertelefon 0652-360 23.Goda matvanor och fysiskaktivitet betyder mycket fördin hälsa!- Ett friskare Sverigeuppmärksamhetsvecka 9 -15 maj 2011Statens folkhälsoinstitut samordnar en vecka för attuppmärksamma vad mat och fysisk aktivitet betyder fördin hälsa.Vi kan vara med för att visa vilka aktiviteter som finns iNordanstigs kommun.Anmäl era aktiviteter härDu kan anmäla din förenings, ditt företags eller dinorganisations aktiviteter för veckan påwww.ettfriskaresverige.nuEtt friskare Sverige har tre särskiltuttalade syften:• öka kunskapen och medvetenheten om godamatvanor och fysisk aktivitet och dess betydelseför hälsan• uppmärksamma sociala skillnader i hälsa och nå degrupper som har störst behov• särskilt uppmärksamma personer med intellektuellfunktionsnedsättning.Var med och bidra till Ett friskare Nordanstig!Har du frågor om Ett friskare Sverige iNordanstig?Kontakta gärna folkhälsosamordnare Christin Hübenettetelefon 0652 - 362 14e-post christin.hubenette@nordanstig.sewww.nordanstig.se/bråNordanstigarnNr 141 med utdelning den 4 aprilAnnonsstopp onsdag den 23 mars4

More magazines by this user
Similar magazines