Visa utdrag (PDF) - Gehrmans Musikförlag

gehrmans.se

Visa utdrag (PDF) - Gehrmans Musikförlag

SA#& # 4 #& # 4 ? # # 4 ‰œ œF‰D/F # G D/A G/BHemlängtan∑Gånglåt från Sälenœœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœText: Björn SkifsMusik: Peter Gardemar/Hans GardemarArr. Hans GardemarPÓ Œ ‰ œ œE9 A7 Dœ# œœn œ œœ œ ˙œœ œ œ œœDet finns#& #3œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ‰ œ œ#& #? # #da - gar av lyc - ka, da - gar av gråt, det finns stun -der man de -lar med sin vän. Men e -D G D/Aœ œ œœœ œ œ œPœ œ œ œ œD/F # G E7/G # A7œ œœ ˙œ œ # œ œ nœSATB#& #? # ##& #? # #5œœ œ œ œ œ œ œ œ œmel -lan - åt på min vils - na stråt fly -gertan - kar -na hem -åt i - gen.D/F # G D/A G/Bœœœœ œ œ œ∑œœœœ œœ œŒœ œ œ œ œPÓ Œ ‰ œ œE9 A7 Dœ œ# œ n œœœœœ ˙œ œ œ œ œOch jagTB7? # ##& #? # #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œtän - ker på äl - ven, da - lar och fjäll, på den dof -tan de som mar nat tens regn. Och jagD G D/AD/F # - - - -G E7/G # A7œ œ œ œ œ œ œ œPœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œœ œœ ˙œ œ # œ œ nœ© Copyright 2011 byGehrmans Musikförlag, StockholmGE 11855Kopiering förbjuden enligt lag!


2SA9#& #∑Ó Œ ‰Fœ œTB? # #œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ŒMen jagser på dig att du ser på mig, det ärdags att dra hem -åt i - gen.#& #? # #D/F # G D/A G/Bœ œ œ œœœœ œ œ œœ œE9 A7 D# œ œ œn œ œ ˙œœ œ œ œœ#& #11‰‰œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ? # #står där jag står än -nuvill - rå-dig, än -nu så tve -kan -de, då en∑Ó Œ ‰œ œœ œ#& #? # #AD/A˙˙‰ œ # œ œ ‰ œ œ œG/A D/A D/A Aœ œ œ œ‰ j œ ‰ j œ ‰ j œœœ#& #13‰‰œ œ œ œ œ œ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œ? # #röst i mitt bröst vis-karmin -nen som skän-ker mig tröst.œ œ œ œ œ œœ ‰ œ œ œ ‰ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ‰Så jagœ œ#& #? # #AD/A˙˙‰ œ # œ œ ‰ œ œ œG/A D/A A7œ œ‰ jœ œœ œ‰ j œ ‰ j œ œ œ œ œGE 11855

More magazines by this user
Similar magazines