10.07.2015 Views

del 4 - Södertälje kommun

del 4 - Södertälje kommun

del 4 - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

&Bo101


Maria Abdullahad, Telge HovsjöGoda krafter för<strong>Södertälje</strong>s framtidMaria Abdullahad får ofta frågan varför hon somlyckats så bra i livet bor kvar i Hovsjö.Hon förstår den inte. Varför skulle hon flytta närhon trivs bättre här än någon annanstans? Varförska de goda krafterna flytta – när de kan ta över!Maria Abdullahad, styrelsemedlem i Telge Hovsjö, talar medvärme om det fantastiska och nya som kommitPorträtttill Hovsjö. Som fotbollsplanen. Den somsprider ljus över hela stads<strong>del</strong>en och är en källa till glädje föralla som bor där.– Den betyder oerhört mycket för Hovsjö, förklarar honoch berättar om den strålkastarförsedda grusplan som blivitkärnan i det sociala livet i stads<strong>del</strong>en.Här spelar barnen fotboll, här blir ungdomarna förälskadeoch här bjuder de äldre på fika.Maria passerar fotbollsplanen när hon går hem från sittarbete som lärare på Hovsjöskolan. En kort promenad som kanta lång tid. Hon känner de flesta i sin stads<strong>del</strong>, hon har bott häri 34 år. Kom som 3-åring till Sverige och <strong>Södertälje</strong>, en iskalloch snötyngd vinter. Och älskade det från dag ett – det nyahemmet, vännerna och livet som väntade.Telge Hovsjö är ett<strong>kommun</strong>alt bolag sombildades 2007. Bolagetäger 1 700 bostäderi miljonprogramsområdetHovsjö. Deboende i området haregna representanter ibolagets styrelse ochhar på så sätt ett störreinflytande över vad somsker i närområdet.telge.seKärleken till Sverige och Hovsjö består. Och Maria Abdullahadsengagemang för sitt område och människorna i det växer ständigt.För när hon läser i pressen om problemen i Hovsjö kännerMaria Abdullahadtänker aldrig flyttaifrån Hovsjö.102


103


Marias BaklAVAGör så härLåt till att börja med baklavan tina. Smält smöret och grov hacka valnötterna.Häll i dem i en bunke ihop med sockret och kanelen. Rör om.Placera tre stycken baklavablad i en långpanna. Pensla med smör på den denöversta av de tre. Det ska vara rejält med smör. Strö därefter över en <strong>del</strong> avvalnötts fyllningen. Fortsätt så tills bladen är slut. Dela upp fyllningen såatt det är jämnt. Det gör inget att inte alla blad har fyllning så länge dupenslat med smöret.Skär ett rutmönster med kniv i baklavan. Var försiktig så att inte bladen följermed. Finns det smör kvar så pensla över hela baklavan. In i ugnen på 200 grader ica 30 min. Ta ut baklavan och häll sockerlag över medan den fortfarande är varm.Ingredienser1 paket baklava0,5 l valnötter0,5 dl kanel1 dl socker300 g smält margarin3 dl sockerlag”Det har blivit status att vara anställd på det<strong>kommun</strong>ala bolaget. Att tjäna pengar samtidigtsom man gör något för sitt område.”hon inte igen sig. Visst finns här busoch människor med låg utbildningsnivå.Men hennes Hovsjö rymmer ocksåvälutbildade, högavlönade och ambitiösasom väljer att bo kvar. Som tillbringarsoliga lördagar vid fotbollsplanen ochengagerar sig i sitt <strong>Södertälje</strong>.Marias starka engagemang gavhenne, efter ett flertal intervjuer, enplats i styrelsen på det <strong>kommun</strong>alabo laget Telge Hovsjö. Där har hontillsammans med tre andra av de boendei området möjlighet att vara med ochpåverka sin hemmiljö. Ett vågat ochtidigare oprövat initiativ av <strong>kommun</strong>ensom har visat sig ge ome<strong>del</strong>bara resultat.– Vi har fått igenom så mångaförbättringar. Den nya fotbollsplanenär bara en <strong>del</strong>. Gårdarna rustas, husenrenoveras. Mycket med hjälp av ungarbetskraft från Hovsjö som ferie arbetar,berättar hon.Allt fler ungdomar väljer att söka deutlysta sommartjänsterna. Det har blivitstatus att vara anställd på det <strong>kommun</strong>alabolaget. Att tjäna pengar samtidigtsom man gör något för sitt område. Ochingen vill förstöra det man själv varitmed och byggt upp.Under de två år som boende ingått iTelge Hovsjös styrelse har gemenskapenökat och framåtandan tagit vid. En framåtandasom Maria Abdullahadbetraktar som ganska unik för ett såtätbefolkat bostadsområde.– Bus finns i nästan alla stads<strong>del</strong>ar,i alla städer. Men det är inte alla somlyckas förändra det. Tack vare <strong>kommun</strong>ensmod och de goda krafterna iHovsjö har vi nått långt. n© istocKPHOTO.com/vladm104


105


<strong>Södertälje</strong> – för ett rikt liv<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> ligger mellan storstadoch landsbygd – där Östersjön och Mälarenmöts – och kan erbjuda flera varierandeboendemiljöer i alla <strong>kommun</strong><strong>del</strong>ar, alltidmed närhet till vatten och natur, till<strong>Södertälje</strong> centrum och till huvudstaden.Här finns alla möjligheter till en spännandeoch aktiv fritid. <strong>Södertälje</strong> har rankats somden sjunde bästa idrotts<strong>kommun</strong>en i Sverigeoch vår kulturella mångfald avspeglar sig iutbudet av aktiviteter.Här finns något för alla;naturälskaren, cineasten,den matintresserade,den nyfikne.VårdingeEnhörnaJärnaCentrumHölö-Mörkö106


Sportiga<strong>Södertälje</strong><strong>Södertälje</strong> har fostrat många goda förebilder inomidrotten. Björn Borg, Pim-Pim Johansson, AndersEldebrink och Kennedy Bakircioglu är någraexempel. Två fotbollslag i superettan, ett ishockeylagi elitserien ochtvå basketlag med åtskilligaSM-guld sätter <strong>Södertälje</strong> påkartan och gör att våra invånarekan njuta av högklassig idrottåret runt. Samtliga idrottsklubbarbedriver också omfattandeungdomsverksamhet.En av landets bästaidrotts<strong>kommun</strong>er<strong>Södertälje</strong> har rankatssom den sjunde bästaidrotts<strong>kommun</strong>en i Sverige ien undersökning gjord av Sport& Affärer, en fristående bilaga tillDagens Industri. Ett resultat avett väl fungerande samarbetemellan föreningar, <strong>kommun</strong>enoch det lokala näringslivet.Det finns gott om förutsättningarför ett aktivt liv i <strong>Södertälje</strong>.Här finns en mängd olikaidrotts- och friluftsföreningar därmedlemmar kan få utlopp för vittskilda intressen – allt ifrånrugby till vandringi skog och mark.Föreningar för allaFoto: Bosse JohanssonModerna arenorTack vare stöd från <strong>kommun</strong>enoch näringslivet finns fleraidrottsplatser och arenor av högkvalitet. <strong>Södertälje</strong>s nya fotbollsarenaär hemmaarena för AssyriskaFF och Syrianska FC. Arenanhar en uppvärmd konstgräsplanmed den senaste generationenskonstgräs. I Axa Sports Centerhar <strong>Södertälje</strong> Sporklubb, SSK, sinhemmaarena. Här finns rinkar förishockey och konståkning.Våra idrottsanläggningar• 3 inomhusrinkar• 5 golfbanor• 7 sporthallar• 10 ryttarbanor och stall• 11 fotbollsplaner• 4 fotbollsplaner med konstgräs• 11 båtklubbar• 20 naturreservat• AXA Sporthall med tvåinomhusrinkar• Baskethall med tre planer• Bollhall för tennis och badminton• Bowlinghall• Curlinghall• Dansstudios• Fotbollsstadion• Gym• Löparspår• Pulkabacke med snöfrån snökanoner• Skateboardpark• Skidspår• Squashhall• Sörmlandsleden• Utomhusrinkar• Äventyrsbad107


Roligt på fritiden!Det finns mycket att göra på fritiden i <strong>Södertälje</strong>. Läs om utbudet på www.sodertalje.se/Se--gora/Foto: Tom TitsFOTO: SydpoolenFOTO: Michaela TungströmMitt i <strong>Södertälje</strong> hittar duSveriges största ScienceCenter – Tom Tits Experiment.En kul och lärorikupplevelse för både små ochstora. Här finns 600 olikaupplevelser att titta, lyssna,känna och prova på.Äventyrsbadet Sydpoolenär en upplevelse för desom gillar vatten. Här finnsmotionsbassäng medhopptorn, äventyrsbad,bubbelpool ochutomhusbeach.Friluftsmuseet Torekällbergetär <strong>Södertälje</strong>s eget”lilla Skansen”. Här finnshantverkskvarter, utställningaroch flera av de djursom man en gång kundefinna på en sörmländskbondgård – griskultingar,killingar, hästar och kaniner.Teatrar, biografer, musikFör den som vill få sitt musik- och teaterintresse mättatfinns ett stort antal scener att välja bland. Störst är<strong>Södertälje</strong> stadsscen – en viktig <strong>del</strong> av det nyaStadshuset, med ett varierande utbud av teater,musik, opera, dans och film för olika åldrar.För den moderna musiken står Klubb Molto.I samarbete med <strong>kommun</strong>, landsting och <strong>Södertälje</strong>snäringsliv bjuder de in Sveriges populäraste artister till<strong>Södertälje</strong>scenen. I Ytterjärna finns också ett kulturhus medhögklassigt program. Utöver dessa myllrar <strong>Södertälje</strong>s kulturliv avsmåscener och musikföreningar som erbjuder ett stort utbud avuppsättningar.Utbudet är brett också på <strong>Södertälje</strong>s biografer. Estrad ärutrustad med den senaste digitala tekniken och visar film medhögupplöst ljud och bild, samt 3D på utvalda filmer. Bio Konrastoch <strong>Södertälje</strong> Filmstudio har både klassiker och nyare filmer påsin repertoar och visar film från hela världen.108


Skolor ochförskolorKonsthallenI den centrala konsthalleni Luna kulturhus visasutställningar med internationell,nordisk och svensksamtidskonst. Verksamhetenbygger på jämställdhet ochmångfald. Konsthallen bedriverockså pedagogisk verksamhetoch minst en utställning omåret arrangeras direkt för barnoch ungdomar.I alla våra <strong>kommun</strong><strong>del</strong>arfinns ett flertal förskoloroch grundskolor attvälja bland, flera avdem är profilerade inomidrott, hälsa, kulturoch miljö och har ettnära samarbete med<strong>kommun</strong>ens företag ochorganisationer.<strong>Södertälje</strong> är engymnasietät <strong>kommun</strong>. 12av Sveriges 17 nationellaprogram finns representeradei <strong>Södertälje</strong>.Flera av utbildningarnastår i direktkontaktmed näringslivet ochindustrin, vilket ökarchanserna till arbeteefter avslutade studier.Mat<strong>Södertälje</strong> är en kulinarisk smältdegel med en mängdrestauranger och tillgång till smaker och matupplevelserfrån jordens alla hörn.På Mörkö finns Skansholmens Sjökrog, som i restaurangguidenWhite Guide omnämns som en av Sveriges bästakrogar. Läs mer om Skansholmen på sid 80.Foto: Göran G. Johansson109


Lantligt och näraJärna, Hölö-Mörkö, Vårdingeoch Enhörna är <strong>Södertälje</strong>sfyra <strong>kommun</strong><strong>del</strong>ar. Allapräglas av en vacker, lantligmiljö med närhet till både<strong>Södertälje</strong> centrum och tillStockholm, samt av drivnaföretagare och ett riktföreningsliv.Natur/friluftsliv<strong>Södertälje</strong> har en imponerandenaturskatt. 20 naturreservat gerstorslagna upplevelser i skiftandeoch spännande natur. Här finns ettotal möjligheter: vandring, paddling,klättring bland grottor ochutflykter i skärgård och på ängar.Allt inom nära räckhåll.I <strong>Södertälje</strong> finns dessutom mångafina badplatser för sol, bad ochavkoppling. En <strong>del</strong> utrustade med bryggor,lekplatser och serveringar. Andra är enklarenaturbad. Valmöjligheterna är många och i<strong>Södertälje</strong> har du tillgång till både salta stänk ochsötvattenbad.Med båt tar du dig lätt ut till Mälarens öar, bland annattill Björkö och Birka, ett av världens viktigaste kulturminnen.Eller så väljer du att styra mot den svenskaskärgården. Trosa och Stockholms skärgårdar nås lättbåde bil- och båtvägen.”<strong>Södertälje</strong> ärvackert! Här finnsvatten, ett omväxlandeoch kuperatlandskap. Jag trivsotroligt bra.”Pim-Pim Johansson,tennisspelare, sid 112.I <strong>Södertälje</strong>byggs flerboSTäderoch vårbefolkningväxer!110


Foto: Jacob FORSEllFOTO: JFSFOTO: Jacob FORSEll111


Joachim ”Pim-Pim” JohANSSonHemvändandeidrottsstjärnaHan har bott i Monaco och spelat tennis överhela världen. Men när det var aktuellt förPim-Pim Johansson att bilda familj och startaföretag var det bara <strong>Södertälje</strong> som gällde.– Ingenstans finns samma förutsättningar somjag har här, säger han. FOTO: MAGNUS JÖNSSON / XP / SCANPIXMånga minnen väcks till liv när Pim-Pim åter upplever sinbarndomsstad tillsammans med sonen.PorträttTurerna till friluftsmuseet Torekällberget,där Pim-Pim lekte som skolpojke, de gamla vännerna frånBlombackaskolan och Västergårds gymnasium. Och rektoreroch lärare som alltid låtit Pim-Pim satsa på det han ville. Påtennisen.– Min rektor såg mig. Hon gav mig chansen att tävla och tränaså mycket jag behövde, samtidigt som hon ställde krav på mig attklara studierna. Alla på skolan hade stor förståelse. Kanske föratt <strong>Södertälje</strong> är en stad som präglas av idrott. Jag sysslade medpingis, basket och innebandy innan jag valde att satsa helt påtennisen. Och Björn Borg hade gått på samma skola som jag, såderas hjärta klappade nog lite extra för tennisen.Pim-PimJoachim ”Pim-Pim”Johansson blevprofessionell spelare2000. Han har vunnittre ATP-titlar i singeloch en i dubbel, samtrepresenterat Sverigei Davis Cup. Pim-PimJohansson är, liksomBjörn Borg, uppväxt i<strong>Södertälje</strong>. Tillsammansmed sin familj har hannu flyttat tillbaka.Tennislivet har tagit Pim-Pim Johansson till stora <strong>del</strong>ar avvärlden. Under några år bodde han också utomlands, i Monaco.Men för ett par år sedan fattade han och sambon, golfproffsetJohanna Westerberg, beslutet att flytta hem till Sverige ochPim-Pims <strong>Södertälje</strong>.Pim-Pim Johanssonhar de bästa förutsättningarna,försitt liv och för sinträning, i <strong>Södertälje</strong>.112


113


Pim-Pims PASTAGör så härFräs hackad purjolök, paprika och röd lök.Fräs köttet i bitar separat. Lägg i hackad vitlökoch krydda med vegeta.Blanda peston med den kokta pastan ochblanda sedan i grönsakerna och köttet. Blandasist i hackade soltorkade tomater och halveradekörsbärstomater och låt dem bli lite varma.Servera med riven parmesan.Ingredienser7 dl pennepasta500–600 g kött, t ex fläskfilé eller nötkött1 purjolök1 röd paprika1 gul paprika1 röd lök3 vitlöksklyftor1 burk röd pesto5–10 soltorkade tomaterdrygt 1 msk vegeta kryddblandning1 ask körsbärstomaterriven parmesan– Det var ett enkelt val. <strong>Södertälje</strong>är vackert! Här finns vatten, ettomväxlande och kuperat landskap.Jag trivs otroligt bra, förklarar tennisspelarensom dagligen tar bilen från dennybyggda villan i Hölö in till <strong>Södertälje</strong>stennisbanor och gymmet på Scania.– Jag har tränat på många platser ivärlden. Men ingenstans finns sådanaförutsättningar som jag har här. Gymmetär ett av de bästa jag tränat på. Och påmin fritid har jag nära till allt – bådenatur och stadspuls.Sedan ett par år driver Pim-Pimbolaget Ace Management med viss hjälpav sin bror Niclas:– Han är ett riktigt mattesnille och harutvecklat ett matematiskt system för attberäkna hur man optimerar sin teknikinom olika idrotter. Något jag bådeanvänder själv och lär ut.Pim-Pims småbarnsfamilj har ettenkelt liv i <strong>Södertälje</strong>. Johanna har näratill träningspassen på Kallfors golfklubbi Järna. Pim-Pim tar sig lätt in tillstadskärnan från Hölö. Det är precis såde vill leva:– Vi bor i ett bostadsområde intelångt från stan, men med äkta bykänsla.Varje dag åker vi förbi hagen med kornasom betar. Vi har verkligen det bästa avtvå världar! n© istocKPHOTO.com/peeterv114


115


116


Sista ordet: AndERS Lago”Det inter nationella<strong>Södertälje</strong> visar vägen”Som <strong>kommun</strong>styrelsens ordförandeunder tolv år har Anders Lago hunnitbli ett ansikte starkt för knippat med<strong>Södertälje</strong>. Under 2011 valde han attlämna posten och byta bana. Men tronpå <strong>Södertälje</strong> som en förebild i en tiddär vi knyter alltfler inter nationellakontakter är fortfarande lika bergfast.ett internationaliserat samhälle – kulturlivet,idrotten och utbudet i stadskärnan som ettresultat av den starka småföretagsamheten iservicebranschen som sträcker sig ut över helaMälarregionen och Stockholm.– I <strong>Södertälje</strong> råder något som kan liknasvid den småländska Gnosjö-andan, förklararAnders Lago.Anders Lago har varit politiskt aktiv i <strong>Södertälje</strong>i 25 år. Staden har hunnit göra en helomvändning.Ett skifte från en traditionell industristadtill en framåtblickande högteknologisk <strong>kommun</strong>med en stor an<strong>del</strong> av Sveriges forskare. Somdessutom står för 20 procent av det svenskahan<strong>del</strong>snettot.Två av förklaringarna heter AstraZeneca ochScania. Två giganter i svenskt näringsliv. Internationellastorföretag, med tentakler ute i snartsagt varje världs<strong>del</strong>. Här knyts internationellakontakter dagligen, med hjälp av svenskar ute ivärlden och av utlandsfödda i Sverige. Men detär inte bara storföretagen som gör <strong>Södertälje</strong> tillen internationell knutpunkt. Här finns en mängdsmåföretag inom vitt skilda branscher, många avdem med starka band runtom i världen. Bandsom skapar underlag för nya affärer.– <strong>Södertälje</strong> har lockat ett stort antal flyktingarfrån Irak, många av dem högutbildadeoch med värdefull kunskap för de svenskaföretagen. Scania har till exempel etableratsig i Irak och har haft stor nytta av några avvåra invånare i det arbetet. Och flera svenskaföretag har fått hjälp att växa och etablera sig iMellanöstern, berättar Anders Lago.Han<strong>del</strong>n med utlandet sätter en internationellprägel på <strong>Södertälje</strong>. Stadsbilden visar också påHan har varit <strong>kommun</strong>politiker i ett kvartssekel. Kommunstyrelsens ordförande i tolv år.Den inte alltid okontroversielle socialdemokratentog sig hela vägen till den amerikanska kongressenför att tala om <strong>Södertälje</strong> och det faktum attstaden tagit emot flera flyktingar från Irak änUSA och Kanada tillsammans. En generositet ochöppenhet mot omvärlden och en nyfikenhet påvärldens internationalisering som inneburit en<strong>del</strong> utmaningar för <strong>kommun</strong>en. Så här i backspegelnär Anders Lago stolt över vad <strong>Södertälje</strong>åstadkommit. Prisbelönta kreativa lösningar föratt få ut sina invånare i arbete. Som rönt storuppmärksamhet både nära och långt borta ochsom blivit föremål för nyfikna studiebesök frånhela världen.Han är också stolt över vad <strong>Södertälje</strong> kan bli.En vägvisare in i en mer internationaliseradvärld, där språkkunskaper och han<strong>del</strong>skontaktermed omvärlden är förutsättningar för att stå sigi den växande konkurrensen.– Tiden talar för <strong>Södertälje</strong>. Vi är bara ibörjan av en allt större internationalisering.Det kommer att bli vanligare att arbetskraftväljer att bo utomlands i perioder, vi blir alltrörligare. Framtidens arbetskraft finns definitivthär – unga språkkunniga och högutbildade.Där kommer <strong>Södertälje</strong> att ha ett försprång. n117


Vad händer om man korsar två europavägar,blandar sötvatten med havssalt och kryddar medsmaker från hela världens kontinenter?Det blir en dynamisk <strong>kommun</strong>, full av goda idéer.Den här boken presenterar en internationelloch innovativ <strong>kommun</strong> och några av dess unikaingredienser – de innovativa företagen, dengenerösa servicen, den oslagbara infrastrukturenoch kompetensen.Tillsammans bildar de den näringsrika plats somheter <strong>Södertälje</strong>. Ett område med många kreativaidéer och samarbeten. En <strong>kommun</strong> som är näraoch som når långt.<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>151 89 <strong>Södertälje</strong> • 08-523 010 00 • info@sodertalje.se • www.sodertalje.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!