En Vacker morgon över fälten! Liten morgonjogg i ... - physiochraft

physiochraft.se

En Vacker morgon över fälten! Liten morgonjogg i ... - physiochraft

En Vacker morgon över fälten!Liten morgonjogg i Hjärnarp.


I dag är jag lite Gladare påmin dator! Den här bildenär från i gårkväll och inlästmed kabel. Hittade enkabel i min gamladataväska som passade tillkameran. :-)Ringde till DELL idag ochfrågade vad som skullegöras. I morgon ellerövermorgon kommer enservicekille och byter utnågot….


Idag har jag pratat Fysisk kompetensmed ungdomar som går tredje året påHandelsprogrammet, Rönneskolan.Hur motiverar men dessa ungamänniskor till att ta eget ansvar och brysig om sin kropp!!??Fysisk kompetens??!!Känner mig som den Medelålders Tantjag är ibland när jag ska försöka hittarätt ingång till ungdomarna.Få dom att fatta att vi bara får enKropp.


Men Varför ska dom Unga förstå närinte deras föräldrar är med på banan??Service & UnderhållLåter kanske negativt.Men några frön sår jag i alla fall alltid!Så lite Service& Underhåll SAMMANFATTNING!har jag• Ta alla chanser till fysisk aktivitetförmedlat idag!• Förstärk dina friskfaktorer• Begränsa dina riskfaktorer• Lyssna på din kropp• Glöm inte återhämtningen


I kväll var jag inbjuden till Bjäre Zontapå informationsmöte.Spännande nätverk med Kvinnor förKvinnor.Zonta International är en internationell,religiöst och partipolitiskt obunden, serviceochnätverksorganisation av yrkesverksammapersoner i ledande ställning.Nätverket Zonta International ger kvinnor supportZonta bildades redan 1919 i Buffalo, USA och denförsta europeiska klubben bildades i Wien 1930.Den första svenska klubben bildades i Stockholm1935 och den första lettiska klubben bildades i Riga1993. Nu finns organisationen i hela världen, i 67länder och har 32 000 medlemmar. Huvudkontoretligger i Chicago, USA.Nu ska jagköra backuppå datorn.Man vet juinte vad somhänder närservicekillentittar in imaskinen….

More magazines by this user
Similar magazines