Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

cerum.umu.se

Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

Val av utbildningsprogram vid Umeå universitetSvaren på frågan om valt utbildningsprogram och startade studier vid teknisknaturvetenskapligfakultet fördelar sig enligt diagrammet nedan. Se figur 2.Deltagande studenter fördelat påutbildningskategorierProcent50403020100BortfallNaturCiviling.Figur 2: Fördelning mellan utbildningskategorier.35 personer (73 %) av respondenterna är män. Av figur 3 framgår att civilingenjörsprogrammenattraherar den manliga gruppen i högre utsträckning än till naturvetenskaps- ochhögskoleingenjörsprogrammen.Fördelning mellan programkategorier - Män6050Procent403020Män100Naturvet Högskoleing. CivilingFigur 3: Fördelning av val av program inom manliga gruppen.Marknadsföringsstudie/Teknisk- och Naturvetenskaplig fakultet/ CERUM 11

More magazines by this user
Similar magazines