Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

cerum.umu.se

Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

Procentuell fördelning mellan regionkategorier1. Påverkan från släkt/bekanta90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%5 Norrlandslän Övriga Sverige2. Kvalitetsaspekter på Umeå3. Specifiktutbildningsprogram4. UmU.s marknadsföring/allm.uppfattn.5. Negativt val6.Ekonomiska argument7. Osäkert val/inget svarFigur 14: Påverkan på ortsval efter regionkategorierMarknadsföringsstudie/Teknisk- och Naturvetenskaplig fakultet/ CERUM 24

More magazines by this user
Similar magazines