Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

cerum.umu.se

Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

En majoritet (65 %) av respondenterna är födda under 1984-1985 och får därmed betraktassom rekryterade direkt från gymnasiet. Bland dem som är födda 1984 finns det ett fåtalsom har yrkesarbetat en eller två terminer.De som ger ett negativt svar 25 procent har i de flesta fall utgått ifrån universitetets kurskatalog.I vissa fall även Internet. Ingen av dem som svarat negativt har aktivt valt bort foldern.58 procent (7st) har genomfört sin gymnasieutbildning i något av de fem norrlandslänen(BD, AC Y, Z och X-län). Som framgår av figur 15 finns ingen anmärkningsvärd avvikelsemellan ålderskategorierna.Fördelning mellan ålderskategorier807060Procent50403080 - 8384 - 8620100Inte tagit delTagit delFigur 15: Tagit del av foldern beroende av ålderFördelning mellan kön807060Procent504030KM20100Inte tagit delTagit delFigur 16: Andel män-kvinnor som tagit del av foldern.Marknadsföringsstudie/Teknisk- och Naturvetenskaplig fakultet/ CERUM 26

More magazines by this user
Similar magazines