Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

cerum.umu.se

Marknadsföringen av utbildningsprogram vid Teknisk ... - DiVA Portal

Argument som relaterats till olika informationstekniker och metoder- Hemsidans innehåll och strategier bör utvecklas. Satsa på webbinformationen- Satsa på metoder för att hålla kvar studenterna vid utbildningsprogrammen. Avhoppskapar dåligt rykte.- Utveckla systemet med nyexaminerade som besöker utbildningsprogrammen och berättarom arbetsmarknaden och egna yrkeserfarenheter.- Utveckla systemet med personliga besök av yrkesverksamma forskare vid gymnasieutbildningar.- Fysisk reklam kan med fördel göras via alternativa forum. Apoteket via tandborstar, påidrottsevenemang via dryckesflaskor. Utskick av tunga kataloger är impopulärt. Vykorteller tunt informationsblad med webbadresser och telefon har bättre effekt.- Utveckla och stärk strategierna för att höja statusen hos Umeå universitet.- Större kataloger bör finnas vid olika utbildningsmässor som är bra informationsforum,Sollentunamässan, Piteå, SACO- reklamen om Basåret, det är många som inte vågar hoppa på en natur- eller teknikvetenskapligutbildning. Gymnasielärare och SYO måste få kontinuerlig fortbildning frånUmeå universitet.- Resesubventioner. Utveckla konceptet med fria hemresor mot att studenten besöker ettgymnasium. Resesubventioner för lokalt och regionalt resande är lockande för studentermed en begränsad ekonomi.- Telefonkontakterna som tas när antagningen är klar är mycket uppskattat.- Samverkan mellan grundskolan (mellanstadiet) och forskare som väcker intresse förnaturvetenskap.- samverkansprojekt mellan t.ex. intresseorganisationer, gymnasium och univ. Exempelpå samverkan är ”Jernkontoret” http://www.jernkontoret.se/ och KTH.- Satsa på SYO-funktionerna vid landets gymnasieskolor.Marknadsföringsstudie/Teknisk- och Naturvetenskaplig fakultet/ CERUM 40

More magazines by this user
Similar magazines