Verksamhetsberättelse 2007 - Posten Åland

posten.ax

Verksamhetsberättelse 2007 - Posten Åland

INNEHÅLLVERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 1STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2Lagtingets och landskapsregeringens mål 2Relationstal som speglar den ekonomiska utvecklingen 3AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 4Leverans 4Frimärken 8Pack & Distribution 12Personalen i årsbokslutet 16Vår miljöpåverkan 19Posten Åland i samhället 20VERKSAMHETEN 2008 23FÖRVALTNING 24ORGANISATION 24LEDNINGSGRUPPEN 25BALANSRÄKNING 26RESULTATRÄKNING 27FINANSIERINGSANALYS 28REDOVISNINGSPRINCIPER 28NOTER 29FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 31REVISIONSBERÄTTELSE 32POSTEN ÅLANDFotograf: Kjell Söderlund om inte annat angesTryckeri: Keab-Paper Ab

More magazines by this user
Similar magazines