Bort med bullret - en bra arbetsmiljö lönar sig, ADI 598

lr.se

Bort med bullret - en bra arbetsmiljö lönar sig, ADI 598

Fyra stegsom förebygger bullerBuller kan vara ett problem på många arbetsplatser – inomindustrin, lantbruket, på kontor, restauranger, barer ochkonserthus, motionslokaler, i förskola och skola. Oavsetttypen av arbetsplats är det viktigt att arbetet med bullerfrågornautgör en naturlig del av verksamheten det vill sägaatt man planerar, bedriver och följer upp arbetet regelbundetså att riskerna med buller försvinner eller minskas sålångt det är möjligt. Detta görs i fyra steg: undersökning,riskbedömning, åtgärder och kontroll. Stegen grundar sig påArbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.7

More magazines by this user
Similar magazines