För anmälan och program

nllplus.se
  • No tags were found...

För anmälan och program

InbjudanSeminariedag för sjuksköterskor medomvårdnad i fokusTid: måndag 22 april, 09.30-15.30Plats: Sessionssalen, Landstingshuset, LuleåKostnad: Kostnadsfritt, fika ingår. Lunch bekostas själva av deltagarnaArrangör: FoU-centrum, Rose-Marie Isaksson och Vårdförbundet, KatarinaJohansson, Kristina BergAnmälan: Senast 17 april, via: http://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=70da4882-5772-4693-ae0b-ff40510e1935Välkommen till seminarium med sjuksköterskan och omvårdnad i fokus.Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och specialitet vilket omfattarbåde det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet.Sjuksköterskor är fria att handla inom kunskapsområdet och har en självständigfunktion i sin yrkesutövning men arbetar samtidigt i sammanhang där andrayrken och professioner är viktiga för att vården ska kunna tillgodose patientensbehov.Syftet med seminariet är att lyfta omvårdnadens betydelse som egetkunskapsområde för sjuksköterskan.


Dagens två huvudföreläsare ärAnette Grahn är sjuksköterska och vårdenhetschef påmedicinska specialistkliniken vid Motala lasarett. I sittarbete bygger hon broar mellan teori och praktik för attfå alla medarbetare att arbeta mot samma mål medpatienten i fokus. Kvalitetssäkrad evidensbaseradomvårdnad ska tillämpas i vardagen på ett säkert ochtryggt sätt. Vården säkras så att omvårdnadens kvalitetinte är beroende på vem som arbetar, utan ärkunskapsstyrd.Helle Wijk är sjuksköterska, doktor i medicinskvetenskap, och docent vid Sahlgrenska Akademin,Göteborgs universitet. Helle har även enkombinationstjänst vid SahlgrenskaUniversitetssjukhuset, Kvalitetstrategiska enheten.Hennes forskning rör omgivningens betydelse förpatienters/äldre personers funktion och välbefinnandesamt för vården och omsorgens utförande. Hon är ävenen av redaktörerna för Omvårdnadens grunder samtför Omvårdnad på avancerad nivå. Där lyfter honbetydelsen av omvårdnaden som eget kunskapsområdeför sjuksköterskor samt vad som är omvårdnad påavancerad nivå.


Program måndag 22 april09.30-10.00 Kaffe och frukt serveras i foajén10.00–10-15 InledningKatarina Johansson, avdelningsordförande, Vårdförbundet, Norrbotten.Rose-Marie Isaksson, FoU strateg med inriktning omvårdnad, FoU-centrum,Norrbottens läns landstingKarin Zingmark, FoU-chef, Norrbottens läns landsting10.15–10.30 FramtidsfunderingarAgneta Granström, Folkhälsoråd (MP) Norrbottens läns landsting10.30–12.00 Hur får vi omvårdnaden evidensbaserad och kunskapsstyrd?Anette Grahn, sjuksköterska och vårdchef vid medicinska specialist kliniken, Motalalasarett12.00–13.00 Lunch (bekostas själva av deltagarna)13.00–14.30 Omvårdnadens grunder och höjderVad innebär progression från grundläggande till avancerad nivå?Helle Wijk, sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och docent vid SahlgrenskaAkademin, Göteborgs universitet.14.30–15.30 Avslutande diskussionKaffe och frukt serveras i foajénFör mer information och frågor kontakta:annsofie.nilsson@nll.se 070-303 26 94rose-marie.isaksson@nll.se 070-515 22 66katarina.johansson@vardforbundet.se 070-337 42 84

More magazines by this user
Similar magazines