MED FAMILJEN I

media.bonnierforlagen.se
  • No tags were found...

MED FAMILJEN I

Ovan Pariserhjul och restauranger längs sandstranden, Coney IslandKulturens högborgNew York är ett av USA:s mest vitala kulturcentrummed en otrolig samling museer.Konsthistoriska jättar som Museum ofModern Art (s 106–107) och MetropolitanMuseum of Art (s 150–153) fängslar bådevuxna och barn, och det gör även museer medspännande samtidskonst, som PS1 (s 221)och New Museum (s 74–75). För barnfamiljerfinns även mängder av mindre museer, blandannat museet och verkstäderna på Children’sMuseum of the Arts (s 76), där barnen kan fåutlopp för sin kreativitet, och Museum of theMoving Image (s 218–219), som visar film ochvideokonst.Djur i storstadenI den här storstaden är det enkelt att hållabarnen sysselsatta, med allt från de förhistoriskadinosaurierna på American Museum of NaturalHistory (s 174–175) till de många djurparkerna– det finns en i varje stadsdel. På det lillaCentral Park Zoo (s 128–129) finns jättefinapingvin- och regnskogs avdelningar, medandet enorma Bronx Zoo (s 236–237) blandannat har ett makalöst gorillahägn och enmonorailbana som kör över Bronxfloden,förbi indiska elefanter, hjortar, kattbjörnar ochsibiriska tigrar. På Coney Island (s 214) liggerNew York Aquarium (s 212–213) som harinvånare som maneter, stingrockor, hajar ochhavssköldpaddor, men också valrossar och dekloka kaliforniska sjölejonen.Under en promenad genom Central Parksskogs område The Ramble (s 136) får man bådese och höra fåglar och mindre däggdjur. Och iProspect Park Lake har man chan sen att skådabåde grönhägrar och natt hägrar.Ett besök i det förflutnaNew York har också många sevärdheter där mankan minnas och återuppleva det förflutna. BådeEllis Island Immigration Museum (s 60) ochTenement Museum (s 72–73) belyser de tidigaimmi granternas upplevelser och historia.Till höger Några barn som tittar på en svart leopard iJungle World, Bronx Zoo

More magazines by this user
Similar magazines