Inlaga NBC-strategi

rib.msb.se
  • No tags were found...

Inlaga NBC-strategi

Titel: NBC-strategi Regleringsbrevsuppdrag 4/2004Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM)Upplaga: 500 exemplarISSN: 1652-3733ISBN: 91-85053-46-5KBM:s dnr 0216/2004Grafisk form: West Studios ABTryck: Elanders Gotab AB, Stockholm, maj, 2004Skriften kan erhållas kostnadsfritt frånKrisberedskapsmyndighetenE-post: bestallning@krisberedskapsmyndigheten.seSkriften kan laddas ned från Krisberedskapsmyndighetens webbplatswww.krisberedskapsmyndigheten.seKBM:s Uppdrag/utredningar | 20042

More magazines by this user
Similar magazines