T k i k k iLi kö i AB Tekniska verken i Linköping AB

varmeforsk.se

T k i k k iLi kö i AB Tekniska verken i Linköping AB

Agenda• Företaget• Verksamheten• Brandskydd• Incidenter• Myndighetskrav• Åtgärder•På gång• Kunskapsbehov


Fk Fakta om Tekniska k Verken•Ägs av Linköpings kommun• 71 000 kunder i Linköping280 000 kunder totalt• 945 anställda•Intäkter: 5 347 mnkr (2009)•Resultat efter finansnetto: 516 mnkr• Nettoinvesteringar: 492 mnkr


Tekniska k Verkens organisation


Fjärrvärmenätet i Linköping


Gärstad avfallsanläggningfll lä


FjärrvärmeproduktionGWh16001400Oil12001000Coal800Rubber600400Wood200Waste01980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008


Kommunermed avtal omleverans avbrännbartavfall fll2010


Bä Bränslen och Avfall Afllsom energiutnyttjasttj•Hushållsavfall•Bygg‐ och rivningsavfall•Industriavfall•Farligt g avfall•RT‐flis•Stamved•PKS (palmkärnskal)•”Fiskebyplast”•Klippta t bildäck•Tekniskt gummi•Träflis•Bark


Lagring


andskydd


Incidenter


MyndighetskravBeslut av prövotid MDMängd-begränsningLagringsplanDom från MDUtrustningUtredningInsatsplanDelegation


Åtgärder•Brandutredning - SP•Samråd – Räddningstjänsten•Samråd – Länsstyrelsen•Riskanalyser – Ledningssystem•Lagringsplan - jan 2011•Insatsplan - juni 2011


På gång•Automatiskt övervakande system•Alternativ till ballagring•Brandövning


Kunskapsbehov•Släckmetoder - täckning, vattenbegjutning , skumanvändning,släckvattenproblematik•Släcksystem - bäst effekt/ satsad krona.•Lagringsmetod - balning - branduppkomst, brandförlopp,spridning, släckmetod etc.•Lagringsmetod - cellagring - branduppkomst,brandförlopp, spridning, släckmetod etc.•Lagringsmetod – ”blandning” - avstånd,brandspridning, balar som ”brandskydd”?•Automatisk övervakande system

More magazines by this user
Similar magazines