Triventus – det förnybara energibolaget Repowering ... - CMS Office

files.cmsoffice.se

Triventus – det förnybara energibolaget Repowering ... - CMS Office

Triventusdet förnybara energibolagetRepowering – Nya vingar för ännu mera energiGert-Olof (Måns) Holst & Johan HagelinVarberg 20110413


Triventus ABTriventusConsultingABTriventusEnergiteknikABTriventusVattenkraftABTriventusVindkraftAB(2011)TriventusBiogasAB


Repowering –Nya vingar för ännu mera energiVindkraftens utfasning ur elcertifikatsystemet• 2012 132 MW• 2014 245 MWÄr repowering möjligt?Ja ?Nej?


STEMFS2009:3Statensenergimyndighetsförfattningssamling


• Tillstånd?• Bygglov?• Ljud?• Skuggor?Ja eller Nej ?• Kommunalt Veto?• Arrende?• Försvaret ?• Elnät?• Övrig infrastruktur?


Triventus och andra aktörerkan erbjuda lösningar• Konsulthjälp• Köp av äldre vindkraftverk• Försäljning av nya vindkraftverk(nyckelfärdigt)• M.m.


En utmaning !


Vad händer med ettvindkraftverk somhar ett behov av enstörre underhållsåtgärdefter att detfallit ur elcertifikatsystemet?


Byta ut del/delar?Renovera?Modifiera?Uppgradera?Gångtidsförlänga?Sälja?Skrota?


Ägare


ÄgareFörsäkringsbolag


ÄgareServiceorganisationServiceorganisationServiceorganisationFörsäkringsbolag


ÄgareServiceorganisationServiceorganisationServiceorganisationFörsäkringsbolagUnderleverantörerUnderleverantörerUnderleverantörerUnderleverantörerUnderleverantör


ÄgareServiceorganisationServiceorganisationServiceorganisationFörsäkringsbolagAlternativ?UnderleverantörerUnderleverantörerUnderleverantörerUnderleverantörerUnderleverantör


Vi ska skapa lönsamhet!


Triventusdet förnybara energibolaget

More magazines by this user
Similar magazines