Tappvarmvatten_BH_Final_150618

ndsinnovation

Tappvarmvatten_BH_Final_150618

SlutsatserArbetsgruppens slutsats är att det finns storpotential att minska energianvändningen ibyggnader genom effektiv tappvarmvattenanvändning.Detta är nästa stora utmaningför branschen.De främst prioriterade teknikområdenaär energieffektiva armaturer, minimeringav varmvattencirkulationsförluster samtvärmeåtervinning ur avloppsvattnet.I denna typ av åtgärder måste självklartrisken för legionella alltid tas i beaktande.11

Similar magazines