Resultat viltspårprov 2013

taxklubben.org

Resultat viltspårprov 2013

TAX, KORTHÅRIG DVÄRGSE VCH NORD U(V)CH INT U(V)CH NO VCH K'KE ASTERIAS EPITHIMÓ APOLLON S62184/2003 KDM RÖD f20031103 e OPALINA'S MARVIN GAYE S55323/98 LK u SE U(V)CH SE VCH DK UCH INT U(V)CH K'KEASTERIAS ACAILLEAN S48863/99 KKM Uppf Ljungberg Görel Flyinge Äg. PAULSSON EVASTÄTTEHUSVÄGEN 9 266 75 HJÄRNARPProv Datum Klubb Domare Spårf. Tempo Summa Tid G.skpr PrisÖKL 2013-08-18 GÄTK PETTERSSON SVEN-IVAR 0 0 0 28 1 :a Ökl1


TAX, KORTHÅRIG NORMALSTORSE VCH ALBIN S25561/2009 KNM SVART M TANTECKNING f 20090302 e SE J(D)CH SE U(D)CH UBSOLAFLIPPE S36587/2003 KNM u SE J(D)CH GYLTBOS IDA S24735/2004 KNM Uppf Äg. BACK GÖRAN MOMBYG.26 812 93 KUNGSGÅRDENÖKL 2013-06-29 GÄTK DAHLIN GÖRAN 0 0 0 18 1 :a ÖklÖKL 2013-07-27 GÄTK PETTERSSON SVEN-IVAR 0 0 0 13 1 :a ÖklÖKL 2013-06-01 GÄTK PERSSON ESKIL 0 0 0 16 1 :a ÖklÖKL 2013-05-05 GÄTK LANDELL GUNILLA 0 0 0 17 1 :a ÖklFALLAGÅRDENS DUSTIN SE33251/2012 KN SVART M TANTECKNING f 20120521 e NORD U(V)CH SE VCHDK UCH C.I.E C.I.B LILLSJÖSKOGENS ALEKSEJ DE BONBON S62057/2007 KNM u SE VCH SE U(V)CHDUALIS CORONA S42723/2008 KNM Uppf Niederkorn Hellqvist Annelie Hallsberg Äg. RAPP LINNÉALONGBERGSV. 32 C 810 22 ÅRSUNDAANL 2013-05-05 GÄTK NÄSSLANDER TORBJÖRN 0 0 0 35 Ej GodkÖKL 2013-09-30 GÄTK LANDELL GUNILLA 0 0 0 14 1 :a ÖklSE VCH GÅNEDALENS BOJAN SE23134/2010 KNM SVART M TANTECKNING f 20100302 e SE J(D)CHASSAR S29755/2004 KNM u SE J(D)CH KÄLLSTIGENS GISSA S46345/2006 KNM Uppf Nilsson DanTanumshede Äg. GUSTAVSSON JAN-OLOF KASTELLEGÅRDSV. 180 442 39 KUNGÄLVÖKL 2013-08-18 GÄTK SJÖBLOM GÖRAN 0 0 0 25 3 :a ÖklRÅGLÄNTANS STOJA SE57313/2010 KN SVART M TANTECKNING f 20100824 e SE J(D)CH DIHEKAS KAJS49899/2007 KNM u SE J(D)CH FROSTÄNGENS ALBERTINA S42485/2003 KNM Uppf Svensson Åke AlvestaÄg. HJORT KENT STORA VÄGEN 16 774 67 HORNDALÖKL 2013-05-05 GÄTK LANDELL GUNILLA 0 0 0 22 1 :a ÖklSE VCH SKYCOCKS INGRID MARIE SE57460/2010 KNM RÖD f 20100908 e DK UCH KBH V-04 SE U(V)CHINT U(V)CH JYLLING'S RED BARON S20818/2006 KNM u SE VCH SE U(V)CH NO UCH STUBBKÄRRS NAIMAS18835/2007 KNM Uppf Henriks-karlsson Gunilla Sunne Äg. LUNDVALL mARGARETHA O fOLKEDAHLBERGSV. 23 696 31 ASKERSUNDÖKL 2013-08-18 GÄTK BROQVIST DANIEL 0 0 0 15 1 :a ÖklVÄSTERGÅRDENS ÅDIE SE57999/2010 KNM RÖD f 20100917 e DK UCH SE U(V)CH SE VCH OTHELLÓVOM GOLF S20529/2006 KNM u SE U(V)CH VÄSTERGÅRDENS UMLA S17690/2005 KNM Uppf Stockberg Pär& Stockberg Ulla Finspång Äg. LUNDBLAD MARIANNE BOLENVÄGEN 24 666 91 ÅBYÖKL 2013-08-18 GÄTK BOSTRÖM FREDRIK 0 0 0 24 1 :a Ökl2


TAX, LÅNGHÅRIG KANINOPHERA'S KAJSA KAVAT SE26093/2011 LKM SVART M TANTECKNING f 20110314 e ZOLTAN S68172/2008LDM u TOMJANTIN DOS AND DON'TS S63643/2007 LD Uppf Andersson Kjell Skinnskatteberg Äg. MOBERGINGER TRUMSLAGARVÄGEN 31 804 32 GÄVLEÖKL 2013-07-27 GÄTK PETTERSSON SVEN-IVAR 0 0 0 19 1 :a ÖklÖKL 2013-06-29 GÄTK NÄSSLANDER TORBJÖRN 0 0 0 34 1 :a ÖklÖKL 2013-08-18 GÄTK SJÖBLOM GÖRAN 0 0 0 17 1 :a ÖklÖKL 2013-05-05 GÄTK DAHLIN GÖRAN 0 0 0 22 1 :a ÖklÖKL 2013-06-01 GÄTK BLOM INGVAR 0 0 0 19 1 :a Ökl HPSE VCH PÅGARNAS POLLY POLLYLILLY S56382/2003 LDM RÖD f 20030905 e PÅGARNAS PETITOCOMPANERO S14799/96 LKM u PÅGARNAS POPPY POLLYPOLLY S10132/2001 LKM Uppf Åhman RuneTeckomatorp Äg. TURESSON-WICKBERG ANITA DALGATAN 10 285 37 MARKARYDÖKL 2013-08-18 GÄTK BOSTRÖM FREDRIK 0 0 0 20 1 :a Ökl3


TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRGSE VCH BUSSAHAGENS U-TWO SE26396/2010 LDM RÖD f 20100304 e NORD VCH SE U(V)CHDAMMLÖT'S REBELL S29306/2007 LDM u SE U(V)CH DK UCH VENUSE KLAMAP DEBRA S40280/2005 LKMUppf Jacobsson Marie & Jacobsson Charlot Skillingaryd Äg. FÄNDRIK ANDERS O AGNETA BJÖRNHAGEN,TALLBERGA 646 96 BJÖRNLUNDAÖKL 2013-08-18 GÄTK NILSSON REINE 0 0 0 27 2 :a ÖklJÄRNEKENS ALICIA-KEYS S24763/2008 LD RÖD f 20080224 e J SE VCH NO VCH SE U(V)CHTAVLEFJÄRDENS ANDRE-SACHAROV S48345/2004 LDM u GUSSHYTTANS ELLEN S15927/2005 LDM UppfLundqvist Karin Holmsund Äg. SAHLBERG LINNEA RUTGER FUSCHG. 5 STOCKHOLMÖKL 2013-08-18 GÄTK NILSSON REINE 0 0 0 34 2 :a ÖklOPHERA'S SALLY SE16882/2011 LDM RÖD f 20110108 e ZOLTAN S68172/2008 LDM u OPHERA'SISABELLA S20380/2008 LDM Uppf Andersson Kjell Skinnskatteberg Äg. BJÖRK BARBRO PUKSLAGARVÄGEN68 804 32 GÄVLEÖKL 2013-07-27 GÄTK PETTERSSON SVEN-IVAR 0 0 0 37 3 :a ÖklÖKL 2013-06-01 GÄTK BLOM INGVAR 0 0 0 32 1 :a ÖklÖKL 2013-06-29 GÄTK NÄSSLANDER TORBJÖRN 0 0 0 40 2 :a ÖklÖKL 2013-05-05 GÄTK DAHLIN GÖRAN 0 0 0 27 1 :a ÖklYAM-YAM'S SYDNEY SE40057/2012 LD RÖD f 20120530 e SE U(V)CH INT U(V)CH NO UCH CHAOTICS52292/2003 LDM u NORD JV-10 SE VCH NORD U(V)CH KUNG KARLS HUNKY DORY S67117/2009 LDMUppf Lindholm Maria Sundsvall Äg. HILLMAN ANNELI ÄLGGRÄSVÄGEN 15 805 95 GÄVLEANL 2013-06-29 GÄTK CARLSSON MIKAEL 0 0 0 15 Godk4


TAX, LÅNGHÅRIG NORMALSTORSE VCH SE U(V)CH C.I.B BUSSAHAGENS SINGOALLA S19207/2008 LNM RÖD f 20080218 e SE U(V)CH SEVCH BUSSAHAGENS MICK-JAGGER S16328/98 LNM u SE U(V)CH SE VCH DK BCH(S) DK U(S)CH C.I.BRED TOP'S GOLDIE HAWN S58521/2004 LNM Uppf Jacobsson Marie & Jacobsson Charlot Skillingaryd Äg.JACOBSSON MARIE NÄSSJA NYAGÄRDE 568 92 SKILLINGARYDÖKL 2013-08-18 GÄTK PETTERSSON SVEN-IVAR 0 0 0 18 1 :a ÖklSE U(V)CH SE VCH HOUND'S MENICHETTI S56374/2008 LNM RÖD f 20080817 e J OPALINA'S STEFANOGABBANA DK10664/2004 u SE U(V)CH SE VCH HOUND'S BRONIA FASHION S53142/2004 LNM Uppf GadolinMarie & Gadolin Lydia Svalöv Äg. HENLICH WRETMAN BERIT FRAMGÅNGEN 14 831 61 ÖSTERSUNDÖKL 2013-08-18 GÄTK SJÖBLOM GÖRAN 0 0 0 23 1 :a Ökl5


TAX, STRÄVHÅRIG DVÄRGSE VCH INOLOMAS KLOCKHÄTTING S59269/2008 SDM VILTFÄRGAD f 20080809 e DALSTRUP TAIKO DEHAVE S11564/2005 KDM u INOLOMAS BOVISTA S11071/2004 SDM Uppf Cortin Monica Vänge Äg. SUNDMANANNA-KARIN MUSKUS 230 942 91 VISTTRÄSKÖKL 2013-08-18 GÄTK CARLSSON MIKAEL 0 0 0 20 1 :a ÖklTRAJENS ROCK'N' ROLL SE53607/2011 SD VILTFÄRGAD f 20110902 e SE VCH SE U(V)CH FI&EE CH NOUCH C.I.B C.I.E ARAMIS DOGABO S59131/2007 SDM u SE VCH SE U(V)CH NO UCH C.I.B BOOGIE-BOOGIEDOGABO S48929/2008 SDM Uppf Widén Lars & Widén Eva Gävle Äg. WIDÉN LARS & EWA OPPALV. 21 80597 GÄVLEÖKL 2013-07-27 GÄTK NÄSSLANDER TORBJÖRN 0 0 0 35 0 :a ÖklÖKL 2013-09-24 GÄTK LANDELL GUNILLA 0 0 0 14 1 :a ÖklTRAJENS SPECIAL EDITION SE27014/2012 SD VILTFÄRGAD f 20120402 e SE VCH SE U(V)CH FI&EE CHNO UCH C.I.B C.I.E ARAMIS DOGABO S59131/2007 SDM u SE U(V)CH NO UCH EE CH FI UCH C.I.E C.I.BELITA PAVEK'S SE17841/2010 SDM Uppf Widén Lars & Widén Eva Gävle Äg. JOHANSSON ULRICA & WIDÉNLARS N ÅBYGGEBYV. 6 805 98 GÄVLEÖKL 2013-07-23 GÄTK BOSTRÖM FREDRIK 0 0 0 1 :a ÖklÖKL 2013-07-03 GÄTK DAHLIN GÖRAN 0 0 0 28 1 :a ÖklÖKL 2013-08-08 GÄTK DAHLIN GÖRAN 0 0 0 24 1 :a ÖklANL 2013-05-05 GÄTK NÄSSLANDER TORBJÖRN 0 0 0 23 GodkÖKL 2013-08-06 GÄTK BOSTRÖM FREDRIK 0 0 0 31 2 :a ÖklZIMERBUDE ZAR SE57536/2012 SD RÖD f 20120315 e MAGIK RAINBOW JOGOLO RKF2999233 SD uMAGIK RAINBOW YASNO SOLNYSHKO RKF2332454 SD Uppf Äg. WIDÉN LARS & EVA OPPALAVÄGEN 21805 97 GÄVLEÖKL 2013-06-06 GÄTK LANDELL GUNILLA 0 0 0 25 1 :a Ökl6


TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTORBAYDAX DURACELL SE42135/2012 SN VILTFÄRGAD f 20120621 e NORD J(D)CH SE VCH SE U(DV)CHBRUNNBYÅSENS DJUNGELVRÅL S65073/2004 SNM u SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH BAYDAXCARAMELLA S67998/2006 SNM Uppf Lidén Liselotte & Lidén Peter Valbo Äg. LIDÉN LOTTA & PETERKOLSVEDSV. 21 818 91 VALBOÖKL 2013-09-30 GÄTK NÄSSLANDER TORBJÖRN 0 0 0 25 1 :a ÖklÖKL 2013-09-26 GÄTK DAHLIN GÖRAN 0 0 0 20 1 :a ÖklANL 2013-09-22 GÄTK NÄSSLANDER TORBJÖRN 0 0 0 15 GodkSE VCH BJÖRKBOTTENS RONJA SE29788/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100401 e NORD J(D)CH SE U(D)CHHAMMARSKALLETS EGON S35529/2006 SNM u J SE VCH NO VCH DREVUDDENS GEISCHA S59983/2007SNM Uppf Nilsson Reine & Jonsson Suzanne Gävle Äg. NILSSON R O JONSSON S ÖLBOVÄGEN 410 805 91GÄVLEÖKL 2013-05-05 GÄTK CARLSSON MIKAEL 0 0 0 24 3 :a ÖklJ CEASAR S45762/2000 SNM VILTFÄRGAD f 20000701 e SE J(D)CH HASITAS LUKAS S33552/93 SNM u SEJ(D)CH CITA S48094/97 SNM Uppf KARLSSON LOUISE VAGGERYD Äg. JOHANSSON ROLAND GULDRUPE620 23 ROMAKLOSTERÖKL 2013-08-18 GÄTK BROQVIST JAN 0 0 0 18 1 :a ÖklSE VCH SE J(D)CH DISA S29937/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060322 e SE J(D)CH SE VCH SE U(DV)CHSNÖBÄCKENS AJAX S39746/2001 SNM u SE U(V)CH SE VCH HUMMELMORAS FARAH DIBA S17514/2000SNM Uppf Äg. EDIN TORGNY MEJRAMSV.3 743 34 STORVRETAÖKL 2013-06-29 GÄTK FRANCES SOLBRITT 0 0 0 16 1 :a ÖklÖKL 2013-08-18 GÄTK CARLSSON MIKAEL 0 0 0 19 1 :a Ökl HPJ SE VCH NO VCH DREVUDDENS GEISCHA S59983/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070628 e SE J(D)CH SEVCH FI J(D)CH SE U(V)CH MÅSEBO DANTE S24682/2001 SNM u FI J(D)CH SE J(D)CH NORDANBERGETSCLARISSA FIN23048/02 SNM Uppf Äg. NILSSON REINE ÖLBOV. 410 805 91 GÄVLEÖKL 2013-06-01 GÄTK BLOM INGVAR 0 0 0 12 1 :a ÖklÖKL 2013-05-05 GÄTK CARLSSON MIKAEL 0 0 0 16 1 :a ÖklSE U(V)CH SE VCH FALKMARKENS EDELWIEISS SE56576/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20100327 e NORDJ(D)CH SE U(D)CH BELLOMIS X-MAN S11769/2005 SNM u SE U(D)CH FI J(D)CH SE J(D)CH INNERSTUIZABELL FIN45382/03 SNM Uppf Äg. NYDING LENNART & BERIT BACKASV. 4 770 14 NYHAMMARÖKL 2013-08-18 GÄTK BROQVIST DANIEL 0 0 0 32 2 :a ÖklSE VCH HUMMELMORAS SVEA S24477/2007 SNM VILTFÄRGAD f 20070301 e SE J(D)CH SE U(D)CHHJORTHULT'S RUSTIBUS S11272/2003 SNM u J SE VCH SE U(V)CH HUMMELMORAS GLORIA SWANSONS44851/2000 SNM Uppf Grahn Anita & Grahn Ann Katrine Öregrund Äg. CALISSENDORFF THOMAS LÄNSTA143B 733 94 SALAÖKL 2013-08-18 GÄTK NILSSON REINE 0 0 0 22 1 :a ÖklÖKL 2013-05-05 GÄTK CARLSSON MIKAEL 0 0 0 29 1 :a ÖklÖKL 2013-06-29 GÄTK PETTERSSON SVEN-IVAR 0 0 0 17 1 :a Ökl HPJYCKLODREVETS MOLLY SE36333/2012 SN VILTFÄRGAD f 20120609 e J ZELMAAS XAVIER S66405/2005SNM u J FOGELHEMS ARJA ALGOTSDOTTER S52287/2008 SNM Uppf Ulfström Catharina Torup Äg.SMÅLÄNNING CATARINA GAMMELSTRÄNG 33 820 61 NÄSVIKENÖKL 2013-09-14 GÄTK FRANCES SOLBRITT 0 0 0 19 1 :a ÖklÖKL 2013-09-21 GÄTK BOSTRÖM FREDRIK 0 0 0 18 1 :a ÖklANL 2013-08-31 GÄTK NÄSSLANDER TORBJÖRN 070 0 27 GodkForts. nästa blad


Prov Datum Klubb Domare Spårf. Tempo Summa Tid G.skpr PrisÖKL 2013-09-08 GÄTK FRANCES SOLBRITT 0 0 0 18 1 :a ÖklLINDORNAS ASTOR SE41885/2012 SN VILTFÄRGAD f 20120605 e NO J(D)CH NO VCH SE J(D)CH HUSSEBUSSE'S D-ZAREK N21344/07 SNM u SE VCH SE U(DV)CH SE J(D)CH NILLAS CASTOR BIGGLES LADYS14222/2009 SNM Uppf Nässlander Torbjörn Årsunda Äg. JÖNSSON ANN MOVÄGEN 7 812 93KUNGSGÅRDENÖKL 2013-08-21 GÄTK BOSTRÖM FREDRIK 0 0 0 24 1 :a ÖklÖKL 2013-06-19 GÄTK BLOM INGVAR 0 0 0 12 1 :a ÖklANL 2013-06-11 GÄTK PETTERSSON SVEN-IVAR 0 0 0 15 GodkÖKL 2013-09-03 GÄTK PETTERSSON SVEN-IVAR 0 0 0 17 1 :a ÖklÖKL 2013-07-13 GÄTK CARLSSON MIKAEL 0 0 0 31 3 :a ÖklJ SE VCH MÅSEBO RYMMA S54545/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20060717 e SE VCH SE J(D)CH SE U(DV)CHHJELMSKOGENS SNABBEN S10484/2003 SNM u SE J(D)CH MÅSEBO NIZZAN S45850/2001 SNM UppfStrandell Lennart Tibro Äg. STENSTRÖM GUNNAR V. BREVIKSV. 9 421 67 V. FRÖLUNDAÖKL 2013-08-18 GÄTK PETTERSSON SVEN-IVAR 0 0 0 27 1 :a ÖklPANKBODALENS SIGGE SE13775/2012 SN VILTFÄRGAD f 20111214 e SE VCH PANKBODALENS ZICOS52900/2007 SN u PANKBODALENS EJJA S61176/2005 SNM Uppf Persson Tony Ockelbo Äg. LARSSONHANS-ERIK TUNGATAN 11 813 36 HOFORSÖKL 2013-06-29 GÄTK NÄSSLANDER TORBJÖRN 0 0 0 15 2 :a ÖklJ SE VCH PEFFES KARISMA S57655/2003 SNM VILTFÄRGAD f 20030924 e SE U(G)CH MIKKELS MAGNUSS17660/98 SNM u SE VCH PEFFES JOSEFIN S38402/98 SNM Uppf Forslund Per Elis Katrineholm Äg.FORSLUND PER-ELIS GÖTGATAN 33 641 34 KATRINEHOLMÖKL 2013-07-27 GÄTK PETTERSSON SVEN-IVAR 0 0 0 17 1 :a ÖklÖKL 2013-06-29 GÄTK FRANCES SOLBRITT 0 0 0 15 1 :a ÖklPLAYADEL BERGS VIDSÖKANDE VIVECA SE53773/2011 SN VILTFÄRGAD f 20110601 e SE J(D)CH SEU(D)CH SNÖBÄCKENS ZIKO S19974/2002 SNM u FI UCH SE VCH SE U(D)CH PLAYADEL BERGSJUNGLANDE JULIA FIN33179/06 SNM Uppf Äg. LUNDIN ANNIKA HÄSTHAGSVÄGEN 3 123 52 FARSTAÖKL 2013-08-18 GÄTK BROQVIST DANIEL 0 0 0 37 3 :a ÖklSE VCH PUTTE S54846/2008 SNM VILTFÄRGAD f 20080805 e J AJAX S37307/98 SNM uRÅDJURSLYCKANS TINA S36386/2004 SNM Uppf Äg. JANSSON OWE & IRJA KUNGSBERGSVÄGEN 84 81195 JÄRBOÖKL 2013-07-27 GÄTK NÄSSLANDER TORBJÖRN 0 0 0 25 1 :a ÖklÖKL 2013-06-01 GÄTK BROQVIST JAN 0 0 0 17 1 :a ÖklÖKL 2013-06-29 GÄTK PETTERSSON SVEN-IVAR 0 0 0 16 1 :a ÖklÖKL 2013-05-05 GÄTK DAHLIN GÖRAN 0 0 0 15 1 :a Ökl HPSE VCH RAMNÅSA NILLA SE44639/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20110613 e SE J(D)CH SJÖHAMRAS KRUTS40822/2004 SNM u SE J(D)CH DAKSGÅRDEN'S AKIRA S47984/2006 SNM Uppf Carlsson Staffan Braås Äg.CARLSSON STAFFAN RAMNÅSA TORAGÅRD 360 42 BRAÅSÖKL 2013-08-18 GÄTK BROQVIST JAN 0 0 0 16 1 :a ÖklSE VCH RÖDHAKENS RUFFA SE30125/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20110325 e SE VCH SE U(DKV)CH SEJ(D)CH ÅSBACKENS ROBIN HOOD S23100/2004 SNM u SE VCH SE U(DV)CH RÖDHAKENS BODILS24044/2005 SNM Uppf Högberg Gun & Högberg Bengt Kristinehamn Äg. HÖGBERG GUN O BENGT/NILSSONJAN-ER SÖDERÅS V:A FLOGNED 670 41 KOPPOMÖKL 2013-08-18 GÄTK BOSTRÖM FREDRIK 0 0 0 17 1 :a Ökl8


SE VCH SE U(V)CH SÖNNERSKOGENS HAMPUS S63409/2006 SNM VILTFÄRGAD f 20061018 e SE VCH SEU(V)CH NO UCH C.I.B ELLENSBORG'S RUBEN S39733/2005 SNM u SE VCH SE J(D)CH SÖNNERSKOGENSALFI S33018/2002 SNM Uppf Ströbeck Einar Veddige Äg. LIND YLVA SKREDSVIKS-BACKA 252 451 95UDDEVALLAProv Datum Klubb Domare Spårf. Tempo Summa Tid G.skpr PrisÖKL 2013-08-18 GÄTK BROQVIST JAN 0 0 0 16 1 :a ÖklTORSHOLMENS JIM-HARDY SE37921/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100429 e NORD J(D)CH SE VCH SEU(DV)CH BRUNNBYÅSENS DJUNGELVRÅL S65073/2004 SNM u SE J(D)CH TORSHOLMENS TUVAS13361/2005 SNM Uppf Weslien Jan Uppsala Äg. REHNVALL PER-OLOV ORKA 1353 823 91 KILAFORSÖKL 2013-07-19 GÄTK BROQVIST JAN 0 0 0 20 1 :a ÖklÖKL 2013-06-01 GÄTK BROQVIST JAN 0 0 0 26 1 :a ÖklSE VCH UBSOLA TINDRA SE25461/2011 SNM VILTFÄRGAD f 20110313 e SE J(D)CH SVANEBERG'S PIPENS40279/2005 SNM u SE J(D)CH UBSOLA KAJSA S33488/2007 KNM Uppf Larsson Ingvar Lundsbrunn Äg.MAGNUSSON ROLF SÖRBYVÄGEN 36 521 52 FLOBYÖKL 2013-08-18 GÄTK CARLSSON MIKAEL 0 0 0 26 1 :a ÖklUREMI'S OCCE SE62109/2010 SNM VILTFÄRGAD f 20100926 e SE J(D)CH TRONEBÄCKENS XETS18637/2004 SNM u SE U(DV)CH SE J(D)CH FI J(D)CH UREMI'S MIRANDA S54493/2004 SNM Uppf ErikssonSten Åke & Eriksson Monika Ljusdal Äg. LARLSSON JENS BLYSSVÄGEN 1 828 30 EDSBYNÖKL 2013-06-01 GÄTK PERSSON ESKIL 0 0 0 19 1 :a Ökl9

More magazines by this user
Similar magazines