1390285_havet_2012_121120

sindrelangaas

1390285_havet_2012_121120

Foto: Per Jari Bengtson/Grön Hindström/Shutterstock

idé

fakta om

nationell

marin miljö­

övervakning

belastning på havet

fria vattenmassan

vegetationsklädda bottnar

Makrofauna mjukbotten

Metaller och organiska miljögifter

kustfisk

utsjöfisk

embryonalutveckling hos vitmärla

säl och havsörn

More magazines by this user
Similar magazines