1390285_havet_2012_121120

sindrelangaas

1390285_havet_2012_121120

Havsmiljöinstitutet

Box 260

405 30 GöteBorG

HavEt 2012 samlar de senaste resultaten från den nationella miljöövervakningen

i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken,

Egentliga Östersjön och västerhavet. därutöver presenteras resultat

från regional miljöövervakning, forskning och andra undersökningar av

betydelse för att öka kunskapen om miljötillståndet i våra hav. Som ett

led i produktionen genomförs ett seminarium, där miljööver vakare och

representanter från regionala och nationella myndigheter redovisar och

diskuterar det senaste kring havsmiljöns tillstånd.

HavEt 2012 beskriver miljötillståndet hos de svenska havsområdena såväl

som de mest angelägna miljöproblemen. i rapporten kan du läsa om

svenskarnas syn på havets tillstånd, samt om hur mycket vi är beredda

att betala för en friskare Östersjö. du får också reda på hur miljögifter

fortsätter att vara ett problem, särskilt i Bottenhavet, lite om gråsälens

matvanor och mycket mer.

Havs­ och vattenmyndigheten och naturvårdsverket finansierar huvuddelen

av den nationella marina över vakningen. Även länsstyrelser och

andra myndigheter med marin verksamhet bidrar med material till denna

rapport. Författarna ansvarar själva för innehållet i artiklarna.

Havsmiljöinstitutet som är ett samarbete mellan umeå universitet,

Stockholms universitet, linnéuniversitetet och göteborgs universitet,

sammanställer rapporten och ansvarar för sammanfattningen av havsmiljöns

tillstånd.