1390285_havet_2012_121120

sindrelangaas

1390285_havet_2012_121120

53/

havets djur

och växter

Vegetationsklädda bottnar 54

Syretillgången avgörande

för Bohusläns fjordar …………… 56

Makrofauna mjukbotten …… 60

Även kallvattenarterna behöver

övervakas längs kusterna …… 64

Kustfisk bestånd ……………… 67

Torsken vill hem och leka …… 69

Utsjöfisk ……………………………… 72

havet 2012

73/

miljögifter

och deras

effekter

Kan man äta strömming och

skarpsill från Östersjön? ……… 74

Miljögifter i biota ………………… 79

Förändringar i fiskhälsa ………… 85

Kustfisk – hälsa ………………… 88

TBT-forskning ger bättre hantering

av förorenade sediment ……… 89

Biologiska effekter av

organiska tennföreningar … 93

Föroreningar försämrar vitmärlans

chans att klara syrebrist ……… 95

Embryonalutveckling

hos vitmärla ………………………… 98

Havsörn …………………………… 100

Sälens matvanor kartläggs … 102

Sälpopulationer

och sälhälsa …………………… 105

107/

fakta om

nationell

marin miljöövervakning

Belastning på havet ……………… 108

Fria vattenmassan ………………… 109

Vegetationsklädda bottnar … 109

Makrofauna mjukbotten ……… 110

Metaller och

organiska miljögifter ……………… 110

Kustfisk …………………………………… 112

Utsjöfisk …………………………………… 113

Embryonalutveckling

hos vitmärla …………………………… 113

Säl och havsörn …………………… 114

115/

adresser

Adresser och

kontaktpersoner …………………… 115

Kontaktpersoner för

miljöövervakningen ……………… 116

3

More magazines by this user
Similar magazines