1390285_havet_2012_121120

sindrelangaas

1390285_havet_2012_121120

koncentration (µg/g fettvikt)

koncentration (µg/g fettvikt)

koncentration (µg/g fettvikt)

vikt)

miljögifter och deras effekter

forts. Miljögifter i biota / organiska miljögifter

pcb, ddt och hcb

PCB och bekämpningsmedlet DDT

förbjöds i Sverige under 1970­talet och

HCB (hexaklorbensen) under 1980­talet.

Liknande åtgärder infördes av de flesta

länderna kring Östersjön. Förbudet har

lett till kraftigt minskade PCB­halter i fisk,

mussla och sillgrissla från Östersjön och

Västerhavet. Sedan mitten av 1970­talet har

de sjunkit med 80–90 procent. Men fortfarande

ligger koncentrationen betydligt

högre i fisk från Östersjön än i fisk fångad

i Västerhavet.

Halterna av PCB­varianten CB­118 i

strömmingsmuskel ligger över eller nära

det föreslagna gränsvärdet i både Bottenhavet

och Egentliga Östersjön. De högsta

halterna av CB­118 uppmättes i ström­

mingsmuskel från Lagnö i norra Egentliga

Östersjön.

Även halterna av DDE (en nedbrytningsprodukt

av DDT) har minskat signifikant

sedan slutet av 1970­talet, både i

Östersjön och Västerhavet. Det är troligen

den främsta orsaken till att sillgrisslornas

äggskal ökat i tjocklek sedan DDT förbjöds.

Halterna av DDE i strömmingsmuskel har

minskat med 70–90 procent sedan slutet

av 1970­talet. Men DDE­halterna är fortfarande

högre i södra Egentliga Östersjön

än i Bottenviken och i Västerhavet. I Egentliga

Östersjön ligger koncentrationerna

i strömmingsmuskel något över det föreslagna

gränsvärdet på flera av lokalerna,

medan lokalerna i Bottenhavet/Bottenviken

och Västerhavet generellt sett ligger

under. Gränsvärdet för DDE är baserat på

Ospars ekotoxikologiska gränsvärden som

syftar till att skydda även den känsligaste

arten mot skadliga effekter.

Halterna av HCB har också minskat

signifikant sedan mitten av 1980­talet med

i genomsnitt 6 procent per år. De koncentrationer

vi mäter idag kommer från

förbränning och framställning av klorerade

ämnen. Halterna är högre i Östersjön

än i Västerhavet. De högsta koncentrationerna

finns i Bottenhavet och i Egentliga

Östersjön.

Koncentrationerna av HCB i strömmingsmuskel

ligger cirka tio gånger lägre

än gränsvärdet både i Östersjön och

Västerhavet. Gränsvärdet är ursprungligen

satt för humankonsumtion.

PCB (CB-118) I STRÖMMINGSMUSKEL

0,20

Bottenviken

0,20

Bottenhavet

0,20

norra Eg. Östersjön

0,20

södra Eg. Östersjön

0,20

Västerhavet

0,15

0,10

0,05

DDE I STRÖMMINGSMUSKEL

1,4

Bottenviken

1,4

Bottenhavet

1,4

norra Eg. Östersjön

1,4

södra Eg. Östersjön

1,4

Västerhavet

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1990 2000 2010

0,15

0,10

0,05

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

1980 1990 2000 2010

0

1980 1990 2000 2010

0

1980 1990 2000 2010

0

1980 1990 2000 2010

0

1980 1990 2000 2010

HCB I STRÖMMINGSMUSKEL

0,15

0,10

0,05

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,16

Bottenviken 0,16 Bottenhavet 0,16 norra Eg. Östersjön 0,16 södra Eg. Östersjön 0,16

Västerhavet

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0

1990 2000 2010

0

1990 2000 2010

0

1990 2000 2010

0

1990 2000 2010

0

1990 2000 2010

DIOXINER I STRÖMMINGSMUSKEL

1080

10

Bottenviken Bottenhavet

9

9

10

9 södra Eg. Östersjön

10

9

Västerhavet

8

8

8

vikt)

0,15

0,10

0,05

0

1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,15

0,10

0,05

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

havet 2012

More magazines by this user
Similar magazines