Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

116 med ansiktet vänt mot europa• ”Regelbundna prov och diagnoser behövs.”• ”Strukturerade genomgångar där jag får anteckna.”• ”Tydlig planering av varje moment (Vad ska jag kunna? Hur blir jag bedömd?När sker prov?).”Men det finns även gymnasieskolor där elever har en helt annan uppfattning omhur en bra skola ska vara. De uttrycker sig på följande sätt:• ”Att ta det som hänger ihop oavsett ämne ger en högre motivation somunderlättar lärandet.”• ”Man blir inte motiverad av att höra att något kommer på skrivningen utanman blir motiverad av att ställas inför ett problem. När man märker att maninte har tillräckliga kunskaper för att kunna lösa problemet blir man motiveradatt lära sig det.”• ”Om man har någon som bara matar in då är det någon som redan hittatlösningen men om man i en basgrupp försöker hitta lösningen på problemvi måste lösa och vi måste hitta informationen själva då måste jag bearbetamin hjärna för att kunna förstå det här. Jag måste kunna förklara för andrahur jag tänker och byta tankar.”• ”Man kan koppla ihop sina erfarenheter med vad som står i böckerna.”• ”Man behöver tänka själv.”• ”Istället för att man har en lärare som står och pratar hela tiden ger man tidtill diskussion, reflektion och bearbetning som gör att man lär sig bättre.”• ”Man har ett samarbete med lärarna.”Utifrån pedagogisk forskning finns det anledning att förvänta sig att dessa två olikamönster av utsagor leder till olika kvaliteter i elevernas kunskapsbildning. Elevernasuppfattningar påverkas mycket kraftigt av den syn på skola som präglar skolsystemetoch den enskilda skolan. Om betyg och prestationer på standardiserade provbetonas som huvudsaklig drivkraft tenderar eleverna att bli instrumentella och uttryckauppfattningar i enlighet med det första mönstret. Om lärandet i sig betonassom drivkraft tenderar eleverna att uttrycka uppfattningar i enlighet med det andrasvarsmönstret. Samma sak gäller lärares undervisning. Som tidigare redovisatspräglas lärares undervisning av deras lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar tillelevernas lärande fram till dess att standardiserade prov börjar tillämpas då manöverger sina lärdomar om hur man får en hög kvalitet i elevernas kunskapsbildningoch ersätter dem med ett instrumentellt förhållningssätt där man tränar elevernainför prov. Drivkraften för lärande övergår från kunskapstörst till betygsjakt.