Med_ansiktet_vant_mot_Europa

ama.hurst

Med_ansiktet_vant_mot_Europa

8 med ansiktet vänt mot europakunskapsöversikt av skolutveckling utifrån ett lärande organisations-perspektiv. Ikapitel sex ger Kjell Granström och Mats Ekholm en kunskapsöversikt av skolutvecklingmed stöd av inspektion. Erfarenheter från England, som har den längstaoch mest utvecklade skolinspektionstraditionen, redovisas. Boken avslutas medatt Hans-Åke Scherp i kapitel sju diskuterar skolutveckling mot bakgrund av olikasynsätt och perspektiv.Denna bok vänder sig i första hand till skolledare/rektorer och lärare/pedagogeri skolan. Vår förhoppning är att innehållet i boken kan utgöra underlag för kollegialasamtal och reflektioner kring den egna skolverksamheten och kring skolutveckling.Vi hoppas att boken ska kunna inspirera, väcka tankar och idéer ochbidra med en del värdefulla kunskaper och insikter om skolutveckling.ReferenserBerg, G. (2003). Inledning. I. G. Berg & H-Å Scherp (red.), Skolutvecklingens många ansikten(Forskning i fokus, nr. 15, s. 15–27). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.Dalin, P. (1994). Skolutveckling: Teori. Stockholm: Liber.Earley, P. & Weindling, D. (2004). Understanding school leadership. Thousand Oaks: Sage.Hameyer, U. (2003). Skolutveckling i de europeiska länderna. I. G. Berg & H-Å Scherp(red.), Skolutvecklingens många ansikten (Forskning i fokus, nr. 15, s. 235–273). Stockholm:Myndigheten för skolutveckling.Hopkins, D. (2005). Introduction: Tensions in and prospects for school improvement. I D.Hopkins (Ed.), The practice and theory of school improvement: International handbook ofeducational change (s. 1–21). Dordrecht: Springer.Lander, R. & Ekholm, M. (2005). School evaluation and improvement: A Scandinavianview. I D. Hopkins (Ed.), The practice and theory of school improvement: Internationalhandbook of educational change (s. 85–100). Dordrecht: Springer.Scherp, H-Å. (2003). Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling. I. G. Berg &H-Å Scherp (red.), Skolutvecklingens många ansikten (Forskning i fokus, nr. 15, s. 29–63).Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.

Similar magazines