VI HAR INGA JÄMST - Nationella sekretariatet för genusforskning

genus.se
  • No tags were found...

VI HAR INGA JÄMST - Nationella sekretariatet för genusforskning

genusAKTUELLT MAGASIN FRÅN NATIONELLA SEKRETARIATET FÖR GENUSFORSKNING4-2005SVENSKA SJÖKVINNOR blir helst befäl “VI HAR INGA JÄMSTÄLLDHETSPROBLEM på vår arbetsplats” VITAMEDELKLASSMÄN med makt KONTAKTNÄT AVGÖRANDE för kvinnliga politiker ”HUR SKA VI FÅ MÄN attsluta slå?”FSIMONE DE BEAUVOIR fransk existensialist, feminist och författareFR


Innehåll 4-20054 “Vi har inga jämställdhetsproblem på vår arbetsplats” Antologin På gränsen till genombrottpresenterar nya forskningsresultat om den könsuppdelade svenska arbetsmarknaden6 Svenska sjökvinnor blir helst befäl Ny bok om en dold grupp i samhället, sjökvinnorna8 Olika hinder för män att söka “kvinnojobb” Marie Nordbergs avhandling Jämställdhetens spjutspets?9 Brist på jämställdhet i IT-branschen Sociologen Helen Peterson har undersökt tre IT-konsultföretag iStockholm10 Världen skildras genom männens ögon Massmedieforskaren Anna Roosvall har synat svensk utrikesjournalistik12 Skönhetskirurgi har blivit rumsrent Ny avhandling, Estetik på klinik, av Anita Andersson14 Förebilder Simone de Beauvoir – fransk existensialist, feminist och författare16 Genuspedagogik Ny pedagogik för den multietniska skolan18 Porträtt Paulina de los Reyes, ekonomhistoriker vid Arbetslivsinstitutet och Uppsala universitet21 Vita medelklassmän med makt Forskningsprojekt om den svenska makteliten22 Nyheter26 “Hur ska vi få män att sluta slå?” Konferensen “Kön och våld – utmaningar för politik och praktik”avslutade det femåriga nordiska forskningsprogrammet om just kön och våld28 Debatt34 På gång! Tips om konferenser och seminarier36 Krönikören Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot genusforskning i Umeå926186Redaktörenharordet”Vi har inga jämställdhetsproblem på vår arbetsplats!”Det var en vanlig reaktion när Birgit Pingel, fil. dr. i psykologi vid Arbetslivsinstitutet,intervjuade anställda och chefer på några svenska företag.– Det visar att det finns en ohelig allians mellan arbetsgivare och arbetstagare somfår till konsekvens att inget görs för att förbättra jämställdheten, menar Birgit Pingel.Hon är en av tio forskare vid Arbetslivsinstitutet som nyligen presenterat en stor studieav den könsuppdelade svenska arbetsmarknaden, På gränsen till genombrott. BirgitPingels resultat visar också att många ser positivt på en mer blandad arbetsplats men attförutsättningarna är olika för män och kvinnor.– Kvinnor segregeras i förhållande till manssamhället. Män selekterar inom ramarnaför manssamhället, säger hon.Mer om denna undersökning kan Du läsa på sidan 4 i årets sista nummer av Genus,som fokuserar en hel del på just arbetslivet. Det handlar om män i så kallade ”kvinnojobb”,bristen på jämställdhet i IT-branschen och att kvinnor har fler belastningsskadorän män. Dessutom en artikel om sjökvinnorna, en dold grupp i samhället, som nu lyftsfram i en ny bok, Sjökvinnor – finns dom? av etnologen Ingrid Kaijser vid Sjöhistoriskamuseet i Stockholm.LENA OLSON3

More magazines by this user
Similar magazines