Transair: Avancerade rörsystem för industriella flöden

parkertransair.com

Transair: Avancerade rörsystem för industriella flöden

internationell standard förtryckluftSkvalitetISO-standard för klassning av kvaliteten på komprimerad tryckluft:ISO8573 är den vanligaste standarden. Detta gäller framför allt ISO8573-1:2010, somanvänds för specificering av tryckluftens kvalitet vid den aktuella användningspunkten.ISO12500 används för att beskriva hur väl filter fungerar.ISO7183 används för att beskriva hur väl tryckluftstorkar fungerar.ISO8573-1 är den primära standard som gäller för ISO8573-serien eftersom det är där mängden tillåtna föroreningarper kubikmeter komprimerad tryckluft föreskrivs.ISO8573-1 tar upp de viktigaste föroreningarna, såsom fasta partiklar, vatten och olja. Nivån för varje förorening visasseparat i tabellformat, samtidigt som man för att underlätta tillämpningen kombinerat alla tre föroreningar na i enlättanvänd tabell.ISO8573-1:2010Fasta partiklar Vatten OljaTotal oljehaltMax antal partiklar per m 3Partikelhalt Daggpunktg/m 3Vätska (vätskedimma och ånga)mg/m 30.1 – 0.5 µm 0.5 – 1 µm 1 – 5 µm mg/m 30 Enligt tillverkarens eller leverantörens specifikationer och hårdare krav än klass 11 ≤ 20,000 ≤ 400 ≤ 10 - ≤ - 70°C - 0.012 ≤ 400,000 ≤ 6,000 ≤ 100 - ≤ - 40°C - 0.13 - ≤ 90,000 ≤ 1,000 - ≤ - 20°C - 14 - - ≤ 10,000 - ≤ +3°C - 55 - - ≤ 100,000 - ≤ +7°C - -6 - - - ≤ 5 ≤ +10°C - -7 - - - 5-10 - ≤ 0.5 -8 - - - - - 0.5 - 5 -9 - - - - - 5 - 10 -X - - - > 10 - > 10 > 10ISO8573-1:2010 Klass 0• Klass 0 är inte detsamma som föroreningsfritt.• Klass 0 innebär att användaren och tillverkaren kommeröverens om föroreningsnivåer enligt skriftlig specifikation.• Den överenskomna föroreningsnivån för klass 0 skall liggainom tillämpligt mätområde för provningsutrustningen och deprov ningsmetoder som anges i ISO8573, punkterna 2 till 9.• Den överenskomna specifikationen för klass 0 skall vara infördi all dokumentation, i enlighet med standarden.• Det är inte i enlighet med standarden och därmed meningslöstatt uppge klass 0 utan fastställd specifikation.• Vissa kompressortillverkare hävdar att tryckluften från derasoljefria kompressorer uppfyller kraven för klass 0.• Om kompressorn provas i rent rum kommer den påvisadeföroreningsnivån att vara minimal. Om samma kompressorskulle installeras i typisk stadsmiljö skulle föroreningsnivånbero på den luft kompressorn tillförs på inloppssidan, varvidupp giften om klass 0 inte längre är relevant.• Även om en kompressor levererar tryckluft av klass 0 måsteden kompletteras med reningsutrustning i kompressorrummetoch vid den aktuella applikationen för att hålla en renhet avklass 0.• För tryckluft till viktiga applikationer, t ex andning, inomsjukvården, livsmedel osv, krävs ofta en kvalitet av klass 2.2.1eller 2.1.1.• Rening av tryckluft till klass 0 är bara kostnadseffektiv om dengörs vid den aktuella applikationen.Specificera tryckluftens renhet enligt ISO8573-1:2010Vid specificering av önskad renhet på tryckluften måsteman alltid hänvisa till standarden och därefter angeklassen för varje förorening (olika klass för varje föroreningär tillåtet). Här nedan visas ett exempel på hurman kan skriva en specifikation för tryckluftskvalitet:ISO 8573-1:2010, klass 1.2.1ISO 8573-1:2010 hänvisar till standarden och dessreviderade utgåva, de tre siffrorna hänvisar till valdrenhetsklass för fasta partiklar, vatten och total oljehalt.En renhet av klass 1.2.1 innebär att man väljer följandetryckluftskvalitet vid drift vid standardens referensförhållanden:Klass 1 – partiklarPartikelhalten i varje kubikmeter komprimerad tryckluftfår inte vara högre än 20 000 partiklar med en storlek påmellan 0,1 och 0,5 mikron, 400 partiklar på mellan 0,5och 1 mikron och 10 partiklar på mellan 1 och 5 mikron.Klass 2 – vattenHär krävs en daggpunkt på -40°C eller bättre, och ingetvatten får förekomma.Klass 1 – oljaDet får inte finnas mer än 0,01 mg olja i varje kubikmeterkomprimerad tryckluft. Detta är totalnivå för olja ivätskeform, oljedimma och oljeånga.2


Transair tryckluftskvalitetISO8573-1:2010Fasta partiklar Vatten OljaTotal oljehaltMax antal partiklar per m 3PartikelhaltVätskaDaggpunkt(vätskedimma och ånga)mg/m 3g/m 30.1 – 0.5 µm 0.5 – 1 µm 1 – 5 µm mg/m 30 Enligt tillverkarens eller leverantörens specifikationer och hårdare krav än klass 11 OK* OK* OK* - OK** - OK2 OK OK OK - OK - OK3 - OK OK - OK - OK4 - - OK - OK - OK5 - - OK - OK - -6 - - - OK OK - -7 - - - OK - OK -8 - - - - - OK -9 - - - - - OK -X - - - OK - OK OK*: Transair enligt standard efter en avluftning **: Transair enligt standard beroende på omgivningsförhållandena>Att tänka på1. Reningsutrustningen installeras föratt få önskad tryckluftskvalitet, varförman först av allt måste identifiera vilkenkvalitet som krävs på den komprimeradetryckluften i det aktuellasystemet. Det kan gälla olika kvalitetskravpå varje användningspunkt i systemet,beroende på användningeni varje punkt. Om du använder denkvalitetsklassning som beskrivs iISO8573-1:2010 blir det lättare för dinleverantör att snabbt och enkelt väljarätt renings utrustning i varje del avsystemet.2. ISO8573-1:2010 är den senasteutgåvan. Försäkra dig om att alltidanvända en komplett specifikationi kontakten med dina leverantörer.Om tryckluftskvaliteten specifice ratssom ISO8573-1, ISO8573-1:1991 ellerISO8573-1:2001 har man tillämpattidigare utgåvor av standarden, vilketkan innebära en avvikande kvalitet påden levererade tryckluften.3. Försäkra dig om att den aktuellautrustningen faktiskt ger den tryckluftskvalitetendu föreskrivit i enlighetmed ISO8573-1:2010.4. Transair rörsystem ersätter intenågon reningsutrustning, det upprätthållerbara den tryckluftskvalitet somlevereras av avskiljare, filter och torkare.5. Begär oberoende bedömning avpro duktens prestanda av tredje part.6. Vi rekommenderar att du kontaktaravskiljar-, filter- och torkartillverkaredirekt för att få en komplett bedömningav ditt reningssystem.7. För att Parker ska kunna garanterarätt tryckluftskvalitet så får endastTransair-produkter användas i detinstallerade systemet.8. Installation måste följa ParkerTransairs instruktioner och rekommendationer.3


TRANSAIR: Hjälpmedel och vår serviceför att genomföra dina project.Transair flödeskalkylator• Definierar rätt diameter för projektet• Beräknar tryckfall• Visar maximalt flöde per diameterTransair energiberäkningskalkylatorUtvärderar energikostnaden för trykluftsnätverket ochavkastningen på investeringen Transairinstallation.CAD ritningarLadda ner CAD ritningar på alla Transairprodukter i 2Doch 3D i realtid.Vår hemsida - www.parkertransair.comGer tillgång till omfattande information om Transair, tekniskadata, exempel på Transairinstallationer och möjlighet att laddaner kataloger, manualer, broschyrer och programvaror.Vår offertservicetransair.quotation@parker.comVi studerar omgående ditt projekt och återkommer med enbudgetoffert eller en detaljerad offert för hela genomförandet.5


Parker i världenEuropa, Mellanöstern,AfrikaAE – Förenade Arabemiraten,DubaiTel: +971 4 8127100parker.me@parker.comAT – Österrike, Wiener NeustadtTel: +43 (0)2622 23501-0parker.austria@parker.comAT – Östeuropa, Wiener NeustadtTel: +43 (0)2622 23501 900parker.easteurope@parker.comAZ – Azerbaijan, BakuTel: +994 50 2233 458parker.azerbaijan@parker.comBE/LU – Belgien, NivellesTel: +32 (0)67 280 900parker.belgium@parker.comBY – Vitryssland, MinskTel: +375 17 209 9399parker.belarus@parker.comCH – Schweiz, EtoyTel: +41 (0)21 821 87 00parker.switzerland@parker.comCN – Kina, ShanghaiTel: +86 21 2899 5000CZ – Tjeckien, KlecanyTel: +420 284 083 111parker.czechrepublic@parker.comDE – Tyskland, KaarstTel: +49 (0)2131 4016 0parker.germany@parker.comDK – Danmark, BallerupTel: +45 43 56 04 00parker.denmark@parker.comES – Spanien, MadridTel: +34 902 330 001parker.spain@parker.comFI – Finland, VantaaTel: +358 (0)20 753 2500parker.finland@parker.comFR – Frankrike, Contamine s/ArveTel: +33 (0)4 50 25 80 25parker.france@parker.comGR – Grekland, AtenTel: +30 210 933 6450parker.greece@parker.comHU – Ungern, BudapestTel: +36 1 220 4155parker.hungary@parker.comIE – Irland, DublinTel: +353 (0)1 466 6370parker.ireland@parker.comIT – Italien, Corsico (MI)Tel: +39 02 45 19 21parker.italy@parker.comKZ – Kazakstan, AlmatyTel: +7 7272 505 800parker.easteurope@parker.comNL – Nederländerna, OldenzaalTel: +31 (0)541 585 000parker.nl@parker.comNO – Norge, AskerTel: +47 66 75 34 00parker.norway@parker.comPL – Polen, WarszawaTel: +48 (0)22 573 24 00parker.poland@parker.comPT – Portugal, Leca da PalmeiraTel: +351 22 999 7360parker.portugal@parker.comRO – Rumänien, BukarestTel: +40 21 252 1382parker.romania@parker.comRU – Ryssland, MoskvaTel: +7 495 645-2156parker.russia@parker.comSE – Sverige, SpångaTel: +46 (0)8 59 79 50 00parker.sweden@parker.comSK – Slovakien, Banská BystricaTel: +421 484 162 252parker.slovakia@parker.comSL – Slovenien, Novo MestoTel: +386 7 337 6650parker.slovenia@parker.comTR – Turkiet, IstanbulTel: +90 216 4997081parker.turkey@parker.comUA – Ukraina, KievTel +380 44 494 2731parker.ukraine@parker.comUK – Storbritannien, WarwickTel: +44 (0)1926 317 878parker.uk@parker.comZA – SydafrikanskaRepubliken, Kempton ParkTel: +27 (0)11 961 0700parker.southafrica@parker.comNordamerikaCA – Kanada, Milton, OntarioTel: +1 905 693 3000US – USA, ClevelandTel: +1 216 896 3000Asien ochStillahavsområdetAU – Australien, Castle HillTel: +61 (0)2-9634 7777HK – Hong KongTel: +852 2428 8008IN – Indien, GurgaonTel: +91 124 459 0600legris.india@parker.comJP – Japan, TokyoTel: +81 (0)3 6408 3901KR – Korea, SeoulTel: +82 2 559 0400MY – Malaysia, Shah AlamTel: +60 3 7849 0800NZ – Nya Zeeland, Mt WellingtonTel: +64 9 574 1744SG – SingaporeTel: +65 6887 6300TH – Thailand, BangkokTel: +662 186 7000-99TW – Taiwan, TaipeiTel: +886 2 2298 8987SydamerikaAR – Argentina, Buenos AiresTel: +54 3327 44 4129BR – Brasilien, Sao Jose dosCamposTel: +55 800 727 5374CL – Chile, SantiagoTel: +56 2 623 1216MX – Mexico, ApodacaTel: +52 81 8156 6000Europeiskt produktinformationscentrumGratis telefonnummer: 00 800 27 27 5374(från AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE,SK, UK, ZA)© 2011 Parker Hannifin Corporation. Alla rättigheter förbehålles. BUL/T0036/SE COM1 00 36SE 11/11Fluid System Connectors Division EuropeTransair Business UnitCS 46911 - 74 rue de Paris35069 Rennes - Francephone : + 33 (0)2 99 25 55 00fax : + 33 (0)2 99 25 56 47transair@parker.comwww.parkertransair.com