07 Nationella förstärkningsresurser

jangyllenhammar

07 Nationella förstärkningsresurser

Nationella förstärkningsresurserNär händelsen är så stor,komplex eller långdragen att deegna resurserna inte räcker till


Avdelningen för samordning ochinsatsEnheten för logistik och stödresurserBerth SolbergUtvecklare nationella förstärkningsresurser+46 10 240 5179+46 76 118 60 33berth.solberg@msb.se


Nationella förstärkningsresresurser


Grundberedskapen ska kommunernaha själva• Kommunerna ska själva, så långt det är möjligt, klaraatt hantera sina risker• De ska samverka inom regionen kring händelser deinte kan klara själva


Om resurserna ändå inte räcker... ...kan MSB ge stöd• Extremt sällsynta och komplexa händelser• Flera utdragna händelser samtidigt


Bakgrund till MSBskogsbrandsresurser• Började byggas upp i början av 2000-talet och då inorra Sverige• Efter stormen Gudrun skapades även depåer i södraSverige – totalt 14 depåer.• Depåerna byggdes med gammal materiel från dennedlagda civilförsvarsorganisationen


Översyn 2012-2013• Gammal materiel, främst slang och motorsprutorbehövde bytas ut• Varierande kvalitet på lagerhållningen• Varierande storlek på depåerna, två - fyra containrar• Modernisering av materielen• Likriktning av innehåll hos samtliga depåer baseratpå två containrar• Översyn av placering


SkogsbrandsdepåerMSB har 12 st depåer spridda ilandet:BengtsforsBodenDoroteaHögsbyLjungbyLudvikaSkellefteåSträngnäsSundsvallSöderhamnVetlandaÖstersundDessutom finns två st (2) depåer iMSB förråd i Ljung som ersättningvid insatsBODENSKELLEFTEÅDOROTEAÖSTERSUNDSUNDSVALLSÖDERHAMNLUDVIKABENGTSFORSSTRÄNGNÄSLJUNG VETLANDAHÖGSBYLJUNGBY


Två containrar


Renovering/uppdatering av innehåll• Samtliga depåer ska ha likadantinnehåll• Allt förpackat i trådbackar förenkel överblick• Två container med öppningsbarlångsida med avfuktning• Underhållsladdning avbatterier


Brandslang• Ø 19 mm, formstabil, 100 m• Ø 25 mm, 2.300 m• Ø 42 mm, 11.400 m• Ø 76 mm, 7.700 mMerparten har blågul randoch är MSB-märkt.


Exempel på utrustning• Två st Fox klass II motorsprutor• Fyra st mindre Honda pumpar/motorsprutor• ATV 6x6 med boggiesläp och slangupprullare• Motorsågar• Mindre elverk för belysning ochbatteriladdning i fält


Exempel på utrustning• Vattenspridare• Tre olika typer av strålrör• Fem olika typer av grenrör• Skuminjektor, 0,1 – 0,3 % inblandning samtryggspruta• Vattenbehållare


Utlarmning• Räddningsledaren eller Länsstyrelsenbegär resurserna via MSB:stjänsteman i beredskap (TiB)• MSB larmar närmaste depåkommun• Vem som transporterar materielentill skadeplats görs upp mellanbegärande kommun och den kommunsom ansvarar för depån


Avdelningen för samordning ochinsats


Internationella trender. WUI:• Alltmera fokus på WUI.– Bushfire shelters.– Sprinkler


Sensorer ute i terrängen:• Väderdata.• Överföring av indata i realtid till exspridningsmodeller.• Kameradetektion.


Bombplan:• Mindre flygplan, typ Air Tractor• Generationsväxling i USA.– CWN. Multi-use.– C130J? MAFFS.

More magazines by this user
Similar magazines