Saksaren nr 2 2009

saksaren.se

Saksaren nr 2 2009

nr 2, årgång 2009 | sektionens officiella medlemstidning»Inför SAKS valmöteSAKS förbereder sig för en ny styrelse»SAKS blir en grön sektionMiljöarbete inom SAKS+PLUSSAKSAREN TESTARSUNTRIP 2009


I SaksarenInnehållChefredaktören talar utOrdförande har ordetGrön sektionInför valmötePubkvällPhesterichefen rapporterarSuntrip 2009Jakob testar Playstation 3Kommande34681011121314RedaktionenRedaktör & ansvarig utgivare: Fredrik Lindmark Layout: Fredrik Lindmark,Mattias Kähkönen, Gustav Hjelm och Frida Nordgren Foto: Mattias KähkönenSkribenter: Fredrik Lindmark, Lina Andersson, Mattias Kähkönen, Erik Pettersson,Gustav Hjelm, Jakob Karlsson och Oskar Sund Korrektur: Jakob Karlsson ochFredrik Lindmark


SektionsnyttOrdföranden har ordetI ett helt år har SAKS styrelse 08/09presenterat programmet gentemotuniversitet, och det är nu dags attvi lämnar över ”makten” till ett nyttgäng. Är ni sugna på att engagera eri SAKS är du nu dags att börja funderapå vilken post som passar justdig. Läs vidare i tidningen för att fåvår syn på respektive poster!Valet kommer självklart inte gå tillhur som helst. Utan det kommer ägarum på [hg] den 11/3 kl 18, utan akademiskkvart. Efter själva valet kommervi bjuda våra medlemmar påtacobuffé, och för icke-medlemmarkommer det tillkomma en liten summa.Men mer information om hur duanmäler dig till kvällen, och hur dunominerar dig till en post kommerinom kort!Men innan vi lämnar över helt harvi planerat en pubkväll, även dennagång i Gasquen! Men eftersomSystemvetenskap är ett relativt litetprogram har vi denna gång slagitihop oss med Statistikerna och trordet kommer bli en jättekul kväll. Detkommer även bjudas på underhållningoch lite aktiviteter. Eftersom ninu tänker att ”det här ska jag gå på”så kan vi informera om att pubkvällenkommer gå av stapeln den 25/2kl 18!Till sist vill jag även denna gångsäga att ifall det är något ni undrarom så är det bara att höra av er tillstyrelsen.Lina Anderssonordf@saksaren.se4


Att vara eller icke vara...Varför ska man vara medlem i sektionen SAKS egentligen?Det är en fråga vi får höra ganska ofta, i synnerhet närmedlemsavgiften ska betalas. För oss är svaret ganska enkelt.Vi vill att sektionen ska finnas kvar. Vi i styrelsen jobbarju för er som läser SVP i Linköping. Dessutom är det inte bararabatterade priser utan också intressanta föreläsningar ochföretagsbesök som man får ta del av som medlem.Tänk vad mycket skräp man lägger pengar på som manknappt reagerar över. Den sista ölen på kravallen som manoftast inte är i behov av. Priser för medlemskap är 100kr förett år eller 300kr för hela studietiden (3 eller 5 år).Medlemskap 100:-Registrera dig på www.saksaren.seVill du köpa våra Saksmärken eller våran Saksväska? Det är ett bra sättatt sponsra sektionen och visa vilket program på LiU du tillhör!Märken: 20 krVäska (Medlem): 150 krVäska (Icke medlem): 250 krEn mans skägg innehåller mellan 7 och 15000 hårstrån. 5


SektionsnyttGrön sektionFrån och med våren -09 skasektionen SAKS, innefattandevårt kära festeri SM, sträva eftervara en miljömedveten sektiondvs, en Grön Sektion.Vad kommer det bli för förändringar?Den största förändringen trorjag blir källsorteringen i sektionsrummet.Det kommer finnasmöjlighet att källsortera i fem olikafraktioner där papper och glasär två av dem. Källsorteringenkommer att kunna möjliggörastack vare en källsorteringsmöbelsom ska installeras inom kort.När nu SAKS blir en Grön sektioninnebär det att vi, styrelsemedlemmarna,ska förespråka en godmiljöpolicy och föra informationoch kunskap om miljömedvetenhetvidare till övriga medlemmari SAKS. Miljömedvetenhethandlar t.ex. om att användamiljömärkt papper i sin skrivarehemma eller att ha lågenergilamporistället för vanliga glödlampor.Vad tjänar Vi, Du och Jag på attvara en Grön Sektion?Förutom att vi officiellt blir engrön sektion och kan användadet i diverse marknadsföring,sparar vi i sektionen och förhoppningsvisövriga medlemmar,på resurser och där med på naturen.Vilket bara är positivt föross alla!Jakob Karlssonarbetsmiljo@saksaren.seSugen på internship hos Accenture 2009?För tredje året i rad erbjuder Accenture dig som blivande systemvetare möjlighetenatt, under 6-10 veckor, arbeta tillsammans med några av våra erfana konsulter iett skarpt projekt. Under hela perioden har du en egen handledare, liksom enkonkurrenskraftig lön.Läs mer om, och ansök (senast 15 februari), till Accentures Internshipprogram påwww.accenture.se/internships6


© 2008 Accenture. All rights reserved.Getting satisfaction from what you do.Just another day at the office for a Tiger.Choose Accenture Technology Solutions for a career where the variety of opportunities andchallenges allows you to make a difference every day. A place where you can develop deeptechnical skills using the latest software and tools, and work with the brightest people worldwideto do what hasn’t been done before. The only place where you can work with Accenture’s globalclients to create and deliver innovative solutions that help them achieve high performance.If this is your idea of a typical working day, then Accenture Technology Solutions is the place to be.We’re recruiting extraordinary talent - sound like you?We’re looking for motivated graduates to joinour solutions team – people with the potentialto become experts. At Accenture, you’ll workon some of the most challenging technologyprojects around. In return for taking on a highlevel of responsibility, you’ll build deep marketrelevant skills and get competitive compensationwith a full range of benefits. Visit our websitetoday to find out more about Accenture and tosubmit your application.Visit accenture.se/jobb


Sektionsnytt - Inför valmöteInför valmöteNu är det snart dags att välja en ny sektionsstyrelseÄr du sugen på att vara med och påverka din vardag inom programmet?Gå då med i SAKS-styrelsen och få ett roligt samt givande år i maktens korridorer :)I sektionsstyrelsen får du möjlighet att genomföra arrangemang och och idéer somkan roliga och intressanta för dig och samtliga inom programmet. Oavsett om du ärintresserad av att vara styrelseaktiv eller inte så får du gärna komma och ha en trevligkväll med tacobuffé i gott sällskap. Information om ansökan till SAKS-styrelsen samtanmälan till kvällen kommer inom kort.Info om kvällen[HG] 11 mars kl 18.00Gratis Tacobuffé!Kort om posterna i SAKSLina Andersson - OrdförandeSom ordförande har jag under året lärt mig att agera ledare för en grupp. Jag har ävenfått chansen att ta del av större frågor angående fakulteten vid så kallade SEKT-möten.Personligen tycker jag att du som är utåtriktad, vill påverka skolrelaterade frågor och är lite”maktgalen” absolut ska ta chansen att söka denna post. Du kommer få mycket erfarenhetersom du kommer ha nytta av i framtiden.Frida Nordgren - Vice ordförandePosten som Vice ordförande innebär att inta ordförandes roll vid dennes frånvarande. Iövrigt ska vice ordförande stötta ordförande och hjälpa till med exempelvis dagordningeneller andra frågor. Andra uppgifter kan också ligga i vice ordförandes till exempel var jaghuvudansvarig för halloween-sittningen som Saks anordnade i höstas.Silvia Werin Rabionet - KassörKassören har hand om föreningens ekonomi och ser till att räkningar betalas samt utformaroch skickar fakturor. Kassören sysslar även med bokföring och utformar en budget förkommande år.Fredrik Lindmark - InformationsansvarigPosten som informationsansvarig innebär förmedling av information till bland annat programmet.Det kan vara allt i från viktig information som tas upp på sektionsmöten till inbjudningartill kommande event med mera. Jag har dessutom haft posten som chefredaktörför Saksaren, vilket har varit ett väldigt lärorikt och roligt uppdrag,Jakob Karlsson - ArbetsmiljöombudSom Arbetsmiljöombud har jag lärt mig en hel del om vad som faktiskt gäller på en arbetsplatsoch lagar som gäller på en arbetsplats även gäller på Universitetet. En god arbetsmiljöhar alla rätt till men det man har rätt till är inte alltid självklart på en arbetsplats.Det är därför det finns en AMO som ser till att arbetstagarna, eller i det här fallet, studenternafår gehör för sina önskemål och att arbetsmiljön når upp till en lämplig nivå.8“Men vad händer om pucken delas och hälften går in och hälften går utanför mållinjen?” 13


Sektionsnytt - Inför valmöteErik Pettersson - PhesterichefSom phesterichef har jag under året arbetat med övergripande ledning av uppgifter ocharrangemang. Jag har lärt mig värdet av att alla i en grupp arbetar åt samma håll för attuppnå ett mål eller genomföra ett projekt. Vi ser alla fram mot årets fest, SunTrip 09!Robin Langell - Studentrepresentat IEIMitt uppdrag som studentrepresentant går ut på att skydda och tillvarata intressen för studentersom går grundutbildningen på IEI, dvs dina intressen. Jag sitter med andra representanderför Forskare, doktorander, TekFak och lärare och behandlar ärenden gällandestudiemiljö, forskningsanslag, anställningar m.m.Staffan Holmgren - SVP-LabbansvarigMin post går ut på att sköta och administrera SVP-pul som bara är tillgänglig för studenterpå det systemvetenskapliga programmet. Jag och Oscar Andersson Lindholm börjadejobba med datasalen i höstas och satte då upp bord och datorer och började konfigureradatorerna.Per Ljung - SekreterareSom sekreterare har mitt arbete i styrelsen främst gått ut på att sammanställa den informationsom har tagits upp på mötena. Under årets gång har styrelseuppdraget inneburit enstörre insikt för egen del i hur saks samt det systemvetenskapliga programmet fungerar.Detta ser jag som en god erfarenhet som jag kan ha användning för senare i livet.Mattias Kähkönen - MarknadsföringsansvarigSom ansvarig för sektionens marknadsföring arbetar du med att skaffa sponsorer till sektionenoch våra medlemmar. Sedan är det upp till dig att hitta intressanta företag att arrangeraevent och företagsträffar med. Du blir sektionens kontakt utåt mot företag. Sen blirdet självklart så bra som du själv gör det.Gustav Hjelm - WebansvarigSom webbansvarig för sektionens hemsida har min uppgift under året främst bestått i attuppdatera denna med information i form av nyheter, events, dagordningar och protokollmed mera. I samspel med övriga styrelsekamrater har jag även diskuterat upplägget på enny sektionssida som är på väg upp nu under våren.Erik Forsmyr - VerkställareVerkställaren ansvarar för sektionens lokaler (vilket inkluderar nycklar och kvittenser fördessa) och egendom, samt utför diverse mindre åtaganden som inte ligger under någonannan styrelsemedlems område, exempelvis lokalbokning och upprättning av lunchvaktlistan.Oskar Sund - UtbildningsbevakareSom utbildningsbevakare har jag under min tid i styrelsen haft många givande och ansvarsfullauppgifter. En av de uppgifter jag har sett som roligast var att sitta med i programrådet(två gånger per år) och tycka till om programmet samt att fungera som ett språkrörför hela programmet.9


EvenemangSektionsnyttPubkvällSnart är det dags för ytterligare en pubkväll, den här gången tillsammansmed statistikerna. Vi hoppas att det blir lika bra uppslutning som det blev vidvår senaste pubkväll, så kom dit, drick en öl, ät lite tacos och umgås! Underkvällen ska vi förhoppningsvis även kunna presentera vår nya sektionshemsida,www.saksaren.se, som har genomgått en stor förändring. Nedan finnslite snabb information om pubkvällen. Mer information skickas ut via e-postnär det börjar närma sig!-Datum: 25/2 kl 18-23-Plats: Gasquen-Vi säljer öl/cider/alkoholfritt samt tacotallrikar-Visning av nya SaksarenHar du några förslag eller ideér?Vi tar gärna emot förslag på vad du tycker att vi iStyrelsen ska göra.Maila info@saksaren.se10“Då sa jag till domaren på ren svenska: Go home.”9


SM rapporterarPhesterichefen rapporterarI skymundan har fokus legat på planering av kravallen SunTrip samt uttagningav SM 09/10.Tillsammans med Läx och FBI arrangerar vi i mars Linköpings häftigasteoch coolaste kravall, SunTrip. Mycket händer bakom kulisserna som jag intefår tala om, för någon. Men på söndag är det dags att avslöja tema och band,spänning! Du har väl bokat in den 7 mars i kalendern?Under festeriåret (som absolut inte är slut ännu) blir jag ständigt påmind avpateter (fd. festerister) att “det var bättre förr”. Aja, vi får väl se. Snart är deti alla fall dags att avtäcka SMåglinen som kommer ta över efter SM 08/09.Vi i SM är enade om att vi har ett stabilt startfält för att åstakomma en grymmottagning i höst samt hålla ställningarna på allahanda arrangemang ochfestligheter.Er phesterichef, JP11


Suntrip 2009Suntrip 2009Temakväll på HG den 6 marsPris: 60 krLagsläppCampus Valla, Colosseum 23 feb kl. 12.00PrisEftersläpp: 100 krLagavgift 260 kr/lagSittning & eftersläpp: 360 krBiljettsläpp 2 feb kl. 12.00Campus Valla:ColosseumCampus US: ÖratCampus Norrköping, TrappanInformation om tema och bandkommer måndag 16/2, så se tillatt hålla ögonen öppna!Biljettsläpp 2 feb kl. 12.00Campus Valla:ColosseumCampus US: ÖratCampus Norrköping, Trappan12


Jakob testar Playstation 3Saksarens testarMotorstorm: Pacific Rift(PS3)”Den frenetiska racing-upplevelsenfrån PS3-lanseringen får en uppföljare.Spelet utspelar sig inte längre ien öken, utan på en exotiskt ö meden massa interaktiv vegetation. Enannan sak som skiljer spelet frånföregångaren är att dina kompsiar,som tidigare har fått kolla på, kan nuspela med dig för spelet stödjer upptill 4 spelare splitscreen.Om du inte gillade rockmusiken iMotorstorm, kanske du gläds utavcustom soundtrack i Pacific Rift - dukan spela upp din egna musik. Mendet finns självklart standardmusiksom man kan plöja fram sin lastbiltill”Det finns 16 olika banor bredvidvulkaner på stränder och i djungeln.Så gott som allt har förbättratsfrån föregångaren. Man kan ändrautseende på föraren men det finnsäven möjligheter att ändra på delaroch välja en egen lackering av bilarna.Wipeout HD(PS3)Superfuturistisk svävarracing isilkeslena Full-HD 1080p med 60bilder per sekund, onlinelopp för 8spelare, 2 spelare på delad skärm,troféer, fem spellägen, elva stall,fyra hastighetsklasser, egna soundtracksoch ett fotoläge.Spelet erbjuder ett fullmatatsingleplayer med Pulse’s gridsystemoch 8 spelare online, vilket flyter påhelt utan problem!Tiltstyrning finns för de som verkligenvill bemästra svängarna ochcostumized soundtrack för de somvill spela sina egna låtar i spelet.Självklart har spelet stöd för Trophiesoch Photo Mode.Första gången man åker ned förmagnetklyftan i Metropia så sugerdet verkligen till i magen, och zonlägetär alla HDTV-ägares bästa vän.För 165 kronor är det här det mestprisvärda spelet på länge.Jakob Karlssonarbetsmiljo@saksaren.se13


Kommande evenemangKommandeKommande evenemang25 februari - Lansering av nya saksaren.se &pubkväll med statistikernaKom och ta en öl och kika på vår nya hemsida7 mars - Suntrip 2009Sommaren kommer tidigt till kårallen! Kom till årets bästakravall, Suntrip 2009! SM ser dig!11 mars - ValmöteSAKS byter styrelse. Kom till [HG] och se spektaklet!Skribenter sökes!Vill du vara med och skriva i Saksaren? Vi behöver alltidskribenter som kan skriva artiklar eller krönikor till kommandetidningar. Valet av artiklar är ganska fritt men det bör vara någotsom intresserar alla på SVP.Maila redaktionen@saksaren.se14


Kommande utgivningarUnder läsåret planeras saksaren att ges ut:v. 17För mer info maila redaktionen@saksaren.se

More magazines by this user
Similar magazines