Nr 3/2010 - Arkiv Gävleborg

arkivgavleborg.se
  • No tags were found...

Nr 3/2010 - Arkiv Gävleborg

Arkivens dag med miljön som kärnfrågaMiljön, Tjernobyl och kris- och katastrofberedskapstod i fokus, när Arkiv Gävleborg13 november medverkade i det rikstäckandeevenemanget Arkivens dag. För första gångenkunde arkivet dela ut sitt nyinrättade stipendiumtill två förtjänta högskolestudenter.På programmet stod också utställningar –om kärnkraftsomröstningen 1980, om hurTjernobylolyckan påverkade Gävleregionenoch om Miljöpartiet och organisationen RäddaVoxnadalen – samt tipspromenad.Från Gävle till Europaparlamentet och tillbakatill Gävle har Inger Schörlings 30-årigapolitiska resa gått. På det övergripandetemat ”Miljön är kärnfrågan” berättade honMiljöpartiets historia så som hon själv upplevtden; själv var hon med från starten1981. Dessförinnan existerade lokala miljöpartier.Kärnkraftsomröstningen var engrogrund.– Det fanns ett behov av en aktiv miljöpolitik. Partietsförsta kommunalpolitiska seminarium hölls i Gävle,berättade hon.Det var hon själv och arkivets tidigare styrelseledamotLorentz Höjer som arrangerade, och den lokala konstnärenLilly Källander medverkade. Flera andra konstnäreranslöt sig – det var en styrka i marknadsföringen.Det blev en hösttradition inom partiet att sälja ekologisktodlade grönsaker, potatis och frukt på Snus-MajasUtställningen visade bland annat arkivmaterial från FolkkampanjenNej till kärnkraft med mycket affischer och banderoller.Folkkampanjen engagerade många konstnärer vilket speglas iaffischmaterialet. Foto: Hans Wahlbom2Många lyssnade till Inger Schörlings berättelse om Miljöpartiets inträde i svenskpolitik. Hon var med från starten 1981 och har suttit i riksdagen och i EU-parlamentet.Nu är Inger Schörling kommunpolitiker i Gävle. Foto: Hans Wahlbomtomt i Gävle. Men partikassan var mager. En odlarelånade ut pengar, och miljöpartister plockade fyra tonmorötter åt honom som delbetalning på skulden.1985 kom Inger och partikamraten Niels Hebert in ifullmäktige och drev bl a frågan om lokal sopsortering,då en en ny tanke. Och tre år senare blev Inger ledamotav riksdagen.– Det var en väldig omställning. Det var första gångenpå 70 år som ett nytt politiskt parti hamnat där.När hon 1995 blev EG-parlamentariker var Miljöpartietmot EG, det som sedan blev EU. Miljöpartisterna harändrat sig på denna punkt, och de är inte längre gröngölingari storpolitiken. ”Tillväxt utan magsår” förespråkasav dagens unga partiföreträdare.Arkivets ordförande Sture Sandberg lämnade blommortill stipendiaterna Andreas Backström och CeciliaWestergård och påminde i sitt föredrag om april 1986,när det regnade cesium över Gävle. Sture var då nyblivetkommunalråd i staden. An svaret för att hantera dennaoförutsedda situation låg på honom, tillsammans medkollegan Håkan Vestlund, miljö chefen Bo Regnér ochsäkerhetschefen Bengt Landén.– I flera dagar mörkade ryssarna att Tjernobyl brann.Det första vi fick veta var rapporter från Forsmark omförhöjd strålning. Jodtabletter började delas ut, och tillgångensinade. De ansvariga i Gävle sökte kunskap ochfick goda kontakter med Strålskyddsinstitutet.Korna fick inte släppas ut på vårbete på två månader

More magazines by this user
Similar magazines