Nr 3/2010 - Arkiv Gävleborg

arkivgavleborg.se
  • No tags were found...

Nr 3/2010 - Arkiv Gävleborg

Arkiv Gävleborgs stipendium 2010För första gången har vi haft det stora nöjet att dela utArkiv Gävleborgs stipendium till studerande vidHögskolan i Gävle. Stipendiet, som instiftades tidigare iår, är på 10 000 kr och utgör en belöning för “en utmärktstudieprestation och ett väl genomfört examensarbete påB-, C- eller högre nivå”. Arbetet ska behandla företeelseroch skeenden inom Gävleborgs län, historiska eller nutida,och man ska ha använt källmaterial från ArkivGävle borg.Kommittén beslutade att dela priset mellan CeciliaWestergård och Andreas Backström, den förra förhennes B-upp sats i Medie- och kommunikationsvetenskapoch den senare för hans C-uppsats i Historia.Stipendiet delades ut på Arkivens dag av arkivets ordförandeSture Sandberg och Fredrika Nordahl Westinfrån högskolans stipendiekommitté. Cecilia och Andreasberättade också kort om sina uppsatser. Här får de bådapresentera sitt arbete i skriftlig form för arkivXets läsare.Är du intresserad av att söka Arkiv Gävleborgsstipendium nästa år, eller känner du någon somborde göra det?Sista ansökningsdag är 1 september varje år. Merinformation finns på www.arkivgavleborg.se.Den första stipendiaten blev två stycken! Andreas Backström och Cecilia Westergård vidstipendieutdelningen på Arkivens dag 13 november. Foto: Hans WahlbomHögt och lågt på Arbetarbladets kultursidorFör ungefär ett år sedan påbörjades arbetet med en B-uppsatssom skulle komma att heta “Kultur utan nöje, kulturnöjeneller nöjaktig kultur? – Arbetarbladets kultursidorsutveckling mellan 1989 och 2009”.Målet med uppsatsen, som skrevs inom ämnet Medieochkommunikationsvetenskap, var precis som titeln geren ledtråd om att jämföra och se hur Arbetarbladets kultursidorhar förändrats mellan 1989 och 2009. Anledningentill att jag valde det här ämnet var att man åtminstonesedan 1990-talet kan urskilja en debatt om kultursidorsvara eller icke-vara, vad deras betydelse är fördagspressen och vad som händer om man börjar blandakultur- och nöjesjournalistik.Därför ville jag titta närmare på om det här ocksåstämmer för Arbetarbladet; det vill säga, om man kan4

More magazines by this user
Similar magazines